0

برنامه آماده سازی خروس جنگی برای مبارزه

در قرن هجدهم خروس ها در یک دوره ۶ هفته آماده می شدند ولی در انتهای قرن نوزدهم و با توسعه خوراک­های جدید، دوره آماده سازی به ۱۰ روز کاهش یافت. نمونه چنین برنامه ای به صورت آشفته از دیواره ساختمان خروس­بازی لنکشایر انگلستان استخراج شده است که در ادامه مطالب برنامه آماده سازی خروس جنگی برای مبارزه را بیان کرده ایم.

آماده سازی ده روزه قرن نوزده

 گام های روزانه برای برنامه آماده سازی خروس جنگی برای مبارزه

 • روز اول: صبح، گرسنگی تا غروب ظهر، آشامیدن آب؛ غروب، یک قاشق شوربا و یک قاشق شیره قند (ملاس)
 • روز دوم: صبح، یک قاشق شوربا و یک قاشق شیره قند (ملاس)، ظهر، آب؛ غروب، تمرین
 • روز سوم: صبح زود یک مقدار آب سرد داده شود و تا انتهای روز بدون آب؛ غروب، یک قاشق شوربا به همراه مقداری شیر گرم (نجوشیده)
 • روز چهارم: صبح یک قاشق برنج جوشیده با اندکی شیر گرم؛ ظهر، یک ساعت آب ؛ غروب، یک قاشق جو آب پز و نصف سفید تخم مرغ
 • روز پنجم: صبح، یک قاشق برنج با مقداری شیر گرم (نجوشیده): ظهر، آب شرب؛ غروبه یک قاشق جو آب پز و نصف سفیده آب پز
 • روز ششم: صبح، یک قاشق شوربا همراه شیرگرم؛ ظهر، آب شرب؛ غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ
 • روز هفتم: صبح، یک قاشق شوربا همراه شیرگرم؛ ظهر، نوشیدن سفید تخم مرغ؛ غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ
 • روز هشتم: صبح، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ؛ ظهر، آب شرب؛ غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ
 • روز نهم: غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ؛ ظهر، آب شرب؛ غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ
 • روز دهم: غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ؛ ظهر، آب شرب؛ غروب، یک فنجان نان و نصف سفیده تخم مرغ

در برنامه بالا، منظور از نان مخلوطی از دانه های مختلف و تخم مرغ و منظور از تمرینات فیزیکی حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه تمرین است به طوری که پرنده به له له بیافتد. به این منظور خروس را به اندازه حدود 2/1 متر از سطح زمین بالا می اندازند تا خروس برای تعادل خود بال بزند. در ضمن او را روی سطح شیب دار راه می برند تا به صورت اجباری فعالیت داشته باشد. منظور از آب شرب، نوشیدن آب تا حد اشباع است. در سایر موارد آب در اختیار خروس نیست. منظور از نصف سفیده تخم مرغ، تخم آب پر سفت است. همچنین نباید شیر جوشیده باشد.

رمز موفقیت چنین برنامه هایی آن است که بطور دقیق دنبال شود و چیز دیگری به خروس داده نشود. در صورت هر گونه انحرافی باید از ابتدا آغاز شود که آن هم بی فایده است. غذای مورد استفاده را می توان برای یک هفته ساخت. مواد مورد استفاده دارای کربوهیدرات و پروتئین با کیفیت مناسب باشد. در دو روز آخر تغذیه کاهش می­یابد بطوری که خروس در ۱۴ ساعت قبل از مبارزه چیزی نخورده و چینه دان و سنگدان او کاملاً خالی است. بدن خروس در این لحظات نباید آب اضافی داشته باشد. آب زیادی به شش­ها راه یافته و آنها را پر خون می کند و پرنده قادر به تنفس مناسب نخواهد بود. در صورت کمبود آب بدن، این روند طولانی تر می­شود.

برنامه آماده سازی خروس جنگی برای مبارزه

آماده سازی پانزده روزه

در این برنامه آماده سازی خروس جنگی برای مبارزه ، خروس­ها برای نبرد به شیوه بوکس آماده می شوند و در غذای آنها از اندکی گوشت استفاده شده است.

 • روز اول: بدون فعالیت، غذا و آب و تنها گذاشتن خروس
 • روز دوم: تغذیه خروس با نان (آرد کامل) و شير در حد اشباع در صبح. افزودن ربع قاشق چایخوری نمک اپسون به غذای خروس­های نسبتاً چاق. در این روز تمرین یا غذای دیگری داده نشود.
 • روز سوم: صبح، اجرای یکی دو جلسه با خروس تا معلوم شود اساساً ارزش ادامه کار دارد. دو جعبه با فاصله یک متر در لانه خروس­ها گذاشته شده و درون آنها کاه ریخته شود. پس از تمرین اولیه به نفت از آنها در قفس ها قرار می گیرند در حالی که اندکی دانه غلات برای آرام گرفتن آنها در آن وجود دارد. وقتی جفت خروس دوم در حال تمرین اولیه هستند، جفت خروس اول را به لانه ها باز گردانده و جفت دوم در قفس قرار می گیرند و به همین ترتیب ادامه می یابد تا تمامی خروس ها در تمرین اوليه چک شوند. وقتی تمام خروس ها تمرین اولیه را از سر گذراندند، یک قاشق غذاخوری پر مخلوط یولاف و نان گندم با آرد کامل به همراه یک سوم سفیده تخم مرغ آب پز به هر یک داده شده و آب در اختیار آنها قرار می گیرد؛ ظهر، هر خروس چهار قطعه گوشت تازه در حدود یک لوبیا دریافت کند؛ غروب، تمرین خروس­ها و پس از آرام گرفتن آنها، مخلوط ذرت و یولاف در دل اشتها و ۴ نوک آب.
 • روز چهارم: صبح، تمرین و بعد از آرام گرفتن یک سوم سفیده خام تخم مرغ مخلوط شده با همان مقدار یولاف و ذرت بدون اینکه آب داده شود؛ ظهر، مقداری گوشت مثل بالا به همراه کاهو؛ غروب، مخلوط خشک یولاف و ذرت و ۶ نوک آب.
 • روز پنجم: صبح، تمرین و سپس یک قاشق غذاخوری مخلوط خرده نان گندم کامل، یولاف، ذرت و جو به همراه ۴ نوک آب؛ غروب تمرین و سپس مخلوطی از ذرت و یولاف نمدار و سپس ۴ نوک آب
 • روز ششم: صبح، تمرین و سپس یک قاشق مخلوط ذرت و یولاف به همراه نصف سفیده تخم مرغ آب پز و ۶ نوک آب؛ ظهر، مصرف گوشت، کاهو و چند نوک پرتقال؛ غروب، تمرین و سپس تا جایی که راه دارد تغذیه مخلوط سه به یک ذرت – یولاف
 • روز هفتم: صبح، تمرین خروس­ها با استفاده از ۳ یا ۴ قطعه نمد (معادل دستکش بوکس که روی خار طبیعی آنها را به منظور جلوگیری از خسارت بگیرد) و سپس استفاده از مخلوط نان، آرد گندم و ذرت و ۶ نوک آب؛ ظهر، گوشت و کاهو؛ غروب، تمرین و سپس مصرف یولاف و مخلوط غلات و ریختن مقدار اندکی خاكه زغال روی آن.
 • روز هشتم: صبح، تمرین و سپس یک سوم تخم مرغ خام زده شده به همراه مخلوط غلات بدون استفاده از آب؛ ظهر، گوشت و کاهو و چند نوک پرتقال؛ غروب، تمرین و سپس مصرف مخلوط ۳ به ۱ ذرت و یولاف به همراه ۶ نوک آب.
 • روز نهم: صبح، همان تمرینات و تغذیه روز قبل ولی بدون تخم مرغ به همراه ۶ نوک آب ظهر، گوشت و سیب؛ غروب، همچون دیروز بدون آب.
 • روز دهم: صبح، همچون روز قبل بعلاوه یک سوم سفیده تخم مرغ آب پز و 4 نوک آب؛ ظهر، گوشت، کاهو و چند نوک پرتقال؛ غروب، تمرین و بدنبال آن تغذیه از مخلوط ۷ به ۱ ذرت و یولاف و ۴ نوک آب.
 • روز یازدهم: صبح همچون روز قبل بدون تخم مرغ؛ ظهر، گوشت و سیب؛ غروب، همچون روز قبل ولی خیسانده در دوغ به همراه اندکی خاکه ذغال روی آن و عدم مصرف آب
 • روز دوازدهم: صبح، از نظر تمرینات و غذا همچون روز قبل ولی در کنار یک سوم سفیده آب پز و عدم مصرف آب؛ ظهر، چند نوک پرتقال و یک تکه کاهو؛ غروب، تمرین و سپس مخلوط ۷ به ۱ ذرت و یولاف به صورت خشک و پس آن ۴ نوک آب.
 • روز سیزدهم: صبح همچون دیروز ولی بدون تخم مرغ؛ ظهر، هیچ؛ غروب، اندکی تمرین و سپس اندکی ذرت خشک و عدم مصرف آب
 • روز چهاردهم: صبح، بدون تمرین و مصرف یک قاشق غذاخوری ذرت خشک و 4 نوک آب؛ ظهر، هیچ؛ غروب عدم تمرین و دادن ذرت خشک و ۲ نوک آب
 • روز پانزدهم: روز نبرد. نباید به خروس چیزی داد مگر اینکه بنا باشد تا غروب برای نبرد منتظر بماند. در این صورت مقدار کمی ذرت و ۲ نوک آب. در این روز باید توجه کرد که خروس­ها به آب آزاد دسترسی نداشته باشند. در غیر این صورت لازم است خروس مربوطه از بقیه جدا شود. ملاحظه می شود که از نظر یک ناظر بی­طرف، زمان، انرژی و تلاش توان فرسایی برای آماده سازی خروسها برای روز نبرد انجام می گیرد به همین دلیل آماده­سازی چند خروس برای مبارزه یک کار تمام وقت است.

آماده سازی ۲۱ روزه

در ادامه یک برنامه نسبتاً جدید آماده سازی ۲۱ روزه در خروس­های جنگی تیپ مدیترانه برای مسابقه در رینگ مبارزات با دشنه بلند عرضه شده است. قبلاً گفته شد که جیره غذایی خروس­ها در روز نبرد با جیره غذایی روزهای قبل تفاوت قابل توجهی ندارد و لازم است جیره پایه آنها یکسان باشد تا خروس­ها در دوره آماده سازی و بخصوص روز نبرد دچار به هم ریختگی گوارشی نشوند. در برنامه آماده سازی ۲۱ روزه که در ادامه به آن اشاره می شود از یک جیره پایه با ترکیب زیر استفاده می شود. مخلوط این جیره پایه برای ۶ خروس بالغ طراحی شده است. در ادامه تغییرات احتمالی جیره به صورت دوره ای، به همراه ریز تمرینات احتمالی و با توجه به اصول تغذیه خروس­های جنگی (بارگیری کربوهیدرات، کنترل آب بدن و …) و امکانات و اصول ذکر شده در مباحث پیشین اشاره شده است. دیده می شود که آماده سازی خروس­ها درست شبیه آماده سازی یک کشتی گیر یا بوکسور برای ورود به رینگ مسابقه است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج