بررسی کمبود روی در تغذیه طیور

مقادیر جزئی روی (Zn)بنظر میرسد که برای زندگی در همه حیوانات لازم است. این عنصر جایگزین کرین خشک و بی آب (CARBONIC ANHYDROSE)بوده و برای فعال کردن تعدادی از آنزیم های دیگر لازم است.علائم کمبود روی در تغذیه طیور شامل توقف رشد، پردر آوردن ضعیف، مفاصل خرگوشی بزرگ شده است.استخوان های دراز کوتاه و ضخیم شده، پوست فلس دار و درماتیت بخصوص روی پاها مشاهده میشود. راه رفتن پرنده با التهاب مفصل سخت و زشت است. جوجه های با کمبود روی افزایش هماتوکریت را نشان می دهند که بعلت انتشار مجدد آب بدن است تا مصرف آب تغییر یافته. در ادامه به نکات بیشتری در مورد کمبود روی در تغذیه طیور و همچنین روی اضافی در پرورش طیور می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 12 امتیاز از مجموع: 5]

کمبود ویتامین K در طیور بوسیله خون آمدن طولانی با مرگ بعلت خون آمدن ناشی از صدمات خفیف و ارده مشخص می شود. ویتامین K برای سنتز پروترومبین لازم است این ویتامین فاکتور مهمی از برای کربوکسیلاسیون انتقالی اسید گلوتامیک در پروترومبین و پروتئین در استخوان استوکسین است که سبب ضعف پا طیور می شود. فراورده مذکور GammaCarboxyglutamic Acid در آنیونیک PH فیزیولوژیک و وظایف در مقید کردندر پروتئین بهنگام انعقاد خون دخالت دارد. در مطالب قبلی درمورد کمبود ویتامین B6 در تغذیه طیور پرداختیم .دراین مقاله به علل کمبود ویتامین K و کمبود ویتامین B1 در طیور بررسی و راههای تشخیص ودرمان آنهاراذکرمیکنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]

مرغان شاخدار نسبت به پرندگان دیگر مقاومت بیشتری را در قبال بیماریهای مرسوم در میان طیور همچون بیماریهای ویروسی و باکتریایی از خود نشان می دهند. جوجه های مرغان شاخدار در طول هفته های اول زندگی خویش (۸ هفتگی) در مقابل بیماریهای مختلف چون نیوکاسل مقاوم نیستند. تاکنون بیش از چهارده نوع بیماری (ویروسی، باکتریایی، انگلی، و کمبود تغذیه ای به عنوان مثال ویتامین B2که سبب خمیدگی انگشتان پا می گردد) در بین جوجه ها به ثبت رسیده، در نظر داشته باشید که اعمال مدیریت صحیح على الخصوص رعایت اصول بهداشتی همچون شرایط ویژه حاکم در سالن های معمولی مرغداری است می تواند در هفته های اولیه از مرگ و میر جوجه ها جلوگیری بعمل آورد. در این مقاله بیماری مرغ شاخدار و تلفات مرغ شاخدار را در پرورش آن ها بررسی می کنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
مدیریت پرورش مرغ شاخدار ( روشنایی،تخم،بستر)

مرغ های شاخدار پرورشی از لحاظ جنس تفکیک شده و در سالن های نیمه تاریک بر روی بستری از سبوس گندم یا مواد دیگر نگهداری میشوند. تعداد ۸-۶ قطعه آن را می توان در واحد سطح جای داد. از سن ۵۶ هفتگی از چوبهای خواب و جعبه فضولاتی که ۳۰ درصد از سطح سالن را اشغال می نمایند استفاده می کنند. در مدیریت پرورش مرغ شاخدار باید برنامه نوری مرغ شاخدار را نیز مدنظر قرار داد که خاموشی های مستمر و طولانی است که نباید پیش آید، چون بر اثر آن، ترس بر پرنده ها مستولی شده و به یک گوشه هجوم می برند در ادامه به جزئیات در مدیریت پرورش مرغ شاخدار می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]