بیشتر پرندگان تولید مثل فصلی دارند و تحت تأثیر افزایش طول روز تخمگذاری می کنند. بطوریکه در طبیعت فصل تخمگذاری پرندگان زمانی است که طول روز افزایش می یابد. افزایش طول روز با فراهمی مواد غذایی و شرایط آب و هوایی مناسب برای زاد و ولد محسوب می گردد.برنامه نوری گله مرغ بومی برای جوجه هاو مرغهای تخمگذارمتفاوت میباشد.درادامه ساعات روشنایی و خاموشی جایگاه پرورش مرغ ودیگرنکات طراحی برنامه نوری برای گله مرغ بومی بررسی میگردد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
 عوامل مؤثر بر قدرت باروری مرغ و خروس بومی

وظیفه اصلی خروس تولید اسپرم و تلقیح مرغ برای تولید تخم مرغ نطفه دار است. برای تولید تخم مرغ نطفه دار بهتر است به ازای هر ۵ تا ۶ مرغ بومی یک خروس در کنار مرغها پرورش داده شود. در ادامه این پست عوامل مؤثر بر قدرت باروری مرغ و خروس بومی بررسی می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
 دستگاه تولید مثل مرغ و فرایند تشکیل تخم مرغ.jpg

بلوغ مرغ بومی زمانی است که دستگاه تولید مثل مرغها به اندازه کافی رشد نموده و اولین تخم مرغ تولید می­شود. امروزه با پیشرفت های اصلاحی صورت گرفته شاهدکاهش سن بلوغ مرغ های بومی هستیم بعنوان مثال در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان طی ۱۵ نسل اصلاح نژاد، ۱۳ روز از سن بلوغ مرغ های بومی کاسته شده است.  در ادامه این پست دستگاه تولید مثل مرغ محلی و فرایند تشکیل تخم مرغ به طول کامل بررسی می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

طرحی برای سرمایه گذاری کارآمد است که دارای بازده اقتصادی باشد. از نظر اقتصاددانان طرحی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشد چنین طرح هایی فاقد توجيه اقتصادی خواهد بود. در کشورهای صنعتی طرح هایی که ۴ تا ۶ درصد بازده داشته باشند به لحاظ اقتصادی طرح های مطلوبی هستند، چرا که نرخ بهره در این کشورها معمولاً کمتر از ۶ درصد است. اما در کشور ما که نرخ بهره با سود بالاتر است، طرحی ارزشمند خواهد بود که بالاتر از این نرخ بهره بانکی، بازدهی داشته باشد. لذا لازم است که یک کارشناس با بهره بردار پرورش مرغ بومی، قبل از توصیه و با اجرای طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، بازدهی اقتصادی طرح را مورد بررسی قرار دهد. بررسی توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی در شرایط روستایی و صنعتی، دیدگاه و شناخت ما را در خصوص نوع و میزان نهاده های مصرفی، میزان تولیدات و به دنبال آن هزینه ها و درآمدها بیشتر نموده و با دستیابی به این اطلاعات، می توان اقتصادی بودن طرح را مورد بررسی قرار داد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

برای ساخت جایگاه پرورش جوجه بومی به شیوه صنعتی در واحدهای صنعتی به شکل سوله، خرپا و یا طاق ضربی می توانداحداث شود. نتایج مقایسه هزینه ساخت سالن های مرغداری در سه تیپ طاق ضربی، خرپا و سوله نشان می دهد که از نظر هزینه ساخت تیپ سوله ارزانتر از اجرای خرپا بود.همچنین نتایج این تحقیق بیانگر این بود که در ساختمان طاق ضربی بیشترین و در سوله کمترین مصرف سوخت در فصول سرد سال را داشتند و بهترین عملکرد (افزایش وزن و ضریب تبدیل) در سوله از دو تیپ طاق ضربی و خرپا بهتر بود. با توجه به نتایج بدست آمده مناسب ترین تیپ ساختمان در مرغداری تیپ سوله است.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

در گذشته مرغهای بومی در جایگاه هایی کاملاً غیر بهداشتی و بعضاً به همراه سایر احشام نگهداری می شدند. برای عملکرد مناسب گله های مرغ بومی نیاز به ساخت جایگاه اختصاصی و بهداشتی به منظور محافظت پرنده در مقابل شرایط نامناسب محیطی، اعمال برنامه نوری، کنترل و تغذیه مناسب و همچنین جمع آوری راحت تر تخم­ مرغها و کاهش آلودگی و شکستگی تخم مرغ ها می باشد. در ساخت جایگاه ضمن توجه به مسائل فنی و بهداشتی باید با حداقل هزینه ممکن ساخته شود. در ادامه به ساخت جایگاه مرغ بومی در شرایط روستایی می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
دانخوری و آبخوری در پرورش مرغ محلی

دانخوری و آبخوری در پرورش مرغ محلی ، اصلی ترین تجهیزات مورد نیاز در پرورش جوجه و مرغهای بومی در شرایط روستایی و صنعتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه هزینه خوراک بیشترین هزینه را در مرغداری تشکیل می دهد، لذا باید از دانخوری هایی استفاده کنیم که حداقل ریخت و پاش دان را داشته باشیم. در طول دوره پرورش جوجه بومی از دونوع دانخوری موقت و دایمی استفاده می شود. برای سهولت و عادت پذیری بهترجوجه ها با شرایط سالن، در روزهای ابتدایی پرورش از دانخوری های موقت استفاده می شود این دانخوری های موقت عمدتاً به شکل سینی های به عمق ۵/۲ تا ۵سانتی متر ساخته می شوند.درادامه نکات کلیدی درموردآشنایی دانخوری و آبخوری در پرورش مرغ محلی بیان میشود. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 1]

خواص گوشت مرغ محلی یا گوشت مرغ بومی که به دور از هر گونه دستکاری ژنتیکی یکی از مهمترین مواد غذایی پروتئینی با ارزش محسوب می گردد که سرشار از اسیدهای آمینه، ویتامین ها و مواد معدنی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه دارد. درمقالات قبلی در مورد خصوصیات گوشت بوقلمون پرداختیم درادامه به میزان مواد مغذی در گوشت مرغ می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

 

جوجه کشی مرغ بومی (محلی) یک کار بسیار درآمد زا می باشد. این کار را می توان با استفاده از تجهیزات ساده در محل های بومی نیز انجام داد دراین مقاله به تولک مرغ تخم گذار و همچنین جوجه کشی مرغ بومی (محلی) یا کرچی مرغ بومی (محلی) پرداخته می شود. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
واکسیناسیون مرغ بومی

واکسن های زنده عوامل زنده بیماری هستند که اگر در هنگام استفاده از آنها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است گاهی موجب ایجاد بیماری شوند. بنابراین باید از ریخت و پاش واکسن ها جلوگیری کرد و در صورت ریخته شدن از محلول ضد عفونی کننده قوی در آن منطقه استفاده نمود. همچنین باید ویال های خالی از واکسن جمع­آوری و ضد عفونی یا سوزانده شوند. جهت احتیاط باید ظروف مورد استفاده برای واکسیناسیون نیز ضد عفونی شوند. به هنگام واکسیناسیون باید آبخوری به میزان کافی تأمین گردد. در ادامه به نکاتی در مورد واکسن مرغ بومی و واکسن مرغ محلی  می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]