5

تخم بوقلمون ،تولید آن و هر آنچه که باید درباره آن بدانیم

نگهداری تخم بوقلمون

تولید تخم بوقلمون شیرین ترین بخش در طول تولید برای گله داران بوقلمون می باشد.از این رو برای فروشنده و یا برای خریدار ، در خرید تخم بوقلمون و فروش تخم بوقلمون بسیار حایز اهمیت می باشد که تخم بوقلمون تولیدی کیفیت بالایی داشته باشد.در ادامه به شرح این مساله به صورت کامل خواهیم پرداخت .

در مقاله ای دیگر به طور کامل در مورد فاکتورهای مورد نیاز تخم نطفه دار بوقلمون استاندارد توضیح داده شد که یکی از این فاکتورها تولید استاندارد تخم بوقلمون می باشد که در این مقاله به شرح آن پرداخته ایم.{مقاله مربوط به فاکتورهای مورد نیاز تخم نطفه دار استاندارد}

تولید تخم بوقلمون :

هدف از مدیریت دوره تولید، تأمین مواد غذایی مورد نیاز و مدیریت محیطی سالن به گونه ای است که بهترین و بیشترین تخم بارور و در نهایت جوجه زنده را بتوان از آن ها به دست آورد بدون اینکه تنش اضافی به آن ها تحمیل گردد.

سعی شود بوقلمونهای ماده،در سالن های تخمگذاری تمیز و ضدعفونی شده و مجهز نگهداری شوند و از بوقلمونهای تخمگذار هم سن استفاده گردد.

فضای مورد نیاز آنها تامین گردیده و تهویه خاص به همراه ابزار و تجهیزات ویژه مخصوص تولید مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر تهویه در تولید تخم بوقلمون:

در سالنهای باز، نورطبیعی در دسترس بوقلمونها قرار میگیرد و تهویه نیز برای آنها مناسب است؛ مگراینکه آب و هوای نامناسب (گرم یا سرد) حکم فرما شود.در فصل سرما از هواکشهای سالن برای حفظ کیفیت هوای داخل سالن و کمک به کاهش رطوبت بستر استفاده می شود.
در فصول گرم از هواکشها به منظور سردکردن تبخیری و حذف گرما از بدن بوقلمونها استفاده میگردد.
موقعیت قرار گرفتن هواکشها بستگی به ابعاد سالن، طراحی ابزار و تجهیزات و اندازه هواکشها در سالن پرورش بوقلمون دارد.
هواکشها برای رسیدن به حداکثر تفاضل هدف گرمایی روز در برابر شب (به ویژه در آب و هوای گرم) کار کنند.

تاثیر غذا در تولید تخم بوقلمون:

 • به مراجعه به راهنمای تغذیه بوقلمون های مولد، اگر سیستم دان خوری از نوعی باشد که از بالا پر می شود بهتر است زیرا کم ترین خسارت به بوقلمون ها وارد می گردد و کار کردن با آن ها نیز راحت تر است اگر چه قیمت بالاتری دارند.
 • فضای دانخوری کافی برای بوقلمون ها فراهم گردد تا استرس کمتری در تولید تخم بوقلمون وارد شود.
 • تعداد بوقلمون ها به ازای هر تشتک دان خوری، بستگی به نوع تجهیزات مورد استفاده دارد.
 • نوع ابزار دان خوری  در محل پرورش بوقلمون باید کمترین خسارت را به بافت غذا (بخصوص پلت) وارد کند و امکان آن را فراهم سازد تا جیره غذایی به کرات زیر و رو شود تا تازگی آن برای تولید هرچه بهتر حفظ گردد.
 • محل و چگونگی قرار گرفتن تشتک های دانخوری به گونه ای باشد که بوقلمون ها را وادار به فعالیت و حرکت هر چه بیشتر کند.
 • غذا در معرض آفتاب یا رطوبت (رطوبت بیرون، مه پاش ها و …) قرار نگیرد.
 • به طور مرتب از او گرها، تشتک های دان خوری و مخزن ها ذخیره دان بازدید به عمل آید تا از کیک شدگی و کپک زدن آن ها جلوگیری به عمل آید.

تاثیر آب در تولید تخم بوقلمون:

 • پس از هر بار جوجه ریزی، سیستم آب ضدعفونی شود و از آب خوری های زنگوله ای یا تشتکی به میزان یک عدد برای ۱۰۰ بوقلمون استفاده گردد.
 • آبخوری ها در محلی قرار داده شوند که حداکثر فعالیت بوقلمون ها را ایجاد کند و در معرض مستقیم آفتاب قرار نداشته باشند.
 • آبخوری ها به صورت روزانه تمیز شوند و در آب و هوای گرم این عملیات بیشتر تکرار شوند.
 • در آب و هوای گرم امکان تخلیه آب داخل لوله ها فراهم باشد تا آب خنک و گوارا در اختیار بوقلمون ها برای تولید هرچه بهتر تخم بوقلمون قرار گیرد.

تاثیر آشیانه در تولید تخم بوقلمون:

 • به ازای هر ۵ یا ۶ بوقلمون ماده به یک آشیانه از نوع «نیمه باز»  نیاز است.
 • آشیانه ها در محلی قرار گیرند که دسترسی به آنها امکان پذیر باشد و برای تشخیص کرچی و کنترل آن به راحتی بتوان با آنها کار کرد.
 • آشیانه ها در تمامی ۲۴ ساعت روز در اختیار بوقلمون ها برای تولید قرار گیرند و زمان قرار گرفتن آن ها در سالن بیش از ۷ روز پس از تغییر برنامه نوری نباشد.
 • از زمانی که آشیانه ها باز می شوند تا زمانی که درصد تولید به ۲۵ تا ۳۵ درصد میرسد، آشیانه ها با نخی به هم بسته شوند و پس از آن به تدریج و در عرض ۳ الی ۴ روز باز شوند.
 • همواره در آشیانه ها مواد بستر خشک و تمیز وجود داشته باشد، برخی کارخانه های سازنده آشیانه تخم بوقلمون، انواعی از ابتکارها را به خرج داده و میتوان آنها را به خوبی مدیریت کرد.
 • محدود کردن بوقلمون ها برای دسترسی به آشیانه و یا منطقه تخم گذاری توسط تورها با پرده های خاص بر روی الگوی تخم گذاری و رفتار کرچی آن ها اثر می گذارد.
 • آشیانه تمیز در پاک بودن تخم ها و سلامت آنها و در نتیجه فروش تخم بوقلمون بسیار حائز اهمیت می باشد.

تاثیر نور در تولید:

با مراجعه به مقاله برنامه نوری بوقلمون مولد(تخم گذار) که به طور کامل شرایط نوری مناسب پرورش بوقلمون در حالت استاندارد را برای تولید تخم بوقلمون شرح دادیم، نیاز نوری بوقلمونها در حالت تخمگذاری تامین شود.

تجهیزات نوررسانی در دوره تخمگذاری به قدری نور فراهم کنند که کمتر از دوره آماده­سازی (اعمال تاریکی) آنها نباشید.

لامپها به ویژه در کنار دیوارها و گوشه های سالن از هم فاصله داده شوند تا کمترین سایه ایجاد شود.

در مورد بوقلمون های مادر برای تولید هرچه بهتر ، ملاحظات زیر رعایت شود:

 1. قبل از ۲۹ هفتگی و یا قبل از زمانی که آن ها به وزن مخصوص تغییر نور توصیه شده نرسیده اند، آن ها را در معرض نور قرار ندهید .
 2. حداقل ۱۴ ساعت نور روزانه برای آنها فراهم کنید. قسمت اعظم آن نور طبیعی باشد.
 3. پس از تنظیم نوردهی دوره تولید ، هیچگاه طول نور روزانه و یا شدت آن را کاهش ندهید.
 4. وقتی دوره نوری را تغییر می دهید، بیشترین ساعات آن را در صبح انتخاب کنید بطوری که حداکثر یک ساعت بعد از غروب آفتاب لامپ های سالن را خاموش کنید و آن ها را به حالت استراحت در آورید.
 5. همیشه افزایش نور روزانه را در طرف صبح انجام دهید.

مدیریت قبل از پیک تولید :

هرچه در طول دور تخم گذاری پیش می رویم، تعداد دفعات جمع آوری تخم ها افزایش می یابند.
لازم است هر بار در زمان جمع آوری تخم بوقلمون، بوقلمون ها را به طور کامل از آشیانه ها خارج و دور کنیم.
از زمانی که تخم ها را برای خواباندن در دستگاه جوجه ­کشی جمع­ آوری می کنیم، هر ساعت یک بار آنها را جمع کنیم. همچنین ۲۴ ساعت بعد از دومین تلقیح مصنوعی، به جمع آوری تخم­ های بارور بپردازیم.
حداقل وزن تخم بوقلمون قابل جوجه کشی برابر ۷۱ گرم در پرورش بوقلمون سویه های سنگین و ۶۸ گرم در سویه های متوسط است.

ویژگی های تولید:

تقریبا ۷۰ درصد تخم در ساعات بعد از ظهر در پرورش بوقلمون گذاشته می شوند.

متوسط وزن و الگوی افزایش وزن تخم در سویه های مختلف بوقلمون متفاوت است.
در بوقلمون های بومی وزن تخم بوقلمون بالغ بر ۶۵ گرم و اندکی بزرگتر از تخم مرغ است در حالی که در برخی سویه های مدرن ، وزن تخم ها در نقطه اوج خود به مرز ۹۰ گرم نیز می رسد.

ارزش غذایی تخم بوقلمون شبیه تخم مرغ است پس خرید تخم بوقلمون برای مصرف خوراکی مقرون به صرفه نمی باشد.
پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مواد معدنی آن به ترتیب 13.1، 11.8، 1.7 و 0.8 درصد و میزان کلسترول آن 15.7 تا 24 میلیگرم در هر گرم زرده است
تخم بوقلمون بر خلاف گوشت بوقلمون، مصرف آن در تغذیه بشر هیچ مزیتی ندارد.
از طرفی قیمت تمام شده برای خرید تخم به مراتب بیشتر از تخم مرغ تجاری است.به همین دلیل تخم بوقلمون هیچ گاه به مصرف خوراکی نمی رسد و تمامی تخم های تولیدی در گله های مولد و غیرمولد، نطفه دار بوده و با هدف تولید جوجه تولید می گردند.

تخم بوقلمون

تخم – بوقلمون

مشخصات تولیدی و عملکرد گله­ های بوقلمونهای مولد:

در جدول زیر، مشخصات تولیدی تخم بوقلمون و عملکرد گله­ های بوقلمونهای مولد سويه آن -۷۰۰ ارائه شده است.
این ارقام با فرض رعایت شرایط مناسب بهداشت، تغذیه و مدیریت محیطی و تولیدی گله­ های بوقلمون این سویه دیده می شد.
همان گونه که ملاحظه می گردد، درصد تولید تخم بوقلمون در آنها در مرز ۲۶ هفتگی به ۵۰ درصد می رسد و از آن پس نگهداری بوقلمونها و خرید تخم بوقلمون و فروش تخم بوقلمون صرفه اقتصادی ندارد.
تعداد تجمعی که این نوع بوقلمون در ۲۶ هفته برابر ۱۱۱ عدد است. جوجه درآوری این سویه با قید رعایت نکات به مرز ۸۰ درصد می رسد و خرید تخم بوقلمون و فروش تخم بوقلمون را بسیار به صرفه می کند.
فروش تخم بوقلمون و خرید تخم بوقلمون در صورت بالا بودن نطفه سود شما را تضمین میکند.

در شرایط معمولی به ویژه در کشورهای غیرصنعتی و در صورت استفاده از سالن های  پرورش بوقلمون مدرن و عدم استفاده از تلقیح مصنوعی بوقلمون های ما چنین درصد تولید تخم بوقلمون و قابلیت جوجه درآوری را مشاهده می کنیم.

مشخصات تولیدی تخم بوقلمون و عملکرد گله­ های بوقلمونهای مولد سويه آن -۷۰۰

 

 

تولید تخم درصد جوجه آوری تولید جوجه
درصد تولید هفتگی تجمعی هفتگی تجمعی هفتگی تجمعی
1 30.6 2.1 2.1 79 79 1.7 1.7
2 56.1 3.9 6.1 82.5 81.3 3.2 4.9
3 73.4 5.1 11.2 84 82.5 4.3 9.3
4 73.1 5.1 16.3 85 83.3 4.4 13.6
5 72.1 5 21.4 85.5 83.8 4.3 17.9
6 71.2 5 26.4 86 84.2 4.3 22.2
7 70.2 4.9 31.3 86 84.5 4.2 26.4
8 69.2 4.8 36.1 86 84.7 4.2 30.6
9 68.2 4.8 40.9 86 84.9 4.1 34.7
10 67.2 4.7 45.6 86 85 4 38.7
11 66.2 4.6 50.2 85 85 4 42.7
12 65.3 4.6 54.8 85 85 3.9 46.6
13 64.3 4.5 59.3 84.5 85 3.8 50.4
14 63.3 4.4 63.7 84 84.9 3.7 54.0
15 62.3 4.4 68.1 83.5 84.8 3.6 57.8
16 61.3 4.3 72.4 83 84.7 3.6 61.3
17 60.4 4.2 76.6 82.5 84.6 3.5 64.8
18 59.4 4.2 80.8 82 84.5 3.4 68.2
19 58.3 4.1 84.9 81 84.3 3.3 71.5
20 57.4 4 88.9 80 84.1 3.2 74.7
21 56.4 3.9 92.8 79 83.9 3.1 77.9
22 55.4 3.9 96.7 78.5 83.7 3 80.9
23 54.5 3.8 100.5 87 83.5 3 83.9
24 53.4 3.7 104.3 77 83.2 2.9 86.8
25 52.4 3.7 107.9 76 83 2.8 89.5
26 51.5 3.6 111.5 75 82.7 2.7 92.3

مشخصات تولیدی و عملکرد گله­ های بوقلمونهای مولد محلی:

در ایران بوقلمونهای مورداستفاده اغلب از نوع رنگی بوده و ماده ها برای مدت زمان بیشتری نگهداری می­شوند. با این وجود تعداد تخم تولیدی آنها کمتر از 80 عدد در سال با باروری 85درصد است و باتوجه به اینکه از تلقیح مصنوعی استفاده نمی شود، همواره پرورش بوقلمون در مرز سود و زیان به سر می برند و در خرید تخم بوقلمون و فروش تخم بوقلمون باید مراقب نطفه آن بود.

جدیدا عرضه برخی سویه­ های بوقلمون تجاری با رنگ سفید در ایران رایج شده و گوشت بوقلمون با قیمتی کمتر از دو برابر قیمت گوشت مرغ به بازار ارسال می شود.

تخم نطفه دار بوقلمون:

در مقاله ای دیگر به طور کامل به بیان این مساله خواهیم پرداخت.
مقاله مرتبط با تخم نطفه دار بوقلمون

رعایت هر کدام از موارد ذکر شده برای رسیدن به تخم نطفه دار بوقلمون ایده آل الزامی می باشد.مزرعه پرورش بوقلمون نیازی مفتخر است با توجه به تجربه چندین ساله تمامی نکات ذکر شده را رعایت کرده که بتواند با تضمین کیفیت تخم های ارائه شده در زمینه فروش تخم نطفه دار بوقلمون قدم بزرگی بر دارد تا بتواند دغدغه پایین بودن کیفیت تخم خریدار را در هنگام خرید تخم نطفه دار بوقلمون مرتفع کند،و تمامی محصولات خود  را با تضمین کیفیت و رعایت موارد ذکر شده عرضه کند.

برای تهیه تخم استاندارد با ما تماس بگیرید 09183391247


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

امتیاز شما به مقاله
[: 31 امتیاز از مجموع: 4.9]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. nowrozi گفت:

  چطور میتونم تخن بوقلمون خرید کنم از شما

 2. mohamadi گفت:

  درود ممنون بابت مطلب مفیدتون

 3. عبدي گفت:

  آقا ممنون از مطالب خوب

 4. زنگنه گفت:

  سلام من تخم بوقلمون میخوام چیکار کنم

  1. علیرضا نیازی گفت:

   سلام،با شماره های فروش تماس بگیرید

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج