0

آشنایی با حرکات و پرواز کاسکو

آشنایی با حرکات و پرواز کاسکو

برای آشنایی با حرکات و پرواز کاسکو به این نکته توجه کنید که در طبیعت کاسکوها در بالای درختان بلند به صورت گله های ۱۰۰ تا ۲۰۰ قطعه ای یا بیشتر زندگی می­کنند. وقتی هوا در اول روز کمی روشن می شود، آنها به صورت گله ای و در ارتفاعی اندک از بالای درختان به طور مستقیم و با سرعت زیاد به سوی منابع آب و غذا به پرواز در می آیند. این شکل خاص پرواز کاسکوها موجب می شود که اگر پر داشته باشند، وقتی از قفس خارج می شوند، به صورت مستقیم پرواز می­کنند و متاسفانه عموم کاسکوها در اوایل که هنوز اهلی نشده اند، با چنین پروازها به طور مستقیم می روند توی دیوار یا شیشه پنجره و احتمال آسیب دیدن آنها در برخورد با دیوار یا شیشه و سپس در سقوط عمودی و افتادن روی زمین زیاد است.بنابراین یکی از کارهای مدیریتی صاحب کاسکو این است که در اولین فرصت ممکن (حداقل 5/1 ماه پس از خرید کاسکوهای وحشی و در هفته دوم از خرید کاسکوهای اهلی در صورتی که قدرت پرواز آنها بیش از ۳ متر باشد)، پرهای کاسکو را به طور صحیح کوتاه کند، به طوری که قدرت پرواز به اندازه حدود ۳ متر را حفظ کند. این مقدار قدرت پرواز صددرصد برای کاسکوها ضروری است تا بتوانند در پرواز از روی قفس فرود سالمی به زمین داشته باشند. در ادامه به کلی نکات را بررسی می کنیم.

سرعت عمل کاسکوها

پرچینی کاسکو توسط افراد ناوارد، مشکلات زیر را به دنبال خواهد داشت:

۱- از بین نرفتن قدرت پرواز کاسکو – در این صورت ممکن است شما با خیال آن که کاسکو پرچینی شده است، آن را در فضای باز آزاد بگذارید یا در اتاق پنجره را باز بگذارید و موجب فرار آن بشوید. همچنین در این حالت، مشکلات پر داشتن کامل؛ یعنی پرواز در فضای داخل خانه و برخورد به دیوار یا شیشه باقی خواهد ماند.

۲- پرچینی زیاده از حد – در این حالت، هر وقت کاسکو از دست یا شانه شما یا از روی قفس قصد فرود آمدن به زمین می کند، با سینه به زمین یا اشیاء برخورد می­کند و امکان آسیب دیدن آن وجود دارد.

۳- پر چینی نادرست و از بین رفتن زیبایی کاسکو.

۴- پرچینی نادرست و امكان خونریزی

۵- چیدن پرهای جدید پُرخون که موجب خونریزی از آنها می شود.

حرکات صعودی کاسکوها

حرکت کاسکو یا از طریق پرواز ممکن می شود یا از طریق استفاده از دو پا در هنگام راه رفتن یا از طریق استفاده از دو پا و منقار در حرکت عمودی به طرف بالا یا پایین. کاسکو با توجه به شکل فیزیکی انگشتانش در دو پا (دو تا به طرف جلو و دو تا به طرف عقب) و نیز شکل خمیده منقارش و استفاده از این سه عضو برای صعود و فرود، چنانچه سطوح مورد استفاده اش صاف و صیقلی نباشد و جایی برای گیرکردن ناخن ها و منقارش داشته باشد، هیچ امکان افتادن و آسیب دیدن ندارند. کاسکو در عملیات صعود و فرود از شاخه های درختان جنگلی، قدرت و مهارت فوق العاده ای دارد. در حرکت بالایی با پایینی کاسکو از یک شاخه به شاخه دیگر یا روی یک سطح غير صاف، کاسکو ابتدا از منقارش برای یافتن یک تکیه گاه استفاده می کند و آن را می گیرد.

سپس یکی از پاهایش را جای منقار می گذارد و در همین زمان منقار به طرف تکیه گاه جلوتر و پای دیگر در کنار پای اولی قرار می­گیرد. به این ترتیب عمل راه رفتن کاسکو روی سطوح عمودی به طرف بالا و پایین ممکن می شود. گاه فاصله یک شاخه تا شاخه دیگر چنان دور است که وقتی کاسکو منقارش را به یک تکیه گاه گیر می­دهد، نمی تواند یک پایش را به آن برساند؛ یعنی دو پایش چنان قدرت دور شدن از هم را ندارند. در این صورت اگر تکیه گاه منقار مطمئن باشد، کاسکو آن را با منقارش محکم می گیرد و پاهایش را از تکیه گاه قبلی رها می کند و به شکل آویزان به منقارش در می آید و سپس با یک عملیات آکروباتیکی، پاهایش را روی شاخه جدید مستقر می کند و تعادلش را به دست می آورد.

از آنجا که هرگونه حرکت کاسکو با بال­ها، دو پا و منقار کاسکو ممکن می شود، کاملاً واضح است که اگر ما بال چینی و ناخن گیری کاسکو را ناصحیح انجام دهیم و نیز منقار آن را بی جهت کوتاه کنیم؛ نه تنها ممکن است موجب تنش روانی و آسیب فیزیکی و زشتی قیافه آن شویم، بلکه در حرکت کردن آن اختلال ایجاد می­کنیم و نیز ممکن است سبب شویم که در هنگام صعود و فرود، نتواند تعادل خودش را حفظ کند و سقوط کند و علاوه بر آسیب دیدن احتمالی، سقوط آن موجب ترس و تنش روانی برای آن شود.

راه رفتن کاسکوها

شکل پاها و فیزیک بدن کاسکو جوری است که برای راه رفتن چندان مناسب نیست. به همین دلیل وقتی مجبور به راه رفتن روی سطوح صاف می شود، بسیار محتاطانه گام بر می دارد و در این حالت خنده دار به نظر می رسد. در عوض، همین شکل کاسکو بسیار مناسب است برای صعود و فرود درختان.

پرواز درجا توسط کاسکوها

کاسکوهایی که پرچینی شده اند و قدرت پرواز ندارند یا به مدت زیاد در قفس مانده اند و اجازة پرواز به آنها داده نشده است، برای ورزش و خستگی در کردن، یک شاخه یا سیم های قفس را با منقار می­گیرند و شروع به پرزدن سریع می کنند. در این حالت پرهای ریز، پوشپرها و گردهایی که در حین تیمار کردن کاسکو توسط خودش روی سینی کف قفس و اطراف ریخته است، به علت حرکت سریع پرها و پرواز درجا، به هوا بلند می­شود و به همه جای اتاق می رود و افرادی که در همان فضا تنفس می کنند، این گردها در اثر تنفس وارد ریه آنها می شود. حال صرف نظر از افرادی که به گرد و غبار پرندگان حساسیت دارند و به هیچ وجه نباید هیچ پرنده ای را در خانه خود نگهداری کنند، تنفس این گردها برای افراد معمولی نیز مضر است.

تنها چاره ممکن برای این که هم کاسکو داشته باشیم و هم سلامتی افراد خانواده در معرض این جور خطرات واقع نشود، این است که در نظافت مرتب قفس کاسکو «همت» داشته باشیم و روزانه حداقل سه بار (هرچه بیشتر بهتر)، روزنامه انداخته شده روی سینی کف قفس را عوض کنیم. واضح است که اگر زود به زود روزنامه روی سینی را عوض کنیم، پوشپر و گردهای بدن کاسکو به جای به هوا بلند شدن در هنگام پروازهای درجا، به موقع وارد زباله دانی می شود. در مورد مزایای زود به زود عوض کردن روزنامه روی سینی کف قفس، من هرچه بگویم، کم گفتم، زیرا سلامت کاسکو و خود شما در گروی نگهداری هرچه بهداشتی تر آن است.

آشنایی با حرکات و پرواز کاسکو1

حالت پرواز کاسکو

کاسکو حتی اگر پرهایش کامل باشد، در قفس امکان پرواز ندارد. اما چون تقريباً عموم کاسکوها به حالت پر چینی شده نگهداری می­شوند، آنها به ناچار در داخل قفس یا روی قفس، با محکم نگهداشتن قفس با نشیمنگاه توسط پاها و منقار خود، با سرعت و شدت بال می زنند و معمولاً در این هنگام صدایی از خود در می آورد که اگر این صدا در طبیعت و بین سایر افراد گله در آورده شود، به معنی فرمان پرواز است.

چگونگی حالات کاسکوها

انسانها معمولاً وقتی حرفی برای زدن برای یکدیگر داشته باشند، حرف می زنند و اگر خواسته هایی از یکدیگر داشته باشند، با حرف زدن خواسته خودشان را مطرح می کنند و اگر سؤالی از هم داشته باشند، با حرف زدن سؤال خود را از یکدیگر می پرسند. اما علاوه بر حرف زدن به عنوان مهم ترین وسیله ارتباطی انسانها، در زندگی روزمره ممکن است بارها و بارها در هر روز اتفاق بیفتد که ما با اطرافیان ما، تفکر درونی خودمان را با حرف زدن نشان نمی دهیم، بلکه با حالتی خاص نشان می دهیم و غالباً فردی که چنین حالتی را مشاهده می کند، اگر نتواند دقیقاً به فکر درونی ما، پی ببرد، باری، می فهمد که حالات خاص ما معنی خاصی دارند.

حال اگر به او مربوط باشد، یا به وظیفه خود عمل می­کند یا می پرسد که چرا چنین هستی؟ مثلاً فردی که لبخندی بر لب دارد یا متفکر و سر در گریبان است یا اشک می ریزد یا با توجه شدید در حال تماشای تلویزیون یا گوش دادن به صدای رادیو است یا در حال تعجب است یا دیگر حالات را دارد، به سادگی مشخص می شود که او به چیزی فکر می­کند یا خواسته های دارد. لذا در برخی موارد که به ما مربوط می شود، نسبت به حالات خاص دیگران ما واکنش مناسب نشان می دهیم.

کاسکوها در طبیعت با چندین نوع صدا به علاوه حالات مختلفی که به بدن خود می دهند یا حرکاتی که انجام می دهند؛ با یکدیگر ارتباط برقرار می­کنند و افراد گله با واکنش نشان دادن نسبت به علایم همین ارتباطات است که به سوی منابع غذا و آب جلب می شوند یا از خطر می گریزند. چنانچه در گله یکی از افراد به این علایم بی توجه ای نشان دهد، خودش را در معرض خطر شکار شدن توسط دشمنان طبیعی قرار می دهد. به طور مثال، زندگی اجتماعی و گله­ای کاسکو تا حد زیادی موجب حفاظت از جان آنها می شود و به همین دلیل است که آنها عمری طولانی دارند. حال اگر پس از رسیدن سر منبع غذا با آب، با علامتی خاص گله پس از مصرف آب و غذا به پرواز درآید و از قضا یک کاسکو به آن علامت توجه نکند و تنها بماند، به سادگی طعمه یک پرنده شکارچی خواهد شد.

صاحب کاسکو نیز باید با استفاده از این اطلاعات، معانی زبان بدن (یعنی حرکات نقاط مختلف بدن؛ مثل لرزش پرها، لرزیدن بدن، ساییده شدن منقار بالایی روی پایینی، جویده شدن ناخن، شیوه های مختلف پرآرایی، حرکات مختلف بدن، اندازه مردمک چشم ها و غیره) و نیز زبان صداها، منظور کاسکوی خود را بفهمد و نسبت به آنها واکنش درست نشان دهد؛ زیرا به جز این گونه درخواست­ها؛ کاسکو به شکل دیگری نمی تواند نیازهای خودش را به اطلاع شما برساند. حال اگر شما زبان بدن و زبان صدای کاسکو را نفهمید یا نسبت به آنها بی توجه باشید، درست مثل این است که همسر یا فرزند شما چیزی از شما بخواهد و جوابش را ندهید.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج