0

پیشگیری و کنترل بیماری­های ویروسی طیور

برای پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل انواع واکسن در دسترس است. برخی از این واکسن ها عبارتند از لاسوتا،کلون،ویتاپست……برای آشنایی از نحوه پیشگیری و کنترل بیماری­های ویروسی طیور ، پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای مرغی ، پیشگیری و کنترل بیماری گامبورو همچنین پیشگیری و کنترل بیماری برونشیت عفونی مطالب زیر رامطالعه بفرمایید.

پیشگیری و کنترل بیماری­های ویروسی طیور

پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل

 در کشور ما واکسن های ب1 و لاسوتا  و واکسن روغنی نیوکاسل برای پیشگیری و کنترل بیماری­های ویروسی طیور مورد استفاده قرار میگیرد.  چکانیدن قطره در سن یک روزگی یا ۳-۴ روزگی در جوجه ها صورت می گیرد. واکسیناسیون می تواند پرندگان را تا سن ۱۵ هفتگی حفاظت نماید و از این رو نیمچه های گوشتی ممکن است فقط نیاز به این واکسن داشته باشند.

واکسن R2B در نرمال سالین خنک حل می شود و این حل شدن به صورتی انجام می شود که در دستورالعمل کارخانه نوشته شده است و به صورت زیرجلدی یا داخل عضلانی در دز 5/0 میلی لیتر به ازاء هر پرنده مورد استفاده واقع می شود. واکسن مذکور در سن ۸ تا ۱۰ هفتگی مورد استفاده قرار میگیرد. واکسن بایستی خنک نگهداشته شود و روی یخ باشد و از نور آفتاب حفظ گردد.

واکسن LASOTA (واکسن زنده) در کشور ما برای پیشگیری و کنترل بیماری­های ویروسی طیور ساخته می شود.  واکسن بیماری نیوکاسل هم چنین به صورت توأم با برونشیت عفونی (IB) وجود دارد. واکسن توأم LASOTA و واکسن IB در سن ۳ تا ۴ هفتگی در جوجه ­های گوشتی به صورت قطره چشمی یا در آب آشامیدنی در سن ۱۵ تا ۱۶ هفتگی و در ۴۰ تا ۴۲ هفتگی در مرغان تخمگذار از طریق آب آشامیدنی به می شود.

واکسن LASOTA را به تنهایی می توان در ۴ تا ۱۰ روزگی از طریق قطره بینی یا چشم مصرف نمود. در سن ۵ تا ۶ هفتگی در جوجه از طریق آب آشامیدنی و مجدداً در سن 15 تا ۱۶ هفتگی در آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است که در رقیق کننده خنک حل شود. دور از آفتاب نگهداری شود. بدون ضدعفونی کننده شیمیائی روی پوست بکار رود، در عرض ۱ تا ماگزيمم ۲ ساعت پس از مخلوط کردن مورد استفاده واقع شود، تاریخ مصرف و ذخیره سازی در شرایط مناسب مورد نظر قرار گیرد. پرندگان به مدت ۳ تا ۶ روز بعد از واکسیناسیون افسردگی نشان داده و کمتر از ۴٪ آنها ممکن است علائم لنگش را نشان دهند. به منظور اجتناب از این اثر بد بعضی از مرغداران ترجیح می دهند که در دیگری از واکسن F را ۲ هفته قبل از R2B مورد استفاده قرار دهند. در طول دوره یک هفته ای بعد از واکسیناسیون پرندگان و پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل بایستی از غذای غنی استفاده نمایند. بهداشت کافی و ویتامین های فراوان (B COMPLEX ) برای از بین بردن استرس نافع است. واکسن R2B را می توان به مدت ۳ ماه در یخچال نگهداری کرد و یکسال قابل نگهداری در انجماد عمیق (۱۵- تا C۲۰-) و ۷ روز در حرارت اطاق در تابستان و ۱۰ روز در زمستان است.

پیشگیری و کنترل بیماری­های ویروسی طیور

پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای مرغی

به منظور پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای مرغی بایستی فرمولاسیون غذائی مناسب تهویه کافی و کنترل CRD و بیماریهای دیگر مدنظر قرار گیرد. استفاده از واکسن و اعمال مقررات قرنطینه ای و ایمنی زیستی نقش عمده ای در پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای مرغی می تواند داشته باشد اما هیچ گاه به واکسیناسیون نباید تکیه نمود.

پیشگیری و کنترل لوكوز کمپلکس مرغی

AVIAN LEUKOSIS COMPLEX ) ALC) درمان پذیر نیست. ویروس تقریباً در هر گله­ای ظاهر می شود و مشکل است که بتوان گله ها را از ویروس ALC عاری نمود. این بیماری به وسیله تخم مرغ منتقل می شود. در بعضی از گله ها بروز بیماری بالینی ممکن است بالاتر باشد که دراین صورت نیاز به کنترل از طریق بالاتر کردن مقاومت ژنتیکی داریم که امکان پذیر است چون مقاومت بستگی به علل هائی دارد که در تمام پرندگان یافت می شود و وابسته به توارث مندی ساده است. برای مقاصد عملی تدارک مقاومت در مقابل ویروس تحت گروه A کافی است ( تحت شرایط فیلدی).

در پرندگان مقاوم نمی توان عفونت را پیشگیری نمود اما می توان در مقابل تشکیل تومور مقاومت نمود.

تاکنون واکسنی بر علیه ALC در دسترس نبوده است.

پیشگیری از بیماری مارک

MD قابل درمان نیست. بنابراین پیشگیری تنها متد موجود برای اجتناب از ضایعات اقتصادی بیماری است. پیشگیری به وسیله واکسیناسیون امکان پذیر است. نگهداری پرندگان در مجتمعی که عاری از ویروس باشد، هوای فیلتره در آن گردش کند و بالاخره مقاومت ژنتیکی افزایش یافته باشد نقش عمده در کنترل بیماری دارد. واکسیناسیون به نظر می رسد که به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد و متد اقتصادی موجود در غالب کشورها برای مقابله با بیماری است. در کشور ما واکسن بیماری موجود است. واکسن ویروس HVT که عموماً در روز اول هچ شدن در هچری مورد استفاده واقع می شود و از طريق داخل عضلانی تزریق می شود. یک دز تنها که ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ پلاک تولید می کند با دقت تلقیح می شود که به علت آسیب پذیر بودن طبیعت آن ویروس است. این واکسن از تکثیر ویروس ویرولان در بدن جلوگیری نمی کند اما وقوع بیماری را پیشگیری می نماید که بستگی زیادی به آنتی بادی ها ندارد اما احتمالا به وسیله تزریق ایمنیت باواسطه سلولی است.

در ایالات متحده آمریکا شواهدی از حضور سوش های ویروس MD خیلی ویرولان (VVMDV) در مقابل واکسن HVT موجود است که حفاظتی ضعیف به دست می دهد. بنابراین واکسن های بی والان ساخته شده از سروتیپ­های  3,2 MDنیز مورد استفاده واقع می شوند و اخيراً كلون C-CV1-988 از سروتیپ­های MD1 پیدا شده که حفاظت زیادی مثل واکسن بی والان در شرایط تجربی به دست می دهد.

بنابراین نیاز به تجدیدنظر برنامه واکسیناسیون وجود دارد اما تاکنون سوش­های پیدا شده در کشوری مثل هندوستان که تحقیقات در آنجا انجام شده تیپ VVMDV ظاهر نشده است.

واکسیناسیون MD مشخص شده که بروز سایر عفونت های بیماری را تقليل داده و و بیماری عفونی نظیر مایکوپلاسموزیس (CRD)، کوکسیدیوز و غیره را کاهش داده است.

همچنین امکان این مسئله وجود دارد که حساسیت به MD را در جوجه ها به وسیله بعضی تست ها برای CMI پیشگوئی کرد و از این قرار حساسیت پرندگان حساس را شناسائی کرده و از گله مادر خارج نمود.

پیشگیری و کنترل بیماری گامبورو

برای ضدعفونی فرمالین به نظر می رسد که ماده ضدعفونی کننده انتخابی باشد که همراه با استفاده از شعله افکنی برای اشیاء فلزی بایستی مورد استفاده واقع شود که این مسئله به علت مقاومت بالای ویروس IBD است.

پیشگیری و کنترل بیماری گامبورو بهترین متد است که برای آن واکسن زنده و روغنی وجود دارد واکسن زنده از طریق آب آشامیدنی و با قطره چشمی مصرف می شود. این واکسن را می توان در مرغان تخمگذار و گوشتی برای پیشگیری و کنترل بیماری گامبورو مصرف نمود. سن استفاده از آن ۱۸ تا ۲۱ روزگی است. برای مصرف واکسن در آب آشامیدنی بایستی از شیر بدون چربی (SKIM MILK) به مقدار 50 گرم به ازاء 8 لیتر آب استفاده نمود. واکسن ادعا شده که خیلی ایمنیوژنیک است و در جنین های عاری از عوامل بیماری زا تهیه شده است.

پیشگیری و کنترل بیماری برونشیت عفونی

واکسن­های بر علیه 1 B در ایران وجود دارند. مصرف واکسن عفونی قطره چکانی در چشم و یا با استفاده از آب آشامیدنی است. این واکسن در سن ۵ تا ۱۰ روزگی و سپس از ۱۴ تا ۱۸ روزگی و در صورت لزوم در محلهای الوده در سن ۲۸ روزگی نیز مورد استفاده واقع می شود و در مرغان تخمگذار در ۱۳ تا ۱۵ هفتگی نیز مصرف می شود. ضمناً واکسن کشته (روغنی) 1 B وجود دارد که همراه با واکسن نیوکاسل می باشد.

در روبرو شدن با بیماری واکسیناسیون گله آلوده نشده، گرم نگهداشتن سالن های پرورش طیور، جداسازی و کشتار پرندگان بیمار و تجویز آنتی بیوتیک های وسیع الطیف برای جلوگیری از عفونت های ثانویه را می توان مورد عمل قرار داد. در یک همه گیری IB تجویز تایلوزین مشخص شده که نتایج خوبی در برداشته است چون پیچیدگی با M . GALLISEPTICUM به وسیله مؤلف كتاب مشاهده شده است. در فرم نفروتیک IB مقدار تا یک اونس مخلوط سیترات سدیم و سیترات پتاسیم در قسمت­های مساوی را می توان به ازاء یک گالن آب آشامیدنی مصرف نمود. طریقه دیگر این است که ۶ اونس ملاس به ازاء یک گالن آب را تجویز کرد. تجویز به مدت ۱۰ تا ۱۲ روز است و بدین ترتیب اورات ها دفع خواهند شد. استفاده از اروتروپین یک در هزار و شربت قند ۸ درصد نیز به مدت ۷ توصیه شده است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج