0

بررسی کمبود روی در تغذیه طیور

بررسی کمبود روی در تغذیه طیور

مقادیر جزئی روی (Zn)بنظر میرسد که برای زندگی در همه حیوانات لازم است. این عنصر جایگزین کرین خشک و بی آب (CARBONIC ANHYDROSE)بوده و برای فعال کردن تعدادی از آنزیم های دیگر لازم است.علائم کمبود روی در تغذیه طیور شامل توقف رشد، پردر آوردن ضعیف، مفاصل خرگوشی بزرگ شده است.استخوان های دراز کوتاه و ضخیم شده، پوست فلس دار و درماتیت بخصوص روی پاها مشاهده میشود. راه رفتن پرنده با التهاب مفصل سخت و زشت است. جوجه های با کمبود روی افزایش هماتوکریت را نشان می دهند که بعلت انتشار مجدد آب بدن است تا مصرف آب تغییر یافته. در ادامه به نکات بیشتری در مورد کمبود روی در تغذیه طیور و همچنین روی اضافی در پرورش طیور می پردازیم.

کمبود روی

جراحات آسیب شناسی شامل ضخیم شدن طبقه شاخی پوست (Hyperkeratinization)و یا اختلال در طبقه شاخی پوست (Parakeratosis)مری می شود. هسته های اپیتلیوم چینه دان بزرگ شده و محتوی مقادیر افزایش یافته RNA فسفاتاز قلیائی و الكل هیدروژناز است. دو آنزیم محتوی روی کاهش فعالیت در چینه دان و مری را نشان میدهند، کاهش فعالیت فسفاتاز قلیائی نیز در غضروف مفصلی مشاهده میشود.

Starcher و همکارانش مشاهده نمودند که عمل کلاژناز آنزیم کمبود روی در استخوان درشت في در طول مدت کمبود روی کاهش پیدا میکند. این محققان تصور نموده اند که اثرات روی بر روی استخوان ممکن است نتیجه کاهش برگرداندن کلاژن استخوان باشد.

Rettger و همکارانش گزارش داده اند که شواهد یک ارتباط بین ویتامین E وروی وجود دارد. راه رفتن با مفصل ملتهب و جراحات اپیدرمی بوسیله ویتامین E کاهش پیدا کرده و بوسیله اسیدهای چرب چند تائی غیر اشباع فاجعه آمیز بوده است.

اردکها علائم رشد ضعیف و جراحات اپیدرمی پا بخصوص پرده های بین پا را نشان میدهند. پاتولوژی اپیدرم در بین پرده پاها، غشاء مخاطی زبان و اپتیلیوم در سایر قسمتهای دستگاه گوارشی آشکار می باشد. خصوصیات ضخیم شدن طبقه شاخی پوست (Hyperkeratosis)و بیماری سلولهای خاردار در پوست (Acanthosis)و زبان و جراحات پرده بین پاها و فضای بین داخل سلولی سلولهای Prickle(سلولی ظریف یا پروسس شعاعی که با سلولهای مشابهی در ارتباط است) و سلولهای بازال افزایش یافته و تعداد رشته های(desmosome)کم شده است. سلولهای Prickle دارای ساختمان غیر نرمال است. هسته های سلول بزرگ شده و کاهش محتویات ریبوزومها و غشاءهای ظریف و سایر ساختمان ها نیز مشاهده شده است.

احتياجات روی در پولتها بالاتر از جوجه های گوشتی است از اینرو احتمال زیادی وجود دارد که پولت ها مفاصل خرگوشی بزرگ شده و پردراوردن ضعیف در اثر کمبود روی را نشان دهند، مگر اینکه مکمل های خاص به جیره غذائی آنها اضافه شود، ناهنجاریهای خیلی دراماتیک در نتیجه کمبود تغذیه ای وقتی ظاهر می شود که جیره مرغ مادر کلسیم و فسفر زیادی داشته و اسید فیتیک بالائی را نشان دهد و از نظر روی کمبود داشته باشد. جنین های با کمبود روی ممکن است فقط دارای سر و احشاء کامل اما بدون ستون مهره و یا تعداد کمی مهره و بدون بال باشند و دیواره بدن را نداشته باشند و یا فاقد پا باشند.

جوجه هائی که از جیره غذانی با کمبود روی تغذیه می نمایند قادر به تولید آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های وابسته به T . CELL نمی باشند حتی اگر لنفوسیتها از نظر تولید ایمینیوگلبولین اطمینان بخش باشند.

روی اضافی

مقادیر جیره غذائی اضافی از نظر روی (مثلاًPPM20000 بصورت اکسید روی) تولید کرچی در مرغان تخمگذار می نماید و از این رو افت ناگهانی در تولید تخم را سبب می شود و تهاجم کرچی که بوسیله از سرگیری تخمگذاری در اثر تغذیه از تراکم های روی جیره غذائی برطرف می گردد مرغ را سریع در وضعیت نرمال بر می گرداند.

روی اضافی در تغذیه طیور ممکن است به پرریزی نیز منجر می شود مقادیر بالای روی به پر شدن روی در نسوج و تغییرات پاتولوژیکی در سنگدان و یا پانکراس منجر می شود. جوجه ها غشاء سنگدان رنگ پریده را نشان می دهند و ممکن است ظواهر شکافها و در موارد کمتری قرحه ای شدن را نشان دهند. آزمایش آسیب شناسی پوسته ریزی (Desquamation)اپتیلیال و در پالایش سلولهای التهابی را نشان میدهد. در پانکراس فضای آسینی گشاد میشود و استحاله و تغییرات را در سلولهای آسینی نشان میدهد.

این سلولهای اخير الذكر جراحاتش شامل از دست دادن گرانول های Zymogen(ماده غیر فعالی که ممکن است بوسیله عمل یک اسید آنزیم دیگر یا سایر مواد تبدیل به آنزیم گردد) واکوئل دار شدن سیتوپلاسم و حضور اجسام هیالن و سایر کثافات درون سلولی می­شود. مقدار خیلی زیاد روی مثل مواقعی که برای تولید پر ریزی اجباری از آن استفاده می شود سبب فعالیت کاهش یافته آنزیم وابسته به سلینیوم پراکسید از گلوتایون پلاسما می شود.

تجویز سلینیوم به برگرداندن فعالیت پراکسیداز گلوتاتیون منجر میشود اما از جلوگیری از تغییرات پاتولوژیکی در سنگدان و پانکراس عاجز می ماند. روی اضافی بمقدار کمتر (یعنی PPm2000)روی عمل پلاسما یا پراکسید از گلوتاتیون کبدی تأثیر ندارد اما عمل اگزوکرین پانکراس و پلاسما و غلظتهای نسوج الفاتوکوفرول در جوجه های تولید شده از جیره تخليص یافته تداخل پیدا می کند اما این تداخل در جوجه هائی که از جیره عملی و کاربردی صحیح استفاده میکنند صورت نمی گیرد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 13 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج