0

جیره پایه و جیره روز مسابقه خروس جنگی

 برای درست کردن جیره پایه و جیره روز مسابقه خروس جنگی ابتدا ۲۵ گرم بلغور یولاف، ۴۰ گرم ذرت خردشده و ۶۰ گرم کنسانتره را مخلوط کرده و سه بار شسته و صبر می­کنند آب آن خشک شود. آنگاه مواد بدست آمده را در ظرفی ریخته و ۷۵ گرم پلت آماده سازی و یک قطعه سفیده تخم مرغ آب پز و یک قاشق غذاخوری پودر دکستروز به آن افزوده و به خوبی به هم می زنند و ۳۵ گرم از مخلوط نهایی به هر خروس داده می شود.

جیره پایه

 • ۲۵ گرم بلغور يولاف
 • ۴۰ گرم ذرت خردشده
 • ۶۰ گرم کنسانتره
 • ۷۵ گرم پلت مخصوص آماده سازی با پروتئین بالا
 • یک قطعه سفیده تخم مرغ آب پز و ریز شده
 • یک قاشق غذاخوری پودر دکستروز
 • قطره تقویتی حاوی مولتی ویتامین، جین سنگ و دیگر مواد نیروزا
 • عسل خالص

 قبل از دادن غذا به خروس­هاو جیره پایه و جیره روز مسابقه خروس جنگی، یک قطره ترکیب تقویتی و یک قطره عسل خالص روی آن ریخته می شود. تغذیه بعد از ظهر خروس­ها نیازی به قطره تقویتی و عسل ندارد. آب شرب مصرفی صبح آنها بویژه در آب و هوای گرم حاوی الکترولیت مناسب باشد. بعد از ظهرها تنها آب شرب معمولی مصرف شود. این جیره برای روزهای عادی و از ۲۱ روز مانده به مسابقه است.

دو تا چهار روز قبل از مسابقه به منظور بارگیری کربوهیدرات در بدن خروس­ها، ترکیب جيره به شکل زیر تغییر کرده و به همان شیوه قبل آماده شده و به همان میزان به هر خروس داده می­شود.

 • ۳۰ گرم بلغور یولاف
 • ۷۰ گرم ذرت خردشده
 • 40 گیرم کنسانتره
 • ۶۰ گرم پلت مخصوص آماده سازی با پروتئین بالا

یک روز قبل از مسابقه خروس­ها، جیره پایه و جیره روز مسابقه خروس جنگی بویژه از نظر بارگیری کربوهیدرات فرق کرده و دارای کربوهیدارت بیشتری است. ترکیب جیره به شیوه مذکور در بالا زیر آماده شده و ۳۰ گرم از آن به هر خروس در صبح و بعد از ظهر داده می شود. در ضمن صبح اجازه ۸ نوک آب و بعد از ظهر نیز اجازه ۸ نوک آب داده می­شود.

 • ۳۰ گرم بلغور یولاف
 • ۹۰ گرم ذرت خردشده
 • ۳۰ گرم کنسانتره
 • ۵۰ گرم پلت مخصوص آماده سازی با پروتئین بالا

در صبح روز مسابقه،جیره پایه و جیره روز مسابقه خروس جنگی بصورت زیر تغییر می کند و بارگیری کربوهیدرات همچنان ادامه می یابد و به ازای هر خروس ۳۰ گرم از آن در صبح داده می شود در حالی که غذای بعد از ظهر تابع ساعت اجرای مسابقه خروس است. صبح مصرف آب هر خروس به ۴ نوک کاهش داده می شود.

 • ۳۰ گرم بلغور یولاف
 • ۱۰۰ گرم ذرت خردشده
 • ۵۰ گرم پلت مخصوص آماده سازی با پروتئین بالا

در روزهای آماده سازی می توان از انواع مولتی ویتامین، ترکیبات کلسیم دار، ویتامین B12 مکمل کرآتين /ريبوز، ترکیبات نیروزا و تقویت کننده از قبیل تستوسترون استفاده کرد.

با توجه به برنامه غذادهی فوق و با فرض در اختیار داشتن جعبه های چنگ زنی (حاوی غلاف های خشک شده بلال)، جایگاه های چنگ زنی با ابعاد ۴ در ۴ فوت، قفس­های پرواز، قفس­ها دو، منطقه افساربند، گود شبیه گود مبارزه مجهز به نور کافی، ترازو با دقت ۵ گرم و یک لانه خروس با قفس­های استراحت، تمرینات آماده سازی خروس­ها به شرح زیر است.

جیره پایه و جیره روز مسابقه خروس جنگی

روز ۱ تا 5 (از 4 صبح)

 • ۱۰ دقیقه در جعبه چنگ زنی
 • یک ساعت در حال آرامش زیر نور مهتابی
 • ساعت ۵ تا 30: 5 صبح بازگشت به منطقه افساربند
 • ساعت ۶ تا 30: 6 صبح در قفس دو به مدت ۳۰ دقیقه
 • ساعت ۷ به بعد زمان استراحت و تغذیه
 • ساعت ۳ بعد از ظهر به مدت ۱۰ دقیقه در جعبه چنگ زنی
 • از ساعت 30: 4 به بعد تغذیه بعد از ظهر و استراحت

روز 6 تا ۱۰ (شروع از ساعت 4 بامداد)

 • ۱۵ دقیقه درون جعبه چنگ زنی
 • یک ساعت در منطقه آرام سازی
 • ۵ تا ۳۰: ۵ در منطقه افساربند
 • 6 تا 30: 6 در قفس دو
 • از ساعت ۷ زمان استراحت و تغذیه
 • ۸ تا ۹ صبح حمام آفتاب در قفس های چنگ زنی ۴ در ۴ متری
 • ۹ تا ۱۲ صبح استراحت در منطقه افساربند یا قفس­های ۴ در ۴
 • از ساعت ۳۰ : ۱۲ تا ۴ بعد از ظهر در قفس های پرواز
 • از ساعت 30: 4 به بعد تغذیه بعد از ظهر و استراحت

روز ۱۱ تا ۱۳ (شروع از 4 بامداد)

 • ۱۵ دقیقه درون جعبه چنگ زنی
 • یک ساعت در منطقه آرام سازی
 • از ساعت ۵ تا ۳۰: ۵ در منطقه افساربند
 • از ساعت ۷ به بعد استراحت و تغذیه
 • از ساعت ۸ تا ۱۵، قفس پرواز
 • در ساعت ۳ بعد از ظهر، ۱۵ دقیقه جعبه چنگ زنی
 • از ساعت 30: 4 به بعد تغذیه بعد از ظهر
 • ۷ تا ۸ بعد از ظهر، یک ساعت آرام سازی در گرد آزمایشی با نور کافی

روز ۱4 تا ۱۸ (شروع از 4 بامداد)

 • ۱۵ دقیقه درون جعبه چنگ زنی
 • یک ساعت در منطقه آرام سازی
 • از ساعت ۵ تا ۳۰: ۵ در منطقه افساربند
 • از ساعت ۷ به بعد استراحت و تغذیه
 • از ساعت ۸ تا 30: 8 الی ۹ صبح بسته به دمای خورشید، حمام آفتاب در قفس­های چنگ زنی ۴ در ۴ متری
 • از ساعت ۹ تا ۱۲، استراحت در منطقه افساربند
 • از ساعت ۱۲ تا ۳ بعد از ظهر استراحت در قفس­های ۴ در ۴
 • در ساعت ۳ بعد از ظهر، فقط ۵ دقیقه در جعبه چنگ­زنی
 • از ساعت 30: 4 تغذیه بعد از ظهر
 • از ساعت ۷ تا ۸ بعد از ظهر استراحت در منطقه آرام سازی

روز ۱۹ تا ۲۰ (شروع از 4 بامداد)

— بدون تمرین صبحگاهی؛ ساعت ۴ خروس­ها به صورت منفرد در منطقه روشنی به مدت ۱۰ دقیقه راه بروند و سپس به قفسشان منتقل شوند. این عمل در ساعت ۱۲ و ۴ بعد از ظهر تکرار شود و قبل از تغذیه آنها، حداکثر به مدت ۵ دقیقه در جعبه چنگزنی قرار داده شوند تا عضلات آنها نرم شود.

روز ۲۱ (روز نبرد)

— استراحت کامل

خروس ها در روز مبارزه معمولاً در دسته بندی های وزنی معینی گذاشته می شوند. در روز مبارزه آنها را در قفس­های آرام سازی نگهداری می کنند و بعد از حدود 5/2 ساعت به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه برای فضله گذاری از آن خارج می شوند. بعد از ظهر به محض فضله گذاری وزن آنها تعیین می شود و در صورتی که وزن آنها مناسب و کمتر از ۴ ساعت به شروع مسابقه مانده باشد، وزن مناسبی دارند و نباید غذا به آنها داد ولی اگر وزن آنها مناسب است ولی انتظار می رود بیش از ۴ ساعت به مسابقه آنها مانده است، می توان در حد کمتر از ۵ گرم مخلوط ذرت / پلت به آنها داد مقدار آن بستگی به مقدار کاهش وزن اندازه گیری شده بعد از فضله گذاری دارد. در صورتی که وزن خروس مناسب و فضله آن خیلی خشک باشد، ۲ تا ۳ قطره آب حاوی الکترولیت مناسب به آنها داده می­شود ولی باید حداقل ۲ ساعت با لحظه نبرد فاصله داشته باشد. این کار مقداری رطوبت به بدن آنها می رساند. در صورتی که خروس وزن مناسبی داشته ولی فضله او مرطوب یا خیلی نرم باشد، می توان ۷ تا ۹ تکه پلت و ۳ تا ۴ تکه ذرت خردشده به آنها داد. این کار باعث می شود رطوبت زیادی درون سیستم آنها جذب شود. این کار حداقل ۲ ساعت قبل از مبارزه باید انجام شود، نه بعد از آن. همواره باید مطمئن بود که چینه دان خروس­ها در زمان نبرد خالی باشد. به همین دلیل باید زمان شروع مبارزه خروس از قبل محاسبه شود. طول مسابقات رسمی خروس­ها برای این محاسبات مورد نیاز است. معمولاً ۵ تا 7 مسابقه در هر ساعت در نظر گرفته می­شود. در روز نبرد از خیس کردن سطح بیرونی بدن خروس­ها اجتناب شود. این کار باعث رطوبت خارجی غیرضروری آنها می شود. برای تازه نگه داشتن آنها معمولاً چند اسپری روی صورت و مقعد آنها انجام می شود. مرطوب کردن بیش از اندازه در روز نبرد بیش از آنکه مفید باشد ضرر دارد.

چند نکته مهم.

 هر روز پس از تمرین رزمی، خروس حمام برود. هیچگاه به خروسهای برتر و جایزه دار، مواد محرک از قبیل استروئیدها و دیگر مواد و داروهای مصنوعی داده نشود، گرچه در خروس­های میانه حال از این مواد استفاده می شود. مصرف این مواد موجب از بین بردن شانس برد خروس­های برتر شده و سبک نبرد آنها را دچار دگرگونی و اختلال می سازد. نکته دیگر اینکه خروس برتر ما دست آورد زحمات ما و مهم تر از آن نوع و کیفیت مرغ و خروس­های اولیه است. به بیانی ارزان ترین سرمایه گذاری ما، کیفیت مرغ و خروس های اولیه است ولی همین عامل تعیین کننده سرنوشت مسابقات نیز هست. به همین دلیل تأکید می شود مرغ و خروس­های اولیه حتماً از یک تکثیر کننده مشهور و از لاین های برنده انتخاب شوند. اغلب این لاین­ها دارای سابقه طولانی هستند و لذا شهرت و ثبات و دوام نام آنها در انتخاب آنها اهمیت درجه اول دارد. لاین­های با عمر کوتاه و اسامی معمولی می آیند و می روند ولی بهترین لاین­ها همواره در بازار مانده و برترین خروس ها از میان آنها سر بر می آورند.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج