در بین هزاران مطالب آموزشی جستجو کنید و به خانواده بزرگ ما بپیوندید

گروه تولیدی پژوهشی نیازی
fiققnal
Dumfries-Animal-Hospital-Pet-Boarding-Icon-Dumfries-Virginia

بررسی تخصصی دنیای حیوانات خانگی

گربه
پرندگان زینتی
همستر
جوندگان
خزندگان
سگ

دانستنی های دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

پربازدیدترینِ بوقلمون

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ طیور

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ دام

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ پرندگان زینتی

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ سگ

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ اسب

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ خزندگان

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ جوندگان

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ حیوانات وحشی

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ خوراک

دانستنی هایِ بیشتر

در بین هزاران مطالب آموزشی جستجو کنید و به خانواده بزرگ ما بپیوندید

Dumfries-Animal-Hospital-Pet-Boarding-Icon-Dumfries-Virginia
بررسی تخصصی دنیای حیوانات خانگی
سگ
پرندگان زینتی
همستر
خزندگان
جوندگان
گربه

دانستنی های دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

معرفی بیماری های مشترک انسان و حیوان

معرفی بیماری های مشترک انسان و حیوان

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری انتروکوکوس

کوکسی های گرم مثبت هستند که به فراوانی در مجاری گوارشی بسیاری از گونه ها یافت می شوند. دو گونه بسیار مهم انتروکوکوس فكالیس و انتروکوکوس فاسیوم می باشند. باکتری انتروکوکوس را در ادامه مورد ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان:ویروس هاری

در زمان بررسی بیماری های مشترک، ویروس هاری در انسان مقدم تر است. بیماری هاری ویروسی می­تواند تمام پستانداران را آلوده سازد که در سراسر جهان بومی است. به طور گسترده هاری انسانی از راه ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های انگلی قابل انتقال از حیوان به انسان :جرب ها

نوتوادرس کتی عامل گال گوش است. این بیماری در سرتاسر دنیا دیده شده است و اغلب به شکل دوره ای در مناطق منجر به ایجاد درگیری می شود. در اغلب گربه های خانگی این انگل ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های قارچی قابل انتقال از حیوان به انسان:قارچ کریپتوکوکوس

قارچ کریپتوکوکوس یا بیماری قارچ سیاه یک بیماری نادر اما مهم در انسان­ها و جانوران می باشد و بیشتر به وسیله کریپتوکوکوس نئوفورمنس ایجاد می شود که مخمری بدون کپسول است که تقریباً در سرتاسر ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های قارچی قابل انتقال از حیوان به انسان:قارچ کریپتوکوکوس

قارچ کریپتوکوکوس یا بیماری قارچ سیاه یک بیماری نادر اما مهم در انسان­ها و جانوران می باشد و بیشتر به وسیله کریپتوکوکوس نئوفورمنس ایجاد می شود که مخمری بدون کپسول است که تقریباً در سرتاسر ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش