0

راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک

برای تولید گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در دوره پرورش دستورالعمل های اجرای وجود دارد که ما در این بخش راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک را به صورت کامل ارائه کرده ایم.

دستورالعمل اجرایی و  راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک

تعریف:

گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک عبارت است از گوشت مرغ نیمچه گوشتی در سن ۳۵ تا ۴۵ روزگی که در واحدهای پرورش دارای پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر اداره کل دامپزشکی استان به شیوه صنعتی پرورش یافته و در طول دوره پرورش از هیچ نوع آنتی بیوتیکی بصورت تزریق آشامیدنی و یا در دان مصرفی استفاده نشده باشد.

پیش نیازهای طرح تولید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک و راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک

۱-ساختار بهداشتی واحد پرورش:

در این قسمت با راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک در طراحی مرغداری بهداشتی برای واحد پرورش مطالبی را عنوان میکنیم که به این ترتیب است:

 • ساختار مرغداری بایستی به گونه ای طراحی شود که ضمن رعایت امنیت زیستی (بیوسکوریتی)، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود اجرام بیماریزا و یا ناقل ها و حامل های آن اندیشیده و جهت جلوگیری از ورود جوندگان و حیوانات موذی، اقدامات مؤثر و مستمر صورت گیرد.
 • راه­های ورود و خروج هوا باید به نحوی باشد که قابلیت کنترل داشته باشد.
 • تمامی ورودی های هوا در سالن های پرورش باید از نظر ورود آلودگی ها بطور کامل قابل کنترل باشد.
 • وضعیت خروجی سیستم تهویه بایستی به نحوی باشد که از انتشار گردو غبار هوای خروجی واحدهای تولیدی به نحو مناسب جلوگیری شود از قبیل:

١- کانال فلزی یا غیر فلزی قابل شستشو و ضدعفونی (داکت) به منظور جلوگیری از پخش هوای سالن ها به محیط خارج بر روی هواکش ها نصب شود.

۲- دارای حفاظ قابل کنترل باشد.

۳- در زیر محل خروجی داکت ها، حوضچه های مناسب حاوی آب و ماده ضدعفونی جهت جلوگیری از پخش گرد و غبار و غیر فعال نمودن عوامل بیماریزا تعبيه شود.

 • ایزولاسیون دیوارها و سقف ها باید به نحوی باشد که تبادل حرارتی در حداقل ممکن باشد.
 • سالن ها باید مجهز به سیستم هوا ساز باشند بطوری که بتوان دما و رطوبت داخل سالن را تنظیم نمود همچنین درون سالن ها و در ارتفاع های متفاوت باید سنسورهای حساس به گرما، رطوبت، گازهای بشر مانند آمونیاک، گاز کربنیک و گازهای با رادیکال گوگردی و همچنین سرعت سنج باد نصب گردد.
 • سالن ها و تاسیسات بایستی قابل شستشو و ضدعفونی بوده و قابلیت شعله دادن داشته باشند
 • واحد پرورش باید دارای اتاق کالبد گشایی (که در مجاورت محل حذف لاشه های تلفاتی و بیمار قرار گرفته) قابل شستشو، ضدعفونی و شعله دادن و مجهز به امکانات و تجهیزات مناسب باشد.
 • واحد پرورش باید دارای امکانات لازم جهت حذف بهداشتی لاشه های تلفاتی و بیمار( ترجیحاً کوره لاشه سوز و یا چاه دفن لاشه) و با موقعیت مناسب نسبت به سالنهای پرورش ( در دورترین نقطه از سالن های پرورش به نحوی که جهت وزش باد از سالن های پرورش به سمت کوره لاشه سوز / چاه دفن بهداشتی لاشه باشد).

۲- مدیریت پرورش:

مدیریت واحد بایستی ملزم و متعهد به اجرای کلیه ضوابط و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور و اجرای کامل مفاد ذیل اشاره باشد

 • اجرای دقیق کلیه اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در واحد پرورش براساس ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی
 • همکاری کامل با مسئول فنی بهداشتی و اداره کل شبکه دامپزشکی شهرستان در اجرای کامل طرح
 • تهیه امکانات مورد نیاز جهت اجرای طرح
 • ارائه درخواست کتبی مبنی بر پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش به همراه پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر واحد پرورش مرغ گوشتی (اخذ شده از اداره کل دامپزشکی استان)

تبصره: در صورتی که متقاضی مالک مرغداری نباشد، ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با مرغداری دارای مشخصات مذکور نیز الزامی خواهد بود.

 • هفته قبل از جوجه ریزی مراتب را کتبا به اداره کل دامپزشکی استان جهت بازدید و اخذ مجوز جوجه ریزی اعلام و متعاقباً پس از جوجه ریزی « گواهی بهداشتی جوجه یک روزه » ( که به تأیید مسئول فنی بهداشتی مرغداری رسیده است) را به اداره کل دامپزشکی استان ارائه نماید.
 • روزهای ۲۰-۱۵ روزگی و ۳۵-۲۵ روزگی و پایان دوره پرورشی را به اداره کل دامپزشکی استان به منظور نمونه برداری از مرغ های پرورشی اعلام نماید.
 • پس از پایان دوره پرورش ضمن ارائه گواهی سلامت گله و رعایت عدم مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش به همراه کلیه مستندات و چک لیست های مربوط به اقدامات بهداشتی و …… ( که به تایید مسئول فنی بهداشتی مرغداری رسیده باشد) نسبت به معرفی کشتارگاه صنعتی طیور دارای پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر و واجد امکانات لازم و اعلام زمان کشتار به اداره کل دامپزشکی استان اقدام نماید.

۳- شیوه پرورش:

شیوه پرورشی از نوع پرورش تک سنی است، در صورتی که پرورش چند سنی در مزرعه امکان پذیر باشد، باید سالن ها نسبت به هم فاصله ای مناسب (برابر ضوابط مربوط) داشته باشند و هر گروه سنی را در یک سالن جدا نگهداری نمود. مدت زمان پرورش بین ۳۵ تا حداکثر ۴۵ روز بوده و بالاتر از این سن تحت پوشش طرح قرار نمی گیرد. پرورش در واحد باید به گونه ای انجام پذیرد که گله در زمان عرضه به بازار یکنواختی مناسبی برخوردار باشد.

۴- آماده سازی سالن مرغداری جهت ورود جوجه:

برای اینکه سالن مرغداری آماده جوجه ریزی شود بایستی در هر دوره جوجه ریزی اقدامات زیر انجام شود:

 • مرغ های پایان دوره قبل از جوجه ریزی از سالن مرغداری تخلیه گردد.
 • کلیه مواد خوراکی را از داخل سالن جمع آوری و خارج نمود.
 • دان های جمع آوری شده از سالن نبایستی جهت دوره آینده مصرف شود.

یادآوری ۱- مدیریت واحد بایستی به گونه ای برنامه ریزی نماید که در پایان دوره پرورش حداقل دان و نهادهای آن در انبارها باقی بماند.

 • کلیه وسایل مرغداری در سالن که قابل انتقال می باشند را به اتاق شستشو انتقال داده و آنها را با برس کاملاً تمیز، شستشو و ضد عفونی نموده و به قسمت جداگانه ای انتقال داده شود.
 • تمام کود و مواد بستر دوره قبل را از سالن خارج نموده و پس از فراری نسبت به انتقال آن اقدام شود.

یادآوری ۲- رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ۲۰۶۳۴۹۰- 14 / 11/ 86 در خصوص « جمع آوری، نگهداری، فرآوری و حمل و نقل کود طيور» الزامی است.

 • کليه سطوح اعم از سقف، دیوارها، کف، پنجره ها، درب ها و وسایل تهویه را به خوبی گردگیری و تمیز نموده بطوری که هیچگونه کثافاتی در سالن وجود نداشته باشد.
 • کف، دیوارها و سقف سالن را با مواد شوینده و آب فشار قوی و خصوصاً آب گرم کاملاً شستشو داده شود.
 • شعله دادن کف و دیوارها بوسیله شعله افکن که بایستی مقدم بر عملیات ضدعفونی و شیمیایی باشد. .
 • شستشوی لوله ای آبخوری و منبع ذخیره آب و تخلیه رسوبات احتمالی و ضدعفونی کردن سیستم آبخوری
 • شستشو و ضدعفونی کامل سیستم دان خوری
 • سمپاشی سالن ها و محوطه براساس برنامه مشخص و مدون شده
 • ضدعفونی کردن سالن ها با مواد ضدعفونی مؤثر و مناسب پس از شستشوی کامل آن
 • تهیه و پخش بستر مناسب از مواد قابل دسترس خصوصاً پوشال نجاری به قطر مناسب ۴-۵ سانتی متر البته ارجح است پوشال ریزی قبل از عمل گاز دادن انجام شود.

پس از انجام مراحل فوق سالن جهت جوجه ریزی آماده است که در این زمان باید سالن را بوسیله سیستم گرم کننده ۲۴ ساعت قبل از جوجه ریزی گرم و آماده نموده و آبخوری و دانخوری موقت در سالن چیده و جيره استارتر در آنها ریخته شود.

۵- ضدعفونی و آماده سازی سالن مرغداری و سایر تاسیسات و تجهیزات و محوطه

الف- قبل از جوجه ریزی (ضدعفونی اولیه)

ضدعفونی سالن که بایستی پس از جمع آوری و تخلیه کود صورت گیرد. در پایان دوره پرورش، پس از جمع آوری کامل کود موجود در سالن ها، بایستی نسبت به شستشوی سالن ها، تجهیزات، وسایل و محوطه با آب فراوان، مواد پاک کننده و مواد ضدعفونی کننده مناسب اقدام گردد.

ب- در طول دوره پرورش (ضدعفونی مستمر):

در صورت ضرورت و بنا به پیشنهاد مسئول فنی بهداشت واحد، انجام ضدعفونی با استفاده از ضدعفونی کننده­های مؤثر و مجاز (مناسب برای جوجه) انجام می شود که این برنامه هم شامل محوطه و هم شامل سالن­ها می شود.

یادآوری: با توجه به اهمیت ضدعفونی واحد، عملیات ضدعفونی بایستی براساس یک برنامه مشخص و منظم و تحت نظارت کامل مسئول فنی بهداشتی در واحد اجرا شده و نمونه برداری از سطوح و انجام آزمایشات لازم جهت تأیید حسن اجرای عملیات ضدعفونی صورت گرفته و کلیه مستندات در واحد جهت ارائه به بازرسین دامپزشکی نگهداری شود.

۶- تهیه جوجه مناسب:

واحدهای مشمول طرح بایستی:

در ابتدای هر دوره و قبل از جوجه ریزی نسبت به اخذ مجوز جوجه ریزی از اداره کل دامپزشکی استان اقدام نمایند.

تبصره: اخذ مجوز جوجه ریزی منوط به ارائه گواهی ضد عفونی صادره توسط مسئول فنی بهداشتی واحد و رعایت فاصله زمانی بین دو دوره که حداقل ۳ هفته در شرایط عادی ( عدم وجود بیماری) می باشد، خواهد بود.

جوجه را از واحدهای پرورش مرغ مادر و کارخانجات جوجه کشی که دارای پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر از دامپزشکی می باشند، تهیه نمایند. نسبت به حمل و نقل جوجه یک روزه توسط خودروهای ویژه حمل جوجه یک روزه و دارای پروانه اشتغال به حمل از اداره کل دامپزشکی استان اقدام نمایند. ارائه مجوز بهداشتی – قرنطینه ای حمل جوجه یک روزه اخذ شده از اداره کل / شبکه دامپزشکی مبدأ قبل از انتقال جوجه یک روزه به واحد از بیمه آن ها اطمینان حاصل نماید. قبل از رسیدن جوجه شرایط لازم از قبیل دما، غذا و بستر مناسب فراهم نماید.

یادآوری – با توجه به لزوم اطمینان از وضعیت سلامت جوجه در هفته اول پرورش و پس از تخلیه جوجه، مسئول فنی بهداشتی واحد باید نسبت به نمونه برداری از جوجه ها ( به تعداد حداقل ۲۳ نمونه از هر فارم با جمعیت پانزده هزار قطعه یا پایین تر و در خصوص فارم های با جمعیت بیش از پانزده هزار قطعه به تعداد 5/1 در هزار نمونه به آن اضافه می شود) و ارسال آن به آزمایشگاه های مورد تأیید اداره کل دامپزشکی استان جهت انجام آزمایشات لازم (آزمایشات میکروبی و SU) اقدام و کلیه نتایج آزمایشگاهی به همراه سایر مستندات مربوطه در واحد جهت ارائه به بازرسین دامپزشکی نگهداری شود.

مشخصات جوجه یکروزه:

باید دارای ویژگی های زیر باشد.

1- گله مرغ مادر باید از نظر بیماری های عفونی خصوصاً مایکوپلاسماها، آنفلوانزای طیور و سالمونلا عاری باشد.

2- گله مرغ مادر باید بر علیه بیماری های OE – JCE – SFP – DBB – BJهیپر ایمیون شده باشد.

3- گله مرغ مادر در زمان تولید تخم مرغ های مورد نظر باید از بیماری های FET، آبله، کلی باسیوز و برونشیت عفونی عاری باشد.

۴- کارخانه جوجه کشی بایستی دارای پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر از اداره کل دامپزشکی استان باشد.

۵- جوجه یکروزه بایستی پس از انجام مایه کوبی های مورد نیاز توسط کامیون های مخصوص حمل جوجه یکروزه (دارای پروانه اشتغال به حمل از اداره کل دامپزشکی استان) و با مجوزهای بهداشتی – قرنطینه ای حمل از دامپزشکی مبداء به واحد پرورش حمل می گردد.

۶- اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای :

1- 6 – با توجه به اینکه انسان یکی از عوامل مهم انتقال بسیاری از بیماری ها محسوب می شود، به منظور کاهش این امکان، اقداماتی از قبیل:

دوش گرفتن، تعویض اجباری کفش ها، لباس ( بطور کامل) و شستن دست ها، بهنگام ورود افرادی که بسته به شغلشان به مزارع مختلف رفت و آمد می کنند. (مانند دامپزشکان و …) و در صورت ضرورت، عبور از قرنطینه ( دوش گرفتن و تعویض لباس) الزامی می باشد. پرهیز کلیه پرسنل و مسئول فنی بهداشتی از رفت و آمد به سایر مرغداری ها.

ممنوعیت نگهداری انواع طیور و پرندگان در منزل برای کارکنان مرغداری ها

2- 6 – انواع وسایط نقلیه و دیگر تجهیزات که به مزارع مختلف رفت و آمد می کنند نیز از عوامل دیگر انتقال­ها بیماری­ها می باشند که بایستی ورود آنها به واحد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت، قبل از ورود به مرغداری، باید ضدعفونی کامل شوند.

3- 6 – انبارها باید به گونه ای تعبیه شوند که ضمن جلوگیری از ورود وسایط نقليه حامل مواد اولیه دان به انبار، الزامی به ورود به محوطه مرغداری نداشته باشند.

4- 6- مخازن ذخیره آب و سوخت در محلی تعبیه شده باشد که وسایط نقلیه جهت تخلیه، الزامی به ورود به محوطه مرغداری نداشته باشند.

تبصره: در صورتی که واحد به دو قسمت تمیز و غیر تمیز تقسیم شده باشند و دارای دو قرنطینه باشد، ورود وسائط نقلیه ضروری به قسمت کثیف بلامانع می باشد.

5- 6 – در ابتدای ورودی واحد، در نظر گرفتن اتاق دود جهت ضدعفونی لوازم و تجهیزات که بایستی وارد واحد شوند، ضروری می باشد.

۶ – ۶- کلیه ابروهای فاضلاب موجود در محوطه بیرونی مرغداری باید مجهز به سرپوش مناسب باشد، به نحوی که از تماس هر گونه پرنده با آن جلوگیری شود.

6- 7-  آب تامین کننده واحد باید بصورت کاملاً لوله کشی شده و فاقد منابع ذخیره آب رو باز مانند استخر باشد، و از کلریناتور جهت ضدعفونی مستمر آب استفاده شود (استفاده از آب قنات مجاز نمی باشد).

تبصره: انجام آزمایشات شیمیایی آب سالی یک بار و انجام آزمایشات میکروبی هر شش ماه یکبار و ارائه مستندات مربوط در پایان دوره الزامی می باشد.

راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک

۷- وضعیت بستر

استفاده از بستر مناسب و عاری از هرگونه آلودگی به قارچ و کپک از موارد بسیار مهم و قابل توجه می باشد. در این واحدها می توان از پوشال و یا کاغذهای مخصوص بستر استفاده نمود.

یادآوری – جهت اطمینان از عدم آلودگی بستر، مسئول فنی بهداشتی واحد می تواند از بستر نمونه برداری و به آزمایشگاه های مورد تایید اداره کل دامپزشکی استان جهت انجام آزمایشات قارچی ارسال و کلیه نتایج آزمایشگاهی به همراه سایر مستندات مربوطه در واحد جهت ارائه به بازرسین دامن یک نگهداری شود.

۸- واکسیناسیون:

واکسیناسیون در گله بایستی طبق یک برنامه مدون و مورد تایید اداره کل دامپزشکی استان صورت گیرد و جهت اطمینان از یکنواختی دریافت واکسن در گله و رعایت (دُز) واکسن رعایت موارد ذیل در واحد الزامی است: واکسیناسیون بایستی براساس یک برنامه مدون و مورد تایید اداره کل دامپزشکی استان و زیر نظر مسئول فنی بهداشتی واحد انجام گیرد. استفاده از واکسن روغنی قابل توصیه نمی باشد ولی در صورت مصرف بایستی مدت زمان منع مصرف (به دلیل باقیمانده در گوشت) بر اساس دستور کارخانه سازنده اجرا شود. واکسن از مرکز مایه کوبی مجاز تهیه و توسط اکیپ های مجاز مایه کوبی انجام گیرد. امکانات لازم جهت نگهداری (یخچال) و جابه جایی واکسن در واحد موجود باشد. در زمان واکسیناسیون گله باید از نظر سلامتی در شرایط مطلوب باشد. کلیه آمار و اطلاعات مربوط به هر واکسیناسیون مثل تاریخ، نوع واکسن، تعداد، شماره سریال واکسن، روش واکسیناسیون باید ثبت شده و کلیه مستندات در واحد جهت ارائه به بازرسین دامپزشکی نگهداری شود.

9- وضعیت دارو:

مصرف هرگونه آنتی بیوتیک به طریق (خوراک، آب آشامیدنی یا تزریق) مجاز نمی باشد.

یادآوری- در صورت بروز بیماری و ضرورت مصرف آنتی بیوتیک، ، مدیریت واحد پرورش بایستی مراتب را سریعاً به اداره کل دامپزشکی استان اطلاع داده و پس از اخذ مجوز نسبت به مصرف دارو اقدام نماید. ضمناً کلیه داروهای مورد مصرف در مرغداری بایستی با نسخه دکتر دامپزشک مسئول فنی بهداشتی واحد تجویز و از داروخانه های مجاز تهیه و مصرف گردد، که در این صورت محصول نهایی (مرغ قابل عرضه) این دوره شامل طرح نبوده و بایستی به عنوان مرغ عادی عرضه گردد.

۱۰- کنترل سلامت گله

در این قسمت از راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک این را بیان میکنیم که بمنظور بررسی وضعیت سلامت گله و مشاهده رفتار و حرکات آنها و همچنین برای مشخص نمودن میزان مصونیت و امنیت در گله و کنترل وضعیت بیماری احتمالی، انجام آزمایشات سرمی بسیار مهم و ضروری است. مسئول فنی بهداشتی واحد باید نسبت به نمونه برداری و ارسال آن به آزمایشگاه های مورد تایید اداره کل دامپزشکی استان جهت انجام آزمایشات لازم اقدام نماید. انجام دو مرحله آزمایش سرمی (ابتدای علائم و ۲۱-۱۴ روز پس از آن ) در علائم مشکوک به بیماریهای ویروسی ضروری است. در ابتدای جوجه ریزی نیز براساس تشخیص مسئول فنی بهداشتی واحد جهت ارائه زمان واکسیناسیون و اطلاع از وضعیت مایکوپلاسما انجام آزمایش سرمی و SU مایکوپلاسما می تواند مد نظر قرار گیرد. تبصرہ: ارائه مستندات آزمایشگاهی قبل از بارگیری (حداکثر ۵ روز قبل از کشتار) مبنی بر عاری بودن گله از نظر مایکوپلاسماها، سالمونلا ، OE , BJ جهت بررسی الزامی است.

نکات مهم در تعیین وضعیت سلامت گله

دیل و توجه ویژه به آنها توسط مسئول فنی بهداشتی واحد بسیار ضروری است:

 • ثبت مشخصات هر سالن در کارت های مخصوص و نصب آن در مبادی ورودی سالن
 • قیمت هر گونه تغییرات ناگهانی در رفتار گله و یا تغییر در مقدار مصرف آب و غذا که می تواند نتیجه بروز یک بیماری باشد.
 • کالبد گشایی تلفات باید همواره انجام شده و نتایج آن ثبت گردد.
 • میزان تلفات گله و همچنین روند تغییرات آن باید به دقت تحت نظر باشد. لازم است آمار و ارقام مربوط به تلفات روزانه بطور جداگانه برای هر آشیانه ثبت شود.

یادآوری- کلیه مستندات بایستی در واحد جهت ارائه به بازرسین دامپزشکی نگهداری شود.

۱۰- وضعیت خوراک طیور

انتخاب مواد اولیه مرغوب اولین قدم جهت بدست آوردن محصولی با کیفیت مناسب می باشد و اصولاً رسیدن به یک محصول خوب، بدون داشتن مواد اولیه مرغوب غیر ممکن می باشد. مواد اولیه بایستی از مراکز معتبر تأمین و قبل از ورود به کارخانه جهت بررسی کیفیت و اطلاع از دارا بودن ویژگی های لازم و همچنین در ابتدای خط تولید جهت حصول اطمینان از دارا بودن ویژگی ها و معیارهای لازم باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. خوراک مصرفی در واحدهای مشمول طرح بایستی تحت نظارت کامل مسئول فنی بهداشتی واحد و براساس جیره تأیید شده و با در نظر گرفتن نژاد گله صورت گیرد. اضافه نمودن هرگونه آنتی بیوتیک، آنتی کوکسیدیوز و مواد فزاینده رشد ممنوع می باشد.

انبار نگهداری مواد اولیه و محل ساخت دان بایستی قابل شستشو و ضدعفونی بوده و میزان رطوبت، دما و تهویه در آن قابل کنترل باشد. عملیات شستشو و ضدعفونی بایستی براساس برنامه مشخص صورت گرفته و نظارت های لازم توسط مسئول فنی بهداشتی واحد اعمال گردد. تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از ورود پرندگان و جوندگان و … به داخل انبار نگهداری مواد اولیه و محل ساخت دان اندیشیده شود.

 با راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک این را عنوان میکنیم که خوراک طیور بایستی قبل از مصرف و در مراحل مختلف بویژه مرحله تهیه مواد اولیه، مراحل ساخت دان و محصول نهایی مورد کنترل و در صورت لزوم نمونه برداری و جهت انجام آزمایشات لازم به آزمایشگاه های مورد تایید ارسال و نتایج آزمایشات مربوط جهت ارائه به بازرسین دامپزشکی در واحد نگهداری شود.

یادآوری- در صورت مصرف دان آماده خریداری شده از کارخانجات تولید خوراک طیور بایستی مستندات مربوطه (پروانه بهداشتی بهره برداری از دامپزشکی، گواهی عاری بودن از آنتی بیوتیک، آنالیز خوراک و …) از کارخانه اخذ و حداقل یکبار براساس نوع خوراک (پیش دان – میان دان – پس دان) مورد نمونه برداری و انجام آزمایش قرار گرفته و از عدم مصرف آنتی بیوتیک در کارخانه مزبور اطمینان حاصل شود و نتایج آزمایشگاهی مربوطه به همراه سایر مستندات جهت ارائه به بازرسین دامپزشکی در واحد نگهداری شود.

۱۱-آموزش:

با توجه به اهمیت امر آموزش در پیشگیری از بروز بیماری ها و ارتقاء کیفیت تولید، مدیریت و کلیه پرسنل واحد بایستی در مورد اهمیت عدم استفاده از هر نوع آنتی بیوتیک و همچنین نحوه پرورش طیور کاملاً آموزش دیده و توجیه باشند.

۱۲-ثبت کلیه اطلاعات:

کلیه راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک و عملیات بهداشتی و پرورشی در واحد از ابتدای تولید تا زمان ارسال مرغ به کشتارگاه و نهایتاً عرضه به بازار بایستی ثبت شده و مستندات أن ضمن ارانه به اداره کل دامپزشکی استان حداقل تا دو سال در بایگانی مناسبی نگهداری و برای مراجع ذیصلاح قانونی براحتی قابل دسترسی باشد.

۱۳-بکارگیری مسئول فنی بهداشتی:

با دریافت راهنمای کامل پرورش مرغ ارگانیک و پرورش مرغ گوشتی جهت اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای بایستی نسبت به بکارگیری یک نفر دکتر دامپزشک حائز شرایط و مجرب اقدام نماید. مسئول فنی بهداشتی مرغداری موظف است ضمن اجرای کلیه ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان اداره کل دامپزشکی استان، کلیه اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای از جمله: برنامه واکسیناسیون مرغ گوشتی ، برنامه ضدعفونی و گزارش بیماریها و … به همراه تمامی مدارک و مستندات مربوط به هر دوره پرورش را ضمن ارائه به اداره کل دامپزشکی استان، در پرورنده ویژه ای بایگانی و به مدت حداقل دو سال در محل مرغداری نگهداری نماید.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج