0

راهنمای روش نمونه برداری در طیور

 نمونه برداری در طیور در طی سه مرحله انجام می شود که برای کسب اطلاعات و دریافت راهنمای روش نمونه برداری در طیور میتوانید به ادامه همین پست دقت بفرمایید.

روش نمونه برداری:

برای دادن یک راهنمای روش نمونه برداری در طیور باید عنوان کرد که نمونه برداری در طی سه مرحله در روزهای ۲۰-۱۵ روزگی و ۳۵-۲۵ روزگی و پایان دوره پرورش در زمان پرورش در زمان کشتار انجام می شود.

روش های آزمون:

غربال گری GQD و TQU بعنوان آزمایش غربال گری و I QMD بعنوان روش تاییدی مورد استفاده قرار می گیرد.

اقدامات قبل از کشتار:

الف) بارگیری و حمل طيور به کشتارگاه:

۱.کلیه گله های طیور پرورشی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت قبل از بارگیری توسط دکتر دامپزشک مسئول فنی بهداشتی مرغدارای و یا کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان / شهرستان مربوط، مورد معاینه درمانگاهی قرار گرفته و نسبت به صدور مجوز بهداشتی – قرنطینه ای جهت حمل به کشتارگاه اقدام شود.

  1. خودروهایی که برای بارگیری به مرغداری ها مراجعه می نمایند، باید دارای پروانه اشتغال به حمل طیور زنده (کد بهداشتی دامپزشکی) و نیز گواهی انجام شستشو و ضدعفونی کامیون های حمل طیور و قفس ها باشد.

٣. مدیریت واحد پرورش موظف است از ورود خودروهای فاقد این گواهی به مرغداری جلوگیری و از بارگیری و حمل طيور به کشتارگاه با چنین خودروهایی خودداری نمایند.

ب- حمل و نقل طیور زنده:

حمل و نقل بین استانی طیور زنده، مستلزم اخذ مجوز بهداشتی – قرنطینه ای حمل از دامپزشکی مبدأ می­باشد. این مجوز باید پس از بازدید توسط مسئول بهداشتی مرغداری مربوط و ارائه گواهی مبنی بر سلامت گله از نظر درمانگاهی، انجام پذیرد. حمل و نقل طیور کشتاری بایستی توسط خودروهای ویژه حمل طیور زنده با مشخصات زیر انجام پذیرد:

1.دارای پروانه اشتغال به حمل طیور زنده از اداره کل دامپزشکی استان باشد.

٢. کلیه سطوح اتاق حمل کاملاً قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

٣. مجهز به پوشش مناسب ( مانند توری های فلزی مشبک و یا رده های مشبک قابل شستشو و ضدعفونی ) بوده و تهویه مناسب فراهم باشد.

قفس های ویژه حمل طیور زنده بایستی دارای مشخصات زیر باشد:

1.باید طوری طراحی گردد تا مرغ در داخل آن بدون زخمی شدن جای گیرد.

  1. قفس ها سالم، تمیز و قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشد ( قفس های شکسته می تواند برای مرغ خطرناک باشد و نباید از آن استفاده شود).
  2. سقف ها معمولاً طوری طراحی می شوند تا بتوانند مرغ های با وزن های متفاوت را در خود جای دهند. چنانچه بیش از ظرفیت بارگیری شوند موجبات بهم فشردگی، انقباض و اذیت و آزار غیر ضروری پرنده را فراهم می سازند و از طرفی اگر قفس ها سر خالی بارگیری شوند در حین حمل و نقل باعث پرت شدن پرنده به هر طرف شده و بدینسان پرنده صدمه خواهد دید.

ضوابط کشتار و بسته بندی:

کشتار و بسته بندی بایستی صرفاً در کشتارگاه های صنعتی طیور مجاز طرف قرارداد(دارای پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر از اداره کل دامپزشکی استان)، انجام پذیرد. کلیه مراحل کشتار، استحصال ، بسته بندی و… باید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی مربوط و نظارت کامل نماینده اداره کل دامپزشکی استان / شبکه دامپزشکی شهرستان انجام پذیرد.!

بسته بندی گوشت مرغ می تواند به دو شیوه لاشه کامل و یا قطعه بندی و بسته بندی در ظروف یکبار مصرف(با یا بدون استخوان) بدون تازه خنک شده و یا منجمد انجام پذیرد. در نشانه گذاری بسته های مذکور علاوه بر درج مشخصات بر اساس ضوابط نشانه گذاری ابلاغی عنوان (عدم مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش) به همراه سن گله هنگام کشتار به صورت خوانا درج گردد.!

ضوابط حمل و نقل

کلیه خودروهایی که مبادرت به حمل گوشت و آلایش خوراکی طیور می نمایند، باید پروانه اشتغال به حمل از اداره کل دامپزشکی استان داشته باشند. خودروهایی که مبادرت به حمل گوشت و آلایش ای طیور می­نمایند، باید مجهز به سیستم خنک کننده مناسب جهت تامین برودت مورد نیاز (صفر تا چهار درجه سانتی گراد برای فراورده های تازه خنک شده و ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفر برای فراورده های منجمد) و دستگاه ثبت دما(ترموگراف) مناسب باشند. مقدار بارگیری فراورده باید بر حسب ظرفیت و مطابق استاندارد کانکس باشد!

ضوابط عرضه ای:

بار رعایت کامل استاندارد های منطقه ای و ملی پرورش مرغ میتوان یه گوشت خوب تولید کرد و عرضه گوشت مرغ با شرایط فوق صرفأ عرضه مجاز که دارای امکانات و تجهیزات مربوط می باشند و از سوی متقاضی به ادراه کل دامپزشکی استان معرفی و به تایید دامپزشکی رسیده باشد امکان پذیر خواهد بود. در صورت عرضه گوشت مرغ با شرایط فوق در رستوران ها و … باید مراتب قبلاً به اطلاع مراکز بهداشتی مرتبط رسانیده شود!

ویژگی های گوشت طیور:

الف – ویژگی های ظاهری / ارگانولپتیک

گوشت تازه طیور

لاشه طیور تازه خنک شده باید دارای ویژگی های زیر باشد:

١-پوست بدن

به رنگ سفید مایل به زرد کم رنگ یا کهربائی

به طور یکنواخت بر روی بدن کشیده باشد.

بدون هر گونه پارگی، تورم، خون مردگی، تغییر رنگ و یا خراش باشد.

کاملاً تمیز و عاری از پر، ذرات خارجی و هر گونه آلودگی باشد.

٢- ماهیچه های اسکلتی

به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای رشد لازم و کافی باشد.

فاقد هر گونه تغییر رنگ، خون مردگی و آثار تورمی باشد.

دارای سفتی و قوام طبیعی باشد.!

٣- چربی ها

به رنگ زرد روشن بوده و به صورت یکنواخت بدن را پوشانده و بدون هر گونه بوی غیر طبیعی است.

۴-استخوان های اسکلتی بدن

هیچ گونه آثار شکستگی و یا انحنای غیر طبیعی و غیر عادی ، در استخوان های اسکلتی بدن ، نباید مشاهده شود.!

5- بو

هیچ گونه بوی غیر طبیعی، مانند بوی ترشیدگی یا تعفن و یا گندیدگی، نباید از آن به مشام برسد.

۶- اندرونه های (شکمی و سینه ای)

باید به طور کامل تخلیه شده باشد، به طوری که حفره سینه ای و شکمی آن کاملاً تمیز باشد. کاملاً تمیز و عاری از هر گونه پارگی، تورم، له شدگی یا تغییر رنگ باشد. دارای رنگ، سفتی و قوام طبیعی بوده و هیچ گونه بوی غیر طبیعی نظیر بوی ترشیدگی یا تعفن از آن به مشام نرسد.

راهنمای روش نمونه برداری در طیور

راهنمای روش نمونه برداری در طیور بخش (گوشت منجمد طيور )

گوشت منجمد طيور، علاوه بر ویژگی های ظاهری گوشت طیور تازه باید دارای ویژگی های زیر نیز باشد:

در داخل بسته، نباید خونابه یا آب منجمد شده وجود داشته باشد. به صورت کاملاً منجمد به دست مصرف کننده برسد. پس از انجماد زدائی ، عضلات سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد. بدون آثار و نشانه های سوختگی ناشی از انجماد و نیز علائم کپک زدگی(لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) باشد.

ب- ویژگی های میکروبی

ویژگی های میکروبی گوشت و آلایش خوراکی طیور به شرح جدول زیر می باشد، یادآوری: در مواردی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال می شود(نمونه منفرد) ویژگی های میکروبی نمونه با حد n سنجیده می­شود (جدول شماره 1).

(جدول شماره 1): ویژگی های میکروبی گوشت و آلایش خوراکی طیور

ردیف فراورده آزمون تعداد نمونه(o) d N N
لاشه کامل طیور (تازه / منجمد) شمارش کلی میکروارگانیسم ها (در یک گرم) 5 2
سالمونلا (در 25 گرم) 5 0 منفی
گوشت طیور قطعه بندی / بسته بندی (با یا بدون استخوان) شمارش کلی میکروارگانیسم ها (در یک گرم) 5 3
استافیلوکوکوس ارئوس کواگولاز مثبت (در یک گرم) 5 2
سالمونلا (در 25 گرم) 5 0 منفی
اشرشیا کلی (در یک گرم) 5 2 50 500
آلایش خوراکی طیور (دل، جگر و سنگدان) (تازه / منجمد) شمارش کلی میکروارگانیسم ها (در یک گرم) 5 3
استافیلوکوکوس ارئوس کواگولاز مثبت (در یک گرم) 5 2
سالمونلا (در 25 گرم) 5 0 منفی
اشرشیا کلی (در یک گرم) 5 2 50 500

این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج