0

بیماری های تغذیه ای بوقلمون

در بررسی های پیشین بیماری های انگلی و قارچی بوقلمون را معرفی کردیم در ادامه بیماری های تغذیه ای بوقلمون ها و علائم آن ها و همچنین علت مرگ جنین بوقلمون را مورد بحث قرار می دهیم.

بیماری های تغذیه ای

بیماری های تغذیه ای در اثر كمبود یک یا چندین فاکتور تغذیه ای که ناشی از عدم جیره کامل و یا عدم جذب بعضی از ریز مغذی ها و ویتامین ها و یا اسید آمینه های ضروری در پرنده به وجود می آید. این موضوع زمانی شدیدتر خواهد شد که پرنده در حال رشد سریع بوده و چنانچه شرایط تغذیه ای متناسب با اصول صحیح به کار گرفته نشود و حتی موجب افت وزن و افزایش ضریب تبدیل تا پایان دوره پرورش گردد که از نقطه نظر اقتصادی برای پرورش دهنده بسیار حائز اهمیت می باشد.

بیماری های تغذیه ای بر اثر سه عامل اصلی در پرنده حادث می شود:

  • عدم وجود مواد مغذی مورد نیاز در جیره و یا عدم اختلاط يكنواخت و صحیح آن در جیره
  •  وجود مشکلات گوارشی و عدم هضم و جذب مواد مغذی در طول مسیر دستگاه گوارشی
  •  اختلال در فعالیت های متابولیکی در ارگانهای مختلف بدن پرنده

بیماری های تغذیه ای

نرمی استخوان

ریکتز یا نرمی استخوان بیماری متابولیکی محسوب شده که علل آن ناشی از کمبود تامین D،کلسیم، فسفر و یا عدم تعادل میزان کلسیم و فسفر در جیره و همچنین اختلاط غلط و غیر منطقی جیره می باشد.

کمبود هر یک از عوامل می تواند به دلیل نقص و کمبود منابع تأمین کننده آن در جیره و یا اختلال در جذب هر یک از آنها روی دهد. پرندگان متبلا دچار عدم توانائی در حرکت گردیده و به تدریج آثار فلجی آنها مشاهده می­گردد.

بروز چنین حالتی موجب کاهش وزن و عدم رغبت به تغذیه توسط پرنده مبتلا می گردد از جمله آثار کلینیکی دیگر می توان به تورم مفاصل، نوک نرم، نرمی استخوانهای طویل پا و تورم محل اتصال دنده ها به مهره های کمر که بیشتر شبیه دانه تسبیه می شوند را ذکر کرد.

پروزیس

پروزیس یا بیماری در رفتگی تاندون، بیماری حرکتی در بوقلمون محسوب می شود که در اثر کمبود برخی از ویتامین ها و املاح نظير کولین، بیوتین، منگنز، نیاسین و ویتامین E،اسید فولیک، روی و پیریدوکسین بروز می­کند. همچنین ممکن است در اثر بروز عفونت باکتریایی ناشی از مایکوپلاسما مله اگریدیس و نیز به صورت یک صفت غیر وابسته به جنس و از طریق ورائت، روی دهد.

در این بیماری تورم مفاصل، در رفتگی تاندون آشیل و پیچیدگی پا دیده می شود. این بیماری ممکن است در یک پا و یا در هر دو پا ظهور نماید که در هر صورت موجب لنگش پا در پرنده شده و عدم توانایی در تغذیه پرنده و نهایتاً کاهش وزن و رشد و حذف را به دنبالخواهد داشت.

مصرف منگنز می تواند تا حدی از وقوع آن پیشگیری نماید.

در ادامه مطلب به بررسی علت مرگ جنین بوقلمون خواهیم گرداخت

                                         علائم کمبود مواد مغذی در جنین بوقلمون

مواد مغذی علایم کمبود
ویتامین A تلف شدن جنین به علت عدم توسعه دستگاه گردش خون در حدود 48 ساعت پس از جوجه­کشی، وجود ضایعاتی در کلیه ها و چشم ها و اسکلت.
ویتامین D تلف شدن جنین در حدود روزهای 18 یا 19 جوجه کشی، همراه با نابجایی و استخوان های نرم و نقص در آرواره بالایی.
ویتامین E تلف شدن جنین در حدود 48 تا 96 ساعت پس از جوجه کشی و همراه با خون ریزی، نقص دستگاه گردش خون، (سلنیوم نیز مؤثر است).
ویتامین K کمبود ساده هیچ تغییر شکل فیزیکی را در پی ندارد و با مواد ضد ویتامین نیز نمی توان علایم خاصی را به وجود آورد ولی تلفات همراه با علایم خون ریزی در حدود روز 18 تا هچ قابل مشاهده است.
تیامین در حین خروج از تخم تلفات زیاد بوده و در جوجه هایی که زنده می مانند فقط پلی نوریت قابل مشاهده است.
ریبوفلاوین حداکثر تلفات در 60 ساعت پس از جوجه کشی و روزهای 14 و 20 جوجه کشی اتفاق می­افتد. هرچه کمبود شدیدتر باشد تلفات در سنین اولیه شدیدتر خواهد بود. رشد پاها و آرواره ها تحت تأثیر قرار گرفته و کوتولگی و پیچیدگی پرها نیز قابل مشاهده است.
نیاسین جنین قادر به سنتز نیاسین کافی از تریپتوفان می باشد. اگر آنتاگونیست های خاصی در حین جوجه کشی به تخم تزریق شود. تغییر شکل های متفاوتی در قسمت استخوان و نوک اتفاق می افتد.
بیوتین حداکثر تلفات در روزهای 19 تا 21 جوجه کشی است. در جنین ها نوک طوطی شکل و کندرودیستروفی و چندین ضایعه اسکلتی، وجود پرده در بین انگشتان قابل رؤیت می باشد.
اسید پنتوتنیک تلفات در حدود روز 14 جوجه کشی بوده و اگر کمبود اندک باشد مشکلات مربوطه تا هنگام خروج جوجه از تخم به تأخیر می افتد. ادم و خون ریزی های متفاوت زیرجلدی و پرهای سیمی شکل در جوجه.
پیریدوکسین اگر از مواد ضد ویتامین استفاده شود جنین در مراحل اولیه رشد تلف می شود.
اسید فولیک تلفات در حدود روز 20 جوجه کشی. لاشه ها عموماً طبیعی به نظر می رسند اما در اکثر آن ها انحنای پا از قسمت ساقی – پاشنه ای و وجود پرده مابین انگشتان و تغییر شکل آرواره قابل مشاهده است. همچنین تلفات در جوجه در روزهای 26 تا 28 جوجه کشی بوده و ضایعاتی در قسمت اندام های تحتانی دستگاه گردش خون وجود دارد.
ویتامین تلفات در حدود روز 20 جوجه کشی و همراه با آتروفی پاها و ادم و خون ریزی و ارگان های چوب و قرار گرفتن سر در بین پاها.
منگنز حداکثر تلفات، پیش از خروج از تخم می باشد. کندرودسیتروفی و کوتولگی و کوتاهی استخوان های طویل تغییر شکل سر، ادم و پردرآوری غیرطبیعی نیز وجود دارد.
روی تلف شدن جنین بوقلمون پیش از خروج از تخم، عدم تشکیل قسمت لگنی، کاهش روی ستون مهره­ها، کاهش رشد چشم ها و فقدان بال و پاها.
مس مرگ در مراحل اولیه تشکیل خون، تغییر شکل دیگری مشاهده نمی شود.
ید افزایش زمان جوجه کشی و کاهش اندازه تیروئید و عدم تشکیل بخش شکمی.
آهن کاهش هماتوکریت، کاهش هموگلوبین خون، مشاهده ضعف سیستم گردش خون در تخم­های کنترل شده.
سلنیوم تلفات زیاد جنین بوقلمون در مراحل مختلف جوجه کشی.

                         مواد مغذی مرتبط با علایم مختلف کمبود در بوقلمون در حال رشد

مواد مغذی شرح علایم کمبود
بیوتین و اسید پنتوتیک خشن و زخم شدن اطراف چشم ها و نوک ضایعات پوستی
بیوتین و اسید پنتوتیک خشن و سفت شدن کف پاها همراه با ترک خوردگی و خون ریزی
ویتامین A زخم شدن اطراف چشم و چسبیدن پلک ها
نیاسین تورم بافت مخاطی دهان
پروتئین و عدم تعادل اسیدآمینه ها رشد غیر مسطح پرها و پرهای اصلی خیلی بلند و صاف، نبودن سطح پوشش پرها، خشن و فردار شدن پرها غیرطبیعی بودن پرها
پیریدوکسین تشنج همراه با تحریک پذیری شدید ضایعات عصبی
منیزیوم و کلراید سدیم تحریک پذیری شدید
فولاسین فلج انقباضی، گردن به طرف پایین کشیده شده و سمت نگاه پرنده به طرف پایین
ویتامین Kو مس خونریزی داخل عضلانی و زیرجلدی و داخلی به واسطه پاره شدن آئورت خون و دستگاه گردش خون
ویتامین Eو سلنیوم تراوش عروقی
مس بزرگ شدن قلب
ویتامین Eو سلنیوم دستروفی ماهیچه، وجود نقاط سفید رنگ در ماهیچه های اسکلتی به دلیل دژنره شدن آن ماهیچه
ویتامین Eو سلنیوم میوپاتی قلب
ویتامین Eو سلنیوم میوپاتی سنگدان
ویتامین Dو کمبود کلسیم یا فسفر یا عدم تعادل آن نرمی استخوان و نوک ضایعات استخوانی
نیاسین و روی بزرگ شدن مفصل خرگوشی
بیوتین و کولین و ویتامین  و منگنز و روی و فولاسین پروزیس
نیاسین و ریبوفلاوین و بیوتین اسهال

 


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 4.5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج