آنتی بیوتیک­ها فرآورده های متابولیکی هستند که به وسیله رشد میکروارگانیسم ها به خصوص قارچ­ها تهیه شده اند آنتی بیوتیک ها به این گونه میکرب­ها سبقت جویانه!؟ بر علیه سایر میکرب­ها به طور آشکار کمک می کنند. آنتی بیوتیک های جدید از طریق آزمایش قارچ­های جدا شده از مواد آلی کشف شده اند. برای آشنایی کلی با شکل داروها و مقررات بهداشتی در طیور توضیحات این بخش را مطالعه بفرمایید.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

برای آشنایی با استعلام سولفونامیدها و افزایش قدرت آن و نیتروفوران­ها پست زیر را مطالعه بفرمایید. سولفونامیدها شامل دسته بزرگی از داروهای سنتتیک می شوند که بسیاری از آنها در کنترل بیماری ها در انسان و حیوانات و طيور مورد استعمال دارند سولفونامیدی که در پرندگان بکار می رود به SULFAQUINOXALINE و SULFAMETHAZINEو ESB3 و SULFADIMETHOXINE و SULFATHIAZOLE محدود می شود.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

برای آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین و افزایش اطلاعات در این زمینه توجه شما عزیزان را به ادامه مطالب همین پست جلب میکنم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

داروهای ضدکوکسیدیوز، داروهای ضد هیستومونادو آنتی بیوتیک ها که به منظور سرقت رشد و کنترل آنتریت نکروتیک بکار می روند. بهترین راه تجویزشان دادن دارو از طریق غذا است فورازولیدون و فنوتیازین که غیر قابل حل در آب هستند بایستی از طریق غذا تجویز شوند.در ادامه همین پست راهنمای کامل تجویز داروهای طیور را توضیح داده ایم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

واکسیناسیون مثل بیمه ای در مقابل بیماری های وحشتناک است. به خصوص برعلیه ویروس ها که درمانی برای آنها وجود ندارد. بنابراین زمان بندی واکسیناسیون با استفاده از واکسن های مطمئن خیلی مسئله اساسی می تواند باشد. هزینه پرداختی برای واکسنها به طور کلی خیلی پائین است. در مطالب بعد توصیه های کلی برای واکسیناسیون طیور را مورد بررسی قرار میدهیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 3]

در این بخش نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور ، داروهای ضد کوکسیدی ، آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکروبی در اختیار شما قرار می دهیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

شک نیست که اثرات درمانی آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری های طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار می­باشد ولی این در صورتی است که آنتی بیوتیک به طور صحیح و به موقع استعمال شود که در این صورت نتایج درمانی خوبی به همراه خواهد داشت.در ادامه همین پست مطالبی در حیطه تناقضات داروئی و اثرات سینرژیک داروها در طیور ارائه کرده ایم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 3.5]

برای درمان،مرغدار بایستی ایتولوژی بیماری را با نظر دامپزشک طیور تأیید نماید. هرگاه غذا کمبود کلسیم دارد بایستی به آن اضافه شود. مکمل ویتامین D بایستی ۳ تا ۴ برای مقدار نرمال در طول روز اول اضافه شده و سپس به تدریج به مقدار نرمال برسد.برای پیشگیری و درمان کمبودهای مواد معدنی در طیور تدابیری می توان اندیشید که در ادامه درباره آنها بحث شده است.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 4]

احتياجات اسید آمینه­ای طیور ممکن است در نژادهای مختلف پرندگان تغییر نماید برای مثال ASTERLOPها قادر به سنتز میتونین و سیستین نیستند بنابراین این نژادها به مکمل اضافی این دو اسید آمینه احتیاج دارند.اطلاعاتی در رابطه با پیشگیری و درمان بیماری های تغذیه ای طیور در ادامه ارائه خدمتتان میشود.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

درمان و کنترل کوکسیدیوز طیور به طور خلاصه معیارهای بهداشتی، استفاده از آب خوری ها به طور صحیح و استفاده اصولی و منطقی از دانخوری­ها و جلوگیری از ورود مدفوع در داخل آنها اساس کنترل بیماری را تشکیل می دهد.برای آشنایی بیشتر با موارد پیشگیری و درمان بیماری های تک یاخته­ ای طیور به ادامه این پست دقت فرمایید.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 1]