بیماری های ویروسی قرقاول(نیوکاسل،کرونا ،آنفلوانزا،آبله)

در پست های قبلی انواغ بیماری های انگلی و باکتریای معرفی شدند وعلائم بالینی و راهای تشخیص و درمان نیز ذکر گردید. در ادامه به انواع بیماری های ویرویسی از جمله طحال مرمری قرقاول ها عفونت کرونا در پرنده گان ، روتا،لارنگو تراکئیت عفونی ، آنفلوانزای پرندگان ، آنسفالیت اسبی ، بیماری نیوکاسل قرقاول،  آبله قرقاول ،  لكوز لنفوئیدی و عفونت ریتکولوآندوتلیوز پرداخته و علائم بالینی ، نشانه های کالبد شکافی ، راهای کنترل و پیشگیری بیان میگردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

برای پرورش قرقاول کمتر می توان از جایگاه و لانه ماکیان و یا نظایر آن استفاده کرد زیرا که هر اندازه به آزادی قرقاول توجه شده و محوطه آزاد و بزرگی برای پرورش بدان اختصاص داده شود نتیجه کار بهتر خواهد بود. البته چنین متداول است که برای هر پرنده دو متر مربع جا اختصاص داده شود. در ادامه به خصوصیات جایگاه قرقاول در فصول مختلف بررسی می شود.

  ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

یکی از دغدغه های مهم پرورش دهندگان طیور هزینه غذای آنان می باشد، بدیهی است که هرچه هزینه غذای پرنده بیشتر شود ، هزینه تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت زیرا که غذای مصرفی در یک دوره پرورش ، قسمت اعظم هزینه های دوره را شامل می شود. در این پست در مورد تغذیه قرقاول یا جیره قرقاول و همچنین آب مصرفی آنها به طور کامل پرداحته می شود و نکاتی تغذیه ای ذکر می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

جوجه قرقاول یک روزه همانند سایر حیوانات تازه متولد شده به مراقبت های ویژه و به خصوص دسترسی به غذای کافی نیاز دارد. همچنین سالن محل پرورش جوجه ها باید دارای فضای کافی باشد و کاملاً تمیز و ضدعفونی شده باشد. هر جوجه قرقاول نیاز به ۵/۰ فوت مربع فضا دارد. کف سالن باید با خاک اره پوشیده شده باشد و هرگز نباید از کاغذ و مواد نامناسب دیگر برای پوشش بستر استفاده کنیم چرا که جوجه قرقاول در ایستادن روی سطوح صاف، همواره دچار مشکل می شود. در این پست اطلاعات کاملی در مورد نگهداری از جوجه قرقاول اعم از گرمای مورد نیاز سالن و ضدعفونی مورد نیاز پرداخته می شود  .

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
مصارف و عملکرد یونجه

مصارف یونجه نه تنها برای دام مفید است خواص بسیاری برای بدن انسان دارد . برای درو و چیدن یونجه در چراگاه یونجه نکاتی را باید رعایت کرد . درادامه مصارف یونجه و عملکرد یونجه را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 3]
تولید بذر یونجه

مهمترین عامل مناسب در تولید بذر یونجه  شرایط آب و هوایی و داشتن روزهای آفتابی است. عوامل مختلفی در تولید بذر یونجه دخالت دارند که از این میان می توان واریته، نوع خاک، آفات حشرات گرده افشان، عمليات زراعی و غیره را بر شمرد. در واقع برای تولید بذر خوب بایستی این عوامل را به خوبی شناخت و در جهت تولید بهینه از آنها استفاده کرد. درادامه این عوامل را بررسی می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 7 امتیاز از مجموع: 4.4]
برداشت یونجه

در مطلب قبل در مورد چراگاه یونجه پرداختیم . دراین مقاله در مورد زمان برداشت یونجه ، ارتفاع برش یونجه و تجهیزات برداشت برنجه نکاتی را ذکر می کنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 4.2]

در مقاله قبل درمورد چراگاه یونجه را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه نحوه خشک کردن یونجه ، چیدن ، ریک زدن ، بسته بندی ، خرد کردن ، انبار کردن و دیگر نکات می پردازیم ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 4 امتیاز از مجموع: 4]
اندازه گیری کیفیت یونجه

در مطالب قبل در مورد جراگاه یونجه محاسن و معایب آن را بررسی کردیم . در ادامه به نحوه تشخیص کیفیت یونجه و زمان مناسب برای برداشت یونجه می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]
تناوب زراعی یونجه

تناوب زراعی یونجه اهیمت زیادی دارد . یونجه خواص پاک کنندگی زیادی در زمین دارد به طوری که هیچ گیاهی مانند ان نیست در ادامه تناوب زراعی یونجه و فواید آن نسبت به غلات دیگر می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]