واحدهای گله های مولد بوقلمون ، جوجه بوقلمون های اصلاح شده و مناسبی را که از واحدهای  اجدادی گرفته اند بزرگ می کنند.بزرگ کردن و رعایت استانداردهای لازم در نحوه بزرگ کردن در این نوع پرورش دارای اهمیت بوده،در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

گله های مولد (مادر) بوقلمون

گله های مولد بوقلمون در واقع به پرورش نرها و ماده هایی می پردازند که والد تخم های بارور و یا پولت هایی هستند که دارای بهترین صفات بوده و تخم های آنها پس از خروج از تخم تبدیل به جوجه بوقلمون تجاری می شود و به تولیدکنندگان تجاری بوقلمون (دسته بعد) فروخته می­شود. در واقع واحدهای بوقلمون مولد به فروش جوجه های تجاری بوقلمون می پردازند.

بوقلمونها در سن ۳۰ هفتگی به بلوغ جنسی می رسند.
دوره تخمگذاری اقتصادی آنها، ۲۵ هفته طول می کشد.
در طول این مدت ۹۵ تا ۱۰۰ تخم (گاه کمتر) گذاشته و سپس به عنوان بوقلمون فرسوده فروخته می شوند.
در بوقلمونهای رسمی تعداد تولید تخم تولیدی به مراتب کمتر و بالغ بر ۳۵ عدد است.
در برخی بوقلمونهای قسمت های غربی ایران تعداد تخم بوقلمون ها بیشتر است.
گاه بوقلمون های ماده را وادار به پرریزی و یک دوره تخمگذاری ثانویه می کنند.
در این صورت بوقلمونها قادرند یک دوره تخمگذاری ۲۵ هفته ای دیگر را تجربه کنند.
معمولا در دوره دوم تخمگذاری، تولید تخم کمتر (۷۵ تا ۸۰ تخم) است.
تخم بوقلمونها سفید با ته رنگ ملایم تیره است و حدود ۸۵ گرم وزن دارد.

چه بسا تولید کنندگان تجاری، وظیفه تأمین جوجه های مورد نیازشان را خود به عهده بگیرند.
به این منظور کافی است تعدادی بوقلمون ماده و نر مناسب را فراهم کرده و گله مولد کوچکی در اختیار داشته باشد و جوجه های آنها را دائما به مصرف پرورش برساند ولی این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست زیرا همان گونه که در بالا اشاره شد، تعداد تخمهای باروری که یک مرغ در طول سال می گذارد کم است و كفاف تولید تعداد نسبتا زیاد جوجه های پرواری را ندهد.

تکنیک های مورد نیاز در گله­ های مولد:

بوقلمون های گله مولد همچون مرغ خانگی، روی بستر نگهداری می­شوند.
جنس نر و ماده در جایگاههای متفاوت قرار می­گیرند.
بارورسازی ماده ها از طریق تلقیح مصنوعی انجام می شود (در صورت که از نژادهای کوچک بوقلمون، میتوان آنها را در کنار هم قرار داد تا جفتگیری طبیعی داشته). در کف این سالنها خاک اره مناسبی ریخته شده و جعبه­ های آشیانه مناسبی در اختیار آنها قرار و در آن تخم بگذارند.
اغلب بوقلمون های نر در چنین شرایطی دچار افراط در تغذیه شده و به سرعت چاق می شوند و توانایی تولیدمثلی خود را از دست میدهند.
بنابراین محدودیت تغذیه به ویژه در مورد بوقلمون های نر از جمله اصول مهم در پرورش گله های مولد است.

لازم است برای مصارف جوجه کشی و به منظور افزایش قابلیت تولید جوجه حاصل از تخم ها، آنها را بطور مرتب از لانه ها جمع آوری کنیم تا آلوده به خاک و فضولات نشده و دچار شکستگی پوسته نگردند.
سالم بودن پوسته از شرایط مهم رشد جنین در تخم است.

وزن و مصرف غذا در بوقلمون های ماده سویه ان-۷۰۰

سن (هفته) نر ماده
وزن بدن (گرم) مصرف تجمعی خوراک (گرم) وزن بدن (گرم) مصرف تجمعی خوراک (گرم)
۱ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۱۰
۲ ۴۱۰ ۴۴۰ ۲۸۰ ۲۹۰
۳ ۷۳۰ ۸۸۰ ۵۰۰ ۲۷۰
۴ ۱۱۶۰ ۱۵۹۰ ۸۲۰ ۹۲۰
۵ ۱۶۸۰ ۲۵۳۰ ۱۲۲۰ ۱۴۲۰
۶ ۲۳۱۰ ۳۷۳۰ ۱۵۴۰ ۲۱۱۰
۷ ۳۰۵۰ ۵۲۶۰ ۱۹۹۰ ۳۰۴۰
۸ ۳۸۹۰ ۷۱۳۰ ۲۴۸۰ ۴۱۷۰
۹ ۴۹۴۰ ۹۳۵۰ ۲۹۴۰ ۵۵۲۰
۱۰ ۵۹۹۰ ۱۱۷۴۰ ۳۴۱۰ ۷۰۰۰
۱۱ ۷۰۴۰ ۱۴۱۳۰ ۳۹۱۰ ۸۵۴۰
۱۲ ۸۱۹۰ ۱۶۹۲۰ ۴۳۸۰ ۱۰۲۱۰
۱۳ ۹۴۶۰ ۲۰۰۴۰ ۴۸۵۰ ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۰۸۲۰ ۲۳۵۵۰ ۵۴۰۰ ۱۳۸۸۰
۱۵ ۱۲۲۹۰ ۲۷۴۸۰ ۵۸۷۰ ۱۵۸۹۰
۱۶ ۱۳۴۹۰ ۳۱۴۵۰ ۳۶۵۰ ۱۸۰۲۰
۱۷ ۱۴۷۰۰ ۳۵۵۰۰ ۶۸۴۰ ۲۰۱۹۰
۱۸ ۱۵۶۵۰ ۳۹۶۵۰ ۷۳۷۰ ۲۲۴۳۰
۱۹ ۱۶۵۹۰ ۴۳۹۶۰ ۷۸۰۰ ۲۴۷۰۰
۲۰ ۱۷۱۸۰ ۴۸۳۴۰ ۸۲۴۰ ۲۶۹۹۰
۲۱ ۱۷۷۸۰ ۵۲۷۹۰ ۸۶۵۰ ۲۹۳۰۰
۲۲ ۱۸۳۷۰ ۵۷۳۸۰ ۹۰۵۰ ۳۱۶۳۰
۲۳ ۱۸۹۶۰ ۶۲۰۰ ۹۴۶۰ ۳۳۹۹۰
۲۴ ۱۹۵۵۰ ۶۶۸۱۰ ۹۸۷۰ ۳۶۳۶۰
۲۵ ۲۰۱۴۰ ۷۱۶۵۰ ۱۰۲۸۰ ۳۸۷۴۰
۲۶ ۲۰۷۳۰ ۷۶۵۲۰ ۱۰۶۹۰ ۴۱۱۴۰
۲۷ ۲۱۳۳۰ ۸۱۴۲۰ ۱۱۰۹۰ ۴۳۵۴۰
۲۸ ۲۱۹۲۰ ۸۶۴۶۰ ۱۱۵۰۰ ۴۵۹۶۰
۲۹ ۲۲۵۱۰ ۹۱۵۳۰ ۱۱۹۱۰ ۴۸۳۸۰
۳۰ ۲۳۱۰۰ ۹۶۷۳۰ ۱۲۳۲۰ ۵۰۸۰۰

کنترل وزن گله های مولد

گله مولد

جوجه­ ریزی روز اول، پرورش اولیه و پرورش و نگهدری بوقلمونهای گله مادری در دوره رشد، شبیه بوقلمون تجاری است .
با این همه گله های مادر بوقلمون به ویژه سویه های سنگین در جریان رشد طبیعی خود در معرض کنترل وزن قرار می­گیرند.
سویه های جدید بوقلمون در زمان شروع نوردهی وزن بالاتری دارند و این افزایش همچنان ادامه دارد.
هرچه بوقلمون های ماده سنگین تر می شوند، مدیریت آنها در دوره رشد و پرورش به ویژه از نظر پیک تولید و تداوم تخمگذاری در ادامه دوره تولید از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.
بسیاری از سویه ها به ویژه جنس نر در صورت عدم کنترل مناسب، اضافه وزن پیدا میکنند و در شرایط و محیط نامناسب و تنش گرما ممکن است به وزن مناسب نرسند.
بنابراین لازم است در ادامه دوره رشد، دائما در معرض کنترل وزن قرار گیرند.
هدف از کنترل وزن، حفظ وضعیت آنها برای بهترین عملکرد تولیدمثلی است.
پایش مداوم وزن بوقلمونها و عکس العمل ما در برابر تغییرات وزنی آنها برای حصول نتیجه مناسب، اهمیت شایان توجهی دارد.
در ۶ هفته اول، سیستم اسکلتی، ایمنی و قلبی- عروقی بوقلمون ها توسعه می یابد و لذا باید جیره غذایی متوازنی در لحظات مناسب به آنها داده شود.
منظور از جیره متوازن، جیره های مورد استفاده بوقلمون های تجاری نیست.
این جیره ها پرتراکم بوده و ممکن است در رساندن بوقلمونها به وزن مناسب مشکلاتی ایجاد کنند.

 ماده ها گله های مولد

کنترل وزن بوقلمون های ماده، بر اساس اوزان هدف مندرج در کاتالوگ­های نژادی آنها انجام می شود.
وزن کشی هفتگی بوقلمون­های مولد (هر دو جنس) را از سن ۳ هفتگی آغاز می کنند.
وزنهای به دست امده با اوزان هدف مقایسه می شوند تا در سن ۶ هفتگی وزن مناسب داشته باشند.
در زمانی که بوقلمون های ماده در سن ۶ هفتگی سالن پرورش اولیه را ترک می کنند لازم است وزن حدود ۱٫۵ کیلو داشته باشند. از سن ۳ هفتگی به صورت تصادفی تعداد ۳۰ بوقلمون ماده، وزن و با وزن هدف مقایسه می گردند و به تناسب تغذیه آنها کنترل می شود.
کنترل و تصحیح وزن بوقلمونها نباید سریع انجام شود.
در گله­ های سنگین، انتقال سریع به جیره های بعدی انجام می شود.
در گله های سبک سطح پروتئین جیره برای مدت طولانی­ تری بالا نگه داشته می شود.
در صورت وجود آب و هوای گرم، افزایش وزن مربوطه دیر به دست می آید.
برای به دست آوردن وزن مناسب در چنین شرایطی، از سطح پروتئین بالاتری استفاده می شود.
از سن ۶ تا ۲۲ هفتگی، بوقلمون ها به توسعه اسکلت استخوانی و پوشش پر و عضلات خود ادامه میدهند.
سن­های کلیدی برای کنترل وزن بوقلمون­ها و تصحیح لازمه، سنین ۶، ۱۶ و ۲۲ هفتگی .
اگر در این سه نقطه زمانی وزن بوقلمون ها به شکلی ملایم و با خطوط غير شکسته ادامه یابد، بوقلمونها در شرایطی خواهند بود که به درستی به وزن هدف خود نایل شده و ترکیب بندی مناسبی برای وارد شدن به دور تخمگذاری خواهند بود.
در صورتی که بوقلمون­ها در سنین اولیه از وزن هدف خود دور افتاده و سبکتر باشند، جیره فعلی را ادامه داده و با شکیبایی سعی کنید وزن آنها به وزن هدف برسد.
بوقلمونها سنگین زودتر به جیره بعدی وارد می شوند و گله­ های سبکتر به مدت بیشتری از جیره های پر پروتئین تغذیه می شوند تا وزن آنها به وزن هدف برسد.
در صورتی که به دلیل گرمای محیطی، وزن بوقلمونها نسبت به وزن هدف کمتر بود، مجددا به یک جیره پرپروتئین بازگردانده می شوند تا پروفیل رشد آنها مناسب شود.
در هر دو حالت زیاد یا کم بودن وزن بوقلمون های نباید تصحیح وزن آنها را به شدت و با سرعت انجام داد.

در سن ۱۶ هفتگی اگر پرندگان سنگین تر از وزن هدف هستند، یک پروفیل وزنی اصلاح شده برای آنها در نظر گرفته می­شود.
اگر بوقلمون­های ماده در زمان وارد شدن به برنامه نوردهی دارای رشد مثبت و اضافه وزن جزئی بودند، پس از شروع دوره نوردهی محرک نور موجب حفظ تولید آنها خواهد شد.
بنابراین در این لحظه نباید گله را از طریق کنترل های تغذیه ای شدید و اولیه برگرداند زیرا اثر نامناسبی بر پیک تولید تخم آنها دارد.

از ۲۲ هفتگی تا زمان شروع نوردهی افزایش وزن بوقلمون­های ماده در هر هفته برابر ۴۰۰ گرم است. این دوره از نظر توسعه بدنی بوقلمونها مهم است.
هدف از پرورش این دوره آن است که با یک آهنگ مناسب به رشد خود ادامه دهند به طوری که وقتی در سن ۲۹ تا ۳۰ هفتگی در معرض محرک نوری قرار گرفتند متابولیسم بدن آنها بلافاصله به شرایط جدید پاسخ بدهد.
در زمان شروع دور نوردهی تا مشاهده اولین تخم، بوقلمون ها یک رشد ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ گرمی را تجربه میکنند.
گله هایی که قبل از تحریک نوری به فلات برسند، پیک تولید تخم مناسبی ندارند.
در تمامی دوره پرورش بوقلمونها، یکنواختی وزنی اهمیت زیادی دارد.
اگر یکنواختی گله کاهش یابد، عواملی از قبیل بهداشت، دسترسی به خوراک، کیفیت خوراک و دسترسی به آب باید ارزیابی گردند. در زمان شروع تخمگذاری بوقلمونها، لازم است گله یکنواختی بالاتر از ۹۰ درصد یا ضریب تغییر کمتر از ۱۰ داشته باشد.

نرها گله های مولد

پرورش اولیه بوقلمون­های نر در هفته­ های اول همراه با بوقلمون­های ماده­ای که در معرض کنترل وزنی هستند مشکل است. زیرا نیاز غذایی به ویژه نیاز پروتئین نرها در سنین اولیه به مراتب بیشتر است و تغییر در برنامه غذایی آنها، رشدشان را در معرض خطر قرار میدهد.
به همین دلیل بوقلمون­های نر نیز طبق ارقام مندرج در کاتالوگها نگهداری و تغذیه شده و وزن آنها کنترل میگردد.
تغذیه آنها منطبق بر نیازشان است و نباید تحت تأثیر جیره غذایی ماده ها و نوعی دنباله روی از تغذیه آنها باش جیره آغازین، حداقل به مدت ۴ هفته به آنها داده می­شود.
از این زمان و حتی قبل از آن دائما وزن آنها در برابر وزن هدف پایش شده و بسته به نیاز، تغذیه آنها کنترل میگردد. مکانیسم عمل همچون کنترل وزن مادهها است و به محض انحراف از خط وزنی استاندارد، به تصحیح جیره آنها بپردازید تا روی خط رشد کنند.
به دنبال آخرین انتخاب نرها برای شرکت در نسل بعدی، جیره ای را به خورد آنها داده شود که امکان افزایش وزن آنها را فراهم سازد بدون اینکه آنها را چاق کند، ولو اینکه نوع تغذیه آنها به صورت آزاد یا کنترل شده باشد. مطمئن شوید که نرها در زمان اولین اسپرم گیری وزن ۲۲٫۵ کیلوگرم داشته باشند.
در دوره تولید اسپرم، ویتامین­ها و مواد معدنی مورد نیاز آنها شبیه بوقلمونهای ماده است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت

 

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 20 امتیاز از مجموع: 4.8]

ترجمه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *