0

تغذیه طولانی مدت گوساله ها با آغوز و رابطه آن با سلامتی گوساله

تغذیه طولانی مدت گوساله ها با آغوز

آغوز به عنوان منبعی از ایمنوگلوبولین ها (IgG) برای گوساله های تازه متولد شده کاملاً شناخته شده است. بیشتر تمرکز در تغذیه آغوز بر روی فراهم کردن توده کافی از IgG از آغوز برای ۲۴ ساعت اول زندگی گوساله می باشد. این دوره زمانی است که در آن IgG (وسایر پروتئین ها) بدون اینکه هضم شوند می توانند جذب شده و وارد جریان خون گوساله گردند. دراین پست به بررسی تغذیه طولانی مدت گوساله ها با آغوز می پردازیم.

تغذیه طولانی مدت گوساله ها با آغوز و رابطه آن با سلامتی گوساله

اما چه اتفاقی پس از ۲۴ ساعت اول زندگی رخ می دهد؟ آیا هنوز IgG می­تواند وارد جریان خون شود؟ اگر نمی تواند، آیا هضم می شود؟ باور قدیمی تغذیه گوساله با آغوز به مدت ۳ روز چه ارزشی دارد؟

پس از ۲۴ ساعت از تولد، تغییراتی در سیستم گوارشی گوساله رخ می دهند که IgG را هضم می کنند و در نتیجه باعث از بین رفتن ارزش ایمونولوژیکی آن می شوند. این تغییرات (که در اثر گروهی از عوامل ایجاد می­شوند) به صورت کلی «انسداد روده ای» نامیده می شوند و عموماً ۲۴ ساعت پس از تولد رخ می دهد. پس از آن، دیگر IgG جذب نمی شود و وارد جریان خون نمی گردد و نمی تواند در ایمنی سیستماتیک گوساله نقش داشته باشد.

اما هنوز هم تغذیه گوساله ها با آغوز برای مدتی طولانی تر از ۲۴ ساعت ارزشمند است. به این دلیل که همه انواع ایمنوگلوبولین­ها IgM ،IgG و IgA حداقل به صورت جزئی نسبت به هضم در محیط روده مقاوم هستند. نشان داده شده است که IgA( IgA ترشحی نیز نامیده می شود) به صورت ویژه در مقابل هضم مقاوم است. در یک تحقیق روی انسان، افراد IgG گاوی گرفته شده از آغوز را مصرف کردند. نمونه های مدفوع این افراد جمع آوری شد و مشخص شد که مقدار قابل توجهی از IgG گاوی هضم نشد و وارد مدفوع شد و هنوز هم از نظر ایمنولوژیکی فعال بود.

آزمایش دیگری بر روی گوساله ها نشان داد که IgG از جریان خون به روده حرکت کرده و روده محلی است که این ایمنوگلوبولین­ها از گوساله در برابر عفونت های روده ای حاصل از ارگانیسم هایی مانند سالمونلا، rotavirus و… محافظت می کنند.

نتایج یک تحقیق که اخیراً در ژانویه ۲۰۰۹ . J. Dairy Sciبه چاپ رسیده نشان داد که گوساله هایی که با غذای مکمل شده با پودر آغوز در ۱۴ روز اول پس از انتقال به مزرعه پرورش گوساله تغذیه شدند، سلامتی و رشد آنها بهبود یافت در مقایسه با گوساله هایی که از نظر تغذیه ای (مواد مغذی) شرایط مشابهی داشتند؛ با این تفاوت که مکمل آنها IgG نداشت و یا اصلاً مکمل دریافت نکردند. استفاده از مکمل آغوز به مدت ۲۴ روز رشد و سلامت گوساله ها را در مقایسه با دیگر گوساله ها که با مکمل آغوز بدون IgG و یا بدون مکمل تغذیه شدند بهبود بخشید.

جدول- مشخصات و خصوصیات گوساله در بدو ورود به مزرعه

  کنترل مکمل آغوز حاوی Ig مکمل آغوز فاقد Ig
تعداد (رأس) 90 92 91
غلظت Ig سرم g/L 5/13 5/11 1/12
نقص ایمنی اکتسابی% 60 63 62
وزن بدن 42 41 42

در این تحقیق از گوساله های ۳ مزرعه پرورش گوساله واقع در ایالت کالیفرنیا استفاده شد. حدود ۹۰ گوساله در سن ۱ تا ۳ روزگی به این مزارع آورده شدند و بر اساس شرایط مدیریتی معمول مزارع تحت مدیریت بودند، به جز اینکه ۳۰ رأس گوساله در هر مزرعه با ۱۴۰ گرم مکمل آغوز در هر روز، ۳۰ رأس دیگر با ۷۰ گرم مکمل تغذیه ای (NS) که از نظر ترکیب مواد مغذی مشابه مکمل آغوز (CS) بود ولی با این تفاوت که فاقد IgG بود تغذیه شدند و ۳۰ رأس دیگر هم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند و هیچ گونه مکملی دریافت نکردند. مکمل آغوز ۱۰ گرم IgG به ازای هر ۷۰ گرم مکمل که در هر بار خوراک دهی در صبح و بعدازظهر استفاده می شد، فراهم می کرد.

اغلب گوساله هایی که وارد این مزارع شدند یا بطور کامل و یا به صورت جزئی دچار نقص در انتقال ایمنی اکتسابی (به عنوان مثال: غلظت IgG سرم کمتر از ۱۰ گرم در لیتر) بودند و وزن آنها به طور متوسط ۴۱ کیلوگرم بود. گوساله ها از گاوداری های شیری محلی خریداری شدند و به وسیله کامیون به مزارع پرورش گوساله منتقل شدند.

تغذیه طولانی مدت گوساله ها با آغوز

میزان تلفات از زمان ورود تا روز ۲۷ به طور متوسط 7/7 و 8/7 و 1/26 درصد برای هر یک از مزارع بود. تلفات بالا در مزرعه شماره ۳ در اثر شیوع Salmonella enteric seravar Newport در طول دوره آزمایش و در خلال دوره استرس گرمایی بود. مکمل آغوز حاوی Ig و فاقد Ig تأثیری بر روی خطر تلف شدن در ۲۸ روز اول آزمایش نداشتند. با این حال گوساله هایی که به صورت جزئی دچار نقص ایمنی اکتسابی بودند (IgG سرم آنها بین 5/3 تا 9/9گرم در لیتر بود) احتمال تلف شدنشان ۶ برابر بیشتر و گوساله هایی که کاملاً دچار FPT (با غلظت IgG سرم کمتر از 5/3 گرم در لیتر) بودند ۲۶ برابر بیشتر از گوساله هایی بود که انتقال غیر فعال (اکتسابی) در آنها با موفقیت انجام شده بود.

جدول- تأثیر مصرف مکمل ها در معیارهای سلامت

  کنترل مکمل آغوز حاوی Ig مکمل آغوز فاقد Ig
اضافه وزن روزانه تا 28 روز 22/0 28/0 23/0
روزهای اسهالی % 7/9 1/6 7/10
دوره های تنفس غیرمعمول% 74/0 1 46/1
روزهای تحت درمان % 6/10 2/8 3/12

ایمونوگلبولين G مکمل شده بر روی افزایش وزن و وقوع بیماری مؤثر بود (جدول 2). گوساله های تغذیه شده با مکمل حاوی ایمونوگلبولين G تعداد روز کمتری تحت درمان برای اسهال، بیماری تنفسی و کل روزهای تحت درمان بودند.

این اطلاعات نشان می­دهد که یک مکمل ایمونوگلبولين G می تواند سلامت گوساله (روزهای دچار اسهال و بیماری تنفسی) را بهبود بخشد، اگر چه تأثیری بر روی تلفات کل وجود نداشت. بزرگترین عاملی که بر روی تلفات در این ۳ مزرعه تأثیر داشت، غلظت ایمونوگلبولين G سرم بود.

گوساله هایی که آغوز کافی در روز اول زندگی دریافت نکردند، بیشتر از سایر گوساله ها در معرض خطر تلف شدن قرار داشتند.

آغوز مادر در صورت در دسترس بودن منبع خوبی از ایمونوگلبولين G به عنوان مکمل ایمونوگلبولين G است. تحقیق قبل نشان داد که آغوز تولید شده توسط گاوهایی که واکسن rotavirus در دوره خشک دریافت کرده بودند گوساله ها را در برابر rotrirus به مدت ۱۴ روز محافظت کردند. افزودن ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر آغوز به شیر یا جایگزین شیر می تواند در روز ۵ تا ۱۰ گرم ایمونوگلبولين G بسته به غلظت آن در آغوز تأمین کند.

پرورش دهندگانی که دسترسی به آغوز مادر ندارند می توانند از ۳ منبع ایمونوگلبولين G (مکمل های خشک آغوز، آنتی بادی تخم مرغ و پروتئین های سرم و پلاسما) باید استفاده کنند. مکمل های آغوز عموماً حاوی ۱۵ -۱۰ درصد ایمونوگلبولين G هستند و منابع «Poly clonal» ایمونوگلبولين G می باشند. یک منبع «Poly -clonal» ایمونوگلبولين G منبعی است که حاوی تنوع گسترده ای از آنتی بادی­ها می باشد و تنها یک نوع آنتی ژن و ویروسی یا باکتریایی را هدف قرار نمی دهد.

پروتئین های پلاسما و سرم عموماً ایمونوگلبولين G بالایی دارند و حاوی ۱۲ تا ۲۰ در ایمونوگلبولين G می­باشند. این ایمونوگلبولين G نیز Poly-clonalاست. پروتئین های پلاسما از آنجا که قابلیت افزوده شدن به فرمول جایگزین شیر را دارند به طور خاص به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند. آنتی بادی های تخم مرغ از جوجه هایی به دست می آیند که در برابر عوامل بیماری زای خاص ایمنی بالایی دارند و از این رو نوع خاصی از عامل بیماری زا را هدف قرار می­دهند.

افزودن منبعی از ایمنوگلوبولین های عملگر به جایگزین شیر می تواند باعث بهبود سلامت گوساله ها و کاهش بالقوه مصرف آنتی بیوتیک ها در مزارع شود. البته میزان پاسخی که هر پرورش دهنده در پاسخ به استفاده از مکمل ایمونوگلبولين G در دو هفته اول مشاهده خواهد کرد بستگی به سطح مدیریت و بیماری­های موجود در منطقه دارد. هزینه استفاده از یک منبع ایمونوگلبولين G (چه از آغوز به دست آمده باشد و چه از تخم مرغ و یا پلاسما) باید در مقابل بهبود سلامت گوساله سنجیده شود. علاوه بر هزینه دارویی، هزینه نیروی کار و همین طور بهبود در افزایش وزن روزانه که باعث بهبود کیفیت گوساله ها می شود نیز محاسبه گردد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج