نوشته‌ها

جوجه کشی در منزل1

هر کس راه خودش را برای انجام کاری دنبال می کند اما آنچه ذیلاً توصیه می شود روش روتین کارهای عملی در مورد جوجه کشی سنتی یا جوجه کشی در منزل انکوباسیون و هچ شدن است.اصول انکوباسیون در مزرعه شامل آماده سازی و تست کردن انکوباتور، وارد کردن تخم مرغ ها،برگرداندن منظم آن ها و نوردادن می باشد در ادامه جوجه کشی در منزل و هر آنچه که در مورد آن باید بدانید رابه طورکامل بیان می کنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
پرورش جوجه درمزرعه

در این مقاله تمامی نکات طلایی برای پرورش جوجه درمزرعه رابیان و گام به گام آموزش می دهیم.درپست قبلی درموردبامشکلات جوجه کشی طیور در مزرعه آشناشدیم.شما برای پرورش صحیح بایددرمورد اداره کردن نوسانات درجه حرارت وسرماکه باعث آسیب میشوداطلاعات کافی داشته باشیدهمچنین درموردکف مرغدانها دقت لازم به عمل آید درادامه به تمامی این موارد اشاره میکنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

در کنترل مرغ کرچ در مزرعه انکوباتوری کافی است، برگرداندن تخم ها در هر نیم ساعت یکبار و نگهداری آنها به طور گرم به وسیله گرمای شعاعی به خصوص از ناحیه سینه مرغ صورت می گیرد. مشکل این است که یک مرغ کرچ ممکن است وقتی تخمها در انتظار انکوباسیون هستند وجود نداشته باشد. در این مورد داشتن یک انکوباتور بایستی مدنظر قرار گیرد. غالباً ادعا می شود که نژادهای سنتی احتمال بیشتری وجود دارد که کرچ شوند و با مقایسه با هیبریدها کرچی بیشتری دارند. چون گرایش به کرچی در آنها زیادتر است. درادامه راهنمای کنترل مرغ کرچ در مزرعه رابه طور کامل بررسی میگردد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

برنامه واکسیناسیون طیور در مزرعه جوجه های تجارتی همیشه واکسینه می شوند مگر اینکه احتیاج خاصی مثل پرندگان خوراکی که به طور ارگانیک پرورش پیدا می کنند مد نظر باشد. در مقیاس کوچک آیا بایستی جوجه ها را واکسینه نمود؟ این یک سؤال شخصی است و صحیح به نظر می رسد که بگوئیم بسیاری از پرورش دهندگان طیور در مقیاس کوچک پرندگان خود را واکسينه نمی نمایند اما باید دانست که پرندگان ولو در مقیاس کوچک حداقل بایستی برعلیه بیماری مارک، نیوکاسل و برونشیت واکسینه گردند و برای حصول ایمنی در گله کوچک حتما بایستی این کار انجام شود. در ادامه راهنمای کامل واکسیناسیون طیور در مزرعه بیان میگردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]

آماده سازی سالن برای پذیرش گله جوان، از فعالیت های پر حجم و حساس محسوب می شود که کمترین قصور و کوتاهی در آماده سازی سالن، می تواند با نتایج غير قابل جبرانی همراه شود.بنابراین جهت آماده سازی سالن برای ورود جوجه بومی باید مواردی رعایت شود که در ادامه آن را بررسی میکنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

یکی از کارهای مهم و اساسی در امر پرورش مرغ بومی عبارت است از شستشو، پاکسازی و آماده نمودن جایگاه برای ورود جوجه می باشد. طی آماده سازی سالن های تولید باید آلودگی حاصل از یک دوره طولانی مدت بطور کامل حذف و وسایل و تجهیزات برای شروع یک دوره تولید سرویس و آماده گردند. در ادامه مراحل ضدعفونی سالن پرورش مرغ بومی را بیان میکنیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

بیشتر پرندگان تولید مثل فصلی دارند و تحت تأثیر افزایش طول روز تخمگذاری می کنند. بطوریکه در طبیعت فصل تخمگذاری پرندگان زمانی است که طول روز افزایش می یابد. افزایش طول روز با فراهمی مواد غذایی و شرایط آب و هوایی مناسب برای زاد و ولد محسوب می گردد.برنامه نوری گله مرغ بومی برای جوجه هاو مرغهای تخمگذارمتفاوت میباشد.درادامه ساعات روشنایی و خاموشی جایگاه پرورش مرغ ودیگرنکات طراحی برنامه نوری برای گله مرغ بومی بررسی میگردد. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
 عوامل مؤثر بر قدرت باروری مرغ و خروس بومی

وظیفه اصلی خروس تولید اسپرم و تلقیح مرغ برای تولید تخم مرغ نطفه دار است. برای تولید تخم مرغ نطفه دار بهتر است به ازای هر ۵ تا ۶ مرغ بومی یک خروس در کنار مرغها پرورش داده شود. در ادامه این پست عوامل مؤثر بر قدرت باروری مرغ و خروس بومی بررسی می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
 دستگاه تولید مثل مرغ و فرایند تشکیل تخم مرغ.jpg

بلوغ مرغ بومی زمانی است که دستگاه تولید مثل مرغها به اندازه کافی رشد نموده و اولین تخم مرغ تولید می­شود. امروزه با پیشرفت های اصلاحی صورت گرفته شاهدکاهش سن بلوغ مرغ های بومی هستیم بعنوان مثال در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان طی ۱۵ نسل اصلاح نژاد، ۱۳ روز از سن بلوغ مرغ های بومی کاسته شده است.  در ادامه این پست دستگاه تولید مثل مرغ محلی و فرایند تشکیل تخم مرغ به طول کامل بررسی می گردد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

طرحی برای سرمایه گذاری کارآمد است که دارای بازده اقتصادی باشد. از نظر اقتصاددانان طرحی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشد چنین طرح هایی فاقد توجيه اقتصادی خواهد بود. در کشورهای صنعتی طرح هایی که ۴ تا ۶ درصد بازده داشته باشند به لحاظ اقتصادی طرح های مطلوبی هستند، چرا که نرخ بهره در این کشورها معمولاً کمتر از ۶ درصد است. اما در کشور ما که نرخ بهره با سود بالاتر است، طرحی ارزشمند خواهد بود که بالاتر از این نرخ بهره بانکی، بازدهی داشته باشد. لذا لازم است که یک کارشناس با بهره بردار پرورش مرغ بومی، قبل از توصیه و با اجرای طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، بازدهی اقتصادی طرح را مورد بررسی قرار دهد. بررسی توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی در شرایط روستایی و صنعتی، دیدگاه و شناخت ما را در خصوص نوع و میزان نهاده های مصرفی، میزان تولیدات و به دنبال آن هزینه ها و درآمدها بیشتر نموده و با دستیابی به این اطلاعات، می توان اقتصادی بودن طرح را مورد بررسی قرار داد.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]