ساختمان دستگاه گوارش غاز امکان استفاده از مقادیر زیادی از مواد خوراکی با فیبر بالا را فراهم می کند. این مساله سبب شده تا غاز در کلاس دیگری از طيور از نظر تغذیه غاز قرار گیرد.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]

تلقیح مصنوعی غاز روش مدیریتی بسیار خوبی است برای بهبود بازده پرورش که می توان در مواردی که مشکل جفتگیری غاز در غاز می باشد استفاده کرد.دراین مقاله جزئیات و نکات مربوطه را مورد بررسی قرار می دهیم . ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

 در مقاله ای دیگر به بررسی جوجه کشی مصنوعی غاز توسط دستگاه پرداختیم.در این مقاله به بررسی جوجه کشی طبیعی غاز میپردازیم که میتوان برای جوجه کشی طبیعی غاز از دیگر پرندگان کرچ می توان بهره برد در این باره نکات مربوط به این نوع جوجه کشی را مورد بررسی قرار می دهیم . ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
بیماری غاز

برای پرورش پایدار غاز باید از شرایط بهداشتی گله اطمینان حاصل کرد. بعضی بیماری ها از قبیل درزی می توانند تا ۱۰۰ درصد باعث تلفات غاز شوند. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]

به منظور جمع آوری اسپرم غازبرای استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی، دستگاه تولیدمثل غاز نر و ماده را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
مدیریت دوره پیش از تخم گذاری غاز مولد و قوغاز

مدیریت گله های غار و قوغاز قبل از شروع دوره تخگذاری برای افزایش بهره وری در این فرایند امری ضروری و لازم می باشد . در این مقاله به کار هایی که باعث افزایش سطح باروریی و افزایش تخم گذاری قوغاز و تخم گذاری غاز می شود و بررسی جیره غاز و جیره قوغاز میپردازیم و اصل اساسی در تغذیه گله های غاز و قوغاز در طول دوره پیش از شروع تخم گذاری را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]
پر غاز

تولید پر و کرک غاز یک فعالیت زمان بر می باشد که با روش های متفاوتی این کار انجام می شود .درادامه به  بحث تولید و برداشت پر نرم و کرک جهت استفاده در صنعت نساجی خواهیم پرداخت. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 4 امتیاز از مجموع: 5]

کشتار غاز و همچنین بسته بندی پرکنی غاز و نگهداری لاشه غاز باید به صورتی انجام شود که چربی کبد از بین نرود در ادامه به روش های کشتار غاز و همچنین روش های پر کنی و نگهداری گوشت غاز می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 9 امتیاز از مجموع: 5]
رفتارشناسی غاز

غازها مثل سایر گونه های اهلی برای اهداف چند منظوره مورد استفاده قرار می گیرند،شناخت نوع رفتار و خصوصیات غازها میتواند در پرورش بسیار کارآمد و مفید باشد،درادامه به بررسی رفتارشناسی غاز می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 8 امتیاز از مجموع: 5]

کبد چرب غاز چرب فرآیندی است که طی آن غازها غذای اضافی به صورت اجباری (تغذیه اجباری غاز) خورانده می شود. که در بعضی از کشورها  تضمین کننده بازار غاز می شود و در تعدادی دیگر ممنوع شده است در ادامه به بررسی و روش های آن می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 7 امتیاز از مجموع: 5]