مرغ میناگونه ها).jpg

طول عمر مرغ مینا حداکثر ۱۵ سال است. در اواخر عمر، پرها ریخته و رویش مجدد نخواهد داشت. در این دوران هم مانند دوران کوچکی به باد و سرما حساس هستند. مرغ های مینای پیر را به ویژه در ماه های سرد بایستی در دمای معتدلی نگه داشت تا دچار لرزش و اشکالات تنفسی نشوند. دراین مقاله به معرفی مرغ مینا و انواع آن ها را بررسی میکنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]