جفت گیری بوقلمون تعیین جنسیت لقاح مصنوعی

جفت گیری بوقلمون ها به دو صورت طبیعی و مصنوعی انجام می شود. در ادامه مطلب به بررسی این موضوع و هم چنین نحوه ی تشخیص جنسیت بوقلمون ها می پردازیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 16 امتیاز از مجموع: 4.5]
برنامه نوری

برنامه نوری بوقلمون مولد(تخم گذار)و  برنامه نوری بوقلمون نر  همچنین برنامه صحیح نوری جوجه بوقلمون در تولید مثل بوقلمون و تحریک نوری برای نوردهی بوقلمون در نتیجه بر پرورش و تکثیر بوقلمون نقش بسزایی دارد از این رو بررسی آن بسیار ضروری می باشد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 14 امتیاز از مجموع: 4.8]