بررسی کمبود روی در تغذیه طیور

مقادیر جزئی روی (Zn)بنظر میرسد که برای زندگی در همه حیوانات لازم است. این عنصر جایگزین کرین خشک و بی آب (CARBONIC ANHYDROSE)بوده و برای فعال کردن تعدادی از آنزیم های دیگر لازم است.علائم کمبود روی در تغذیه طیور شامل توقف رشد، پردر آوردن ضعیف، مفاصل خرگوشی بزرگ شده است.استخوان های دراز کوتاه و ضخیم شده، پوست فلس دار و درماتیت بخصوص روی پاها مشاهده میشود. راه رفتن پرنده با التهاب مفصل سخت و زشت است. جوجه های با کمبود روی افزایش هماتوکریت را نشان می دهند که بعلت انتشار مجدد آب بدن است تا مصرف آب تغییر یافته. در ادامه به نکات بیشتری در مورد کمبود روی در تغذیه طیور و همچنین روی اضافی در پرورش طیور می پردازیم.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 12 امتیاز از مجموع: 5]

کمبود ویتامین K در طیور بوسیله خون آمدن طولانی با مرگ بعلت خون آمدن ناشی از صدمات خفیف و ارده مشخص می شود. ویتامین K برای سنتز پروترومبین لازم است این ویتامین فاکتور مهمی از برای کربوکسیلاسیون انتقالی اسید گلوتامیک در پروترومبین و پروتئین در استخوان استوکسین است که سبب ضعف پا طیور می شود. فراورده مذکور GammaCarboxyglutamic Acid در آنیونیک PH فیزیولوژیک و وظایف در مقید کردندر پروتئین بهنگام انعقاد خون دخالت دارد. در مطالب قبلی درمورد کمبود ویتامین B6 در تغذیه طیور پرداختیم .دراین مقاله به علل کمبود ویتامین K و کمبود ویتامین B1 در طیور بررسی و راههای تشخیص ودرمان آنهاراذکرمیکنیم. ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]

ویتامین A برای رشد، سیمای اپتیمم و بی عیبی اغشيه مخاطی یک فاکتور اساسی در جیرههای غذائی طیور محسوب می شود. بعضی از لایه های اپتیلیال دستگاههای گوارشی، ادراری، تناسلی و تنفسی از اغشيه مخاطی ترکیب شده اند. اینها نسوجی هستند که در آنها جراحات کمبود ویتامین A در طیور بخوبی مشاهده می شود. الدئید ویتامین A شبکیهای چشم جزئی از پیگمانهای قابل رؤیت در سلولهای حساس شبکیه چشم است که دستجات ایزومریزاسیون زنجیره کنارهisoprenoids(پلیمرهائی که اسکلتهای کربن آنها در تمام یا قسمت بزرگی از واحده isoprene انتها به انتها محلق شده اند) رل اساسی در تشخیص نور بازی می کند. شواهد موجود این تصور را پیش می آورد که فرم فسفری شده ویتامین A در انتقال بیوشیمیائی باقیمانده های مانوزوگالاکتور برای گلیکوپروتئین ها در سنتز مولکولی ساکاریدها عمل می­کند. این فاکتور اخيرا الذكر ممکن است سیمای کلیدی درگیری ویتامین A در بی عیبی اغشيه اپتیلیال باشد.یکی از تاثیرات اصلی آن افت تولید تخم می باشد.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 5]