مرجع تخصصی دام و طیور

جوجه کشی بوقلمون

کالیبراسیون دستگاه جوجه کشی و عیب یابی دستگاه جوجه کشی

کارکرد مناسب و درست اینکوباتورها و هچرها مستلزم کالیبراسیون دقیق دستگاه جوجه کشی و روزمره آنها است. تمامی سنسورهای بکار رفته در ماشین های مختلف باید در مقاطع منظم و طبق توصیه کارخانه سازنده آن ادامه مطلب

مشاهده بیشتر