0

بررسی کمبود کلسیم و فسفر در تغذیه طیور

بررسی کمبود کلسیم و فسفر در تغذیه طیور

کلسیم (Ca)و فسفر (P)بطور نزدیک و تناتنگ در متابولیسم بخصوص در تشکیل استخوان همراه شده اند. بخش اعظم کلسیم همچنین برای لخته شدن خون اساسی است و در تشکیل استخوان در جوجه های در حال رشد و یا پولتها و برای تشکیل پوسته تخم مرغ در مرغهای بالغ اهمیت زیادی دارد و با سدیم و پتاسیم برای ضربان نرمال قلب لازم است. کمبود کلسیم و فسفر در تغذیه طیور بسیار مهم  به شمار می آید.یکی از علل اصلی مدفوع خواری طیور کمبود وبالانس نبودن فسفر جیره می باشد. در ادامه به کلسیم و فسفر و کمبودآن ها در تغذیه طیور و عارضه های مربوط به آن و همچنین اثرات افزایش کلسیم را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلسیم و فسفر

کلسیم فاکتور مهمی در تنظیم متابولیسم سلولی و پروسسها می باشد.
علاوه بر رل آن در تشکیل استخوان فسفریک جزءاساسی توکلئوتیدهای پورین و سایر ترکیبات فسفردار شده و درگیر در انتقال و ذخیره سازی انرژی آزاد در واکنشهای بیوشیمیایی است. این عنصر اعمال مهمی در متابولیسم کربوهیدرات­ها و چربیها تجربه کرده و در ترکیب جایگزین های مهم تمام سلولهای زنده وارد میشود. نمکهایی که در آن شکل می گیرند بخش مهم در تعادل اسید و باز شکل می دهند.
مصرف کلسیم و فسفر بستگی به حضور مقدار کافی ویتامین D در جیره غذایی دارد. در کمبودهای ویتامین D ترسیب این مواد معدنی در استخوانهای جوجه ­ها و پولتهای در حال رشد کاهش پیدا میکند و مقدار کلسیم در پوسته تخم مرغ نیز تقلیل پیدا می­کند. بر حسب نظريه Long و همکارانش کمبود کلسیم و فسفر در تغذیه طیور در جیره غذایی نیمچه های گوشتی سبب ریکتز می­شود که از نظر هیستوپاتولوژی فرق میکند و از ریکتز حاصله از کمبود ویتامین D متفاوت است.

استخوان­های درشت نی جوجه هائی که از یک جیره غذایی محتوی 3/0 درصد کلسیم از زمان هچ تغذیه کرده اند در عرض ۲ هفته پهن شدن ناحیه اطراف و نیز بزرگ شدن تکثیری غضروف اپی فیزی و طرحها و الگوهای نامنظم را در مرز بین نواحی تکثیری و غضروف هیپرتروفیک ستونهای غضروفی نامنظم و عروق اپی فیزی بزرگ شده در هفته چهارم در صفحه رشد اپی فیزی پهن نشده را نشان داده اند که در بعضی موارد بصورت یک پلاک غضروفی در متافیز توسعه پیدا کرده است از نظر آسیب شناسی نواحی تکثیری و بزرگ شدن نامنظم بوده و غالباً محتوی سلولهای غیر زنده بوده اند. ناحیه هیپرتروفی شده بطور مشخص در بعضی از جوجه ها در هفته چهارم پهن شده است.

عروق خونی متافیزی (تنه استخوانهای دراز) در امتداد بخش جانبی تهاجم پیدا کرده اندام ها در قسمت راسی (اپی فیز) ناحیه پلاک غضروفی ستون های غضروفي متافيز ضخیم شده و نامنظم گردیده اند، محققان به این مسئله توجه نموده اند که پاتولوژی مشابه دیس کوندروپلازی استخوان درشت نی است. بر حسب مطالعات Long و همکارانش کمبود فسفر (میزان فسفر موجود 2/0 درصد در جیره غذایی) و کلسیم اضافی ( 24/2درصد کلسیم و 45/0درصد فسفر موجود) ناهنجاریهای مشابهی را در استخوان های درشت نی بوجود آورده است. ناهنجاریهای متعدد آسیب شناسی مشاهده شده است اما در بیشتر موارد آشکار بودن طویل شدن مشخص ستونهای غضروف اپی فیزی هیپرتروفی شده در حال استحاله شدن و اسفنج اولیه متافیزی ثابت شده است. بعضی جوجه ها قادر به ایستادن در سن ۴ هفتگی نبوده و وضعیت پاهای از هم باز شده را به خود گرفته­ اند.
یکی از علل مدفوع خواری طیور کمبود فسفر یا بالانس نبودن جیره (نسبت کلسیم به فسفر جیره ) می باشد.می توان با مشورت با جیره نویس تا مقدار یک کیلوگرم فسر به جیره برای درمان مدفوع خواری طیور اضافه کرد.

Spraddle – Leg

این عارضه که به اسم Spraddling نیز خوانده میشود یک وضعیت خاص در پولتهای بوقلمونهای یک روزه است. بعضی اوقات پاها در زوایای راست نسبت به بدن وضعیت بیان شده را پیدا میکند که این عارضه ممکن است بعلت اشتباه در تغذیه در گله مادر و اشتباهات در انکوباسیون باشند و امکان دارد که این عارضه ارثی باشد هرگاه پولت ها در سن هچ لغزش پیدا کنند این مسئله با این مشکل همکاری خواهد کرد و بر شدت عارضه افزوده خواهد شد. شکستگیهای تاهشونده و خم شدن یا چرخش Tibiotarsus(ساق پاشنه­ای) غالباً دیده شده است. در مرغهای تخمگذار کمبود کلسیم کاهش تولید تخم مرغ و بوجود آمدن تخم مرغهای با پوسته نازک و نیز فراوانی گرایش به تخلیه محتویات کلسیم استخوان ها را نشان داده اند. در ابتدا بوسیله خارج شدن کامل استخوان مدولا و بالاخره بوجود آمدن استخوان های نازک که خود به خود بعلت نداشتن بخش مدولا شکننده شده اند و خود به خود شکسته می شوند بروز این عارضه مشخص می شود این مسئله بخصوص در مهره ­های کمر، استخوان های درشت نی و استخوان های ران حادث می شود که ممکن است همراه با سندر می­باشد که عموماً به اسم سندرم خستگی مرغان تخمگذار قفسی خوانده میشود در حالی که کمبود حاشیه ای کلسیم غالباً مشاهده شده که عامل کشیده شدن ماشه سلاح خستگی مرغان قفسی است. سندرم مذكوراحتمالاً بعلت کمبود ساده کلسیم نیست بلکه درگیر سایر فاکتورهای اتیولوژیکی است که تاکنون مشخص نشده اند.مدفوع خواری طیور

 

کمبود کلسیم و فسفر در تغذیه طیور مدفوع خواری طیور

کلسیم اضافی

Shane و همکارانش بولت های لگنورن را از جیره های غذایی محتوی ۳ درصد کلسیم و ۴/•درصد فسفر از سن ۸ تا ۲۰ هفتگی تغذیه نموده اند و نقرس احشانی در درمان با کلسیم بالا در سن ۱۶ هفتگی را گزارش کرده اند. Wideman و همکارانش در سال ۱۹۸۵ جیره غذایی پولتهای جایگزینی محتوی کلسیم اضافی (35/3 درصد) با کلسیم کافی (یک درصد) تهیه نموده اند که همراه با مقدار متوسط (6/1 درصد) و با مقدار کم (4/0 درصد) فسفر بوده است و از سن ۷ هفتگی تا سن ۱۸ هفتگی به مرغها داده اند مشاهده نموده اند که تمام مرغان تخمگذار تجارتی در طول دوره تخمگذاری از این جیره استفاده نموده اند و پولت هایی که از جیره های غذایی 25/3درصد کلسیم استفاده میکرده ازد در سن ۱۸ هفتگی بروز بالای Urolithiasis(تشکیل سنگ ادراری) را نشان داده­اند که مقاوم بوده و با افزایش پیدا کردن عارضه از سن ۵۱ هفتگی همراه بوده است. مقادیر پائین جیره غذایی فسفر در طول دوره پرورش اثر کلسیم اضافی را فاجعه آمیز ساخته است و ادامه پیدا کردن کمبود نتیجه اش بروز اشتهای کم، رشد متوقف شده و مرگ و میر بوده است و کمبود کلسیم حساسیت به خون ریزی را افزایش داده است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 10 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج