0

آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین

برای آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین و افزایش اطلاعات در این زمینه توجه شما عزیزان را به ادامه مطالب همین پست جلب میکنم.

استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین

در طب طيور آنتی بیوتیک ها به شرح زیر بکار می روند.

 1.  برای پیشرفت رشد
 2. برای درمان داروئی روده­ای
 3. برای درمان سیستمیک

پیشرفت رشد شامل کنترل بیماری نمی شود و در مورد آن به همین دلیل بحث نمی کنیم.

درمان های داروئی و سیستمیک به شرح زیر مورد مطالعه قرار می­گیرند.

درمان داروئی روده ای

در این مورد بیماری به لوله گوارشی محدود می شود بنابراین درمان نیز به لوله گوارش محدود می شود یک داروی با جذب ضعیف در این حالت برای تجویز ترجیح داده می­شود و علت این امر این است که داروهائی که خوب جذب می شوند از لوله گوارش عبور می­کنند و وارد جریان خون می گردند و به قسمت پائینی لوله گوارشی نمی رسند و داروی تجویزی در این مورد همیشه از راه دهان است بیماری های روده ای شامل امراض زیر می باشند.

 1. بیماری تاج سیاه بوقلمون
 2.  آنتریت (انواع مختلف)
 3.  هگزامتیازیس
 4. انگل های داخلی
 5.  مونیلیاز (کاندیدا)
 6.  پاراتیفوئید
 7.  مرگ و میر ناشی از قحطی زدگی
 8.  تریکومونیازیس (کبوتران)

بیشتر آنتی بیوتیک ها مثل داروهای دیگر در این مورد استعمال می شوند.استفاده آنتی بیوتیک ها به طور کلی تقریباً از نظر مؤثر بودن برابر هستند. کمترین میزان دریافتی در غذا با آب از ۵۰ تا ppm 100 در غذا یا آب یاگرم در تن تغییر می­کند.

آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین

درمان سیستمیک

در مبحث آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین درمان سیستمیک این طبقه بیماری مورد درمان در یک یا چند عضو جایگزین می شود مثل کبد و آنتی بیوتیک یا داروی دیگری که از طریق دهان تجویز می شود بایستی از لوله گوارشی عبور نموده و به جریان خون برود یا بایستی به وسیله تزریق در اختیار بیمار قرار گیرد. مهمترین بیماریهائی که در این دسته قرار دارند شامل امراض زیر می­باشند.

 1.  تاج سیاه
 2.  بیماری CRD
 3.  بیماری کلی باسیلوز
 4. بیماری کوکسیدیوز
 5. بیماری اریزیپل بوقلمون
 6. وبای طیور
 7.  بیماری کوریزای عفونی
 8.  بیماری سینوویت عفونی
 9. اورنیتوز (پستیاکوز)
 10.  پولوروم – تیفوئید
 11.  بیماری استافیلوکوزیس
 12. بیماری هپاتیت ویبرپونیک

در مورد بیماری روده ای و اختلالاتی که در این لیست ذکر گردید آنتی بیوتیک­ها همان طوری که خاطرنشان گردید کم و بیش از نظر مؤثر بودن مساوی هستند.

در خصوص درمان سیستمیک هنگامی که تجویز دارو از طریق دهان انجام می شود اثر درمانی مساوی نخواهد بود و جذب دو نوع دارو نیز به یک اندازه نمی باشد. آنتی بیوتیک های زیر از طریق دهان برای درمان بیماری­های سیستمیک تجویز می شوند.

 1.  اورومایسین
 2.  اریترومایسین
 3.  لينكومایسین
 4.  نووبیوسین
 5. ترامایسین
 6.  تایلوزین
 7.  پنی سیلین

مؤثر بودن آنتی بیوتیک های وسیع الطیف اورومایسین و ترامایسین هنگامی که از راه دهان تجویز می شوند با استفاده از سیستم های افزایش قدرت می توانند افزایش یابند. افزایش قدرت اورومایسین نسبت به ترامایسین بیشتر مؤثر است. یگانه منظور افزایش قدرت کاهش دادن قیمت درمان با افزایش دادن اثر آنتی بیوتیک می­باشد. دو سیستم افزایش قدرت شناخته شده است که یکی به نام تنزل دادن ارزش یون فلزی خصوصاً كلسيم محتوی لوله گوارشی است و دیگری استعمال اسید ترفتالیک (TPA) TEREPHTALICACID می باشد. افزایش قدرت فقط هنگامی که دارو به وسیله غذا داده می شود میسر است.

۱- کاهش دادن میزان کلسیم

شکل های املاح غير قابل حل اورومایسین و ترامایسین باکلسیم و دیگر یون­های فلزی مواد غیر قابل حل قابل جذب می باشند و از طریق مدفوع دفع می شوند. تمام غذاها محتوی کلسیم هستند هر چقدر کلسیم بیشتر تولید می شود املاح آنتی بیوتیکی غیر قابل حل بیشتر تولید می شوند و دارای کمتری جذب می شود راه عملی برای کم کردن آن این است که از اتلاف آنتی بیوتیک با اضافه کردن سولفات سدیم به غذائی که یون­های کلسیم را به وسیله تشکیل سولفات کلسیم غیرقابل حل می نماید جلوگیری کنیم.

روش کار به شرح زیر است:

مقدار ۲5 تا ۳۰ پوند سولفات سدیم به هر تن غذا یا هر مقدار اورومايسين (یا ترامایسین) که مورد نظر باشد اضافه می­کنیم قدرت جذب هر دو آنتی بیوتیک تقریباً دو برابر خواهد شد. برای درمان سینوویت عفونی مثلاً اورومایسین را از ۱۰۰ گرم در تن به ۵۰ گرم در تن و ترامایسین را از ۲۰۰ گرم در تن به ۱۰۰ گرم در تن می توان تقلیل داد و این کار تا ۲-۳ هفته در جوجه های در حال رشد بی خطر خواهد بود اما در پرندگانی که از نظر جنینی بالغ هستند خالی از خطر نیست در مورد سایر آنتی بیوتیک ها این کار مؤثر نخواهد بود.

2- استعمال اسید ترفتالیک (TPA)

تجویز TPA به میزان 2/0 درصد (۸ پوند در تن) در غذا اثر اورومایسین را ۴ برابر و اثر ترامایسین را به ۲ برابر افزایش می­دهد. TPA به وسیله آهسته کردن برطرف کردن آنتی بیوتیک در ادرار وارد عمل می شود.

تقلیل میزان کلسیم به وسیله افزایش جذب در لوله گوارشی جبران می شود. این دو سیستم بنابراین افزایش دهنده هستند و استعمال TPA به اضافه کاهش دادن کلسیم سبب افزایش اثر اورومایسین به میزان ۸ برابر می شود با در نظر گرفتن افزایش قدرت نتیجه می گیریم که اگر ۱۰۰ گرم از اورومایسین در غذا اضافه شود برابر خواهد بود با ۸۰۰ گرم اورومایسین بدون قدرت فزاینده (POTENTIATION).

اهمیت مسئله افزایش قدرت اورومایسین بدین ترتیب به خوبی مشخص می گردد. باید در نظر داشت که استفاده از TEREPHTALIC در آمریکا قانونی نیست اما در بعضی از کشورهای جهان اجازه داده شده است که از این متد برای افزایش قدرت اورومایسین استفاده گردد.

ارزیابی داروهائی که در کنترل بیماری های طیور مورد استفاده قرار می گیرند.

آنتی بیوتیک­ها

در زمینه آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین باید این را دانست که هیچکدام از آنتی بیوتیک هائی که از طریق خوراکی مصرف می شوند با هر مقداری که به طور عملی استعمال می شوند سمی شناخته نشده اند. بعضی از آنها سمی هستند و در اثر تزریق واکنش های موضعی شدید به وجود می آورند.

BEST CHOICE (بهترین انتخاب) معنی و مفهومش این است که دارو احتمالاً بهترین درمان برای بازگرداندن سلامتی حیوان مورد نظر است.

GOOD CHOICE (انتخاب خوب) معنی و مفهومش این است که اثر دار و احتمالاً با سایر داروها برابر است.

در ایالات متحده آمریکا مقررات دولتی ممکن است استعمال آنتی بیوتیکی را در غذا محدود کند و استفاده آنتی بیوتیک ها  برای کنترل بیماری در حد کمتر از میزان معمول باشد اما برای استعمال دارو در آب محدودیتی وجود ندارد.

اورومایسین و ترامایسین

اورومایسین و ترامایسین به علت اثری که روی دسته وسیعی از باکتری ها و بعضی از تک یاخته ها دارند به عنوان آنتی بیوتیک های وسیع الطیف (BROAD SPECTRUM) خوانده می شوند و به صورت پیش آمیختگی های غذائی (PREMIX) و دزهای محلول در آب (SOLUBLE) برای هر دو دارو وجود دارد فقط ترامایسین را می توان تزریق کرد. هر دو دارو در اثر ماندن زیاد در آب تجزیه می شوند. هر دو آنتی بیوتیک روی همان میکرب­های تولیدکننده بیماری مؤثر هستند و هر دو دارو برای درمان های روده ای اثر مساوی دارند و برای کمک به برطرف کردن استرس ها نیز یک جور اثر می کنند. برای درمان سیستمیک هنگامی که از طریق خوراکی تجویز می شوند اورومایسین به علت جذب از راه لوله گوارشی و وارد شدن به جریان خون با مقایسه با ترامایسین اثر مضاعف دارد و به همین علت اثر قطعی دارو از نظر سیستم های فزاینده قدرت بهتر جواب می دهد مگر این که همان طور که بیان شده است دز تجویز شده تصور شود قدرت فزاینده نداشته باشد.

بهترین انتخاب (BEST CHOICE)

سینوویت عفونی اورومایسین ۱۰۰ گرم در تن برای ترامایسین مقدار مورد نیاز دو برابر است.

اورنیتوز (پستیاکوز) اورومایسین ۲۰۰ گرم

بیماری CRD اورومایسین ۲۵۰ گرم در تن به اضافه اسید ترفتالیک.

انتخاب خوب (GOOD CHOICE)

وبای مرغان اورومایسین ۸۰۰ گرم در تن برای ترامایسین مقدار لازم دو برابر است.

بیماری CRD پیشگیری بیماری و نیز در جوجه ها اورومایسین تاج آبی در جوجه ها (نادر) هر دو دارو ۵۰ تا ۱۰۰گرم در تن بیماری MUD FEVER بوقلمون­ها نام عمومی برای سرخی های مخملکی شکل که روی پاها مشاهده می شود و اگر انگل عامل آن به مدت زیاد روی بدن بماند سبب حساسیت های شدید می شود که در طيور نادر است (اما در اسب ها زیاد مشاهده می­گردد) هر دو دارو ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در تن مصرف می شوند.

به عنوان کمک در درمان استرس واکنش های واکسن کنترل عفونت های ثانویه تقليل کلی باسیلوز محرک افزایش تولید تخم مرغ افزایش قدرت تولید تخم مرغ، افزایش قدرت جوجه درآوری. تلفات ناشی از قحطی زدگی در جوجه ها یا پولت ها مقوی در عوارض رودهای به علل نامشخص نوک چینی و غیره هر دو دارو ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در تن مصرف می شوند.

ضمناً باید توجه داشت که در هگزامتیازیس داروهای دیگر اثر بهتری دارند.

در بیماری کوکسیدیوز در دز خیلی بالا مؤثر است نباید اورومایسین را به جوجه هائی که تحت برنامه واکسیناسیون بر علیه کوکسیدیوز هستند تجویز نمود.

ترامایسین که از راه تزریق تجویز می شود بهترین دارو برای فوریت های درمانی و بای طيور است. برای بیمای CRD و سینوویت و اورنیتوز نیز به همین ترتیب اثر می کند.

معمولاً این نوع درمان بهترین درمان انتخابی برای معالجه طیور به طور انفرادی است (هنگامیکه تشخیص بیماری مبهم است).

پنی سیلین – استرپتومایسین

این دو آنتی بیوتیک به منظور حصول اثر وسیع الطیف معمولاً با هم استعمال می شوند. استفاده آنتی بیوتیک ها  از جمله پنی سیلین اثر عالی روی میکروب­های گرم مثبت دارد در حالی که استرپتومایسین روی بسیاری از میکرب­های گرم منفی مؤثر است.

به صورت پیش آمیختگی در غذا و محلول در آب و دز تزریقی وجود دارد. استرپتومایسین در آب باثبات است. پنی سیلین در آب باثبات نیست اثر استرپتومایسین تا حدی به خاطر مقاومت قسمتی از میکرب که روی این آنتی بیوتیک رشد می­کند غیرقابل پیش بینی است. هرگاه به مقدار زیاد تزریق شود سمی است. جذب بخشی از پنی سیلین از طریق لوله گوارش مطرح است در حالی که استرپتومایسین قابل جذب نمی باشد.

بهترین انتخاب (BEST CHOICE)

اریزیپل پنی سیلین به وسیله تزریق یا در آب دز بر حسب فورموله شدن دارو تغییر می کند. اسپیر وکتوز پنی سیلین این بیماری در ایالات متحده و بعضی از کشورهای اروپائی وجود دارد اما در بعضی از استانهای کشور ما کم و بیش مشاهده می گردد.

هپاتیت ویبریونیک استرپتومايسين از راه تزریق

انتخاب خوب (GOOD CHOICE)

آنتریت نکروتیک و یا آنتریت قرحه­ای مصرف توأم ۲۵ تا ۱۰۰ گرم در تن پنی سیلین و استرپتومایسین.

کوریزای عفونی طیور تزریق استرپتومایسین نتیجه درمان به علت فاکتور مقاومت غیر قابل پیش بینی است.

این دو دارو برای توسعه و افزایش رشد به میزان زیاد مصرف می شود. به منظور افزایش کفایت غذا کمک در بهبود استرس ها تقليل تلفات ناشی از قحطی زدگی و نیز افزایش تولید تخم مرغ و غیره ۱۰ تا ۵۰ گرم در تن مصرف می شود.

باسی­تراسین

این آنتی بیوتیک فقط از طریق غذا استعمال می شود  که استفاده آنتی بیوتیک ها اثر زیادی روی میکرب­های گرم مثبت با اثر اختصاصی روی کلستریدیا دارد.

باسی تراسین به مقدار زیاد برای توسعه رشد و افزایش کفایت غذا مورد استعمال دارد. هنگامی که به میزان ۲۵ تا ۵۰ گرم در تن به کار می رود. نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها اثر مساوی و یا احتمالاً اثر بیشتری برای پیشگیری از آنتریت نکروتیک و همین طور برای درمان آنتریت قرحه­ای دارد.

تایلوزین و اریترومایسین

به صورت پیش آمیختگی در غذا و محلول در آب و دز قابل تزریق وجود دارد استفاده آنتی بیوتیک ها در این دسته اثر زیادی روی مایکوپلاسما و کلستریدیا و استافیلوکوکسی دارند و به عنوان کشنده باکتری (BACTERIOCIDE) عمل می­نمایند و این مسئله از نظر مقایسه ای با توجه به این مطلب که اکثر آنتی بیوتیک ها فقط متوقف کننده رشد باکتری BACTERIOSTATIC) ) هستند جالب می باشد.

این آنتی بیوتیک ها بیان مغایر و ضد و نقیضی را در بین داروهای بسیار مؤثر روی MYCOPLASMA GALLISEPTICUM (بیماری مزمن دستگاه تنفسی مرغان) و M . SYNOVIAE (سینوزیت عفونی) و M . MELEAGRIDIS به وجود آورده است اما ان برای تأثیر ماکزیمم مورد استفاده قرار دهیم زیرا محدودیت هائی از نظر اشکال در درد دارد. بیماری های فوق الذکر امراض سیستمیک هستند و دارو بایستی در جریان خون باشد.

هرگاه از طریق دهان تجویز شوند جذب دارو ضعیف و بیشترین قسمت دارو از طریق مدفوع دفع می شود. هرگاه تزریق شود اثر دارو بیشتر از ۸ تا ۱۲ ساعت نخواهد بود که این مقدار برای خوب کنترل کردن بیماری کافی نخواهد بود بنابراین درمان حاشیه ای!؟ و اضافی خواهد بود.

GOOD CHOICE (انتخاب خوب)

بیماری مزمن دستگاه تنفسی مرغان (CRD) تجویز از راه دهانی تا ۱۰۰۰ گرم در تن برای حصول نتیجه و تأثیر قابل ملاحظه لازم است و این غیراقتصادی است. تجویز به میزان کمتر از نظر مؤثر بودن درمان کم بوده و برای نتیجه ماگزيمم دارو بایستی روزانه و متناوب و به مدت ۵ روز تزریق شود و این کار عملی نیست.

غوطه ور ساختن تخم مرغ و تزریقات تایلوزین و جنتامایسین مؤثرترین آنتی بیوتیک ها برای غوطه ور ساختن تخم مرغ و تزریق برای کنترل بیماری های مایکوپلاسمائی می باشند. تزریق تخم مرغ بیشتر از غوطه ور ساختن تخم مرغ مؤثر است و با موفقیت در ریشه کنی بیماری ناشی از MYCOPLASMA MELEAGRIDIS از گله های مرغ مادر بکار می رود. آنتریت نکروتیک و آنتریت قرحه­ای ۲۰ تا ۵۰ گرم در تن و حداقل اثر آن با سایر آنتی بیوتیک ها برابر است.

به عنوان کمک در کاهش بحران استرس افزایش اثر غذا، افزایش تولید تخم مرغ، زیاد شدن میزان جوجه درآوری (HATCHIBILITY) و موارد دیگر مورد استعمال دارد. احتمالاً اثر آن با سایر آنتی بیوتیک ها برابر است.

آنتی بیوتیک های دیگر

جنتامایسین

به صورت درهای قابل تزریق اثر عالی روی میکربهای سالمونلا و مایکوپلاسما دارد. به مقدار زیاد برای تزریق پولت­های یک روزه به منظور کنترل عفونت آریزوثائی بکار می رود همچنین به مقدار زیاد برای غوطه ور ساختن و تزریق تخم مرغ های جوجه کشی برای کنترل و ریشه کنی مایکوپلاسماها یا اثر اختصاصی روی میکرب M. MELEAGRIDIS مورد استفاده قرار می گیرد و به نظر می رسد که به طور مشابه برای ریشه کنی M . GALLISEPTICUM نیز مؤثر باشد.

لينكومایسین

به صورت پیش آمیختگی و دزهای محلول در آب وجود دارد. برای تزریق مناسب نیست. دز محلول آبی آن با همکاری SPECTINOMYCIN برای درمان بیماری CRD مورد استعمال دارد. مؤثر بودن آن با مقایسه با درمان های دیگر روشن نیست. آنتی بیوتیک به میزان ۲ تا ۴ گرم در تن برای توسعه رشد و افزایش اثر غذا بکار می­رود.

نیستاتین

روی قارچ­ها مؤثر است با اثر ترجیحی روی مونیلیاز (CANDIDA) آنتی بیوتیک به طور نادر بکار می رود و اثر کافی مربوط به این آنتی بیوتیک با مقایسه یا سایر درمان­ها روشن نمی باشد.

نئومایسین

به صورت پیش آمیختگی و دزهای محلول در آب به میزان ۷۰ تا ۱۴۰ گرم در تن برای درمان آنتریت های میکربی و سالمونلوز بکار می رود و اثر آن معادل اثر سایر آنتی بیوتیک­ها یا بیشتر از آنها است. هرگاه تزریق شود سمی است.

نووبیوسین

فقط به صورت پیش آمیختگی با غذا مصرف می شود. جذب از لوله گوارشی به نظر می رسد که خوب است روی میکرب­های گرم مثبت به خصوص استافیلوکوکسی مؤثر است هم چنین روی PASTEURELLA MULTICIDA تأثیر می­کند و برای موارد زیر بکار می­رود.

کنترل طاول سینه (BREAST BLISTER) به میزان ۲۶۰ گرم در تن به مدت ۵ تا ۷ روز سیتوویت استافیلوکوکسیک ۳۵۰ گرم در تن برای مدت ۵ تا ۷ روز وبای مرغان ( P . MULTICIDA) به میزان ۲۵۰ گرم در تن به مدت ۵ روز.

اسپکتینومایسین

به صورت دز قابل حل در آب و تزریق وجود دارد. از طریق دهان همراه لینکومایسین برای کنترل CRD بکار می رود. برای تزریق پولت­های یک روزه به منظور کنترل کلی باسیلوز و سالمونلوز مورد استعمال دارد.

جنتامایسین ممکن است اثرش بیشتر باشد.

بامبرمایسین (BAMBERMYCIN)

به میزان 1 گرم در تن برای افزایش وزن و توسعه اثر غذا بکار می رود.

دوكسي­سيكلين (DOXYCYCLINE)

در زمینه آشنایی با استعمال آنتی بیوتیک ها و افزایش قدرت اورومایسین متوجه میشوییم که دوکسیسیکلین این آنتی بیوتیک تازه از اکسی تتراسیکلین (TERRAMYCIN) مشتق شده و به طور ثابت خوب جذب می گردد زیرا به وسیله کلسیم مهار نمی شود اثر عالی روی کلی فرم و مایکوپلاسما دارد. این آنتی بیوتیک معمولاً در آمریکا وجود ندارد اما در بازارهای بعضی از کشورهای دیگر جهان به فروش می رسد. بنا به نوشته های موجود این دارو ممکن است وقتی از طریق دهانی تجویز شود روی کلی فرم و مایکوپلاسما خیلی مؤثر باشد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج