در بین هزاران مطالب آموزشی جستجو کنید و به خانواده بزرگ ما بپیوندید

گروه تولیدی پژوهشی نیازی
fiققnal
Dumfries-Animal-Hospital-Pet-Boarding-Icon-Dumfries-Virginia

بررسی تخصصی دنیای حیوانات خانگی

گربه
پرندگان زینتی
همستر
جوندگان
خزندگان
سگ

دانستنی های دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

پربازدیدترینِ بوقلمون

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ طیور

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ دام

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ پرندگان زینتی

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ سگ

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ اسب

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ خزندگان

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ جوندگان

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ حیوانات وحشی

دانستنی هایِ بیشتر

پربازدیدترینِ خوراک

دانستنی هایِ بیشتر

در بین هزاران مطالب آموزشی جستجو کنید و به خانواده بزرگ ما بپیوندید

Dumfries-Animal-Hospital-Pet-Boarding-Icon-Dumfries-Virginia
بررسی تخصصی دنیای حیوانات خانگی
سگ
پرندگان زینتی
همستر
خزندگان
جوندگان
گربه

دانستنی های دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

معرفی بیماری های مشترک انسان و حیوان

معرفی بیماری های مشترک انسان و حیوان

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری کاپنوسيتوفاژ

کاپنوسیتوفاژ کانیموروس و کاپنوسيتوفاژ سینودگی غیر رایج اما عفونت مهم به ویژه در گروه هایی با خطر بالا می باشند. تا زمانی که شیوع بیماری پایین باشد این ها بیشتر شدیدتر بوده و می توانند ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های انگلی قابل انتقال از حیوان به انسان :گال ها

اسكبئی انسانی در بسیاری از کشورها اندمیک است و تمامی انسان­ها در هر سطح اجتماعی درگیر می شوند، هر چند فقر، بهداشت ضعیف، تراکم جمعیت، بدی تغذیه و بی بند و باری جنسی خطر آلودگی ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یک بیماری زای فرصت طلب مهم می باشد که قادر به کلونیزه شدن و آلوده کردن رنج وسیعی از گونه ها شامل انسان، سایر پستانداران، پرندگان و خزندگان می باشند. با وجود ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های قارچی قابل انتقال از حیوان به انسان:گونه های آسپرژیلوس و بلاستومیکوز

بیماری های قارچی ممکن است جزء رایج ترین بیماری های مشترک و مرتبط با جانوران خانگی باشد، اگرچه بیشتر آنها توسط درماتوفیت­ها ایجاد می شوند. در حالی که درماتوفیت­ها (عفونت قارچی) رایج ترین نوع بیماری ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش

بیماری های باکتریایی قابل انتقال از حیوان به انسان:باکتری کلامیدیوفیلا پسیتاسی

کلامیدیوفیلا پسیتاسی که در گذشته کلامیدیا پسیتاسی نامیده می شد، عامل پسیتاکوز (اورنیتوز) در انسان و کلامیدیوز پرندگان می باشد. “پسیتاکوز” و یا در اصطلاح عموم مردم “تب طوطی”، در طوطی سانان (مثل طوطی کاسکو، ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا نیازی 2 سال پیش