مهمترین زمان در طول یک دوره پرورشی بوقلمون یک ماه اول آن می باشد از آنجا سلامت جوجه یکماهه بوقلمون و نحوه پرورش آن در یک ماه اول بسیار اهمیت دارد.لذا در ادامه به بررسی و شرح آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

جوجه یکروزه بوقلمون در روزهای اول عمر خود بسیار حساس بوده ، لذا پرورش جوجه یکروزه دارای نکاتی ریز و ساده می باشد که دانستن و رعایت آن بسیار دارای اهمیت بوده در ادامه به بررسی و شرح آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 3]

جوجه بوقلمون بر خلاف جسه بزرگ بسیار ضعیف و حساس می باشد.لذا در خرید جوجه بوقلمون قبل از ورود جوجه ها به سالن پرورش فراهم کردن شرایط مناسب از جمله دمای سالن ، شدت نور ،کنترل آب و غذای مورد نیاز جوجه ها بسیار حایز اهمیت می باشد.در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 9 امتیاز از مجموع: 5]

روش های پرورش بوقلمون به سه گونه کلی: سالن بسته ، اصطبل باز و تولید مرتعی تقسیم می گردد.در ادامه به تفصیل و شرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 4.5]
واکسیناسیون

هدف از برنامه واکسیناسیون بوقلمون (واکسن نیوکاسل ، واکسن آنفولانزا ، واکسن برونشیت ، واکسن گامبرو ) ایجاد ایمنی در برابر عوامل بیماری و کاهش اثر بیماری ها بر عملکرد گله در نگهداری بوقلمون است. واکسیناسیون در واقع خط دوم دفاعی در برابر بیماری ها است.در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 9 امتیاز از مجموع: 4.2]
پرورش تابستان

پرورش بوقلمون در دوره تابستان (پرورش در گرما) بسیار مهم می باشد در پرورش بوقلمون ها گرما و تنش حاصل از آن در فصل تابستان اثر زیانباری بر عملکرد گله دارد و در حالی که قادر به اعمال هیچ کنترلی بر هوای بیرون سالن نیستیم باید اثر آن بر پرندگان را کاهش دهیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 7 امتیاز از مجموع: 4.6]
نور بوقلمون گوشتی

برنامه نوری بوقلمون گوشتی و برنامه خاموشی و یا به عبارت دیگر برنامه روشنایی بوقلمون از آنجا که برای کمک به توسعه استخوانها در ابتدای پرورش و در ادامه آن برای وزن گیری و گوشت گیری بوقلمونها بسیار اهمیت دارداز این رو بررسی آن ضروری به نظر می رسد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 9 امتیاز از مجموع: 4.8]
تجارت بوقلمون

تجارت بوقلمون گوشتی را از نظر واحدهای تولیدی که مستقیما با بوقلمون سر و کار دارند می توان به سه جزء تقسیم کرد: گله های اجدادی، مولد (مادر) و تجاری.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]
بوقلمون ماده

نگهداری بوقلمون همانند پرورش سایر موجودات زنده نیازمند روش های خاص و برنامه ریزی مدون است. برای نگهداری از بوقلمون باید شرایط محیطی آنها را کاملا تنظیم کرد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 7 امتیاز از مجموع: 5]
پرورش بوقلمون

آماده سازی سالن بوقلمون ها یکی از شرایط مهمی است که در نگهداری آن ها باید مورد توجه قرار داد. در این مقاله به بررسی و نحوه ی آماده سازی این محیط می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 8 امتیاز از مجموع: 4.5]