0

راهنمای کامل کالبدگشائی و تشخیص بیماری های طیور مزرعه

در کالبدگشائی و تشخیص بیماری های طیور مزرعه این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است که به خاطر آوریم که نکروپسی صرف وقت بوده و گران تمام می شود. ممکن است همیشه لازم نباشد که در نکروپسی به مسائل جزئی که ذیلاً ذکر می شود توجه زیادی داشته باشیم. در بسیاری موارد این مطلب بستگی به شرایط مرگ پرنده پیدا می کند. هرگاه شانسی از مسائل قانونی وجود داشته باشد و یا پرنده از گونه نادری باشد. آن وقت این مسئله اساسی است که به جزئیات مسئله در آزمایش توجه کنیم و سوابق را به طور کامل در نظر بگیریم. بعد از این که نکروپسی خاتمه پیدا کرد آنچه از لاشه باقی می ماند بایستی به طور مناسب ذخیره سازی شود تا در صورت لزوم در آزمایش های بعدی بتوان نسوج حیوان را آزمایش نمود. هیچگونه تلاشی در مورد جزئیات آناتومیکی کامل برای هر رده یا سایر دسته ها صورت نگرفته است. تنها سیماهای چشمگیر شامل این مسئله شده و آنچه که مورد علاقه خاص بوده است مورد نظر قرار گرفته است. بدون تأخير به خوبی در یخچال قبل از بسته بندی سرد شده و به آزمایشگاه فرستاده شود. در ادامه راهنمای کامل کالبدگشائی و تشخیص بیماری های طیور مزرعه می پردازیم.

خیس کردن پرنده لاشه های پرندگان در پاک کننده سرد

برای کالبدگشائی و تشخیص بیماری های طیور مزرعه در این مرحله توصیه نمی شود چون این کار می تواند به پوست صدمه رسانیده و آزمایش را مختل می کند. انگل­های خارجی نیز ممکن است از دست رفته و پوست برای مطالعات تاکسونومی نامناسب می شود و یا می شود تا کسی درمی را دچار اشکال سازد.

لاشه ها هرگز نباید به طور عمیق منجمد شوند مگر این که آزمایشات بایستی کاملاً در رابطه با طبیعت سم­ شناسی باشند و یا این احتمال وجود داشته باشد که تأخیری بیش از یک هفته قبل از نکروپسی به وجود آید، چون وقتی لاشه ها ذوب می شوند محصولات مصنوعی تولید می شوند. انجماد و ذوب سبب همولیز گلبول های قرمز شده و ظاهر میکروسکپی را تغییر می دهد و در این حالت بسیاری از نسوج به واسطه صدمه دیدن سلول های غیرقابل آزمایش می شوند و مطالعات آسیب شناسی را غیرممکن می سازند.

ظاهر اساسی ارگان ها نیز به وسیله ترشح مایع تغییر پیدا می کنند. بسته بندی مواد بایستی از نظر وزن سبک باشد، و اترپروف و ماهیت های عایق بندی برای آن در نظر گرفته شده باشد. شرح حال کامل بایستی تدارک دیده شود و در بسته قرار گیرد و در کیسه پلاستیک قوی جای داده شود که جدا از لاشه باشد به نحوی که با مایعات بدن آلوده نشود. شرح حال بایستی شامل نام و آدرس صاحب لاشه و یا فرستنده تاریخ مرگ و متد کشتن حیوان با شد. نام گونه (شامل نام علمی در صورت امکان) نیز بایستی نوشته شود. سن حیوان، جنس و شماره رفرانس نیز باید ذکر شود. این مسئله نیز اهمیت دارد که هرگونه علامت بالینی قبل از مرگ و جزئیات درمان نیز نوشته شود.

این مسئله اساسی است که مقررات پست و گمرگ محلی را اجرا کنیم

اجرای مقررات به طوری که در آن نوشته ها ذکر شود و این که هیچگونه خطری از نشت از بسته وجود ندارد. لازم است وقتی با نمونه های خطرناک روبرو می شویم مقررات را رعایت نمائیم. نسوج تازه نباید به بعضی از کشورها فرستاده شوند (برای مثال انگلستان) بدون این که امتیاز خاص گرفته شود.

اولین لایه بسته بایستی پیام روشن مشخص کننده طبیعت محتویات قرار داده شود. هرگاه خطری در رابطه با این مسئله وجود داشته باشد که لاشه ممكن است با آلودگی های مشترک آلوده شود مثل عفونت PSITTACOSIS(CHLAMYDIA.PSITTACT) این مسئله بایستی به طور روشن ذکر شود. این مسئله خیلی اهمیت دارد چون شخصی که بسته را باز می کند ممکن است دامپزشک نباشد و کسی باشد که اطلاعی از بیماری های طیور نداشته باشد و نداند که خطر گرفتن بیماری از پرنده وجود دارد.

لاشه هایی که برای آزمایشگاه دیگری قبلاً انتخاب شده اند بایستی با حداقل تأخیر آزمایش شوند و تا آن جا که ممکن است خنک نگه داشته شوند ترجیحاً به وسیله نگهداری آن ها به طور موقت در یخچال با درجه حرارت ℃4 غالب لاشه ها به طور رضایت بخش در این درجه حرارت برای حداقل 4 روز می توان نگهداشت. هرگاه لاشه ­ها برای قرار دادن در این درجه حرارت برای حداقل 4 روز می توان نگهداشت. هرگاه لاشه ها برای قرار دادن دریک یخچال استاندارد خیلی بزرگ باشند آن وقت این قبیل لاشه ها را می توان در یک فریزر عمیق برای مدت کوتاهی نگهداشت و بایستی دقت نمود که عملاً منجمد شوند. یک نوع همولیز متوسط لاشه معمولاً به لاشه ای که به طور عمیق منجمد شده ترجیح داده می شود.

کالبدگشائی و تشخیص بیماری های طیور مزرعه1

آماده سازی لاشه برای نکروپسی

برای کالبدگشائی و تشخیص بیماری های طیور مزرعه در آماده سازی لاشه برای نکروپسی بایستی به نکات زیر توجه نمود.

 1.  شرح حال را مطالعه نمائید. اگر وجود داشته باشد. مشخص نمائید اگر پرنده به طور طبیعی تلف شده یا کشته شده است.هرگاه کشتن حیوان صورت گرفته است این مسئله نادر نیست برای این مطلب که در شرح حال ثبت نشده باشد. وقتی تزریقات PENTOBARBITONE SODIUMصورت گرفته باشد این مسئ بعضی اوقات به ترسیب رسوبات سفید در روی سطح بعضی از ارگان های داخلی نتیجه می شود و ممکن است سبب تغییر رنگ قهوه ای کبد شود. این وضع مصنوعی را می توان به آسانی با جراحات اصلی و واقعی اشتباه نمود.
 2.  وسایل را جمع آوری نمائید. این وسایل شامل وسایل استریل با اندازه مناسب برای لاشه ای است که آزمایش می شود.
  برای نمونه های خیلی کوچک وسایل چشمی ممکن است خیلی مناسب باشند، یک شماره نکروپسی رفرانس را برای لاشه در نظر بگیرید و آن را در آزمایشگاه ثبت نمائید تاریخ و زمانی که نکروپسی صورت گرفته نیز باید ثبت شود.
 3. هنگامی که مرحله ۲ را مورد عمل قرار می دهد درباره سابقه بیماری فکر کنید، علائم بالینی را به خاطر آورید. مدیریت و محیط را به خاطر بسپارید. هرگاه دلیلی از برای شک کردن به بیماری های مشترک انسان و دام وجود داشته باشد آن وقت بایستی نکروپسی لاشه در صورت امکان در یک کابین بی خطر انجام شود. هرگاه لاشه خیلی بزرگ باشد و کابینی برای این منظور وجود نداشته باشد. آن وقت علاوه بر پوشیدن لباس حفاظتی استاندارد شامل دستکش جراحی این مسئله اساسی است که از ماسک صورت و حفاظ چشمی نیز استفاده شود.
 4. هرگاه لاشه به طور عمیق منجمد شده باشد بگذارید تا ذوب شود و برای مدت چند ساعت منتظر ذوب شدن باشید قبل از اینکه آزمایش لاشه را انجام دهید. در حرارت اطاق آزمایشگاه در یک لاشه بزرگ ممکن است ذوب شدن لاشه 48 ساعت طول بکشد.
 5.  قبل از شروع نکروپسی روش های تکمیلی تشخیص را چک کنید.
 6.  به هنگام انجام یک نکروپسی این مسئله بی نهایت اهمیت دارد که تمام جراحات را به صورتی که در نکروپسی مشاهده می نمائید ثبت کنید. ترجیحاً یافته ها را به وسیله دیکته کردن به یک نفر آسیستان و یا استفاده از نوار به ثبت برسانید. صبر کنید تا نکروپسی کامل شود. قبل از ثبت یافته های نکروپسی، تظاهر بعضی از جراحات ممکن است ثبتشان فراموش شود به خصوص اگر تفسیر صورت گرفته باشد یا جراحات از بین رفته باشند خواه به وسیله حادثه یا بعد از تشریح بخش. هرگاه به دلایلی یک سیستم بدن ( برای مثال CNS)یا بعضی از ارگان­ها آزمایش نشده باشند به علت صدمه وارده یا تجزیه شدن اطمینان حاصل نمائید که این حقیقت که آزمایش روی آنها انجام نشده است را ثبت نمائید و علامتNOT EXAMINED )NE) آزمایش نشده را روی کاغذ ثبت مشخصات بنویسید.

در انجام کالبدگشائی لازم است به مطالعه در خصوص ارگانهای زیر پرداخته شود و به مسائل زیر توجه شود.

 1.  انگل های خارجی
 2. سیستم عضلانی
 3. دستگاه تنفسی و قلبی عروقی
 4. سیستم آندوکرین (LYMPHORETICULAR SYSTEM)
 5. کبد
 6. دستگاه گوارش
 7.  دستگاه ادراری
 8.  دستگاه تولید مثل (نر و یا ماده)
 9. سیستم عصبی
 10. روش های عملی تشخیص تکمیلی

پس از انجام آزمایشات نکروپسی و مشاهده و تشخیص جراحات و نیز در صورت لزوم انجام آزمایشات تکمیلی پاسخ لازم بایستی به دامپزشک طیور و یا فرستنده نمونه مرضی داده شود و پیشنهادات و توصیه های لازم طی نامه ای برای آن ها فرستاده شود.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج