0

پرورش آهو و تولید مثل در محیط محصور

تولید مثل یکی از عوامل اساسی در تولید اقتصادی هر دام است که باید مورد دقت نظر قرار گیرد. گزارش شده است که بره های هر دو گونه آهوی ایرانی و جبير حداکثر در هفت ماهگی به بلوغ می رسند و قادرند تولید مثل کنند.در این بخش مطالبی درمورد پرورش آهو گردآوری شده است به ادامه این مبحث دقت بنمایید.

تولید مثل در محیط محصور

 از بین ۸ بره متولد شده در محیط محصور ۶ بره در همان سال تولد باردار شدند (۷۵٪) و بره هایی که باردار نشدند بره هایی بودند که در آخر فصل زایش متولد شده بودند و زمان لازم برای بلوغ را نداشتند. از بین ۲۶ مورد بارداری اتفاق افتاده بین دو گونه آهو ۱۱ مورد دو قلو و ۱۵ مورد یک قلو بوده اند یعنی 3/42 درصد دوقلو زایی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است تعدادی از آهوان باردار شده بره های سال اول بوده اند. این بره ها در صورت باردار شدن در سال اول قادرند به دلیل شرایط فیزیکی بدن فقط یک بره به دنیا بیاورند و این عامل می تواند تأثیر منفی بر روی درصد دوقلو زایی داشته باشد. قابلیت تولید گوشت با استفاده از تعاریفی که توسط دسویگن برای گوسفند عنوان کرده محاسبه شده است.

طبق این تعاریف ضریب باروری عبارت است از تعداد آهو بارور (زائیده + سقطی) به تعداد آهو حاضر در موقع جفت گیری و ضریب دوقلوزایی برابر است با تعداد بره متولد شده (زنده + مرده +سقطی) به تعداد آهوی بارور (زائیده + سقطی) و ضریب زایایی با تعداد بره متولد شده (زنده+مرده سقطی) به تعداد آهو حاضر موقع جفت گیری برابر است. ضریب تولید بره برابر است با تعداد کل بره تولیدی در مدت معین به تعداد آهو حاضر موقع جفت گیری و ضریب تلفات بره با تعداد بره تلف شده در طول مدت معین بر تعداد بره زنده در طول مدت فوق الذکر برابر است.

درصد دو قلوزایی عبارت است از درصد بره متولد شده دو قلو نسبت به کل بره تولید شده و ضریب بره زایی عبارت از تعداد بره متولد شده زنده نسبت به تعداد آهوی باردار است.

در بررسی انجام شده ضریب باروری 96/0 و ضریب دوقلوزایی 42/1 و ضریب زایایی 37/1 گزارش شده است و هم چنین ضریب بره زایی 2/1 و ضریب تلفات بره 24/0 محاسبه شده است.

پرورش آهو

طی مطالعه انجام شده در محیط محصور پرورش آهو  طول مدت بارداری در آهوی ایرانی  و طول مدت بارداری در جبیر  محاسبه شده است.

در محیط محصور به منظور کاهش صدمات ناشی از جنگیدن نرها در فصل جفت گیری شاخ نرهای بالغ حذف گردید و تأثیر آن بر روی تولید مثل مطالعه شد. آهوان نر در فصل جفت گیری برای تعیین قلمرو و در اختیار گرفتن تعدادی ماده با یکدیگر می جنگند و چون محیط محصور برای فرار آنها محدودیت دارد ممکن است در اثر برخورد با اشیاء صدمات جدی به آنها وارد شود و یا در اثر ضربه شاخ پوست بدن آنها پاره شده منجر به عفونت عمومی شود لذا حذف شاخ می تواند کمک بزرگی برای پرورش متراکم این حیوان باشد.

در این بررسی مشخص گردید که حذف شاخ تأثیری در رفتار آهوان نداشت و در فصل جفت گیری آهوان نر برای تعیین نر اصلح پیشانی هایشان را به هم گذاشته و زورآزمایی می کردند تا یکی از نرها شکست خورده محل را ترک کند و نر پیروز با ماده ها جفت گیری می کرد و این امر باعث حذف کلیه صدمات ناشی از شاخ در محیط محصور گردید.

از بین ۲۶ مورد زایمان اتفاق افتاده ۱۱ مورد دوقلو و ۱۵ مورد یک قلو بودند. یعنی 3/42 درصد دوقلوزایی اتفاق افتاد و این در حالی بود که آمار مربوط به آهوان دارای شاخ از ۱۷ مورد زایمان ۷ مورد دوقلو و ۱۰ مورد یک قلو بود یعنی ۴۱ درصد دوقلوزایی داشت.

این بررسی نشان داد در پرورش آهو با حذف شاخ آهوان نر ضمن این که کلیه صدمات ناشی از شاخ را از بین می برد امکان پرورش آهو به صورت متراکم  را فراهم ساخته و تأثیری بر درصد تولید مثل ندارد.

این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 3.3]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج