4

جیره غذایی بوقلمون برنز مولد(تخم گذار)

در یک دوره پرورش موفق بوقلمون مولد داشتن یک جیره غذایی مناسب و تغذیه بوقلمون مولد می تواند پرورش دهنده را با بالا بردن ضریب تبدیل و در نتیجه بالابردن تولید و کیفیت مناسب تخم و جوجه تولید شده به یک پرورش ایده آل و در نتیجه سود مطلوب سوق دهد.در ادامه به بررسی تخصصی این موضوع و بررسی تخصصی نیازهای غذای بوقلمون برنز خواهیم پرداخت.

در مقاله ای دیگر به طور کامل در مورد فاکتورهای مورد نیاز تخم نطفه دار بوقلمون استاندارد توضیح داده شد که یکی از این فاکتورها جمع آوری استاندارد تخم بوقلمون می باشد که در این مقاله به شرح آن پرداخته ایم.{مقاله مربوط به فاکتورهای مورد نیاز تخم نطفه دار استاندارد}

جیره غذایی بوقلمون

در مقالاتی دیگر به طور کامل در مورد جیره جوجه بوقلمون و جیره بوقلمون گوشتی توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی تخصصی جیره غذایی بوقلمون برنز مولد خواهیم پرداخت.

مقاله مرتبط با پرورش جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی بوقلمون گوشتی

تغذیه بوقلمون مولد(تخم گذار)

نیازهای غذایی بوقلمون مولد نیازهای غذایی بوقلمونهای مولد در جدول زیر ارائه شده است.
لازم است نرها به نوعی تغذیه شوند که در زمان قبل از انتخاب (بین ۱۴ تا ۱۶ هفتگی) به وزن هدف مناسب برسند.
در این جدول زمانهای تغییر جیره نشان داده شده است.
بعد از انتخاب، نرها را با استفاده از جیره ۴ به طور آزاد تغذیه می کنند و آن را تا ۱۷ هفته و حتی بعدتر ادامه میدهند به ویژه اگر وزن بوقلمونهای نر زیر وزن هدف باشد.
پس از آن و برای کاهش سرعت رشد آنها، از جیره نگهداری استفاده می شود.
همچنین قبل از ۱۶ هفتگی نیز چیره شماره ۴ در سطح کنترل شده به آنها داده می شود و سرعت رشد آنها در حد مناسبی که نزدیک وزن هدف باشد حفظ میگردد.

بوقلمونهای ماده براساس وزن هدف تغذیه می شوند.
در جدول سن تغییر جیره ها نشان داده شده است.
بعد از این دو جیره در جیره غذایی بوقلمون مولد یک فرآیند دینامیک اندازه گیری وزن و تصحیح سن تغییر غذا بکار میرود.
لازم است برای تصمیم­ گیری در این زمینه، برنامه تغذیه براساس سرعت رشد گله، تعداد مناسبی از آنها وزن شوند.
بوقلمونهای ماده هر هفته وزن می شوند و بلافاصه تغییر احتمالی جیره برای هفته بعد عملی می گردد.
اگر وزن آنها بیشتر از ارقام هدف باشد، آنگاه بلافاصله به جیره بعدی منتقل می شوند و اگر وزن آنها پایین تر از وزن هدف است، همچنان به مصرف جیره با سطح پروتئین بالاتر ادامه می دهند،

نیازهای موادمغذی گله­ های مولد «بوت» در دوره رشد

جیره آغازین رشد 1 رشد 2 رشد 3 رشد 4 قبل از تولیدمثل نگهداری
سن (روز) 21-0 42-22 70-43 84-71 112-85 113+ بسته به نیاز
سن (هفته) ماده 3-0 6-4 10-7 12-11 16-13 17+
تن در هر 1000 0.75 2.25
سن (روز) 28-0 56-29 98-56 119-98
سن (هفته) نر 28-0 8-5 14-9 17-15
انرژی متابولیسمی Kcal/kg 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3200
پروتئین خام % 25.5-28.5 25-22 20.5-18 17-15 14-12.5 12.5-10.5 10.1
لایزین % 1.56 1.19 0.97 0.72 0.55 0.46 0.31
متیونین % 0.6 0.47 0.4 0.29 0.22 0.19 0.14
متیونین+ سیستین % 1.01 0.84 0.7 0.55 0.48 0.41 0.31
تریپتوفان % 0.27 0.22 0.17 0.15 0.15 0.13 0.12
ترئونین % 1 0.78 0.63 0.46 0.34 0.34 0.22
آرژینین % 1.69 1.29 1.11 0.78 0.56 0.47 0.32
اسیدآمینه قابل هضم %
لایزین % 1.39 1.06 0.85 0.63 0.47 0.40 0.26
متیونین % 0.56 0.44 0.37 0.26 0.19 0.16 0.12
متیونین+ سیستین % 0.91 0.74 0.61 0.47 0.41 0.34 0.26
تریپتوفان % 0.23 0.19 0.14 0.12 0.12 0.11 0.10
ترئونین % 0.87 0.67 0.53 0.38 0.29 0.24 0.16
آرژینین % 1.55 1.18 1.01 0.69 0.49 0.41 0.27
کلسیم % 1.48 1.38 1.26 1.06 1 1 0.80
فسفر قابل جذب % 0.74 0.69 0.63 0.53 0.5 0.5 0.4
سدیم (حداقل) % 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
کلر (حداقل) % 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
نمک (حداکثر) % 0.38 0.36 0.35 0.35-0.32 0.35-0.32
اسیدهای چرب ضروری % 1.5 1.2 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4
توضیحات جدول
 • سطح پروتئین خام جیره غذایی بوقلمون مولد بسته به مواد خوراکی در دسترس تغییر میکند و تا بتوان باید از زیادی پروتئین در جیره خودداری کرد.
 • در صورت استفاده از سطوح دیگر انرژی قابل متابولیسم باید نسبت سایر موادمغذی به آن را تغییر داد.
 • برای اطمینان از رشد مناسب بوقلمونها باید وزن کشی نمونه ای انجام شود.
 • در صورت کیفیت نامناسب پلت و دیگر عوامل و کاهش رشد بوقلمونها، جیره ای با سطح بالاتری از موادمغذی به انرژی مصرف شود.
 • نرهای پس از 17 هفتگی بصورت آزاد از جیره نگهداری مصرف میکنند. برای کنترل وزن نرها از جیره 4 استفاده می شود.

عواملی از قبیل تراکم، کیفیت پلت، دما و تهویه بر روی سرعت رشد بوقلمون ها موثرند.
توجه خاصی باید در فاصله ۱۶ تا ۲۹ هفتگی در آب و هوای گرم انتهای بهار و فصل تابستان به عمل آید.
در صورتی که گله ها در سن ۱۶ هفتگی زیر وزن هدف باشند، خطر آن وجود دارد که در سن ۲۹ هفتگی سبک باشند، مگر اینکه رشد آنها از نزدیک مورد توجه قرار گیرد و به همان تناسبه جیره انها تغییر یابد.

همچنین گله بوقلمون ها باید در فاصله بین تغییر برنامه نوری و اولین تخمگذاری همچنان به رشد خود ادامه دهد.
وزن بدن و مصرف غذای بوقلمونها در طول دوره تخمگذاری برای هر یک از سویه­ های بوقلمون عرضه می شود.
در طول دوره تخمگذاری باید به مصرف اسیدهای آمینه و کلسیم توجه خاصی به عمل آید به ویژه در قطه پیک تولید که تغذیه این مواد مغذی اهمیت بیشتری دارد.
در صورت کاهش مصرف غذا به دلیل افزایش دمای محیطی با کیفیت نامناسب پلت، نسبت بین مواد مغذی به انرژی افزایش یابد.
این افزایش را معمولا در مقیاس فصلی و منطبق بر جدول بعدب به اجرا در می آورند.
هدف ما در ۶ هفته اول دوره تولید تخم این است که مصرف غذا را به حداکثر برسانیم.
هر عاملی که اثر بدی روی مصرف غذا دارد از بین برده شود. این عوامل شامل کیفیت نامناسب پلت و تغییر ناگهانی ترکیب مواد خوراکی جیره است.
در جداول مختلف میزان نیاز مکمل های ویتامین و مواد معدنی در جیره غذایی بوقلمون مولد ذکر شده است، نیازهای ویتامینی و مواد معدنی بوقلمون های گله مادری در جداول بعدی ذکر می شود.

تغذیه بوقلمون مولد

بوقلمون مولد

جیره پیش تخمگذار

 استفاده از جیره پیش تخمگذاری در تغذیه بوقلمون مولد مورد مشاجره متخصصین است.
جیره های پرتراکم در این دوره با این فرد مورد استفاده قرار می گیرد که قبل از ورود به دوره تخمگذای بدن آنها را آماده کند.

این مسئله به ویژه زمانی درست است که پرنده در این مرحله به دلیل ضعف مدیریت پرورش، زیر وزن استاندارد خود باشد، البته در مورد پرندگانی که دارای وزن و شرایط ایدآل هستند، استفاده از جیره پیش تخمگذار در جیره غذایی بوقلمون مولد از مزیت چندانی برخوردار نیست.
در برخی پرندگان دیگر جیره پیش تخمگذار به منظور تحریک بدن برای توسعه استخوانهای مدولار مصرف می شود تا بتوانند در دوره تولید تخم پوسته های تخم مناسبی ایجاد کنند.
در مورد بوقلمون ذکر این نکته خالی از لطف نیست که آنها مقادیر قابل ملاحظه کلسیم را از جیره دوره تخمگذاری خود به دست می آورند و لذا مصرف جیره پیش تخمگذار به منظور تحریک استخوان های مدولار چندان اهمیت ندارد.
از طرفی بوقلمونها الگوی غیرمعمولی از مصرف خوراک را در رابطه با تولید تخم نشان می دهند.
به موازات فرا رسیدن پیک تولید بوقلمون ماده، مصرف غذای آنها کاهش می یابد و گاه از ۳۰۰ گرم در روز به ۲۰۰ گرم کاهش می یابد.
همزمان در حال افزایش تولید تخم هستند و در نتیجه توازن منفی انرژی به معنی کاهش مصرف خوراک به افزایش تولید تخم را تجربه می کنند.
این عدم توازن همراه با کاهش وزن بدن است  که گاه به مرز خطرناک یک کیلوگرم می رسد.
به همین دلیل کنترل وزن ماده ها(بوقلمون تخم گذار) و تأمین وزن مناسب ۳۰ هفتگی (شروع تخمگذاری)در بوقلمون ماده از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این دوره بوقلمون ها به مصرف چربی جیره، عکس العمل مناسبی نشان می دهند.

تغذیه نرهای مولد

 نرهای مولد معمولا تا سن ۱۶ هفتگی با جیره های غذایی بدون محدودیت تغذیه می شوند تا به نحو مناسبی رشد کرده و در سن ۱۶ تا ۱۸ هفتگی در معرض انتخاب قرار گیرند.
هدف از این انتخاب، تعیین بهترین نرها برای نسل بعد است.
در سن ۱۶ هفتگی جیره غذایی نرهای انتخاب شده به سه جیره نگهداری پیش میرود تا رشد آنها آهسته شود.
از سن ۲۰ هفتگی، یک روش محدودیت مصرف غذا استفاده می شود تا بهترین نرها را برای اسپرم گیری بوجود آورد.

جدول : مواد مغذی مورد نیاز گله های مولد بوت (برای جیره های مصرف شده تا تخمگذاری مواد مغذی

مواد مغذی جیره مولد 1 جیره مولد 2 جیره مولد 3
انرژی قابل متابولیسم Kcak/kg 2800 2850 2900
لیپید کل z 6.5-5 7-5 7.2- 6.5
پروتئین خام z 16-14 17.5-16 19-17.5
لایزین z 0.72 (0.63) 0.79 (0.69) 0.9 (0.79)
متیونین z 0.37 (0.33) 0.39 (0.36) 0.43 (0.4)
متیونین +سیستین z 0.62 (0.53) 0.64 (0.56) 0.72 (0.63)
تریپتوفان z 0.17 (0.15) 0.18 (0.16) 0.21 (0.18)
ترنونین z 0.48 (0.43) 0.50 (0.42) 0.57 (0.48)
آرژینین z 0.75 (0.65) 0.83 (0.74) 0.94 (0.84)
کلسیم z 2.6 2.7 3
فسفر قابل جذب z 0.35 0.40 0.42
حداقل سدیم z 0.15 0.15 0.15
نمک z 0.33-0.3 0.33- 0.3 0.36-0.33
اسیدهای چرب ضروری z 1.5 1.6 1.7
استفاده از جیره ها به دو صورت خوراک دهی فصلی زمستان با میانگین دمای 24 ساعته کمتر از 100 درجه برای تابستانهای مناطق حاره یا بهار و پاییز مناطق مدیترانه برای تابستان های گرم با حداکثر دمای ثابت بالای 25 درجه
تغذیه مرحله ای در جاهایی که دما بالای 15 درجه است: پاییز، زمستان، بهار، تابستان 0 تا 12 هفته تخمگذاری

مولد 2

مولد 4

تا انتهای تخمگذاری

مولد 1

مولد 2

جیره غذایی بوقلمون مولد- تغذیه بوقلمون مولد(بوقلمون تخم گذار)

توضیحات جدول

 • سطح انرژی متابولیسمی، برای مثال ارائه شده است. انرژی واقعی جیرهها ممکن است بسته به مواد خوراکی اولیه، 50 کیلوکالری بالاتر یا پایین تر باشد.
 • در تابستان می شود 20 درصد انرژی جیره از چربی گرفته شود به شرطی که کیفیت پلت حفظ شود. 5 درصد چربی در این جیره ها مناسب است.
 • سطح پروتئین خام نیز بسته به موادخوراکی در دسترس تغییر میکند. ارقام نشان­دهنده شده حداقل، تنها به عنوان راهنما بکار میروند.
 • مشخصه های بالا مستلزم آن است که کیفیت موجب محدودساختن مصرف غذا نشود. اگر کیفیت پلت نامناسب بود، نسبت موادمغذی به انرژی (و در نتیجه مصرف موادمغذی) افزایش یابد.
 • جیره ها یا در مبنای فصلی و یا مرحله توید تغییر می یابند. در اغلب موارد تغییرات در مبنای فصلی ترجیح داده می شود. در مواردی که مصرف خوراک در ابتدای تخمگذاری پایین است. توصیه می شود که از سیستم تغذیه مرحله ای استفاده شود.

سن اعمال محدودیت تغذیه تغذیه بوقلمون مولد بستگی به رشد پیشین بوقلمون دارد و هرگز نباید تا قبل از رسیدن وزن آنها به 92 درصد وزن هدف 20 هفتگی، محدودیت را آغاز کرد.
در دوره بین 20 هفتگی تا زمان تغییر رژیم نوری آنها بهترین دوره کاهش سرعت رشد آنهاست.
کنترل سرعت رشد بوقلمون های نر مولد موجب بهبود کیفیت اسپرم آنها از نقطه نظر کیفی و کمی می شود. بعلاوه مزایایی زیر را دارد:

 1. نرها سبکتر شده و راحتتر میتوان از آنها اسپرم گرفت. این مساله هم برای بوقلمون تخم گذار و هم برای انسان مزیت دارد.
 2. در این وضعیت شایستگی بوقلمون ها میزان بقای آنها بیشتر است.
 3.  تولید اسپرم در آنها بهتر و طولانی تر است و به کاهش ناباروری آنها به ویژه در سنین بیشتر کمک میکند.
 4. خطر وارد شدن نرها به دوره پرریزی در اواخر دوره تولید (40 تا 50 هفتگی) کاهش می یابد.
 5. هزینه خوراک به ازای هر لوله اسپرم کاهش می یابد.

نیازهای ویتامین و موادمعدنی بوقلمونهای گله مولد

جدول- نیازهای ویتامین و موادمعدنی بوقلمونهای گله مادری(بوقلمون تخم گذار).

ویتامین در هر کیلوگرم آغازین (6-0 هفته) رشد (29-6 هفته) تخمگذاری (بالای 29 هفته)
پایه گندم پایه ذرت پایه گندم پایه ذرت پایه گندم پایه ذرت
ویتامین A IU 12000 8000 6000 12000 11000
ویتامین D3 IU 5000 4000 4000 5000 5000
ویتامین E mg 100 50 50 120 120
ویتامین K mg 4 2 2 5 5
اسیدفولیک mg 4 2 2 6 6
اسیدنیکوتینیک mg 80 50 55 70 80
اسیدپنتوتنیک mg 28 15 16 25 28
ریبوفلاوین (B2) mg 10 5 5 20 20
تیامین (B1) mg 4 1 1 4 4
پیریدوکسین (B6) mg 6 5 4 7 6
بیوتین mg 0.2 0.3 0.2 0.45 0.3
کولین کلراید mg 1600 1200 1200 1600 1600
ویتامین B12 mg 0.04 0.020 0.02 0.04 0.04

مواد معدنی افزوده شده به کیلوگرم در تغذیه بوقلمون مولد(بوقلمون تخم گذار)

ید mg 3 2 3
سلنیم mg 0.4 0.3 0.4
مس mg 10 10 10
آهن mg 45 40 45
مولیبدن mg 0.5 1
منگنز mg 120 110 120
روی mg 110 80 110
 • 50 درصد سلنیم بصورت ارگانیک در تغذیه بوقلمون مولد(بوقلمون تخم گذار)
 • در جریان آسیاب مقداری از ویتامینها از بین میروند و باید یک مقدار سطح ویتامینها را افزایش داد.
 • نیاز موادمعدنی و ویتامینها در نرهای مولد شبیه ماده هاست.
 • بسته به شرایط محیطی، استفاده از کوکوسیدیواستات، اسیدهای آمینه مصنوعی و آنتی اکسیدانها و محرکهای رشد در تغذیه بوقلمون مولد (بوقلمون تخم گذار)تغییر میکند.

  این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
  گروه تولیدی پژوهشی نیازی

   

   

امتیاز شما به مقاله
[: 22 امتیاز از مجموع: 4.5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. محمدی عدالتی گفت:

  با سلام
  تشکر میکنم برای مطلب جامع و کاملتون،من میخوام زیر نظر کارشناسان مجموعه شما پرورش را شروع کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. علیرضا نیازی گفت:

   سلام
   لطف دارید،در خدمتیم لطفا با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید

 2. احمد سعادتمند گفت:

  سلام،خاستم تشکر کنم بابت کیفیت دان ارسالی برای ما واقعا عالی هستش.ارادت مند شما سعادتمند _شیراز

  1. علیرضا نیازی گفت:

   سلام
   ممنون لطف دارید شما،مجموعه ما هم قدردان شما می باشد

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج