3

جیره غذایی بوقلمون برنز گوشتی

در یک دوره پرورش موفق بوقلمون گوشتی داشتن یک جیره غذایی مناسب می تواند پرورش دهنده را با بالا بردن ضریب تبدیل و در نتیجه تغذیه مناسب به یک پرورش ایده آل و در نتیجه سود مطلوب سوق دهد.در ادامه به بررسی تخصصی این موضوع و بررسی تخصصی نیازهای غذای بوقلمون برنز خواهیم پرداخت.

جیره غذایی بوقلمون

در مقالاتی دیگر به طور کامل در مورد جیره جوجه بوقلمون و جیره بوقلمون مولد(تخم گذار) توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی تخصصی جیره غذایی بوقلمون برنز گوشتی خواهیم پرداخت.

مقاله مرتبط با پرورش جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی بوقلمون مولد

تغذیه بوقلمون گوشتی

برخلاف سایر پرندگان گوشتی، وزن کشتار جنس نر و ماده بوقلمون متفاوت است و لذا باید دو جنس به صورت جداگانه تغذیه شوند.
نرها تا سن ۱۸ الی ۲۴ هفتگی و ماده ها تا سن ۱۵ الی ۱۶ هفتگی نگهداری می شوند.
تعدادی از ماده ها به صورت لاشه، کامل به فروش میرسند در حالی که نرها عمدتا قطعه بندی می شوند.
تغذیه بوقلمونها به گونه ای انجام می شود که منحنی رشد هدف آنها به ویژه در۶ هفته اول به خوبی دنبال شود.
در بوقلمون های تجاری، از دست دادن رشد جوجه ها در مراحل اولیه حیات آنها را به زحمت می توان در مراحل بعدی رشد آنها جبران کرد.
توجه به مقدار اسیدهای آمینه در جیره غذایی بوقلمون گوشتی در تمامی سنین از اهمیت فوق العاده برخوردار است.
به موازات افزایش سن بوقلمونها، نسبت اسیدهای أمينه به انرژی را در جیره های آنها خیلی عریض و طویل نفرمایید.
مصرف مقادیر ناکافی از اسیدهای آمینه بخصوص بعد از سن ۱۴ هفتگی اثر نامطلوبی بر وزن بدن و عملکرد گوشت سینه آنها دارد.

مطمئن شوید عوامل مدیریتی اثر نامطلوبی بر مصرف خوراک بوقلمون ها ندارد.
به این منظور دان خوری و آبخوری کافی در مزرعه وجود داشته باشد و به ویژه در لحظاتی که تراکم بوقلمونها بالا است از این تجهیزات استفاده به عمل آید.
هرگاه مصرف خوراک کاهش پیدا کرد، نسبت اسیدهای آمینه به انرژی جیره را افزایش دهید تا مصرف اسیدهای آمینه افزایش یابد.

کیفیت پروتئین مورد استفاده در جیره از اهمیت زیادی برخوردار است.
مصرف پودر ماهی در جیره بوقلمون های جوان مناسب است و به توازن اسیدهای آمینه کمک کرده و خطرات ناشی از تغییر و تنوع مواد مغذی خوراکها به ویژه کنجاله سویا را کاهش می دهد.
استفاده از مواد خوراکی با پروتئین با قابلیت هضم نامناسب محدود شود.
پروتئین اضافی و هضم نشده، به مدفوع راه یافته و باعث تولید آمونیاک بیشتری در بستر می گردد.
آمونیاک بستر به نوبه خود منجر به تاول سینه و دیگر آزارهای محیطی بوقلمون ها می گردد.
با توجه به دانش علمی تغذیه پرندگان، عملیات مدیریتی جاری در مورد پرورش سویه های مدرن بوقلمون و جدیدترین اهدافی که در مورد عملکرد تولید بوقلمون ها به انجام رسیده است، یک سری توصیه های تغذیه ای به عمل آمده است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

 

جیره غذایی بوقلمون گوشتی و سویه:

سویه های بزرگ بوقلمون در طول دوره رشد خود با افزایش وزن روزانه مناسبی به رشد ادامه میدهند.
وظیفه جیره نویسی، حفظ تمامیت سیستم استخوانی و ایجاد توازن مناسب در نسبت چربی به پروتئین لاشه است.
به طور کلی بوقلمون های جوان نسب به پروتئین جیره بهتر جواب می دهند در حالی که رشد اقتصادی پرندگان بزرگتر عمدتا با مصرف انرژی در ارتباط است.
در طول تاریخ توسعه لاین ها و سویه های بوقلمون، تغییرات عمده ای را شاهد بوده ایم.
امروزه این تفاوت ها مورد توجه چندانی نیستند زیرا تمامی شرکت های اصلاح نژادی درصدد توسعه سویه های بزرگتری هستند که در سنین بالاتر به بازار عرضه شوند.
این روند تمایل به بلوغ در سنین بیشتر که در کشورهای اروپایی مدت ها است رایج گردیده است اکنون به عنوان نوعی استاندارد جهانی به کار می رود و لذا در حال حاضر به بتغذیه بوقلمون برنز گوشتی «مختص سویه»توجهی چندانی نمی شود.

بوقلمون گوشتی

دانخوری اتوماتیک بوقلمون

نیازهای غذایی بوقلمون گوشتی

برنامه مناسب غذایی هر گله تابع شرایط مختلف مدیریتی، محیطی و اقتصادی است که ممکن است متفاوت از توصیه­ های تغذیه­ ای باشد که عملا در آزمایشات علمی مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین توصیه­ های علمی به عنوان راهنما عمل می کند و نباید در رابطه با وزن بدن و دیگر اهداف تولیدی، انتظار ضمانت صد در صد از تغذیه بوقلمون برنز گوشتی را داشته باشیم.

غذای بوقلمون برنز، تغذیه بوقلمون برنز گوشتی ،نیازهای غذایی، روش محاسبه، جدول بندی نیازهای مواد مغذی و مکانیسم جیره نویسی بوقلمون و جوجه­ گوشتی یکسان است.
با این وجود در بوقلمون، طول دوره پرورش بیشتر و تفاوت نیازهای رشد جنس نر و ماده برجسته ­تر است و از آنجا که پس از سنین ۲۰ هفتگی، ماده ها دیگر نگهداری نمی شوند، نحوه ارائه نیازهای بوقلمون اندکی با جوجه گوشتی تفاوت دارد.
در جدول زیر، هشت جیره متفاوت برای تغذیه بوقلمون برنز گوشتی  در سنین متفاوت ارائه شده است.
نیازهای مندرج در جدول برای هر دو جنس است ولی بسته به سن عرضه به بازار جنس ماده، تغییر جیره سریعتر است.
به عبارت بهتر جیره هایی را که در یک سن خاص به مصرف بوقلمونهای ماده میرسد، بوقلمونهای نر در سنین بعدتر یکی دو هفته مصرف می کنند.
سنین مربوطه در جدول نشان داده شده و در ردیفهای بعدی نیاز پروتئین، انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای آمینه و کلسیم، فسفر قابل جذب، سدیم و کلر به همراه اسیدلینولئیک لیست شده است.
ارقام متعلق به اسیدهای آمینه به دو صورت ارائه گردیده است.
ارقام داخل پرانتز نیاز اسیدهای آمینه قابل هضم و اعداد اصلی، نیاز اسید آمینه کل در  غذای بوقلمون برنز است.

مواد مغذی مورد نیاز بوقلمون گوشتی

دوره(هفته) جیره
بوقلمون نر
بوقلمون ماده
آغازین
4-0
4-0
رشد 1
5-6
5-6
رشد 2
7-9
7-8
رشد 3
10-12
9-10
توسعه 1
13-14
12_11
توسعه 2
15-16
13-14
پایانی 1
17-18
15-16
پایانی2
19-21
17-20
انرژی متابولیسمی Kcal/kg 3020 3100 3150 3250 3300 3350 3450 3500
پروتئین خام % 26-28 24-26 23-25 20-22 18-20 16-18 15-17 14-16
لایزین % 1.73-1.82 1.53-1.62 1.37-1.47 1.21-1.31 1.08-1.17 0.99-1.09 0.92-1.01 0.82-0.90
متیونین % 0.62-0.65 0.56-0.59 0.5-0.54 0.45-0.49 0.42-0.45 0.38-0.42 0.38-0.41 0.35-0.39
متیونین+ سیستین % 1.12-1.18 1.01-1.07 0.92-0.99 0.82-0.90 0.75-0.82 0.69-0.76 0.68-0.75 0.64-0.70
تریپتوفان % 0.25-0.26 0.24-0.26 0.22-0.24 0.2-0.22 0.2-0.21 0.18-0.2 0.18-0.2 0.16-0.18
ترئونین % 1.01-1.06 0.9-0.96 0.82-0.88 0.73-0.80 0.67-0.73 0.61-0.67 0.57-1.62 0.52-0.57
آرژینین % 1.77-1.86 1.57-1.67 1.4-1.51 1.25-1.35 1.11-1.21 1.02-1.12 0.96-1.05 0.86-0.95
والین % 1.16-1.22 1.04-1.1 0.94-1.01 0.85-0.92 0.77-0.83 0.7-0.77 0.66-0.73 0.61-0.67
ایزولوسین % 1.06-1.11 0.93-0.99 0.85-0.91 0.75-0.81 0.68-0.74 0.62-0.69 0.59-0.65 0.53-0.59
کلسیم % 1.49 1.38 1.24 1.14 1 1.01 0.93 0.82
فسفر قابل جذب % 0.76 0.69 0.62 0.57 0.5 0.51 0.46 0.41
فسفر غیر فیتات % 0.73 0.68 0.63 0.58 0.5 0.51 0.56 0.41
سدیم % 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
اسید لینوئیک % 1.25 1.2 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9

 

در جداول بعدی به ترتیب، ترکیب مواد مغذی، انرژی و اسیدهای آمینه ضروری برخی از رایجترین مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه بوقلمونها ارائه شده است.
این ارقام ضرورتا در مورد تمامی مواد همنام در مناطق مختلف دنیا صدق نمی کند.
پرورش دهندگان هر منطقه بسته به مواد خوراکی در دسترس خود باید آنالیز مواد مغذی موجود در مواد خوراکی بوقلمون های خود را در یک آزمایشگاه معتبر انجام داده و خصوصیات غذایی هر یک را تعیین کنند
در صورت عدم دسترسی به ارقام دقیق آزمایشگاهی، میانگین ارقام ارائه شده توسط مؤسسات معتبر منطقه ای یا جهانی با احتیاط بکار می رود و حتی المقدور پس از بررسی عکس العمل حیوان به آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ترکیب موادمغذی برخی مواد خوراکی قابل استفاده در تغذیه بوقلمون برنز

ماده خشک انرژی پروتئین چربی کلسیم فسفر کل فسفر قابل جذب سدیم کلر پتاسیم کولین اسیدلینوئیک
درصد کیلوکالری در کیلوگرم درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد میلی گرم در کیلوگرم درصد
ذرت 88 3275 8.5 3.5 0.03 0.29 0.09 0.01 0.05 0.40 620 1.88
گندم 86 3020 10.5 1.5 0.05 0.30 0.0.8 0.01 0.05 0.40 1000 0.62
جو 87 2800 9.8 1.6 0.06 0.36 0.12 0.04 0.13 0.35 990 0.70
کنجاله سویا 87 2150 47.5 1.4 0.3 0.70 0.25 0.02 0.03 2.25 2730 0.70
کنجاله منداب 88 1670 34.3 1.3 0.66 1.12 0.32 0.01 0.07 1.34 6700 0.30
نخود 87 2620 22.5 1 0.11 0.48 0.11 0.01 0.10 1 642 0.24
لوبیا 87 2850 24 0.9 0.11 0.62 0.20 0.02 0.09 1.06 1670 0.24
خوراک گلوتن ذرت 89 1920 22.7 2.7 0.12 0.50 0.18 0.03 0.05 0.38 330 1.35
پودر گلوتن ذرت 90 3560 61 3.2 0.40 0.50 0.18 0.01 0.05 0.16 1510 1.63
سبوس گندم 90 1475 15 5.2 0.19 1.10 0.35 0.04 0.03 1.25 1230 1.05
پودر گوشت و استخوان 93 2530 50 7.8 9.20 4.70 4.45 0.73 0.75 1.40 2000 0.80
روغن سویا 98.5 8900 99

غذای بوقلمون برنز

اسیدهای آمینه کل و قابل هضم برخی مواد خوراکی قابل استفاده در تغذیه بوقلمون برنز (درصد)

لایزین متیونین متیونین+سیستین تریپتوفان ترنونین ارژینین والین ایزولوسین
کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه
ذرت 0.24 0.22 0.18 0.17 0.37 0.34 0.06 0.05 0.31 0.27 0.41 0.38 0.42 0.38 0.30 0.270
گندم 0.29 0.24 0.17 0.15 0.41 0.36 0.13 0.11 0.31 0.25 0.49 0.42 0.44 0.39 0.35 0.31
جو 0.36 0.30 0.15 0.41 0.36 0.13 0.11 0.34 0.28 0.50 0.50 0.43 0.48 0.41 0.34 0.30
کنجاله سویا 2.93 2.63 0.68 0.63 1.38 1.21 0.61 0.51 1.86 1.66 3.46 3.18 2.23 2 2.16 1.98
کنجاله منداب 1.92 1.54 0.69 0.61 1.56 1.27 0.45 0.40 1.51 1.21 2.08 1.87 1.74 1.45 1.34 1.14
نخود 1.57 1.23 1.23 0.17 0.56 0.42 0.20 0.16 0.81 0.69 2.14 2.10 1.04 0.91 0.88 0.80
لوبیا 1.55 1.40 0.19 0.16 0.50 0.41 0.21 0.17 0.86 0.75 2.12 1.94 1.12 0.94 0.99 0.86
خوراک گلوتن ذرت 0.74 0.58 0.39 0.32 0.85 0.64 0.13 0.11 0.84 0.67 1.01 0.97 1.13 0.95 0.72 0.59
پودر گلوتن ذرت 1.03 0.92 1.44 1.40 2.54 2.36 0.32 0.31 2.10 1.96 1.95 1.88 2.80 2.69 2.50 2.40
سبوس گندم 0.61 0.45 0.24 0.18 0.56 0.41 0.21 0.14 0.50 0.36 1.02 01.79 0.69 0.053 0.47 0.36
پودر گوشت و استخوان 2.43 1.97 0.67 0.57 1.16 0.86 0.32 0.25 1.58 1.25 3.36 2.82 2.14 1.78 1.36 0.14
روغن سویا

جیره غذایی بوقلمون گوشتی – غذای بوقلمون برنز

جدول بعدی ارقام قابلیت هضم اسیدهای آمینه ضروری مهم در برخی خوراک های رایج در جیره بوقلمونها ارائه شده است.
در صورت تمایل به جیره نویسی مناسب تغذیه بوقلمون برنز گوشتی  بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم (مندرج در ستون دوم نیازهای اسید آمینه در جدول اول)، درصد اسید آمینه اندازه گیری شده را در این ضرایب ضرب کرده و به عنوان اسید آمینه قابل هضم در مرحله جیره نویسی در غذای بوقلمون برنز بکار می بریم.
قابلیت هضم اسیدهای آمینه ارقام ثابتی نیست و ممکن است بطورطبیعی حتی در یک رقم (واریته) از یک محصول زراعی مشخص تغییر کند.
بعلاوه شرایط آب و هوایی، فصل کشت، کیفیت ذخیره سازی، عملیات فراوری و … بر قابلیت هضم آن تأثیرر میگذارد. برای مثال اعمال حرارت بیش از اندازه بر محصولاتی از قبیل کنجاله ها موجب کاهش قابلیت هضم کل پروتئین و نیز قابلیت هضم اسیدهای أمينه به ویژه برخی از آنها (لایزین و آرژینین) می شود.
تغذیه دقیق اسیدهای آمینه در پرندگان، مستلزم رعایت اصول علمی و پرنسیپهای آزمایشگاهی خاصی است که در کتب کلاسیک تغذیه به آن اشاره شده است.

ضرایب قابلیت هضم اسیدهای آمینه برای بوقلمون

لایزین متیونین متیونین+سیستین ترئونین تریپتوفان آرژینین
جو 88 88 89 85 69 85
گندم 10.5 86 91 91 87 86 85
خوراک گندم 80 83 78 73 79 80
ذرت 8 درصد 92 94 90 85 81 93
سورگوم 90 89 84 83 87 88
پودر ماهی خوب 90 90 88 85 82 85
مخلوط پودر ماهی 86 86 82 80 78 82
نخود 85 73 68 78 66 87
کنجاله منداب 80 84 80 73 80 87
کنجاله سویا 44 درصد 88 89 84 82 84 90
گلوتن ذرت 60 76 88 83 79 66 86
کنجاله آفتابگردان 87 92 87 82 87 93
لایزین هیدروکلراید 100
دی ال متیونین 100 100
ال ترئونین 100

جیره غذایی بوقلمون گوشتی

مواد معدنی و ویتامین ها

همچنین نیازهای مواد معدنی و ویتامین در غذای بوقلمون برنز گوشتی در جدول زیر ارائه گردیده است

ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز تغذیه بوقلمون برنز گوشتی

ویتامین در هر کیلوگرم در کیلوگرم سن(هفته) سن(هفته) سن(هفته)
جیره 0-4 5-12 13تا کشتار
ویتامین A IU 15000 1000 8000
ویتامین D3 IU 5000 3000 2000
ویتامین E mg 100 80 50
ویتامین K mg 5 3 3
اسیدفولیک mg 3 2 2
اسیدنیکوتینیک mg 75 50 40
اسیدپنتوتنیک mg 25 15 15
ریبوفلاوین (B2) mg 8 6 6
تیامین (B1) mg 5 1 1
پیریدوکسین (B6) mg 7 5 3
بیوتین mg 300 300 200
کولین کلراید mg 400 150 100
ویتامین B12 mg 20 20 20
ید mg 2 2 2
سلنیم mg 200 200 200
مس mg 20 20 20
آهن mg 50 20 20
منگنز mg 120 100 100
روی mg 100 70 70

 


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 22 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. هادی شیخی گفت:

  واقعا ممنون،شما دان مخصوص بوقلمون هم برای فروش دارید؟

  1. علیرضا نیازی گفت:

   سلام،
   بله
   لطفا از طریق واتس آپ و یا تماس تلفنی با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید

 2. رضا گفت:

  با سلام
  من برای پرورشم احتیاج به جیره بوقلمون دارم

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج