مرجع تخصصی دام و طیور

اردک

بیماری آنتریت ویروسی اردک(علایم،پیشگیری،درمان)

بیماری های اختصاصی اردک های پرورشی ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند . بیماری آنتریت ویروسی اردک که این بیماریها جزئیاتشان شرح داده نمی شود اما توجه خاصی روی فاکتورهای تسریع کننده و معیارهای پیشگیری ادامه مطلب

مشاهده بیشتر