در برخی مواقع با توجه به نوسانات بازار و واردات مواد اصلی دانه مصرف شده،بعضی از مواد دان کمیاب و در نتیجه قیمت آن بالا میرود.در این مواقع استفاده از جیره جایگزین  در خوراک بوقلمون می تواند  بدون لطمه زدن به رشد گله هزینه تهیه دان را نیز کاهش دهد.در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

محدودیت مواد خوراکی

ذرت ماده خوراکی پایه جیره بوقلمون است و در شرایط عادی حداقل ۱۰ و حداکثر ۶۰ درصد استفاده می شود.
در تابستان این ارقام به ترتیب برابر ۲۰ و ۶۰ درصد است.
حداقل سطح مصرف ذرت برای جلوگیری از تغییرات شدید مصرف گندم و ذرت در فرمولاسیون های متوالی است.
اگر ذرت به دلایلی کمیاب یا گران بود، مصرف آن به تدریج کاهش می یابد.

حداقل و حداکثر سطح مصرف گندم در خوراک بوقلمون در شرایط عادی به ترتیب برابر ۲۰ و ۶۰ درصد و در شرایط تابستان به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد است.
در مجموع کل محدودیت فراورده های گندم از قبیل گندم، تریتیکاله و نرمه گندم در شرایط معمولی به ترتیب ۲۰ و ۵۰ و در تابستان ۲۵ و ۵۰ درصد است.
سورگوم و جو تنها در شرایط معمولی حدکتر در سطح ۱۰ درصد بکار می روند. محصولات جانبی غلات در جیره جایگزین  نیز بکار می روند.
سبوس حداکثر ۵ درصد در شرایط معمولی استفاده می شود. در حالی که در تابستان مصرف نمی شود ولی پودر گلوتن ذرت در شرایط معمولی و در تابستان حداکثر ۵ درصد استفاده می شود.
مصرف روغن تابع کیفیت پلت است.
روغن های اشباع نشده حداقل و حداکثر ۵ درصد در شرایط معمولی و در تابستان به تریب ۱٫۵ و ۶ درصد بکار میرود.
چربی های اشباع شده (چربی های حیوانی) در سطح کمتری مصرف می شوند؛ بطوری که حداقل و حداکثر مصرف آنها در شرایط معمولی ۱و۳ درصد و در تابستان ۱ و ۲٫۵ درصد است.
مجموع چربیهای اشباعی و غیر اشباعی را می توان در شرایط معمولی حداقل ۲ و حداکثر ۴٫۵ درصد بکار برد.
در شرایط تابستان می توان سطح بالاتری از آن را مصرف کرد که به ترتیب برابر ۳ و ۶ درصد است. کنجاله سویای ۴۸ درصد در هر شرایطی حداکثر ۴۰ درصد در جیره بکار می رود. دانه های عصاره گیری شده منداب اساسا بکار نمیروند ولی دانه های کامل آن را میتوان در سطح ۳ درصد در شرایط معمولی بکار برد در حالی که مصرف تابستانه آنها در جیره جایگزین  خطرناک است.

دانه های آفتابگردان عصاره گیری شده در شرایط معمولی حداکثر ۵ و در شرایط تابستان حداکثر ۳ درصد بکار می رود؛ در حالی که دانه های آفتابگردان کامل را به ترتیب می توان در سطح حداکثر ۷ و یا ۵ درصد در شرایط معمولی و تابستان بکار برد.
نخود در هر شرایط حداکثر در سطح ۵ درصد بکار می رود.
پروتئین های حیوانی از قبیل پودر ماهی در خوراک بوقلمون بهتر است حداقل ۲٫۵ درصد در جیره های بوقلمونها مصرف شود. مقدار آن را در شرایط تابستان می توان به حداکثر ۷ درصد افزایش داد.
ملاس در سطح حداکثر ۱ درصد و پودر یونجه حداکثر ۲٫۵ درصد مصرف می شود.

لامپ مناسب مرغداری برنامه نوری بوقلمون

جیره غذایی بوقلمون

در مقالاتی دیگر به طور کامل در مورد جیره جوجه بوقلمون و جیره بوقلمون گوشتی و جیره بوقلمون مولد توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی تخصصی جیره جایگزین بوقلمون خواهیم پرداخت.

مقاله مرتبط با پرورش جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی بوقلمون گوشتی
مقاله مرتبط با جیره غذایی بوقلمون مولد(تخم گذار)

ویتامین و مواد معدنی موردنیاز بوقلمون

ویتامین و مواد معدنی موردنیاز بوقلمون های نر در زمان محدودیت غذایی درخوراک بوقلمون

مواد مغذی (در کیلوگرم) ۱۶ تا ۲۹ هفتگی ۲۹ تا پایان
ویتامین آ IU ۸۰۰۰ ۱۵۰۰۰
ویتامین دی ۳ IU ۲۰۰۰ ۵۰۰۰
ویتامین ایی mg ۳۰ ۱۲۰
ویتامین کا mg ۳۰ ۱۲
اسیدفولیک mg ۲۰ ۳
اسیدنیکوتینیک mg ۴۰ ۷۰
اسیدپنتوتنیک mg ۱۵ ۲۵
ریبوفلاوین (B2) mg ۶ ۲۰
تیامین (B1) mg ۱ ۲
پیریدوکسین ((B6 mg ۳ ۵
بیوتین mg ۲۰۰ ۴۰۰
کولین کلراید mg ۱۰۰ ۴۵۰
ویتامین B12 g ۲۰ ۳۰
ید mg ۲ ۲
سلنیم mg ۲۰۰ ۲۰۰
مس mg ۲۰ ۲۰
آهن mg ۲۰ ۵۰
منگنز mg ۱۰۰ ۱۲۰
روی mg ۷۰ ۱۰۰

نیازهای ویتامین و موادمعدنی بوقلمونهای گله مادری درخوراک بوقلمون

ویتامین در هر کیلوگرم آغازین (۶-۰ هفته) رشد (۲۹-۶ هفته) تخمگذاری (بالای ۲۹ هفته)
پایه گندم پایه ذرت پایه گندم پایه ذرت پایه گندم پایه ذرت
ویتامین A IU ۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰
ویتامین D3 IU ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
ویتامین E mg ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ ۱۲۰ ۱۲۰
ویتامین K mg ۴ ۲ ۲ ۵ ۵
اسیدفولیک mg ۴ ۲ ۲ ۶ ۶
اسیدنیکوتینیک mg ۸۰ ۵۰ ۵۵ ۷۰ ۸۰
اسیدپنتوتنیک mg ۲۸ ۱۵ ۱۶ ۲۵ ۲۸
ریبوفلاوین (B2) mg ۱۰ ۵ ۵ ۲۰ ۲۰
تیامین (B1) mg ۴ ۱ ۱ ۴ ۴
پیریدوکسین (B6) mg ۶ ۵ ۴ ۷ ۶
بیوتین ۰٫۲ ۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۴۵ ۰٫۳
کولین کلراید mg ۱۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۶۰۰
ویتامین B12 ۰٫۰۴ ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۴ ۰٫۰۴

مواد معدنی افزوده شده به کیلوگرم در خوراک بوقلمون

ید mg ۳ ۲ ۳
سلنیم mg ۰٫۴ ۰٫۳ ۰٫۴
مس mg ۱۰ ۱۰ ۱۰
آهن mg ۴۵ ۴۰ ۴۵
مولیبدن mg ۰٫۵ ۱
منگنز mg ۱۲۰ ۱۱۰ ۱۲۰
روی mg ۱۱۰ ۸۰ ۱۱۰

 

ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بوقلمون های گوشتی درخوراک بوقلمون

ویتامین در هر کیلوگرم در کیلوگرم جیره ۱۳ تا کشتار
۴-۰
ویتامین A IU ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰۰
ویتامین D3 IU ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰
ویتامین E mg ۱۰۰ ۸۰ ۵۰
ویتامین K mg ۵ ۳ ۳
اسیدفولیک mg ۳ ۲ ۲
اسیدنیکوتینیک mg ۷۵ ۵۰ ۴۰
اسیدپنتوتنیک mg ۲۵ ۱۵ ۱۵
ریبوفلاوین (B2) mg ۸ ۶ ۶
تیامین (B1) mg ۵ ۱ ۱
پیریدوکسین (B6) mg ۷ ۵ ۳
بیوتین ۳۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰
کولین کلراید mg ۴۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰
ویتامین B12 ۲۰ ۲۰ ۲۰
ید mg ۲ ۲ ۲
سلنیم ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
مس mg ۲۰ ۲۰ ۲۰
آهن mg ۵۰ ۲۰ ۲۰
منگنز mg ۱۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
روی mg ۱۰۰ ۷۰ ۷۰

 


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت. 

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 18 امتیاز از مجموع: 4.8]

ترجمه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *