مشکلات جوجه کشی طیور

یکی از مشکلات جوجه کشی طیور  این است که چرا تخم ها با موفقیت هچ پیدا نمی کنند خیلی زیاد و متغیر است و شامل عیبوب مادرزادی ، ناباروری ، بیماری های ارثی ، کمبودهای ویتامین های مورد نیاز ، بهداشت غیرکافی و غیره می باشد در ادامه تمامی این مشکلات رابررسی میکنیم ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]

در پرورش اردک زینتی ، اردک های اهلی عموماً به مادران خوب بودن مشهور نیستند اگرچه این مسئله به مقدار زیادی نه تنها با نژادهای متفاوت بلکه در مورد پرندگان به طور انفرادی تغییر می کند. اینها تخم های خود را به خصوص در سال دوم انکوباسیون می کنند. اردکهای CAMBELLKHAKIغالباً برای ساختن لانه ها در حصار و چپر فیلدعادت دارندو به دنبال کشیدن بچه اردک های کرکی در پشت سرشان از مختصات این پرندگان است. مرغ های کرچ نیز تخم های اردک ها را جوجه کشی می نمایند. در ادامه هر آنچه که در مورد پرورش اردک های زینتی باید بدانید بیان میگردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
جوجه کشی اردک - نگهداری تخم اردک

در جوجه کشی اردک و نگهداری تخم اردک این نکته را مدنظرقرار دهید که محتويات تخم اردک کمتر از تخم مرغ مورد حمایت واقع شده است. بزرگترین دوره خطر بلافاصله پس از تخمگذاری یعنی موقعی است که محتویات تخم از طریق سرد شدن از ۳۷ درجه سانتیگراد به درجه حرارت محدود انقباض پیدا کرده و چروک پیدا میکند. سیاستگذاری ها برای  صدعفونی تخم اردک محدود ساختن و ورود باکتریها تمیز کردن تخم ها و نیز جعبه های لانهای کافی پریود مینیموم بین تخمگذاری و شروع انکوباسیون، دود دادن تخم­ مرغها بلافاصله بعد از جمع آوری، غوطه ور ساختن تخم مرغ ها در ماده ضدعفونی کننده مناسب، کنترل درجه حرارت و رطوبت بین تخمگذاری و شروع انکوباسیون است. تخم های اردک ها می توانند تغییرات در ضخامت پوسته را نشان دهند و نیاز به غوطه ور ساختن تخمها در یک محلول هیپوکلریت وجود دارد. در ادامه به طور کامل به جوجه کشی اردک و نحوه ضد عفونی و نگهداری تخم پرداخته می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
مسمومیت اردک

مسمومیت اردک یک بیماری عادی اردک ها در تمام سنین است که غالباً با دسترسی به آبهای نهرها و یا رودخانه­ های ماهی دار همراه می شود. بیماری مذکور کشنده بوده و از خوردن توکسین میکروب CHLOSTRIDIUMBOTULINUM حاصل می شود. باکتری مذکور در پوشاندن گیاهان وارد عمل می شود و این مسئله به خصوص در آب و هوای گرم انجام می شود. در ادامه هر آنچه که درمورد مسمومیت اردک باید بدانید بیان می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]
پرورش اردک در آب

به طور سنتی اردک ها در آب های ماهی دار پرورش پیدا میکنند و در سراسر دنیا اردک های تجارتی بیشتر به این طریق پرورش پیدا میکنند تا شکل متمرکز دسترسی اردک به آب ماهی دار سبب می شود که تعداد زیادی از بیماریها حادث شوند و یا امکان حدوث سایر بیماری ها را فراهم می آورند. درادامه به نکاتی در این رابطه می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
پرورش جوجه اردک

احتياجات اساسی برای پرورش جوجه اردک مشابه احتیاجات سایر گونه های طیور است. این ها عبارتند از اجتناب از سرما و یا گرمای زیاد، داشتن آب و غذای کافی و اجتناب از رقابت زیاد. حفاظت از بیماری و غارتگران نیز اهمیت دارد. در ادامه مدیریت پرورش جوجه اردک و مشکلات آن بررسی می شود.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

در حالی که لازم است امکانات داخل (زیر سقف) را برای دوره تفریخ تدارک دید، بسیاری از پرورش دهندگان اردک پرندگان خود را در مرغدان های خارج در مزارع گسیل می دهند که با دسترسی و یا معمولاً بدون دسترسی به مرغدان های داخل یا سایر پناهگاه ها است. در ادامه  برای راهنمای پرورش اردک نکات کاملی برای پرورش در خارج از سالن و داخل سالن  بیان می کنیم .

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
تخم اردک(تخمگذاری و لانه تخمگذاری)

تراکم ازدحام در تخم اردک بستگی به کیفیت سالن دارد اما نباید از ۲ اردک ماده به ازاء هر متر مربع تجاوز کند (معمول نیست که اردک های نر شمارش شوند وقتی تراکم ازدحام محاسبه می شود) برای جفت گیری به طور رسمی یک اردک نر برای ۵/۴ اردک ماده است. با رشد محدود شده در پرورش این تعداد بایستی توسعه پیدا کند و ۶/۱ برسد. با وجود نرهای زیاد، بروز صدمه حاصله از اردک های نو در ماده ها و نرها افزایش پیدا می کند. در ادامه به تخمگذاری و لانه تخمگذاری اردک بررسی و نکان آن را ذکرمیکنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 9 امتیاز از مجموع: 5]

اردک های ماده به طور کلی تخم هایشان را در صبح زود میگذارند و در این مورد می توان گفت که ۹۵٪ تخم ها قبل از ساعت ۹ صبح گذاشته می شوند. این ها تخم های خود را در هر جائی که بخواهند می گذارند بنابراین از دست رفتن تخم ها امکان پذیر می باشد. اردک ها بایستی در محل محدود شده سالن نگهداری شوند و این نگهداری تا ساعت ۹ صبح ادامه پیدا کند تا از از دست رفتن تخم ها جلوگیری به عمل آید. تولید تخم بستگی به آب و هوا، نژاد و کارهای مدیریتی دارد. درادامه به مدیریت صحیح جوجه کشی اردک و نکات مهم در مورد پرورش جوجه اردک را ذکر می کنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]
نگهداری استاندارد اردک(شرایط محیطی و نگهداری)

اردک ها نیازی به نگهداری استادانه و پرخرج ندارند بنابراین نگهداری اردک در شرایط غیر پرخرج مشکلی از برای اردک ها ندارد. اردک ها به طورکلی ترجیح میدهند که در خارج از سالن در روز و شب در طول سال بمانند. اما پناهگاه به هنگام شب برای آنها اساسی است تا آنها را از غارتگران حفاظت نماید. اردک ها فقط به پناهگاه با هوای تازه در شب نیاز دارند. اردک ها می توانند همچنین در بستر عمیق پرورش پیدا کنند. سالن ساخته شده با آجر شامل ستونهای محکم برای حفاظت شان لازم است. تا از دزدها در امان باشند. سالن با زمینی بدون چوب یا سیمان برای آنها بهتر است. در ادامه به شرایط محیطی و استاندارد نگهداری اردک می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]