0

درمان بیماری­هایی روده ای طیور

همان گونه که در پاراتیفوئید ماکیان ذکر شده E.Coli به فورازولیدون حساس است علاوه بر این دارو استرپتومايسن، كلرومایستین و تتراسیکلین ها را نیز می توان مورد استفاده قرار داد. هر چند بایستی به خاطر آورد که مقاومت داروئی عموماً در E.Coli یافت می شود و این در صورتی است که بیماری درمان نشود.در ادامه این پست درمان بیماری­هایی روده ای طیور را بطور کامل مورد بررسی قرار میدهیم.

درمان بیماری­هائی که به علت اشرشیاکلی هستند

۱- درمان کلی سپتی­سمی

تست حساسیت داروئی در آزمایشگاه توصیه می شود. اضافه کردن ۳۳۰ گرم ویتامین C به ازاء ۱۰۰۰ کیلوگرم غذا در طول همه گیری مشخص شده که به مقدار قابل ملاحظه ای مرگ و میر به علت E.Coli را بیش از ۵۵ درصد کاهش می دهد.

۲- ورم ناف

پیشگیری از عفونت تخم مرغ­ها در انکوباتور قدم صحیحی است که در این مورد برداشته می شود. جوجه های آلوده را ممکن است به همان طریقه کلی سپتیسمی یعنی با استفاده از فورازولیدون یا نیتروفوران ها به مدت ۷ تا ۱۰ روز درمان نمود. همچنین بهتر این است که ویتامین ب کمپلکس را به دان اضافه نمود.

درمان ورم روده قرحه­ای (QUAIL DISEASE)

در ورم روده قرحه­ای پرندگان حامل مشکوک به وجود آوردن بیماری هستند که می تواند احتمالاً به وسیله تست ثبوت عناصر مکمل مشخص شود.

درمان بیماری­هایی روده ای طیور با تجویز ۵۰۰ گرم کلرومایسین به ازاء یک تن غذا گفته می شود که برای کنترل و درمان بیماری مؤثر باشد. استرپتومایسین را ممکن است به میزان ۲ گرم استرپتومایسین به ازاء ۵ لیتر آب به مدت ۲۵ روز به عنوان پیشگیری مورد استفاده قرار داد. برای درمان 1/0 درصد استرپتومایسین را ممکن است در غذا مخلوط کرد. و به مدت ۵ روز به طیور داد. سایر داروهائی که مفید واقع شده اند عبارت بوده اند از باسیتراسین، اورومایسین، فوراسين، پنی سیلین و تتراسیکلین.

درمان بیماری ورم روده نکروتیک

استفاده از غذا و مکمل آنتی بیوتیکی افزودنی به غذا مشخص شده که بیماری را پیشگیری می نماید. در کشور استرالیا بیماری به وسیله تجویز ۲۵گرم اکسی تتراسیکلین به ازاء ۴۰ گالن آب برای مدت ۲ روز درمان شده است.

فورازولیدون که به میزان ۴۰۰ گرم در تن غذا یا ۲۰۰ گرم پنی سیلین به مدت ۵ روز تجویز شده مشخص شده که اثر خوبی در درمان بیماری­هایی روده ای طیور داشته است. ممکن است توصیه شود که مقاومت داروئی را به وسیله بعضی از سوش­های میکرب در مقابل پنی سیلین نشان داد اطاق­های آلوده و وسایل آلوده را ممکن است با رقت یا تمیز کرد سود محرق (SO DIUM HYDROXIDE) در آب. ایزول و فنول کمتر مؤثر هستند.

درمان آنتریت های غیراختصاصی

از آنجائیکه اتیولوژی تأیید نشده است. درمان در عفونت های باکتریائی هدف دار می شود که ممکن است بیماری را پیچیده سازند. برای این مظنور ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم اوکسی تتراسیکلین به ازاء یک اونس آب آشامیدنی یا 2/0 گرم اورومایسین یا ترامایسین را می توان در هر کیلوگرم غذا یا آب همه روزه مخلوط کرد.

فورازولیدون را نیز می توان مثل درمان پاراتیفوئید بکار برد.

درمان بیماری­هایی روده ای طیور

درمان استافیلوکوزیس

پیشگیری مبتنی بر پیشگیری از زخم ها، آبله به وسیله واکسیناسیون و به وسیله تأمین وضعیت های بهداشت خوب انجام می شود.

درمان ممکن است با پنی سیلین، ترامایسین، اورومایسین یا استرپتومایسین صورت گیرد اما بعضی از سوش­ها مقاومت آنتی بیوتیکی نشان می دهند. از این رو تست حساسیت آنتی بیوتیکی را ممکن است در آزمایشگاه برای انتخاب داروی صحیح بکار برد یا وقتی انجام این کار میسر نباشد دو آنتی بیوتیک به طور همزمان مورد استفاده واقع شوند. داروهای سولفامیدی خیلی مفید نبوده اند.

در مورد BUMBLE FOOT یک شکاف عمیق در بالشتک کف پائی داده می­شود. آکسودا خارج شده و سپس با دتول ۵% یا هر پماد آنتی بیوتیکی پانسمان انجام می شود.

درمان استرپتوکوکوزیس

آلودگی با استرپتوکوکسی ممکن است به وسیله استنشاق یا از طریق پوست در موارد آبله ماکیان و احتمالاً از طریق غذا و آب صورت گیرد. به وجود آمدن پرندگان حامل نیز مورد شک و تردید است چون انتقال از طریق تخم مرغ ها امکان دارد. بهداشت خوب غذای تمیز و آب پاک و واکسیناسیون با استفاده از واکسن آبله مرغ شانس های بیماری را کاهش می دهد.

برای درمان، فورازولیدون مشخص شده که کاملاً مؤثر است سایر آنتی بیوتیک ها مثل ترامایسین، اورومایسین، اریترومایسین، پنی سیلین، استرپتومایسین نیز ممکن است به طور آلترناتیو مورد استفاده واقع شوند. ترامایسین ممکن است به میزان 200 گرم به ازاء یک تن غذا خورانیده شود.

درمان عفونت آریزیپلی

۱) تماس با خوک، گوسفند، موش جلوگیری کنید.

۲) آلودگی ممکن است از طریق پودر ماهی آلوده وارد شود.

۳) تمام پرندگان ممکن است نشانی های بیماری را نشان دهند و یا نشان ندهند در هر صورت همه آنها بایستی درمان شوند. پنی سیلین داروی انتخابی است. این دارو را ممکن است به صورت کریستال، پنی سیلین سدیم در دزهای ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ واحد به ازای یک کیلوگرم وزن بدن در عضلات تزریق نمود. به طور آلترناتیو پنی سیلین پروکائین یا استرپتومایسین و پنی سیلین همراه با استرپتومایسین را می توان تزریق نمود. داروهای سولفامیدی و تتراسيكلين­ها مؤثر نیستند. در بعضی از کشورها پنی سیلین و واکسن تهیه شده از ارگانیسم های کشته با هم تزریق می شوند.

وسایل، کف و غیره با رقت یا  سود محرق (NaoH) يا ليزول ضدعفونی می شوند. فنول کمتر مؤثر است و فرمالین غیر مؤثر است زیرا ارگانیسم ها محتوی حدود ۳۰ درصد لیپید (چربی) هستند.

درمان کلامیدیوز طیور

۱) طوطی ها، کبوترها، بوقلمون­ها و غیره که حساسیت بیشتری به این بیماری دارند نباید اجازه داده شود که به طیور فارم دسترسی پیدا کنند.

۲) پرندگان بیمار بایستی فوراً جدا شده و درمان شوند.

اکسی تتراسیکلین (ترامایسین) یاکلرتتراسیکلین (اورومایسین) را ممکن است به میزان ۲۵۰ گرم به ازاء یک تن غذا یا دو یا سه بار با این دز به مدت ۳ تا ۴ هفته تجویز نمود.

۳) ملازمین بایستی در گرفتن پرندگان بیمار دقیق بوده و بایستی دست­ها و پاهای خود را ضدعفونی نمایند و برای این منظور از ضدعفونی کننده های مناسب نظير محلول پرمنگنات پتاسیم استفاده کنند.

درمان سل مرغی

وقتی بیماری تأیید می شود بهتر این است که تمام گله از مرغداری خالی شده و آنهائیکه سالم هستند فروخته شوند (برای خوردن).

مرغان تخمگذار را ممکن است بعد از تولید تخم مرغ به مدت یکسال در اختیار گرفت. رآکتورها را بایستی از بین برد و تست کردن سل را ممکن است در فواصل ۳ و ۱۲ ماهگی تکرار کرد تا راکتورهای تازه را از گله خارج کرد.

مجتمع آلوده را ممکن است بلااستفاده رها کرد در صورت امکان برای یک تا ۲ سال و یا ممکن است پرندگان را در ناحیه ای عاری از آلودگی نگهداری کرد. غذا، وسایل و بستر آلوده را نباید مورد استفاده قرار داد و وسایل را ممکن است بعد از بخار دادن یا ضدعفونی با آب جوش مورد استفاده قرار داد.

پرندگان آلوده را ممکن است دفن در زیر آهک نمود و بستر و آشغال را بایستی سوزاند. آهک نیز ممکن است در زمین های اطراف پاشید (به میزان ۲ تن برای ۴۰۰۰ متر مربع).

درمان اسپیروکتوزيس طیور

درمان با تزریق ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ واحد پنی سیلین به ازاء هر پرنده ممکن است موفقیت آمیز باشد. داروهای دیگر را که ممکن است مورد استفاده قرار داد عبارتند از KANAMYCIN، استرپتومایسین اکسی تتراسیکلین و کلرتتراسیکلین.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج