لانه تخم گذاری مرغ محلی و چوب خواب مرغ محلی از دیگر تجهیزات مورد استفاده در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار بومی است که نقش مهمی در کاهش شکستگی و آلودگی پوسته تخم مرغ دارد. تخم مرغ های مورد استفاده برای جوجه کشی، باید تنها از لانه تخمگذاری جمع آوری شوند و بهتر است از تخم مرغ هایی پراکنده شده بر روی بستر به دلیل آلودگی، برای جوجه کشی مورد استفاده قرار نگیرند.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
مصارف و عملکرد یونجه

مصارف یونجه نه تنها برای دام مفید است خواص بسیاری برای بدن انسان دارد . برای درو و چیدن یونجه در چراگاه یونجه نکاتی را باید رعایت کرد . درادامه مصارف یونجه و عملکرد یونجه را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 3.7]
تولید بذر یونجه

مهمترین عامل مناسب در تولید بذر یونجه  شرایط آب و هوایی و داشتن روزهای آفتابی است. عوامل مختلفی در تولید بذر یونجه دخالت دارند که از این میان می توان واریته، نوع خاک، آفات حشرات گرده افشان، عمليات زراعی و غیره را بر شمرد. در واقع برای تولید بذر خوب بایستی این عوامل را به خوبی شناخت و در جهت تولید بهینه از آنها استفاده کرد. درادامه این عوامل را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 8 امتیاز از مجموع: 4.5]
برداشت یونجه

در مطلب قبل در مورد چراگاه یونجه پرداختیم . دراین مقاله در مورد زمان برداشت یونجه ، ارتفاع برش یونجه و تجهیزات برداشت برنجه نکاتی را ذکر می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 8 امتیاز از مجموع: 4]

در مقاله قبل درمورد چراگاه یونجه را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه نحوه خشک کردن یونجه ، چیدن ، ریک زدن ، بسته بندی ، خرد کردن ، انبار کردن و دیگر نکات می پردازیم ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 4.2]
اندازه گیری کیفیت یونجه

در مطالب قبل در مورد جراگاه یونجه محاسن و معایب آن را بررسی کردیم . در ادامه به نحوه تشخیص کیفیت یونجه و زمان مناسب برای برداشت یونجه می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]
تناوب زراعی یونجه

تناوب زراعی یونجه اهیمت زیادی دارد . یونجه خواص پاک کنندگی زیادی در زمین دارد به طوری که هیچ گیاهی مانند ان نیست در ادامه تناوب زراعی یونجه و فواید آن نسبت به غلات دیگر می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]

در انتخاب زمین برای زراعت یونجه بایستی دقت فراوانی نمود زمین کاشت یونجه بایستی دارای خاک حاصل خیز شنی رسی یا رسی شنی و عاری از علف های هرز باشد (به همین منظور اقدام به کاشت یونجه بعد از نباتات وجینی می شود). همچنین زمین کاشت یونجه بایستی مسطح بوده و در اراضی مکانیزه، شیب بایستی یک تا ۲ در هزار در نظر گرفته شود. از طرف دیگر خاک بایستی دارای ساختمانی باشد که در آن به آسانی تهویه انجام گیرد. یکی از عوامل بسیار مهم در تولید محصول بهینه یونجه انتخاب زمین و تهیه بستر مناسب است. با اجرای عملیات صحیح کاشت، انتخاب بذر مرغوب و نیز تهیه مناسب بستر و عوامل دیگر می توان زراعت مطلوبی را ایجاد کرد. در ادامه به نحوه  آماده سازی و کاشت یونجه زمین می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]
کودهای مورد نیاز یونجه و کودهای ثانویه و ریزمغذی ها

بعد ازآزمایش خاک می توان میزان کود موردنیاز خاک چراگاه یونجه را برای زراعت یونجه می توان تعیین کرد. وجود پتاسیم و فسفر یک عامل تعیین کننده در خاک می باشند درادامه میزان این مواد را در خاک برای تعیین کود مورد نیاز یونجه بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]
روش های اصلاح یونجه

در مقالات قبلی در مورد چراگاه یونجه معایب و محاسن آن پرداخته شد.روش های اصلاح یونجه علوفه ای شامل ذخایر توارثی، گزینش ذخایر توارثی مطلوب برای دورگ گیری درون و بین گونه ای، القای پلی پلوئیدی و جهش و مهندسی کروموزوم و ژنتیک می باشد. در ادامه با ژنتیک یونجه آشنا و سپس روشهای گرده افشانی مصنوعی در یونجه ، روش های اصلاح یونجه ،انواع روش های اصلاحی یونجه و دیگر نکات مهم در روش های اصلاح یونجه بررسی می شود. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]