تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون

برنامه تغذیه بوقلمون نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم مدیریتی در دوران پرورش و تولید بوقلمون های مولد می باشد در ادامه تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون و مفدار دان مصرفی را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

مقدار پروتئین جیره باید به حدی باشد که سبب خرابی بستر و دفع نیتروژن زیادی نشود. با ایجاد تنوع در مواد خام جیره که شامل مقادیر متفاوتی از اسیدهای آمینه هستند می توان سطح پروتئین را بهتر کنترل نمود. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]

در دان بوقلمون منبع اصلی پروتئین، کنجاله سویا می باشد که در پیش دان بوقلمون که میزان مواد مغذی و کیفیت آن ثابت نبوده و در مناطق و سال های مختلف متفاوت است. از طرفی کیفیت کنجاله سویای یک منطقه نیز بستگی به شرایط عمل ­آوری و پخت و میزان استخراج چربی آن در کارخانه دارد.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]

یکی از نکات مهم که باید در پرورش درنظر بگیریم  تغذیه بوقلمون در گرما است که با افزایش درجه حرارت محیط موجب کاهش مصرف خوراک در گله می شود. پرنده با افزایش له له زدن، دمای بدن خود را کنترل می نماید. این موضوع در نهایت موجب کاهش وزن و کاهش رشد عضلانی و افزایش ضریب تبدیل میگردد که با نفس پرورش منافات بارزی دارد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]

میزان دان مصرفی بوقلمون چه مقداراست و دارای چه ویژگی هایی است ؟این مساله اغلب پرورش دهندگان را دچارابهام میکند.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 7 امتیاز از مجموع: 4.4]

 مصرف آب در بوقلمون ها دارای  استانداردهایی می باشد که رعایت آن استانداردها رابطه مستقیم با سلامت و بازدهی گله دارد.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]

در برخی مواقع با توجه به نوسانات بازار و واردات مواد اصلی دانه مصرف شده،بعضی از مواد دان کمیاب و در نتیجه قیمت آن بالا میرود.در این مواقع استفاده از جیره جایگزین  در خوراک بوقلمون می تواند  بدون لطمه زدن به رشد گله هزینه تهیه دان را نیز کاهش دهد.در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 13 امتیاز از مجموع: 4.7]

دو روش محدودیت غذایی برای کنترل رشد نرهای مولد عبارتند از روش «کیفی» و روش «کمی»،دانستن این موضوع و رعایت وزن بوقلمون های نر مولد میتواند در بالا بردن کیفیت نطفه و در نتیجه جوجه کشی موفق اثر مستقیم بگذارد.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 16 امتیاز از مجموع: 5]

در یک دوره پرورش موفق بوقلمون مولد داشتن یک جیره غذایی مناسب و تغذیه بوقلمون مولد می تواند پرورش دهنده را با بالا بردن ضریب تبدیل و در نتیجه بالابردن تولید و کیفیت مناسب تخم و جوجه تولید شده به یک پرورش ایده آل و در نتیجه سود مطلوب سوق دهد.در ادامه به بررسی تخصصی این موضوع و بررسی تخصصی نیازهای غذای بوقلمون برنز خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 15 امتیاز از مجموع: 4.5]

در یک دوره پرورش موفق بوقلمون گوشتی داشتن یک جیره غذایی مناسب می تواند پرورش دهنده را با بالا بردن ضریب تبدیل و در نتیجه تغذیه مناسب به یک پرورش ایده آل و در نتیجه سود مطلوب سوق دهد.در ادامه به بررسی تخصصی این موضوع و بررسی تخصصی نیازهای غذای بوقلمون برنز خواهیم پرداخت. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 15 امتیاز از مجموع: 5]