0

نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور

در این بخش نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور ، داروهای ضد کوکسیدی ، آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکروبی در اختیار شما قرار می دهیم.

A داروهای سولفامیدی

 1.  داروهای سولفانامیدی به طور کلی ارزانتر از سایر آنتی بیوتیک ها هستند از این رو هزینه درمان با استفاده از این داروها کمتر خواهد بود.
 2. اغلب داروهای سولفانامیدی دوره طولانی مصرف دارند به خصوص پودرهای خشک از این رو این قبیل داروها را می توان خریداری کرده و برای مدت طولانی بعد از خرید از شرکت های داروئی و یا داروخانه ها نگهداری نمود و این در صورتی است که به طور محلی در دسترس نباشند.
 3. مقدار زیادی آب و ویتامین Kکافی بایستی با درمان با استفاده از داروهای سولفامیدی همراه باشد چون این قبیل داروها ممکن است صدماتی به کلیه وارد آورده و یا سندرم خونریزی را سبب شوند به خصوص اگر از دز توصیه شده به مقدار بیشتری تجویز شوند و یا دوره درمان به طول انجامد.

B – آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکربی

 1.  مقاومت داروئی ممکن است در بعضی از آلودگی های باکتریائی دیده شود به خصوص SALMONELLA, E . Coli
 2.  بیش از ۹۹٪ میکرب­های E . Coli طيور نسبت به آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکربی کلرامفنيكول و جنتامایسین حساس بوده اند. %۹۸ نسبت به NILIDIXIC ACID و تقریباً به همان درصد در مقابل TRIMETHOPRIM + SULPHADIMETHOXINE حساسیت نشان داده اند.
 3.  KANAMYCIN سریعاً غلظت بالائی از دارو را در تمام قسمت های بدن تأمین می کند.
 4.  به هنگام بررسی آلودگی­های E . Coli در نیمچه های گوشتی و بوقلمون­ها HIAMILTON و همکارانش در سال ۱۹۸۲ به این نتیجه رسیدند که پرندگان حتی به درمان با آنتی بیوتیک هانی پاسخ نمی­دهند که به E . Coli در تست IN VITRO حساسیت نشان داده اند، این مسئله به علت سرکوب ایمنی به وسیله OCHRATOXINها بوده است. سرکوب ایمنی نیز ممکن است به علت آفلاتوکسیکوزیس و بررسی رتیکولو آندوتلیوزیس و احتمالاً ویروس ALC , MD و IBD نشان داده شود.
 5.  CEPHELAXIN , GENTAMYCINاز داروهای انتخابی برای درمان مرگ و میر اولیه جوجه ها به هنگامی هستند که داروهای دیگر مؤثر نباشند چون مقاومت داروئی کمی در مقابل این آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکربی نشان داده شده است.
 6. FLUMEQUINE گزارش شده که ۱۰۰٪ در مقابل SALMONELLA مؤثر بوده است که این مسئله شامل S. PULLORUM می باشد و ۹۸٪ در مقابل PSEUDOMONAS و ٪2/93 در مقابل PASTEURELLA است.
 7. FURALTADONE نیز می تواند به عنوان پیشگیری کننده مورد استفاده قرار گیرد و مثل موارد زیر:
  1) SALMONELLA, E . COLI در سن یک­روزگی تا ۳ روزگی سومین تا چهارمین هفته، ششمین و هفتمین هفته، نهمین و دهمین هفته با بکاربردن نصف دز درمانی.
  ۲) بعضی از محققان بیماری های طیور ادعا کرده اند که ضریب تبدیل غذا به گوشت بهتر در مرغ های درمان شده با فورآلتادون مشاهده شده است.
  ۳) ادعا شده است که کاهش مرگ و میر جوجه ها با دزهای پیشگیری کننده آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکربی اتفاق می افتد.
  4) FURAZOLIDONE پاسخ آنتی بادی را کاهش می دهد از این رو بایستی با دقت در جوجه های جوان تا سن ۶ هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

C– داروهای ضد کوکسیدی

پیشرفت های اخیر در مورد کنترل کوکسیدیوز و داروهای ضد کوکسیدی

از میان گونه های مختلف کوکسیدی ها E. TENELLA و E, NECATRIX مهم ترین کوکسیدی ها هستند که خیلی بیماری زا می باشند E. ACERVULINA، EMAXIMA  E . و E . MITIS عادی هستند اما بیماری زا بوده و عمومیت کمتری دارند. E. BRUNETTI خیلی بیماری زا است اما عمومیت کمتری دارد. آلودگی به وسیله بلع اواوسيست­هائی که در مدفوع به وسیله پرندگان سالم و به تعداد زیاد در پرندگان بیمار پنهان شده اند حادث می شود. علائم بیماری بعد از یک دوره کمون حدود ۳ روزه ظاهر می­شوند. پرندگان بهبودی یافته از بیماری در مقابل آن گونه های آیمریائی که سبب بیماری شده اند ایمن می شوند. آنهائی که به تازگی وارد کار پرورش طیور شده اند به علت کوکسیدیوز نتیجه شده از فقدان آگاهی آنها از بیماری واماندگی در کار خود پیدا کرده اند که به خاطر اعتماد پیش از نرمال روی داروهای ضد کوکسیدی (برای درمان) و فقدان درک سیکل آلودگی بوده که حتی در پرندگان سالم به وجود می آید.

صاحبان طیور و دامپزشکان طیور همیشه در موارد اختلاف بین کوکسیدیواستات ها و داروهای گشنده کوکسیدی روشن نیستند.

T . K . JEFFERS , LONG  داروهای ضد کوکسیدی تأیید شده به وسیله مدیریت غذا و داروی آمریکا (FDA) را برای استفاده در طیور و نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور به شرح زیر مشخص نموده اند.

دوره ای که قبل از کشتار مصرفشان متوقف شود (روز) اولین استفاده تجارتی عمل دارو نام دارو
10

5

4

0

0

0

0

5

0

5

0

 

1948

1948

1955

1960

1967

1968

1970

1970

1971

1972

1976

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کوکسیدیواستات

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

کشنده کوکسیدی

SULPHAZUINOXALINE

NITROFURAZONE

NICARBAZINE

AMPROLIUM

BUZUINOLATE

CLOPIDOL

 

METICLORPINDOL

DECOZUINATE

SULPHDIMETHOXINE

MONENSIN*

ROBENIDINE

LASALOCID

SALINOMYCIN*

* اسپروزوئیت ها و مروزوئیت های خارج سلولی را می کشد.

موننسین که در کشور ما در دسترس است به وسیله STREPTOMYCES.SPP تولید می شود. موننسین انتقال انرژی به وسیله باند کردن K و Na و Ca یا MG را مانع می­شود. مقاومت کوکسیدیا در مقابل این دارو بنابراین خیلی زیاد است.

در ایالات متحده آمریکا کوکسیدیوز تحت کنترل مؤثر در نیمچه های گوشتی برای مدت ۶ سال بوده است اما افزایش ناگهانی در کوکسیدیوز در خلال سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ بوده است سه داروهای ضد کوکسیدی یوتیفور لازالوسید. موتتسين و سالینومایسین جراحات کوکسیدیا را به میزان ۵۲ تا ۶۴ درصد تقلیل داده و مقاومت کامل کوکسیدی در مقابل این داروها به نظر نمی رسد که امکان داشته باشد. این عمل مؤثر این ۳ دارو درجائی که این داروهای ضد کوکسیدی به طور مداوم در دوره های طولانی به کار نمی روند خیلی خوب است. اسپروزوئیت ها و مزوزوئیت ها گزارش شده که به طور مغایر به وسیله موننسين تحت تأثیر واقع شده اند. سولفاکینوکسالین به نظر می رسد که کاملاً در کاهش درصد تشکیل اواوسیست در غلظت­های mg/kg 5/12 غذا مؤثر است.

این کاهش در طیف ۸۰ تا ۸۳ درصد به خوبی قابل مقایسه با موننسين و احتمالاً بهتر است اگر ۵ ساعت بعد از انتقال مروزوئیت ها داده شود. ARPINOCIO احتمالاً بهترین ممانعت ۹۹ تا ۱۰۰ درصد را می دهد و بهتر از هر داروی دیگر عمل می کند. ARP INOCIO تجویز شده در دز mg / kg 90 غذا می تواند مرگ و میر را به میزان ۱۹ درصد تقلیل داده و به استحصال وزن 5/13 گرم با مقایسه با ۵۲ درصد مرگ و میر و وزن استحصالی 2/2  گرم در کنترل آلوده درمان نشده کمک کند (مطالعات CHAPMAN در سال ۱۹۸۲) مادورامایسین نمک یونیفور پولی اتر تولید شده به وسیله قارچ، YUMAENSE ACTINOMADURA است. این دارو در غلظت ppm 5 خورانیده می شود و ادعا شده است که عالی تر از ppm 100 موننسین است.

نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور و داروی ضد کوکسیدی دیگر LASALOCID به طور تجربی به وسیله K.L.KAUL و B . B . VERMA در سال ۱۹۸۴ مورد استفاده قرار گرفته است. کسی که مشاهده نموده که دارو (اسم تجارتی AVATEC)۱۰۰ درصد به عنوان پیشگیری کننده در دز ppm 150 در غذا مؤثر بوده است. دارو پیشگیری از بیماری بالینی روی چالنج با ۵۰۰۰۰ اواوسیست E . TENELLA و E . NECATRIX و ACERVULINA نموده است داروی مذکور از سن یک روزگی تا ۴ هفتگی مورد استفاده واقع شده است. هر چند دارو در حال حاضر در کشور ما موجود نیست بررسی دیگر برای پروفیلاکسی ضد کوکسیدی درمان بنیابینی با استفاده از TRIAZINONE است. این دارو با موفقیت با این متد مورد استفاده قرار گرفته است. داروی مذکور ممکن است خیلی در درمان همه گیری های کوکسیدیوز مؤثر باشد (مطالعات LONG و JEFFERS در سال ۱۹۸۶).

LONG و JEFFERS در سال ۱۹۸۶ جدولی از داروهای COCCIDIOSTATIC و COCCIDIOCIDAL ارائه نموده اند که داروهائی که کوکسیدی را می کشند و یا مانع فعالیتشان می­شوند نشان می دهد. مقاومت داروئی غالباً در کوکسیدی تکامل پیدا می کند که تحقیق را در مورد داروهای جدید یا تغییر در داروها برای درمان را گاهگاهی الزامی آور می نماید.

نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور داروهای آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکربی ضد کوکسیدی

کنترل ایمنولوژیکی

این مسئله مشخص شده است که تجویز ۱ تا ۲۰ او اوسیست کوکسیدیال عفونی در طیور تولید ایمنیت می­نماید. امروزه تجربیات و نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور در این مورد در حال پیشرفت است که لاین های تخفيف حدت یافته کوکسیدیا را تکامل بخشند که ممکن است با غذا مخلوط شده و به طیور داده شود. هر چند این مطلب نیاز به مراقبت شدید برای دیدن این موضوع دارد که هیچگونه اثر مغایری روی رشد نیمچه های گوشتی و تولید تخم مرغ و سن بلوغ و غیره نداشته باشد. در صورت موفقیت واکسن ممکن است به جوجه های به تازگی هچ شده داده شود. یک چنین سوش­های واکسن بایستی ظرفیت برای ممانعت سوش های بیماری زا را به وسیله رقابت به وجود آورد و هرگز نباید مقاومت داروئی ایجاد کند (برخلاف سوش­های بیماری زا) همچنین یک گزارش از حفاظت در مقابل چالنج ETENELLA به وسیله تلقیح آنتی ژن­های اسپروزوئیت وجود دارد. همین طور گزارش از مهندسی ژنتیک آنتی ژن E . TENELLAوجود دارد که در تلقیح در جوجه ها حفاظت نسبی مرغ ها را سبب شده است.

D – داروهای تونیک کبدی و لیپوتروپیک

 1. یکی دیگر از نکات کلیدی در مورد مصرف داروهای طیور و دارو تونیک های کبدی نظیر CHOLINE که برای درمان SYNDROME .LIVER . FATTY و PEROSIS به میزان ۱۰۰ گرم در تن غذا مورد استفاده قرار می­گیرند در بهتر کردن موارد CHICK OEDEMA DISEASE یا آسیت WATER BELLY) ) (شکم آبی) که بیشتر به علت چربی توکسیک OCHRANOSIS و AFLATOXICOSIS است خیلی خوب اثر می نمایند. غذا بایستی فوراً جایگزین شود و بایستی مواظبت به عمل آید که شامل بهترین منابع پروتئینی مثل بادام زمینی باشد یا بهتر به وسیله به کار بردن کنجاله سویا به جای بادام زمینی باشد چون سویا کمتر احتمال دارد که محتوی سموم قارچی باشد. محتویات نمک غذا نیز ممکن است بیشتر از حد متعارف باشد که بایستی چک شده و حتماً کاهش پیدا کند.
 2.  این داروها با مکمل آنتی بیوتیک ها و ویتامین ب کمپلکس به میزان زیادی در سندرم کبد چرب که سبب افت زیاد و ناگهانی در تولید تخم مرغ بدون مرگ و میر مهمی می شود کمک کرده است.
 3. این داروها همچنین در موارد وضعیت PASTY VENT (شکم خمیری) و زرده جذب نشده وقتی به تنهائی با آب محتوی ملاس داده می شوند برای اسهال غیراختصاصی کمک کننده بوده اند.
 4. این داروها در موارد رشد ضعیف، کم خونی عفونی INCLUSION BODY HEPATITIS سندرم باز ماندن از رشد و غیره مؤثر بوده اند.

E- تصحیح قابلیت هچ پائین (تغذیه ای) و عيوب تخم مرغ

اثرات درمانی و پیشگیری کننده ویتامین ها و مواد معدنی در جدول زیر خلاصه شده است:

کمبود احتمالی بدشکلی
منگنز، ویتامین D3، منیزیوم، روی تخم مرغ های با پوسته نازک که به آسانی شکستگی پیدا می کنند.
ویتامین E – بیوتین و ویتامین B6 بروز بالای لکه های خونی در نور دادن تخم مرغها
منگنز مرگ و میر اولیه جنینی (۳ تا ۷ روزگی) با منقار طوطی و پاهای دور از هم قرار گرفته
اسید فولیک، اسید پانتوتنیک پاها و بالهای ضخیم و کوتاه، سرگنبدی و منقار طوطی
ویتامین A مرگ های دوره آخر جنینی (در حدود ۲۱ روزگی) + جمع شدن آب در شکم
بیوتین، پیردوکسین (ویتامین B6) اسید پانتوتنیک وضعیت قرارگرفتن بد جنین
آهن (کمتر از ppm 55 در مرغ مادر) قابلیت هچ پائین عمومیت یافته
کمبود ویتامین B12 اوج مرگ و میر جنینی در هفدهمین روز انکوباسیون

مشاهده شده است که در حدود ۵۰ درصد مرگ و میر جنینی در طول ۳ تا ۴ روز آخر انکوباسیون و در حدود ۲۵ درصد مرگ و میر در طول هفته اول انکوباسیون اتفاق می افتد. هرچند ممکن است این مسئله را به خاطر آوریم که سایر فاکتورها علاوه بر کمبودهای تغذیه ای مثل تهویه انکوباتور نادرست، درجه حرارت خیلی بالا یا خیلی پائین انکوباتور (بدشکل بودن جوجه ها) عفونت­های سالمونلاتی (سالمونلا پولوروم) یا مایکوپلاسماگالی سپتیکوم، گله مادر خیلی پیر (به خصوص نرها) یا نسبت نادرست نرها به ماده ها نیز می­تواند مرگ و میر جنینی را باعث شود.

F داروهای HOMEOPATHIC

(یک روش درمانی که در آن بیماران را با داروهائی درمان می کنند که همان داروها در بدن پرنده سالم علائم همان بیماری را ایجاد می کنند. این داروها بایستی خیلی کم مصرف شوند) برای بیماری های طیور.

داروهای هموپاتیک به شرح جدول زیر مورد استعمال دارند.

تجویز

یک قطره برای هر پرنده بطور خوراکی فقط یک بار یا دوبار بعد از یک هفتگی

دارو

ARSENICUM

ALBUM 1000

بیماری

بیماری نیوکاسل

آنفلوآنزای مرغی

در حدود یک بشکه حل شده در ۲۰ تا ۲۵ لیتر آب به طور روزانه تا بهبودی BAPTISIA30 (مایع) تیفوئید ماکیان
در حدود یک بشکه از هر دارو را ممکن است حل نموده و یک بار قبل از ظهر و بار دیگر در بعد از ظهر (برای ۵۰۰ پرنده) تجویز نموده ARSENICUM

ALBUM6 (مایع)

VERATRUM

ALBUM30 (مایع)

وبای ماکیان
در حدود یک بشکه از دارو را ممکن است حل کرده و یک بار قبل از ظهر و بار دیگر بعد از ظهر تجویز نمود (برای ۵۰۰ پرنده) THUZA 200

 

آبله ماکیان

G– داروهای مورد مصرف انگل های خارجی بدن طیور

MALATHION (CYANAMID) (1

O, O DIMETHYL PHOSPHORO DITHIOATE OF DIETHYL MERCAPTOSUCCINATE برای غالب انگل های خارجی طیور و سایر حیوانات کشنده است مالاسيون هیچ گونه اثرات بدی روی طیور به هنگامی که بطور خارجی به کار می رود ندارد و هیچگونه ته نشینی در گوشت یا تخم مرغ با شیر باقی نمی گذارد.

SUMICIDIN را می توان روی بدن بعد از حل کردن مقدار ml۱ دارو در ۱۰ لیتر آب اسپری نمود و مورد استفاده قرار داد.

۱) غلظت ۵۰ درصد قابل امولسیونه شدن را ممکن است به خوبی به میزان ml 30 به ازاء 4 ليتر مخلوط کرد که ممکن است به طور انفرادی برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرنده بکار برد.

۲) پودر ۲۵ درصد قابل مرطوب شدن، ۷۵گرم به ازاء 4 ليتر را ممکن است برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرنده بکار برد.

۳) غبار ۵ درصد، مصرف غباری هر پرنده به طور انفرادی با تکان دهنده غبار یا غباری کردن دست انجام می­شود. یک کیلوگرم غبار برای حدود ۶ پرنده بکار می رود.

PESTOBAN-2 – غباری از ۵ درصد گامکسین را نیز ممکن است برای غباری کردن بدن مثل غبار ۵ درصد مالاسیون مورد استفاده قرار داد.

PESTOBAN-3 – این یک محلول کنسانتره گیاهی برای کنترل انگل های خارجی بدن طیور است. داروی مایع خوب تکان داده می شود و با ۲۰ تا ۳۰ برابر حجم آب مخلوط می شود.

دارو را ممکن است برای غوطه ور ساختن و مالیدن روی بدن طیور مورد استفاده قرار داد. این دارو حتی اگر خورده شود بی خطر است. به طور اتفاقی در مقادیر کم به وسیله پرنده ها برای کنترل کامل دارو دادن ممکن است به طور هفتگی تا کنترل کامل مشکل تکرار شود محلول نیز ممکن است در سالن های مرغداری ها اسپری شود و روی ترک­ها و سوراخ­های دیوارها هفته ای یکبار مورد استفاده واقع شود.

۴- برای درمان مایت پای فلس دار، گوگرد و نفت مورد استفاده واقع می شود. مالاسيون را نیز ممکن است بکار برد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج