نوشته‌ها

تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر سیستم ایمنی طیور

کمبودهای تغذیه ای بسیاری از مواد مغذی خصوصا در اوائل زندگی باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی در انسان ها و حیوانات می شود. نتایج بیولوژیکی تضعیف سیستم ایمنی در طی محرومیت غذایی شامل کم شدن مقاومت و افزایش حساسیت به بیماری­های عفونی می شود. با این وجود اطلاعات کمی در مورد تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر سیستم ایمنی طیور و کمبودهای جزئی و متوسط مواد مغذی بر روی عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری ها وجود دارد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
تغذیه و متابولیسم و سیستم ایمنی در تغذیه طیور

 تغذیه طیور و  پرندگان بر اساس خصوصیات فیزیکی مواد غذایی بسیار متنوع است. اما اساساً این فاکتورها در رابطه با آناتومی و فیزیولوژی پرندگان می باشد. پروتئین جیره غذایی پرندگان باید دارای کیفیت بالایی باشد زیرا  هم روده پرندگان کوتاه است و هم زمان ماندگاری پروتئین در روده کم می باشد. پروتئین با کیفیت کم، اغلب هضم و متابولیسم ضعیف تری دارند. درادامه به تغذیه و متابولیسم و سیستم ایمنی در تغذیه طیور به طور کامل می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

برای آشنایی با دستگاه گوارش طیور و تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر آن باید این را مد نظر داشت که اندام های گوارشی ان ها شامل پیش معده ، سنگدان ،روده باریک ، کبد می باشد .شناسایی غذا به وسیله حس بینایی در پرندگان صورت می گیرد. حس بویایی و چشایی اهمیت کمتری در شناسایی غذا دارند. حس لامسه در بعضی از پرندگان مثل غازها و مرغابی­ها نقش دارد. گرفتن غذا کار منقار می باشد. اگر چه عقاب از چنگال های خود برای نگهداشتن غذا استفاده می کند. منقار می تواند بر اساس شکلش غذا را له کرده یا خرد کند یا نرم کند یا ببرد یا پاره پاره یا تکه تکه بکند. غذا معمولاً به مدت بسیار کمی در منقار می­ماند، بجز در پلیکان­ها و مرغ دریایی که دارای منقار کیسه ای اند. در ادامه برای آشنایی با دستگاه گوارش طیور و تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر آن نکات کلی را بیان میکنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر رشد عضلات در طیور

پرندگان با محدودیت تغذیه در ساعات اولیه خروج از تخم هرگز وزن جوجه هایی که از ابتدا به خوبی تغذیه شده اند پیدا نمی کنند و احتمال دارد که این محدودیت بر رشد عضلات تأثیر منفی گذارد. نظر بر این است که رشد عضلات پس از خروج از تخم ناشی از هیپرتروفی تعداد ثابتی فيبر عضلانی است. جوجه هایی که به شکل تجربی با تأخیر تغذیه شدند، مقدار مصرف غذای آنها در مراحل بعدی کاهش یافت. این ممکن است بخشی از کاهش اضافه وزن بعدی جوجه ها را توضیح دهد، اما بخشی هم ممکن است به علت کاهش توانایی بافت ها در ذخیره پروتئین باشد و جوجه ها ممکن است هرگز نتوانند بر این کمبود غلبه نمایند. در ادامه تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر رشد عضلات در طیور به طور کامل بررسی می شود.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

در شرایط فارمی گرسنگی ۷۲- ۴۸ ساعت بعد از تفریخ معمول می باشد که با تأخیر در توسعه دستگاه گوارش پرنده، قابلیت جذب کیسه زرده و متعاقباً کاهش عملکرد همراه می باشد. اطلاعات کمی در مورد اثرات تغذیه اولیه بر هفته های پایانی پرورش موجود است و همچنین تأثیر مثبت تغذیه اولیه بر مقاومت جوجه های جوان علیه استرس سرما و بر روی سیستم تنظیم حرارتی پرنده شناخته شده نیست. در ادامه نکاتی را در مورد اثر تغذیه بر مقاومت جوجه ها علیه استرس سرما بیان می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

در مقاله های قبلی در مورد تغذیه جوجه ها بعد از هچ بررسی شد و اثرات بر گله ذکر شد . در تغذيه درون تخم مرغ و اثر محرومیت از غذا و گرسنگی در جوجه  به ترتیب شامل تغذیه قبل از تفریخ و بعد از آن می باشد. در ادامه تغذيه درون تخم مرغ و اثر محرومیت از غذا و گرسنگی در جوجه به طور کامل بررسی واثرات آنهادرگله ذکرمیگردد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

در مقاله قبلی در مورد اهمیت تغذیه جوجه و تاثیرآن بر عملکرد گله مطالبی را بیان کردیم . دسترسی به غذا در روزهای اولیه برای رسیدن به رشد مطلوب مهم است، استفاده از محلول آب شکر و الکترولیت در تغذیه اولیه جوجه نشان میدهد که، عملکرد بهتری حاصل می گردد. در یک بررسی، جوجه هایی که در یک روزگی آب حاوی ۵٪ شکر مصرف کرده بودند در مقایسه با جوجه های شاهد که آب آشامیدنی بدون شکر در اختیار داشتند، ۵۰ گرم وزن بیشتر، ۵٪ ضریب تبدیل غذایی بهتر و ۲۵/۰ % مرگ و میر کمتری داشتند. این نتایج بیانگر این مطلب است که آب محتوی یک ماده انرژی زا، باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی ­می شود. در ادامه به اهمیت استفاده و تاثیر شکر در تغذیه اولیه جوجه می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
آب و کیفیت شیمیایی لازم برای پرورش مرغ تخمگذار

مرغ از جمله حیوانات خونگرم می باشد که قادر است دمای بدن خود در را محدودهای معین تنظیم نمایند. با این وجود، توانایی پرندگان در تنظیم دمای بدن خود، در دامنه معینی از درجه حرارت محیطی میسر است و چنانچه دمای محیط از این دامنه تجاوز کند، باعث تلفات پرندگان می شود. بنابراین، عایق بندی سالن و تهویه از عوامل محیطی بسیار مهم در آسایش پرندگان می باشند. علاوه بر این، به منظور کسب حداکثر بازدهی اقتصادی، تاثیر نور نیر نباید نادیده گرفته شود. در واقع، برای آنکه پرنده بتواند حداکثر عملکرد تولیدی خود را بروز دهد، باید محیط مناسبی برای تظاهر پتانسیل ژنتیکی آن فراهم گردد. تظاهر فنوتیپی پرنده (P) تابعی از پتانسیل ژنتیکی (G) و محیطی است که پرنده در آن قرار می گیرد (E) و لذا +=G P بدیهی است بهترین سویه های ژنتیکی مرغ نیز قادر به بروز عملکردی تولیدی مناسب در محیطهای نامناسب نیستند. در ادامه عوامل محیطی مؤثر در عملکرد تولیدی پرندگان و آب و کیفیت شیمیایی لازم برای پرورش مرغ تخمگذار مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
سیستم ایمنی مرغ تخمگذار

سیستم ایمنی مرغ تخمگذار و پرندگان در حدواسط سیستم ایمنی ابتدایی موجود در ماهی ها، خزندگان و دوزیستان و سیستم ایمنی پیشرفته در پستانداران قرار دارد. در پرندگان همانند پستانداران، ایمنی به دو صورت ذاتی(غیر اختصاصی) و اکتسابی اختصاصی می باشد. ایمنی ذاتی از طریق ساز و کارهایی چون آنزیم های از بین برنده باکتریها، فاگوسایت ها و اینتروفرون ها نقش ایمنی را ایفا می کند. ایمنی اکتسابی در نتیجه تقابل بافت های لنفاوی با عوامل بیماری زا شکل می گیرد، که با واسطه سلول ها و یا توسط آنتی بادی ها میانجی گری می شود، در مرغ و دیگر پرندگان، اندام های لنفی شامل تیموس و بورس می باشند. در ادامه به جرئیات سیستم ایمنی مرغ تخمگذار می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
بیماری مایکوپلاسما مرغ تخمگذار.jpg

بیماری مایکوپلاسما مرغ تخمگذار  یک بیماری باکتریائی است که توسط گونه های مختلف مایکوپلاسما بوجود می آید. چهار گونه از مایکوپلاسماها جداسازی شده اند که عبارتند از: M.synovias . M. meleagridis M . iowae, M . gallisepticum ، این باکتری ها که قطر آنها ۳/۰ تا ۸/۰ میکرون است فاقد دیواره سلولی هستند و به همین دلیل در خارج از بدن میزبان عمر زیادی نداشته و سریع از بین می روند. همچنین این باکتری ها در مقابل اغلب ضدعفونی کنندها سریع از بین می روند. بیماری عفونی بورس یکی از بیماریهای ویروسی در مرغ می باشد. این بیماری اولین بار در سال ۱۹۶۲ میلادی منطقه گامبرو در ایالت دلاور در آمریکا کشف شد. این بیماری باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن می شود و میزان ابتلای پرنده به دیگر بیماری ها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین این بیماری از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. ویروس IBD از خانواده Brinaviridae می باشد و دارای دو سرو تایپ مختلف است که تنها سروتایپ ۱ باعث ایجاد بیماری می شود. در ادامه علائم ،پیشگیری ،درمان این بیماری ها درمرغ تخمگذار بیان می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]