0

فصل زایمان آهو و تولد بچه آهو

معمولاً نیازی نیست که ماده را هنگام زایمان از نر جدا کرد اگرچه ما آهوی نر سومرینگ و آهوی نر شاخ باریک را بعد از این که برای ماده مزاحمت ایجاد کردند و به بره ها حمله می کردند جدا کردیم. عموما ما ماده را بعد از باردار شدن از دیگر ماده ها جدا می کردیم زیرا آنها اغلب مزاحم زایمان ماده شده و یا گاهی به بره تازه متولد شده حمله می کنند و این رفتار ممکن است اختصاصی باشد زیرا ماده در حیات وحش زایمان را دور از گله انجام می دهد.در مبحث زیر در مورد فصل زایمان آهو مطالبی گرد آوری شده است.

مراقبت های مادری

پس از این که در فصل زایمان آهو ماده زایمان کرد و جفت و مایعات زایمان را مصرف نمود ماده آهو شروع به خشک کردن نوزاد می نماید و مرتب با زبان خود نوزاد را لیس می زند. نوزاد پس از خشک شدن بلا فاصله روی پاهای خود ایستاده و از مادر تغذیه می نماید. بره ها در علف زارها یا در کنار اشیاء عمودی خود را پنهان می کنند و به طور متناوب توسط مادر پرستاری می شوند. بره آهوان محل پنهان شدن خود را انتخاب می کنند. مشابه این رفتارها در حصار نیز برای هر دو گونه آهو مشاهده گردید. پرستاری از بره آهوان به ندرت ، به دفعات کم و در فواصل نامشخص در طول روز انجام شده و زمان مکیدن شیر نسبتاً کوتاه و اغلب کمتر از یک دقیقه بود.

و بره های تازه متولد شده قوياً به محل های تاریک جذب می شوند و این تمایل، آنها را به پنهان شدن در بین علف های بلند، بوته های متراکم و صخره ها هدایت می کند گاهی دو بره از یک پناهگاه استفاده می­کنند. هم چنین بره ها در محیط های باز هم دیده می شوند ولی به راحتی قابل رویت نیستند زیرا به واسطة رنگ پوست شان محافظت می شوند. معمولاً مادران در مقابل مهاجمین از بره ها حفاظت می کنند و از آنها در مقابل شکارگرهای کوچک دفاع می کنند.

بره های تازه متولد شده در محیط محصور در کنار بسته های علف خشک شده که به منظور استراحت گاه برای آنها در نظر گرفته شده بود استراحت می کردند.

کرانزا و همکاران (۱۹۸۴) گزارش کرده است که آهوی دورکاس به طور غریزی خود را پنهان می کند و برای این منظور بره ها در علف زارها یا در کنار اشیاء عمودی خود را پنهان می کنند و به طور متناوب توسط مادر پرستاری می شوند. بره آهوان محل پنهان شدن خود را انتخاب می کنند و تا به حال روشن نشده است که آیا مادران آنها را صدا می کنند و یا بره ها با دیدن مادرشان خود را ظاهر می کنند. در محیط محصور مشخص گردید بره ها هنگام گرسنگی و یا احساس خطر با صدای بع بع مادرشان را مطلع می کنند.

بره ها به مدت ۲ تا ۶ هفته خود را پنهان می کنند و حتی بعد از این مدت نیز مادرها و بره ها اوقات کمی را کنار هم می گذرانند. رالز و همکارانشان دریافتند که در ۱۰۰ درصد مشاهدات بره آهوان در چهار هفته اول بیش تر از دو طول بدن از مادرشان دور می شوند و بین ۵ تا ۸ هفتگی در ۹۶-۶۸ درصد از مشاهدات در همان فاصله از مادرشان دور می شوند. پرستاری از بره آهوان به ندرت، به دفعات کم و در فواصل نامشخصی در طول روز انجام شده و زمان مکیدن شیر نسبتا کوتاه و اغلب کمتر از یک دقیقه بود. در حصار نرهای بالغ عموماً حداقل تا زمانی که بره های نر جوان بالغ شوند نسبت به آنها بی تفاوت هستند، اما بعضی از آنها ممکن است به بره آهوان حمله کنند این باعث می شود که بره های جوان در زمان کوتاهی پس از تولد از محل خود منتقل شوند.

فصل زایمان آهو

تولد بره آهوان

با بررسی فصل زایمان آهو ما متوجه شدیم حرکات جنین ۲ تا 5/2 ماه پیش از تولد صورت می گیرد. چند روز قبل از تولد پستان ها افزایش اندازه می دهند. چند ساعت قبل از تولد ماده اغلب بی قرار می شود. درست پیش از تولد دستگاه تناسلی متورم می شود و ماده دم خود را بالا نگه می دارد.

بیش تر ماده ها در صبح زود زایمان می کنند اما زایمان در طول روز و طول شب هم مشاهده شده است. از انقباضات اولین درد زایمان تا خارج شدن جنین حدود ۱ تا 5/1 ساعت یا کمتر طول می کشد. مرحله فعال نهایی خروج جنین در حدود ۱۰ دقیقه است.

طولانی ترین زمان زایمان  در فصل زایمان آهو برای یک ماده آهوی شاخ باریک مسن بود که دومین بره اش را طی ۱۰ ساعت به دنیا آورد.

در این مدت فقط دردهای ضعیف زایمان زمان به زمان وجود داشته است و بچه سالم به دنیا آمده است.

عموماً ماده ها جفت را که به طور طبیعی یک ساعت پس از زایمان خارج می گردد، را می خورند و مایع زایمان را می نوشند.

با ۵۷ آهویی که در باغ وحش هانوور و باغ وحش گلسن کیرچن طی ۵ سال به دنیا آمدند ما هرگز گرفتاری و مشکلی نداشتیم. هیچ تولد دوقلویی انجام نشد.

دورگ کیری بین گونه های مختلف آهو به ندرت در محیط محصور اتفاق افتاد. بنابراین ما دریافتیم که یک آهوی ماده پیشانی سرخ از باغ وحش خرطوم که با یک آهوی نر مونگالا جفت گیری کرده بود یک ماده آهوی دورگه به دنیا آورد. ماده دورگ بزرگ تر از مادرش شد و خط پهلویی آن تیره تر از دیگر آهوان پیشانی سرخ بود و بیش تر شبیه آهوی مونگالا به نظر می رسید. به نظر می رسید که او عقیم است و ما هرگز مشاهده نکردیم که با یک آهوی نر پیشانی سرخ که با او نگه داری می شد جفت گیری فعالی داشته باشد. یک ماده آهوی کوویر با یک آهوی نر بنتای با یکدیگر زندگی می کردند. اگرچه آهوی نر زمان به زمان آهوی ماده را دنبال می کرد اما آهوی ماده باردار نشد.

آنها در فصل زایمان آهو یک زمان یک یا دو بچه به دنیا می آورند. یک هیبرید حاصل از جفت گیری یک چینکارای نر با یک بلک بوک ماده به وجود آمد که کاملاً در گله بلک بوک غالب بود. نری بود که دور از گله حرکت می کرد و با مهارت گله را نگاه می داشت (پراتر ۱۹۷۱).

 

رابطه مادر و بره

یک بره تازه متولد شده رنگ موهای بدنش قهوه ای روشن است. بره به آرامی در اطراف محلی که متولد شده است در کنار مادرش قدم می زند. بعد از ۵ تا ۶ روز بره دور از مادرش دیده می شود تا جایی که مادر همراه بره اش دوباره به گله برمی گردد و همه ماده های بالغ اطراف آنها را می گیرند و مادر و بره را استشمام می­کنند.

بره های تازه متولد شده برای بیش از دو هفته شدیداً به مادر وابسته هستند اما بعد از آن دیده شده که علف­های زیستگاه را گاز می زده اند. آنها به طور مکرر در ماه اول بعد از تولد شیر می نوشند. شیر خوردن مکرر تا ماه دوم ادامه می یابد و در ماه سوم بره کاملاً از علوفه تغذیه می کند.

در طول اولین ماه، وقتی بره ها خیلی کوچک هستند مادرشان همیشه مواظب آنها است. مادران به هر صدای بره ها (حتی صدای خیلی کم خرخر) پاسخ می گویند. وقتی که مادر بره ها احساس خطر کند از خود صدای عطسه بلندی تولید می کند و بعد از آن همه ماده های بالغ به طرف بره حرکت می کنند و بره را احاطه کرده اما به طور آشکاری از بره دور می مانند(دوكيا ۲۰۰۲).

در محیط محصور مشخص گردید که بره آهوان جبیر و آهوی ایرانی بر خلاف آهوان بالغ که فاقد صدای مشخصی هستند در ماه های اولیه بعد از تولد بع بع می کنند و با این صدا مادر خود را از گرسنگی و یا خطری که متوجه آنها می شود آگاه می سازند.

بره ها به مدت ۲ تا ۶ هفته خود را پنهان می کنند و حتی بعد از این مدت نیز مادرها و بره ها اوقات کمی را کنار هم می گذرانند.

بره آهوان چند بار در روز(عمدتاً 3 بار) از مادر خود تغذیه می کنند و بقیه روز در کنار یک شیء عمودی یا در یک گود شدگی که مادر با دست هایش در زمین ایجاد می کند به استراحت می پردازند. ترکیب رنگ بدن آهو و محيط یک سازگاری فیزیکی برای محافظت آهو در مقابل دشمنان طبیعی است به طوری که وقتی بره آهو در گودشدگی که توسط مادر روی زمین ایجاد می شود به استراحت می پردازد به سختی از محیط اطراف قابل تشخیص است.

هم چنین مشاهده گردید که هنگام شیر خوردن بره آهو، مادر به طور مرتب با زبان خود محل خروج مدفوع را تحریک می کند و بره آهو در اثر این تحریک ادرار و مدفوع می کند و مادر کلیه ادرار را می نوشد و مدفوع را می خورد.

مشابه این رفتار توسط دیتریچ (۱۹۶۸) در مورد آهوان مورد مطالعه گزارش شده است. شاید این رفتار نیز یکی از مراقبت های مادر در برابر دشمنان بره آهوان باشد.

این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 3]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج