2

پرورش جوجه غاز(شرایط محیطی،تغذیه،بستر و……)

جوجه غاز

موفقیت در پرورش غاز داری نکات مهم مدبریتی است که باید مد نظرقرار گیرد .لازم به ذکر است نرخ رشد جوجه غاز در نژاده های مختلف متفاوت است البته توجه به جیره غذایی جوجه غاز و همچنین استفاده از دان مناسب جوجه غاز و کنستانتره جوجه غاز بسیار دارای اهمیت میباشد،در این مقاله نکات مربوطه  را مورد بررسی قرار می دهیم.

در مقاله ای دیگر به طور کامل در مورد جیره غذایی و پرورش  غاز گوشتی پرداختیم در این مقابه در مورد پرورش جوجه غاز بحث خواهیم کرد
مقاله مربوط به تغذیه و پرورش غاز گوشتی

پرورش جوجه های غاز

Broodling به مجموعه کارهای مدیریتی در نگهداری طیور جوان اطلاق می شود که بلافاصله بود از خارج شدن آنها از تخم اعمال می گردد.
این مرحله در غاز سه هفته اول دوره پرورش را شامل می شود.
مهم ترین نکته پرورش غاز تامین گرمای زیاد است به طوری که وقتی جوجه غازهای تازه تفریخ نشده از انکوباتور به محل پرورش یا رشدشان منتقل می شوند، متحمل هیچ شوک حرارتی نشوند. برای اینکه از ثابت بودن دمای محل پرورش مطمئن شویم بهتر است که منبع تامین حرارتی حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدن جوجه غازها روشن شود.

موفقیت در پرورش غاز به میزان دقت و توجهی بستگی دارد که جوجه ها در طول دوره پرورش دریافت می کنند. در مدیریت پرورش جوجه غازها بایستی از راحتی جوجه ها و دسترسی آنها به آب و غذای کافی اطمینان حاصل کرد. این امر یکی از مطمئن ترین روش های پرورش جوجه غاز سال است.

تقريباً انواع مختلفی از سالن ها می تواند برای پرورش غاز استفاده شوند به شرطی که خشک و تمیز و عاری از کوران و جانوران موذی باشند. یادآوری این نکته لازم است که در سالن ها یا محل نگهداری جوجه در نواحی سردسیر، جایگاهی که جوجه ها در آن قرار دارند نسبت به مکانی که مادر مصنوعی مستقر است به دمای بیشتری نیاز دارد.

مادر مصنوعی با هر منبع حرارتی که در پرورش جوجه های مرغ استفاده می شود می تواند برای جوجه غازها نیز مطابق توصیه دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. بسته به دمای سالن، تعداد جوجه غازها نباید بیشتر از یک سوم تا نصف تعداد جوجه های مرغ توصیه شده برای دستگاه مادر مصنوعیباشد.

جوجه غاز

منبع انرژی ممکن است جریان برق، نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی، پروپان یا دیگر سوختهای آلی باشد و معمولاً در جایی که منبع حرارتی مادر مصنوعی قرار دارد، جهت کاهش کوران و اطمینان از اینکه جوجه غازها به طرف منبع حرارت نروند یک محافظ اطراف مادر مصنوعی گذاشته می شود. محافظ حرارتی تنها در ۳-۲ روز اول دوره پرورش نیاز است. برای جلوگیری از تجمع جوجه ها در گوشه های محل نگهداری، تهیه یک مکان گرد برای پرورش اولیه توصیه می شود.

در مناطقی که قطعی برق زیاد است باید یک منبع انرژی جایگزین برای پرورش غاز در نظر گرفته شود، اگرچه نتایج پژوهشی در کانادا نشان داده است که جوجه غازها به افت دما در طول دوره پرورش مقاوم هستند و فقط لازم است از انباشته شدن جوجه روی هم که موجب خفگی آنها می شود، جلوگیری شود.

وقتی جوجه غازها وارد سالن می شوند دما باید در بالا سر جوجه غازهای زیر منبع مادر مصنوعی ۳۷- ۳۶ درجه سانتی گراد باشد. این درجه را می توان در پایان هفته اول به ۳۳ – ۳۲ درجه سانتی گراد و در پایان هفته دوم به ۲۶-۲۳ درجه سانتی گراد کاهش داد. بعد از هفته سوم نیازی به استفاده از مادر مصنوعی نیست مگر اینکه دمای محیط به زیر ۲۰ درجه سانتی گراد برسد.

رفتار جوجه غازها بهترین راهنما برای زمان کاهش دما و جمع کردن منابع حرارتی است. جوجه غازها در صورت سردی به منبع حرارتی نزدیک و در صورت گرمی همانند شکل ۳۱ از منبع حرارتی دور می شوند.

از میان پرندگانی که برای تولید گوشت نگهداری میشوند غازها دارای سریعترین رشد اولیه هستند. در جدول زیر نمونه ای از افزایش وزن غاز در طول دوره پرورش نشان داده شده است. (سویه Hungavi combi که حاصل تلاقی سه لاین است).
جوجه غازها به دلیل سرعت رشد زیاد به تعداد پرنده نگهداری شده در واحد سطح بیشتر حساسیت دارند و داشتن فضای کافی برای غازها در طول دوره پرورش حائز اهمیت زیادی است.
به طور متوسط حداکثر تعداد غاز در یک مترمربع نباید از۱۴ – ۲۰ پرنده در طول هفته اول، ۱۴-۷ پرنده در طول هفته دوم و ۵-۴ پرنده در طول هفته سوم تجاوز کند.

می توان جوجه غازها را حتی در سن ۲ هفتگی برای چرا به مرتع برد ولی هوا نباید گرم و بارانی باشد. این کار می تواند فضای سالن مورد نیاز را کاهش دهد. در هوای ابری و بارانی تا سن تقریباً۵ هفتگی نباید به جوجه غازها اجازه بیرون رفتن داده شود؛ چون قبل از این زمان جوجه غازها پر کافی برای محافظت از خود در مقابل سرما را ندارند.

بر خلاف پرورش بوقلمون تقریباً هر ماده ای می تواند به عنوان بستر برای جوجه غازها استفاده شود. برای نمونه می توان از موادی مثل کاه، تراشه چوب، پوسته برنج خشک که بسیار جاذب رطوبت بوده باشد و براحتی سفت و سخت نمی شوند به عنوان بستر استفاده کرد. چنین ویژگی های بستر به علت دفع فضولات آبکی توسط غاز در پرورش این حیوان مهم است. غاز هنگام آب خوردن به بستر آب می ریزد به همین دلیل توصیه میشود آبخوری روی نرده چوبی یا پلاستیکی یا شبکه سیمی که چهار چوب اطراف آن از ریختن آب روی بستر جلوگیری می کند ، قرار داده شود .

در طول دوره پرورش، حداقل ۲ سانتیمتر فضای آب خوری به ازای هر پرنده توصیه می شود که می تواند از طریق آبخوری ناودانی یا مدور فراهم شود. به ازای هر جوجه غاز 5/1سانتی متر فضای دانخوری نیاز است که دان خوری می تواند از نوع ناودانی دو طرفه یا مدور باشد. لازم است در ۲۴ ساعت اول بعد از تفریخ تعداد بیشتری دانخوری در دسترس جوجه ها قرار گیرد تا آنها هر چه سریع تر مصرف غذا را شروع کنند. برای دسترسی آسان جوجه ها می توان از سینی های تخم حاوی دان بر روی بستر سالن برای پرورش جوجه ها استفاده کرد.

جدول =-نرخ رشد جوجه غازهای نزاد Hungavi combiاز روز اول تا سن ۳ هفتگی

جنس نر جنس ماده
وزن تخم (گرم) 1/170 1/170
وزن جوجه در زمان هچ(گرم) 9/104 3/104
وزن یک هفتگی جوجه ها (گرم) 9/307 9/295
وزن 2 هفتگی جوجه ها (گرم) 800 8/755
وزن 3 هفتگی جوجه ها (گرم) 0/1513 5/1365

جیره غذایی جوجه غاز

توصیه می شود جیره غذایی جوجه غاز  آغازین یا استارتر مرغهای آبزی در طول دوره پرورش به شکل کرامبل یا پلت ریز باشد و به صورت آزاد در اختیار جوجه قرار گیرد. میتوان از کنستانتره جوجه غاز نیز در تهیه دان استفاده کرد.
جیره های غذایی آغازین به طور معمول حاوی ۱۸- ۱۶ درصد پروتئین و ما بین ۲۹۰۰-۲۶۰۰ کیلوکالری انرژی متابولیسم در کیلوگرم هستند (جدول زیر). اگر جیره آغازین ویژه غازها در دسترس نباشد می توان از جیره آغازین ویژه جوجه مرغ، با سطوح مشابه پروتئین و انرژی، و یا کنستانتره جوجه غاز استفاده کرد.
همچنین اگر جیره غذایی به شکل کرامبل و پلت در دسترس نباشد می توان از جیره غذایی آردی نرم (پودر شده) و یا استفاده از کنستانتره جوجه غاز استفاده کرد. در اغلبکشورهایی که دارای درآمد سرانه پایینی بوده و از کمبود مواد غذایی رنج می برند و فاقد خوراک کامل در دان جوجه غاز هستند، پرورش دهنده غاز باید از مواد غذایی محلی همچون دانه غلات و علوفه تازه خرد شده جهت تامین مواد مغذی ضروری غازها استفاده کند. با این حال معمولاً در چنین سیستم هایی جیره غذایی غازها کمبود پروتئین دارد که موجب کاهش رشد غازها میشود. در صورت امکان کمبود پروتئین جیره غذایی باید با مکمل غنی از پروتئین مانند کنجاله یا دانه سویا، دانه کتان یا بادام زمینی برطرف شود. كل خوراک مصرفی جوجه غازها از جیره غذایی آغازین بسته به نژاد در ۳ هفته اول رشد مابین 7/2 – 5/2 کیلوگرم خواهد بود. جوجه غازها در طول این دوره ما بین ۸-۷ لیتر آب مصرف خواهد کرد. اگر جوجه غازها در طول ۴ هفته اول پرورش به علوفه با کیفیت بالا (علف چاودار ، شبدر سفید، کلم یا حتی گزنه) دسترسی داشته باشند، خوراک مصرفی آنها از جیره کامل می تواند به مقدار ۲۰ درصد کاهش یابد. در سن ۳ هفتگی می توان به جوجه غازها بیش از ۷۵ درصد مصرف اختیاری آنها محدودیت غذایی داد؛ با این حال، در مواردی که به خاطر کمبود جیره آغازین در دان جوجه غاز ، یا مخلوط دانه غلات سطح بالای محدودیت غذایی در دان جوجه غاز  اعمال شود باید بعدا تلاش کرد تا مقادیر کافی علوفه ترد جوان به صورت چرای مستقیم یا دستی برای آنها تامین گردد. همچنین ممکن است ضایعات غذایی آشپزخانه ای و یا باقی مانده باغات در طول این دوره استفاده شود.
اگر جوجه غازها به چرا نیاز داشته باشند جیره غذایی آغازین یا مخلوط دانه غلات باید در شب و یا در طول روز که آنها گرسنه اند تغذیه شود. این روش باعث افزایش مصرف علوفه جوجه­ ها می شود. اگر جوجه ها در این سن محدودیت غذایی دریافت کنند باید به طور دقیق از آنها مراقبت کرد تا جوجه غازها در سلامتی کامل به سر برند.

جدول سطوح مختلف انرژی، پروتئین خام، آمینو اسید و میزان جیره غذایی توصیه شده برای جوجه غازها در 3 هفته اول دوره پرورش

جیره 1 جیره 2
انرژی قابل متابولیسم

(کیلوکالری در کیلوگرم)

2600 2800
پروتئین خام (درصد) 8/15 17
آمینواسیدها (درصد)

لیزین

متیونین

آمینو اسید گوگرددار

تریپتوفان

ترئونین

 

89/0

40/0

79/0

17/0

58/0

 

95/0

42/0

85/0

18/0

62/0

مواد معدنی (درصد)

کلسیم

فسفر کل

فسفر قابل استفاده

سدیم

کلر

 

75/0

67/0

42/0

14/0

13/0

 

80/0

70/0

45/0

15/0

14/0

مفتخریم با تجربه چندین ساله مجموعه و استفاده از کارشناسان خبره بهترین دان و یا کنستانتره جوجه غاز را تامین کرده و با پایینترین قیمت در اختیار مصرف کننده گان گرامی قرار دهیم

 


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 37 امتیاز از مجموع: 4.2]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. رضا گفت:

    عالی
    تشکر بابت مطلبه خوب

  2. .... گفت:

    سلام میشه لطفا کمکم کنید من چندتا جوجه قوغاز دارم اما دارن میمیرن نمیدونم چیکار کنم ۲۰ روز هم تو دمای بالا نگهشون داشتم نمیدونم چرا دارن این جوری میشن درست حسابی هم غذا نمی خورن باید چیکار کنم تا زنده بمونن ؟

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج