0

پیشگیری و کنترل بیماریهای رئوویروس های مرغی

 ویروس نسبت به pH بالا و پائین مقاوم است از این رو در مجتمع های آلوده تثبیت می شود و این وضعیت برای مدت زیادی خواهد بود. ضدعفونی را می توان با فنول ٪۲، فرمالدئید ۲%، يد محتوی ماده ضدعفونی کننده یا ترکیبات کلری انجام داد. میتوان برای پیشگیری و کنترل بیماریهای رئوویروس های مرغی واکسیناسیون و ضدعفونی انجام داد در ادامه مطالبی در رابطه با این عنوان و پیشگیری و کنترل آبله مرغ ، پیشگیری و کنترل بیماری مقعد خمیری ، بیماری سندرم افت تخم مرغ ، پیشگیری و کنترل سندرم کم خونی ارائه شده است.

پیشگیری و کنترل رئوویروس های مرغی

  • آرتریت ویروسی

پیشگیری و کنترل بیماریهای رئوویروس های مرغی و ریشه کنی کامل را می توان به وسیله تست کردن دوره ای پرندگان به وسیله AGPT و خارج ساختن رآکتورها انجام داد.

در بعضی از کشورها مثل هندوستان واکسنی بر علیه تنوسینوویت وجود ندارد اما در بعضی کشورها واکسن ویروس زنده و غیر فعال شده برای تلقیح جوجه های یک روزه مورد استفاده واقع می شود و در مادران نیز از این واکسن استفاده می شود به نحوی که جوجه های جوان ایمن می شوند. ایمن سازی مرغ­ها اایمنیت را بعلت آنتی بادی ها در کیسه زرده اعطاء می نماید واکسیناسیون طیور و جوجه های یک روزه به وسیله قطره چشمی با هفتاد و سومین پاساژ سوش S-1133 رئوویروس ایمینوژنیک بوده است.

  •  سندرم بازماندن از رشد (HELICOPTER DISEASE)

سندرم باز ماندن از رشد یا سندرم جذب بد نیز یک بیماری حاصله از رئوویروس است. بیماری در بعضی از کشورها مثل هندوستان تأیید نشده است اما به نظر می رسد که شیوع دارد و تصور می رود که براساس یافته ­های بالینی محققان بیماری های طیور این بیماری در کشور مذکور وجود دارد. به طور کلی شناسایی این بیماری بایستی با دقت زیادی صورت گیرد چون ممکن است با بسیاری از بیماری­ها اشتباه شود.

از آنجائیکه ویروس به مقدار زیادی در مدفوع پنهان می شود و جوجه های ۱ تا ۲ هفته خیلی حساس هستند برای پیشگیری و کنترل بیماریهای رئوویروس های مرغی مانند بازماندن از رشد از طریق تمیز کردن و ضدعفونی انکوباتورهای تخم مرغ و دستگاه های مادر بایستی کنترل بیماری برای هر هچ از تخم مرغ ها یا جوجه ها صورت گیرد.

نظر به اینکه جوجه های ضعیف از تخم مرغ های الوده در پوسته چنین جوجه های مریض می میرند ممکن است منبع عفونت برای سایر جوجه های در تماس باشند، این قبیل جوجه ها بایستی سریعاً هر چه زودتر از بین برده شوند. برحسب یک گزارش استفاده از مکمل ویتامین E (۱۰۰ واحد) یا سلنیوم ( 25/0 میلی گرم) به ازاء یک کیلوگرم غذا اثر یک همه گیری (PALE BIRDS SYNDROME) در جوجه های ۳ هفته­ ای را خیلی بهتر کرده. مرگ و میر چک شده و وزن بدن استحصالی دوباره به دست آمده است.

پیشگیری و کنترل بیماری مقعد خمیری

کاهش مرگ و میر و بهبودی سریع را در پرندگان مبتلا به مقعد خمیری را با توصیه درمان با استفاده از آب محتوی ملاس که به نظر مثل چای بوده بدون شیر مشاهده شده و نمک معمولی( Nacl) ممکن است به مقدار 8/0 درصد به آب آشامیدنی اضافه نمود. بایستی برای پیشگیری و کنترل بیماری مقعد خمیری فورآلتادون نیز به میزان اگرم به ازاء ليتر آب آشامیدنی نیز برای پیشگیری از عفونت آنتروباکتریال اضافه شود. تزریق عصاره کبدی نیز در بهبودی و پیشگیری و کنترل بیماری مقعد خمیری طیور بیمار مؤثر بوده است.

پیشگیری و کنترل بیماری آنسفالومیلیت مرغی (AE)

هیچ گونه درمانی از برای AE وجود ندارد. پرندگان بهبودی یافته از بیماری رشد ضعیف نشان داده و تولید پائینی دارند. در ایران واکسن بیماری وجود دارد. واکسن های مناسب برای ایمنی گله های مادر استفاده می­شود که از انتقال ویروس از طریق تخم مرغ جلوگیری می نماید. واکسن های زنده یا غیر فعال شده در آب آشامیدنی یا به صورت تزریق در سن ۱۰ تا ۱۴ هفتگی یا درست قبل از شروع تخمگذاری مصرف می شوند.

پیشگیری و کنترل بیماریهای رئوویروس های مرغی بیماری سندرم افت تخم مرغ

پیشگیری و کنترل اسهال روتاویروسی

هیچگونه درمان شناخته شده ای برای اسهال روتاویروس جوجه ها وجود ندارد هر چند این مسئله مشخص شده است که مدفوع توله خوک­های مبتلا به اسهال روتاویروس محتوى الكترولیت های افزایش یافته است. اما مواد قندی زیادی ندارد از این قرار از دست دادن الکترولیت­ها (+Na) به نظر می رسد که علت اسهال باشد بنابراین از نظر تئوری توصیه می شود که درمان از دست دادن آب به وسیله الکترولیت ها و غیره انجام شود. جیره توأم ویتامین B کمپلکس، الکترولیت­ها و دکستروز برای طیور تحت نام های تجارتی مختلف وجود دارد. اسهال روتاویروسی در بچه ها معمولاً متعاقبش ایمنیت حاصل می شود. در حیوانات آغوز آنتی بادی هائی را برای حفاظت در مقابل روتاویروس­ها تدارک می بینند. حتی به آغوز گاوها مشخص شده که بچه خوک­ها را در مقابل عفونت روتاویروس حفاظت می­کند کلستروم گاو می تواند جوجه ها را در مقابل روتاویروس حفاظت کند و از نظر تئوری امکان دارد که این مسئله اتفاق بیفتد چون با سوش­های پستانداران و مرغی واکنش متقاطع نشان می دهند. در پستانداران آزمایش های واکسن رئوویروس تحت شرایط فیلدی انجام شده است. اما نه در جوجه ها.

درمان و کنترل لارنگوتراکئیت عفونی

هرگاه یک همه گیری لارنگوتراکئیت عفونی اتفاق بیفتد آن وقت کشتار و از بین بردن صحیح پرندگان تنها متدی است که بایستی انجام شود. بر حسب یک گزارش هرگاه ۵/ ۰ یک میلی لیتر آنتی سرم ILT در نای تلقیح شود حتی تا ۴۴ ساعت بعد از آلودگی آن وقت بیماری ممکن است طبیعت خفیف بودن پیدا کند هرچند بایستی به خاطر آورد که پرندگان حامل ممکن است از یک همه گیری جان سالم بدر برند.

ترامایسین، اورومایسین و غيره ممکن است برای پیشگیری از عفونت های ثانویه همه گیری های بیماری مورد استفاده قرار گیرند. در بعضی از کشورها واکسن های ILT موجود است که از طریق خوراکی در آب مورد استفاده قرار می گیرند. با بکار بردن ویروس واکسن در کلوآک قطره چکانی در چشم ها یا به وسیله مالش در فولیکول های پر تجویز می شود.

ضدعفونی مجتمع های آلوده ممكن است با ۱٪ سود محرق (NaoH) یا ۳ درصد کرزول انجام شود. مجتمع­های آلوده همچنین بایستی بدون طیور برای حداقل ۲ ماه قبل از جوجه ریزی مجدد باشند.

پیشگیری و کنترل آبله مرغ

واکسن ها بر علیه آبله ماكیان در دسترس است واکسن ویروس زنده تخفیف حدت یافته وجود دارد و به شکل انجماد خشک تهیه شده است.برای پیشگیری و کنترل آبله مرغ شیشه واکسن معمولاً ۱۰۰ دزی است. محتویات واکسن با ml 5 گلیسیرین سالین مخلوط شده و خنک نگهداشته می شود. برای واکسیناسیون یک سوزن با اندازه متوسط که انتهایش شکسته شده و دارای سوراخ نخ است مورد استفاده واقع می شود و انتهای شکسته آن برای واکسیناسیون به وسیله پاره کردن زیر بال بعد از غوطه ور ساختن انتهای آن در مخلوط واکسن انجام می شود. دو تا از یک چنین پاره شدگی­هائی با فاصله یک سانتیمتر جدا از هم ایجاد می شود.

برای پیشگیری و کنترل آبله مرغ واکسن خنک شده آن بایستی در عرض ۳ ساعت بعد از حل کردن مورد استفاده قرار گیرد. واکسن در حدود سن ۶ تا ۸ هفتگی مصرف می شود که برای حدود یک سال حفاظت ایجاد می نماید. پرندگان تخمگذار نباید واکسینه شوند پرندگان واکسینه شده بایستی از نظر گرفتن واکسن یا واکسیناسیون مؤثر آزمایش شوند که به وسیله تورم و التهاب در محل پارگی است که در روز هفتم واکسیناسیون حادث می شود. واکسن را می توان برای مدت ۲ ماه در یخچال نگهداری کرد و برای ۶ ماه در ۱۵ تا C ۲۰- درجه حفظ نمود. ویروس آبله کبوتری حفاظت در طیور در مقابل آبله ماکیان به وجود می آورد که بدون سبب شدن بیماری شدید است. واکسن آبله کبوتری بعد از برداشتن در حدود ۸ تا ۱۰ پر ران و سپس پوست در مواجهه با برس فلزی خشن خراش داده می شود. واکسن به وسیله برس مورد استفاده قرار می گیرد. پرندگان واکسینه نشده ممکن است با استافیلوکوکسی یا سایر باکتری ها از طریق زخم آلودگی پیدا کنند. در روبرو شدن با یک همه گیری پرندگان مبتلا بایستی فوراً جدا شوند و بقیه پرندگان بایستی هر چه زودتر واکسینه شوند. به پرندگان مريض ممکن است ترامایسین خورانید یا اور مایسین را به میزان ۲۰۰ گرم به ازاء هر تن غذا یا سایر آنتی بیوتیک های وسیع الطیف را برای جلوگیری از مرگ در اثر پیچیدگی های حاصله تجویز نمود.

وسایل آلوده بایستی به وسیله محلول یک در پانصد هیدرواکسید سدیم یک به ۴۰۰ کرزول یا ۳ درصد فنول ضد عفونی نمود.

پیشگیری و کنترل بیماری های حاصله از آدنوویروس های مرغی

  •  سندرم افت تخم مرغ (EDS)

کار زیادی روی پیشگیری و کنترل بیماری سندرم افت تخم مرغ انجام نشده است اما در کشور يوگسلاوی سابق دو واکسن غیر فعال شده از سوش BC14 و سوش یوگسلاو 127 سبب تیتر HI ثابت شده و تولید تخم مرغ بیشتر در پرندگان کنترل بیماری سندرم افت تخم مرغ را باعث شده است. ریشه کنی بیماری سندرم افت تخم مرغ از یک گله آلوده آسان نیست زیرا ویروس در مدفوع و از طریق تخم مرغ­ها دفع می شود.

  • پیشگیری و کنترل سندرم کم خونی INCLUSION BODY HEPATITIS

ایمن سازی طیور در مقابل INCLUSION BODY HEPATITIS( پیشگیری و کنترل سندرم کم خونی ) به طور کامل موفقیت آمیز نیست چون انواع ویروس های آنتی ژنیکی متعدد وجود دارد.

پرورش جوجه ها در دستگاه های مادر جداگانه و در هچ ها و در دستگاه های مادر قفسی سیمی شانس های انتقال بیماری را کاهش می دهد.

در گله های آلوده سنگین جوجه ها را ممکن است قربانی کرده و از طریق تمیز کردن مجتمع های مرغداری آلوده بایستی پرورش صورت گیرد. یدوفور را ممکن است به عنوان ضدعفونی انتخابی بکار برد. تمیز کردن وسایل با آب جوشان و دیتر جنت که به دنبال آن ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد که برای پیشگیری و کنترل سندرم کم خونی توصیه شده است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج