0

هر آنچه که در مورد مدیریت پرورش کبک باید بدانید

هر آنچه که در مورد مدیریت پرورش کبک باید بدانید1

قبل از اینکه شروع به پرورش کبک کنیم بایستی هدف از اینکار را مشخص کرد:۱- پرورش کبک مولد ۲- تولید جوجه ۳- تولید گوشت ۴- تولید تخم . برای پرورش کبک باید موارد ضدعفونی سالن و همچنین دانخوری و آبخوری ها را بسیار جدی بگیریم درادامه هر آنچه که در مورد مدیریت پرورش کبک باید بدانیدبه طورکامل بررسی میکنیم.

مدیریت پرورش کبک

پرورش کبک با خرید جوجه یکروزه کبک از مراکز خاص شروع می شود باید توجه کرد که جوجه ها را اولاً از مراکز و تولید کنندگان معتبر و شناخته شده خریداری کرد ، ثانياً جوجه ها بایستی همه یک سن داشته باشند، ثالثاً : بیماریهای از قبیل بند ناف و … در آنها دیده نشود.رابعاً:سالن قبل از انتقال بایستی همه شرایط از قبیل دما – بستر – دانخوری و … را داشته باشد. بهتر این می باشد که بین دو دوره فاصله زمانی تقریباً۱ ماه باشد ولی اکثر پرورش دهندگان معمولاً بعد از حدود ۱۰ روز اقدام به پرورش مجدد می کنند. پس باید سالن را خوب ضد عفونی کنند برای اینکار بایستی اقدامات زیر را انجام داد:

1- ابتدا آب خوری و دانخوریها و دیگر وسایل را از سالن کاملاً خارج می کنیم.

۲- در مرحله بعدی کود تولید شده را به خریدارانی که برای این منظور هستند فروخته و بعد بقایای کود را جاور کرده و از سالن پرورش خارج می نمائیم.

٢- بعد دانخوری و آبخوری و … و لامپها و هر وسیله دیگر را خارج نموده

۴- به منظور شستشو برق سالن را توسط کنتور قطع می کنیم

۵- سالن را بوسیله آب و جارو شستشو می دهیم باید توجه کرد که ابتدا سقفها وبعد دیوارها و در مرحله آخر کف سالن را شستشو دهیم. و هیچ گاه از کف شستشو را آغازنکنیم.

۶- بعد از اتمام شستشو وقتی سالن خشک شد با شعله افکن سالن را می سوزانیم

۷- با مواد ضد عفونی کننده و یا با گاز فرمالین پرمنگنات سالن را کاملاً ضد عفونی می کنیم. برای این کار به روش زیر عمل می کنیم:

برای اینکار از ۴۲ گرم فرمالین و حدود ۲۱ گرم پرمنگنات برای هر متر مکعب استفاده می شود. ابتدا تمامی منافذ از جمله پنجره ها – هواکش ها – اطراف هیتر و … را بخوبی با روزنامه باطله و … می پوشانیم بعد دستکشی بدست کرده و در ظروف فلزی که قبلاً در سالن تعبیه شده مقداری پرمنگنات بصورت حلقه وار می ریزیم بعد فرمالین را در وسط این حلقه پرمنگنات ریخته و به سرعت از سالن خارج می شویم و آخرین درب خروجی را نیز بسته و درزهایش را می پوشانیم ، اگر در آخر کار باقی مانده واکنش خیس باشد نشان دهنده فرمالین زیاد و اگر ارغوانی باشد نشان دهنده پرمنگنات زیاد می باشد ولی اگر پودر قهوه ای باشد نشان دهنده موفقیت آمیز بودن واکنش می باشد. و از واکنش این دو ماده گاز سمی فرمالوئید حاصل می شود. باید توجه کرد که در زمان گاز دادن ، رطوبت ۷۵-۸۰ و دمای سالن حدود ۲۵ درجه باشد. بهتر است عملیات فوق با کمک شخص دیگری بعنوان همکار انجام شود و از ماسکهای مخصوص استفاده کرده و هیچ گاه پرمنگنات را داخل فرمالین نریزیم و خنثی کننده گاز فرمالوئید محلول ۲۹ درصد هیدوکسید آمونیوم می باشد.

۸- درب سالن را پس از گازدهی بهتر است حدود ۴۸-۲۴ ساعت بسته باقی بماند.

۹- هواکشها را برای مدت یک ساعت روشن و سپس دربها را باز می کنیم.

۱۰- در کف سالن پوشال مناسب پهن کرده ( در تابستان حدود ۵-۳ سانتی متر و در زمستان حدود ۸ سانتی متر)

۱۱- مادر مصنوعی با هیتر رو روشن کرده تا سالن دمای مناسب را پیدا کند.

۱۲- بهتر است حدود 1 ساعت قبل از ورود جوجه ها آبخوریها پر شوند تا آب زیاد گرم شود و حدود ۵ درصد شکر در ۱۰۰ کیلو آب حل می کنیم و در آبخوریها می ریزیم.

۱۳- بهتر است روز اول از ذرت آسیاب شده استفاده شود

۱۴- اکنون سالن آماده ورود جوجه ها می باشد با رعایت موارد فوق

مدیریت پرورش کبک

وقتی جوجه کبکها آورده شدند بهتر می باشد سریعاً از جعبه خارج شده و در زیر مادر مصنوعی قرار داده شوند. تعداد تلفات را یادداشت کرده – در یک هفته اول زندگی جوجه کبک ها حرارت محیط یا دستگاه مصنوعی بایستی حدود ۳۳-۳۴ درجه سانتی گراد باشد. برای کنترل دما می بایستی دماسنجی بصورت عمودی و بالای سر جوجه­ها نصب شود- اگر کسی مهارت کافی داشته باشد و بر اساس تجربه و بدون نیاز به دماسنج می تواند بفهمد آیا دما مناسب هست یا نه. اگر جوجه کبک ها در قسمت وسط مادر مصنوعی یا کلاً دور هم جمع شوند نشان می دهد که دما پائین می باشد و اگر جوجه ها از مرکز دستگاه مادر مصنوعی دور شوند و کلاً در کنار دیواره ها جمع شوند نشان می دهد که محیط بسیار گرم می باشد و اگر جوجه ها بطور یکنواخت پخش شده باشند نشان می دهد که دما مناسب است- در ۳-۱ روز اول زندگی تکه هایی از مقدار کارتن ، پلاستیک و … روی بسته گذاشته می شود و روی آنها دان می ریزند تا جوجه ها را به خوردن دان عادت دهند و تشویق کنند.

به ازای هر ۱۰۰ عدد جوجه کبک یک عدد دان خوری بشقابی کفایت می کند، آبخوریها و دانخوریها را معمولاًً یکی در میان می گذارند . در ساعات اولیه مستقر شدن جوجه ها آب از اهمیت بیشتری نسبت به غذا برخوردار می باشد زیرا در زمان تولد، هنوز جوجه ها تمامی کیسه زرده را جذب نکرده اند و از آن بعنوان غذا می توانند استفاده کرده و نیازهای خودرا برطرف نمایند. در آبی که هنگام ورود جوجه ها در آبخوریها ریخته می شود بایستی مقدار ۵ درصد در ۱۰۰ لیتر آب شکر داشته باشد.

پرورش دهنده در هفته نخست باید روی دما – آب و غذا توجه بسیار ویژه ای داشته باشد. در هفته اول چراغهای سالن می بایست بطور شبانه روزی روشن باشند تعویض دانخوریها و آبخوريها بانوع دائمی آنها می بایستی به تدریج صورت پذیردبرای این منظور ابتدا ۳۰ درصد آبخوری و دانخوریها را نصب و بعد حدود ۷۰ درصد و بعد از سه روز همه آنها را نصب کرده و آبخوريها ودانخوریهای قبلی را کلاً از سالن خارج کرده و شستشو می دهیم وضد عفونی می کنیم.

وقتی آبخوریهای دائمی را نصب کردیم بایستی هر روز روزی ۲ بار آنهار امیز کنیم.- جوجه های مرده و خارج از رده را از سالن خارج کرده و حذف می نمائیم. واکسیناسیون را براساس برنامه دامپزشک بدون فوت وقت بایستی سر وقت انجام داد. واکسیناسیون را خود سرانه انجام ندهیم. بلکه حتما بر اساس دستور دامپزشک باشد زیرا کبک ها به بعضی از واکسنها بسیار حساسند و در صورت استفاده امکان تلفات بالا وجود دارد. اگر در خلال هفته اول تلفات بالا یی مشاهده شد امکان دارد دلایل زیر در ایجاد این تلفات دخالت داشته باشند.

 1.  بدلیل رطوبت و دمانی نامناسب دستگاه جوجه کشی جوجه ها تولد ناقصی داشته باشند.
 2.  تماسبند نافجوجه ها با عوامل آلوده عفونت بند ناف را ایجاد میکند.
 3.  تخم های کوچک و ریز که امکان تولد جوجه های ضعیف از این تخم ها بسیار بالا می باشد.
 4. شکل و فرم غیرطبیعی جوجه ها که بدلیل جداسازی جوجه های درجه ۱و۲و۳ به جوجه کشی صورت گرفته است.
 5. اگر زمان انتقال جوجه ها به محل پرورش طولانی شود در اثر استرس و تشنگیتعدادی از جوجه ها تلف می­شوند.
 6. اگر نوک چینی در همان روز های اولیه باشد امکان استرسو تلفات بالا می رود.
 7. عدم دقت در جا به جایی جوجه ها از جعبه به سالن پرورش
 8. از دست دادن آب بدن
 9. اگر دان ناکافی باشد و یا تراکم آنقدر بالا باشد که رقابت ایجاد شود
 10. دمای بیش از اندازه بالا و یا بیش از اندازه پائین
 11.  واکسیناسیون
 12.  جوجه هایی که بیماری خود را والدین به ارث برده باشند.

اگر محیط سرد باشد جوجه ها دور هم جمع شده که امکان خفگی و در رفتگی پا وجود دارد که با بیماری نباید اشتباه کرد.

اگر بخواهیم کبک را به مدت طولانی و برای تشکیل گله های مادر نگهداری کنیم برای جلوگیری از کانی بالیزم و پرت دان و نوک کبک را قطع می کنیم که به این عمل نوک چینی گویند و به دو صورت انجام می پذیرد: ۱- روش سنتی ۲- روش دقیق

۱- در روش سنتی به وسیله تیغه ای مقدار 3/2 تا 2/1 قسمت بالایی نوک جوجه کبک را قطع می کنند و قسمت پائینی نوک را دست نخورده باقی می گذارند و یا سر آنرا می سوزانند. این روش در ۲ مرحله انجام می شود: ۱- در سن ۵-۳ هفتگی و ۲- در ۱۴-۱۲ هفتگی تکرار می شود.

۲- این روش در سن ۹-۴ روزگی انجام می شود. در این روش از تیغه ای با سوراخهای متفاوت استفاده می شود. نوک جوجه در این سوراخها قرار می گیرد و تیغه ای تیز و برنده و بعضاً با حرارت نوک جوجه، را قطع می کند.این روش به هیچ عنوان نباید تا پذیرد. باید توجه کرد که هنگام قطع نوک جوجه باید کاملاً سرحال و شاداب باشد و از قطع نوک جوجه های مریض یا در حال استرس خودداری شود.

باید توجه کرد که تیغه حرارت لازم را داشته باشد وقطع نوک سریع انجام شود تا فشاری به بافتهای نوک نباید در هنگام قطع نوک عجله نباید کرد بعد از اتمام کار بایستی آبخوريها او آر خنک پر باشند و هم چنین دانخوریها پر از دان باشند. پس از گذشت یک هفته از ورود جوجه ها دمای سالن بایستی کاهش یابد. برای اینکار روزی نیم درجه و یا هفته ای ۴-۳درجه از دمای سالن کم می کنند تا به ۱۸-۱۶ درجه سانتی گراد برسد دمای سالن – اگر دمای سالن بعد از یک هفته کم نشود امکان تأخیر در شد و کانی بالیسم زیاد می شود . بعد از هفته هفتم دمای پائین تر سبب سلامتی جوجه ورشد آنها و پردرآوری سریعتر می شود.

گفتیم هدف از پرورش کبک ۴ عامل می تواند باشد که اگر هدف ما تولید گوشت باشد با تغذیه مناسب از نظر سطوح انرژی ، پروتئین و … می توان حدود ۶ هفته و بلکه بیشتر بسته به نظر کبک دار و بازار معرف کبک ها از کشتارگاه کرده کبک دار همواره می خواهد در واحد سطح کبک بیشتری پرورش دهد ولی بایستی توجه کرد که کبک مادر خوب از جوجه و نیم چه های خوب حاصل می شود- اگر تراکم بالا باشد همراه مشکلات بستر، عفونتها ، بیماریها، استرس و مشکلات تهویه و نیم چه های نامرغوب و … وجود دارد تراکم مناسب جوجه ها و نیم چه ها و بالغین بر اساس تهویه ، نوع پرورش و نوع بسته در جدول زیر آورده شده است در قفس می توان کبک را بطور متراکم و حتی تا قطعه نیز پرورش داد در هر متر مربع.

نوع سالن جوجه 1 تا 2 هفته جوجه 2 تا 4 هفته نیم چه 4 تا 8 هفته نیم چه 8-16 هفته نیم چه 19 هفته به بالا
سنتی 40 30 14 10 7
مدرن 50 35 19 12 11

تعداد حیوان در واحدسطح یعنی تراکم و وجود آب و دان کافی رزمان پرورش نیمچه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد- رعایت اصول فوق نیمچه ها و کبکهای مادر وتخم گذاری خوب را حاصل می کند. روش تولید نیم چه گوشتی با روش تولید کبک نیم چه تخم گذار یکسان می باشد. تنها تفاوتشان در نوع جیره وزمان کوتاه تر می باشد. ما در ادامه بحث اصول پرورش جوجه تا نیم چه گوشتنی ونیز نیم چه تخم گذار و بعد اصول پرورش کبک های تخم گذار را توضیح می دهیم. ولی بطور اجمال می گوئیمکه شرایط سالن مقصد تقریباً بایستی شبیه سالن مبدأ باشد تا استرس به کبک وارد نشود و این جابه جایی بایستی با دقت بالا انجام شود- پرورش کبک تخم گذار بر روی بستر توجه، بیشتری را طلب می کند.

از تخم گذاری کبک روی تستر بایستی به هر نحو ممکن جلوگیری شود زیرا امکان آلودگی و شکستگی بالا می رود. از نکات مهم نسبت تعداد به سطح – تعداد آشیانه تخم گذاری تعداد آبخوری و دانخوری شدن تولید در ابتدای تولید و مدفوع آبکی می باشد که بایستی در هنگام مشاهده موارد غیر طبیعی دخالت لازم و صحیح با کمک دامپزشک انجام شود. قبل از ورود نیم چه های آماده تخم گذاری وقتی نیم چه ها بایستی سالن را همانطور که قبلاً شرح داده شد تمیز و ضد عفونی کرد برای اینکه سیکل عفونت ها قطع شود اصلی هست که می گوید همه چیز داخل ، همه چیز خارج یعنی وسایل و جوجه­ها و… را با هم وارد سالن کرده و جوجه ها و کبک و وسایل را با هم از سالن خارج نمائیم. بعد از خارج کردن کبک ها بایستی علاوه بر رعایت موارد قبلی اگر پنجره ای شکسته تعمیر شود و با استفاده از حشره کشها تمامی سطوح چوبی داخل سالن آغشته شود و کلیه مراحل قبلی شسشو و ضد عفونی تکرار شوند و بهتر این می باشد که سالن حدود ۵ هفته خالی باقی بماند.

جوجه ها از شرایط بد محیطی بسیار رنج می برند در نتیجه هفته اول دوران بسیار حساسی است بهترین محل استقرار جوجه ها زیر دستگاه مادر مصنوعی می باشد ومادر مصنوعی قطری حدود ۱۳۰-۹۰ سانتی متر دارد و هر مادر مصنوعی برای ۶۰۰ جوجه کبک کفایت می کند – بهتر این می باشد که روی پوشال در مراحل اولیه زندگی پارچه یا کاغذی پهن شود زیرا جوجه ها بسیار فضول بوده و در مراحل اولیه به هر چیزی نوک می زنند برای پیدا کردن دان و آب ممکن است مواد بستر را ببلعند که دست دهد و علاوه بر این امکان لیز خوردن هم پیش نمی ­آید.

به هر حال بایستی حدود ۲-۱ روز قبل از ورود جوجه ها روشن باشد زیرا اولاً محیط اطراف هم به خوبی گرم شود ثانياً: از صحت کارکرد دستگاه اطمینان حاصلمی شود. دما نباید بیش از حدود ۳۵ -۳۶درجه بشود و همچنین دمای محیط کمتر از ۳۰ درجه هم نباید بیاید. برای راحتی کار بعضی از دستگاه ها مجهز به ترموستات برای تنظیم دما هستند ولیآنهایی که ترموستات نداردند را می توان با بالا و پائین بردن دستگاه یا کشیدن چادر و پلاستیک و … دمای محیط را تنظیم کرد. بایستی از کوران هوا در محدوده پرورش جوجه ها اجتناب شود. اگر کبک دادر بخواهد به بهره بالاتر چه از نظر تولید و چه از نظر اقتصادی برسد بهتر این می باشد که کبک ها را در سالنهای بسته پرورش دهد اگر چه می توان کبک ها را در محیط آزاد نیز پرورش داد ولی در شرایط بسته می­شود همه چیز را تحت کنترل خود در آورد مزایایی که پرورش مدرن بصورت بسته دارند عبارتند از:

 1. نیروی کارگران بیهوده هدر نمی رود.
 2.  از حداقل زمین استفاده می شود.
 3. براحتی می توان کلیه عملیات را مکانیزه کرد.
 4.  براحتی می توان کبک ها را با جیره های مقوی و متوازن تغذیه کرد.
 5.  کنترل راحتی کبک ها
 6. مرگ ومیر کمتر
 7. احتمال شکار شدن کمتر می شود توسط حیوانات
 8.  بهداشت بالاتر
 9.  اعمال برنامه های مؤثر نوردهی
 10.  تولید بیشتر
 11. کاهش آسیب دیدن تخم ها
 12.  متوسط سود اقتصادی بالاتر

در پرورش کبک بایستی به پنج فاکتور مهم

 • دما
 • رطوبت
 • اکسیژن
 • گازهای سمی
 • نور

بسیار توجه نمود.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج