در بین هزاران مطالب آموزشی جستجو کنید و به خانواده بزرگ ما بپیوندید

گروه تولیدی پژوهشی نیازی
fiققnal
Dumfries-Animal-Hospital-Pet-Boarding-Icon-Dumfries-Virginia

بررسی تخصصی دنیای حیوانات خانگی

گربه
پرندگان زینتی
همستر
جوندگان
خزندگان
سگ

دانستنی های دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

پربازدیدترینِ بوقلمون

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ طیور

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ دام

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ پرندگان زینتی

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ سگ

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ اسب

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ خزندگان

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ جوندگان

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ حیوانات وحشی

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ خوراک

دانستنی هایِ بیشتر

در بین هزاران مطالب آموزشی جستجو کنید و به خانواده بزرگ ما بپیوندید

Dumfries-Animal-Hospital-Pet-Boarding-Icon-Dumfries-Virginia
بررسی تخصصی دنیای حیوانات خانگی
سگ
پرندگان زینتی
همستر
خزندگان
جوندگان
گربه

دانستنی های دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

معرفی بیماری های مشترک انسان و حیوان

معرفی بیماری های مشترک انسان و حیوان

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری های مایکوباکتریوم (بیماری سل و جذام)

مجموعه ی باکتری های مایکوباکتریوم (MAC) شامل تحت گونه ای از مایکوباکتریوم ایویوم و ارگانیسم وابسته مایکوباکتریوم اینتراسلولار است. عفونت در انسان و حیوانات خانگی غیر معمول است. تاکنون هیچ شواهدی در مورد انتقال مستقیم ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 1 سال پیش

هر آنچه که در مورد بیماری مشترک حیوانات با افراد دچار نقص ایمنی باید بدانید

امروز نگهداری از حیوان خانگی به امری عادی تبدیل شده است، گرچه میزان نگهداری حیوانات خانگی در قاره ها و کشورهای مختلف، متفاوت از هم هستند. با وجود این بسیاری از پژوهش ها نشان از ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 3 ماه پیش

بیماری های انگلی قابل انتقال از حیوان به انسان :انگل تری تریکوموناس فتوس

تری تریکوموناس فتوس انگلی تاژکدار است که عامل آشکار بیماری روده ای در گربه ها است. از نظر ریخت­ شناسی با سه تاژک قدامی و یک تاژک برگشته (که به عنوان غشاء مواج عمل می ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 1 ماه پیش

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان: باکتری های یرسينيا(طاعون)

باکتری های یرسينيا یک باکتری گرم منفی و بسیار رایج عامل یرسینیوز روده­ای می باشد که در انسان بسیار مهم است اما باعث عفونت­های انفرادی می گردد. بسیاری از موارد ابتلا در اثر بلع غذای ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 6 ماه پیش

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری سالمونلا

باکتری سالمونلا می تواند موجب بیماری روده و بیماری­های درگیر کننده چند دستگاهی در انسان و حیوانات شود. بیماری سالمونلوز انسانی اغلب با عفونت ناشی از مواد غذایی مرتبط است، اما ممکن است از طریق ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 6 ماه پیش

هر آنچه که در مورد بیماری مشترک حیوانات با افراد دچار نقص ایمنی باید بدانید

امروز نگهداری از حیوان خانگی به امری عادی تبدیل شده است، گرچه میزان نگهداری حیوانات خانگی در قاره ها و کشورهای مختلف، متفاوت از هم هستند. با وجود این بسیاری از پژوهش ها نشان از ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 3 ماه پیش

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری های مایکوباکتریوم (بیماری سل و جذام)

مجموعه ی باکتری های مایکوباکتریوم (MAC) شامل تحت گونه ای از مایکوباکتریوم ایویوم و ارگانیسم وابسته مایکوباکتریوم اینتراسلولار است. عفونت در انسان و حیوانات خانگی غیر معمول است. تاکنون هیچ شواهدی در مورد انتقال مستقیم ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 1 سال پیش