در یک دوره پرورش موفق بوقلمون گوشتی داشتن یک جیره غذایی مناسب می تواند پرورش دهنده را با بالا بردن ضریب تبدیل و در نتیجه تغذیه مناسب به یک پرورش ایده آل و در نتیجه سود مطلوب سوق دهد.در ادامه به بررسی تخصصی این موضوع و بررسی تخصصی نیازهای غذای بوقلمون برنز خواهیم پرداخت.جیره غذایی بوقلمون

در مقالاتی دیگر به طور کامل در مورد جیره جوجه بوقلمون و جیره بوقلمون مولد(تخم گذار) توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی تخصصی جیره غذایی بوقلمون برنز گوشتی خواهیم پرداخت.

مقاله مرتبط با پرورش جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی جوجه بوقلمون
مقاله مرتبط با جیره غذایی بوقلمون مولد

تغذیه بوقلمون گوشتی

برخلاف سایر پرندگان گوشتی، وزن کشتار جنس نر و ماده بوقلمون متفاوت است و لذا باید دو جنس به صورت جداگانه تغذیه شوند.
نرها تا سن ۱۸ الی ۲۴ هفتگی و ماده ها تا سن ۱۵ الی ۱۶ هفتگی نگهداری می شوند.
تعدادی از ماده ها به صورت لاشه، کامل به فروش میرسند در حالی که نرها عمدتا قطعه بندی می شوند.
تغذیه بوقلمونها به گونه ای انجام می شود که منحنی رشد هدف آنها به ویژه در۶ هفته اول به خوبی دنبال شود.
در بوقلمون های تجاری، از دست دادن رشد جوجه ها در مراحل اولیه حیات آنها را به زحمت می توان در مراحل بعدی رشد آنها جبران کرد.
توجه به مقدار اسیدهای آمینه در جیره غذایی بوقلمون گوشتی در تمامی سنین از اهمیت فوق العاده برخوردار است.
به موازات افزایش سن بوقلمونها، نسبت اسیدهای أمينه به انرژی را در جیره های آنها خیلی عریض و طویل نفرمایید.
مصرف مقادیر ناکافی از اسیدهای آمینه بخصوص بعد از سن ۱۴ هفتگی اثر نامطلوبی بر وزن بدن و عملکرد گوشت سینه آنها دارد.

مطمئن شوید عوامل مدیریتی اثر نامطلوبی بر مصرف خوراک بوقلمون ها ندارد.
به این منظور دان خوری و آبخوری کافی در مزرعه وجود داشته باشد و به ویژه در لحظاتی که تراکم بوقلمونها بالا است از این تجهیزات استفاده به عمل آید.
هرگاه مصرف خوراک کاهش پیدا کرد، نسبت اسیدهای آمینه به انرژی جیره را افزایش دهید تا مصرف اسیدهای آمینه افزایش یابد.

کیفیت پروتئین مورد استفاده در جیره از اهمیت زیادی برخوردار است.
مصرف پودر ماهی در جیره بوقلمون های جوان مناسب است و به توازن اسیدهای آمینه کمک کرده و خطرات ناشی از تغییر و تنوع مواد مغذی خوراکها به ویژه کنجاله سویا را کاهش می دهد.
استفاده از مواد خوراکی با پروتئین با قابلیت هضم نامناسب محدود شود.
پروتئین اضافی و هضم نشده، به مدفوع راه یافته و باعث تولید آمونیاک بیشتری در بستر می گردد.
آمونیاک بستر به نوبه خود منجر به تاول سینه و دیگر آزارهای محیطی بوقلمون ها می گردد.
با توجه به دانش علمی تغذیه پرندگان، عملیات مدیریتی جاری در مورد پرورش سویه های مدرن بوقلمون و جدیدترین اهدافی که در مورد عملکرد تولید بوقلمون ها به انجام رسیده است، یک سری توصیه های تغذیه ای به عمل آمده است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

 

جیره غذایی بوقلمون گوشتی و سویه:

سویه های بزرگ بوقلمون در طول دوره رشد خود با افزایش وزن روزانه مناسبی به رشد ادامه میدهند.
وظیفه جیره نویسی، حفظ تمامیت سیستم استخوانی و ایجاد توازن مناسب در نسبت چربی به پروتئین لاشه است.
به طور کلی بوقلمون های جوان نسب به پروتئین جیره بهتر جواب می دهند در حالی که رشد اقتصادی پرندگان بزرگتر عمدتا با مصرف انرژی در ارتباط است.
در طول تاریخ توسعه لاین ها و سویه های بوقلمون، تغییرات عمده ای را شاهد بوده ایم.
امروزه این تفاوت ها مورد توجه چندانی نیستند زیرا تمامی شرکت های اصلاح نژادی درصدد توسعه سویه های بزرگتری هستند که در سنین بالاتر به بازار عرضه شوند.
این روند تمایل به بلوغ در سنین بیشتر که در کشورهای اروپایی مدت ها است رایج گردیده است اکنون به عنوان نوعی استاندارد جهانی به کار می رود و لذا در حال حاضر به بتغذیه بوقلمون برنز گوشتی «مختص سویه»توجهی چندانی نمی شود.

بوقلمون گوشتی

دانخوری اتوماتیک بوقلمون

نیازهای غذایی بوقلمون گوشتی

برنامه مناسب غذایی هر گله تابع شرایط مختلف مدیریتی، محیطی و اقتصادی است که ممکن است متفاوت از توصیه­ های تغذیه­ ای باشد که عملا در آزمایشات علمی مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین توصیه­ های علمی به عنوان راهنما عمل می کند و نباید در رابطه با وزن بدن و دیگر اهداف تولیدی، انتظار ضمانت صد در صد از تغذیه بوقلمون برنز گوشتی را داشته باشیم.

غذای بوقلمون برنز، تغذیه بوقلمون برنز گوشتی ،نیازهای غذایی، روش محاسبه، جدول بندی نیازهای مواد مغذی و مکانیسم جیره نویسی بوقلمون و جوجه­ گوشتی یکسان است.
با این وجود در بوقلمون، طول دوره پرورش بیشتر و تفاوت نیازهای رشد جنس نر و ماده برجسته ­تر است و از آنجا که پس از سنین ۲۰ هفتگی، ماده ها دیگر نگهداری نمی شوند، نحوه ارائه نیازهای بوقلمون اندکی با جوجه گوشتی تفاوت دارد.
در جدول زیر، هشت جیره متفاوت برای تغذیه بوقلمون برنز گوشتی  در سنین متفاوت ارائه شده است.
نیازهای مندرج در جدول برای هر دو جنس است ولی بسته به سن عرضه به بازار جنس ماده، تغییر جیره سریعتر است.
به عبارت بهتر جیره هایی را که در یک سن خاص به مصرف بوقلمونهای ماده میرسد، بوقلمونهای نر در سنین بعدتر یکی دو هفته مصرف می کنند.
سنین مربوطه در جدول نشان داده شده و در ردیفهای بعدی نیاز پروتئین، انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای آمینه و کلسیم، فسفر قابل جذب، سدیم و کلر به همراه اسیدلینولئیک لیست شده است.
ارقام متعلق به اسیدهای آمینه به دو صورت ارائه گردیده است.
ارقام داخل پرانتز نیاز اسیدهای آمینه قابل هضم و اعداد اصلی، نیاز اسید آمینه کل در  غذای بوقلمون برنز است.

مواد مغذی مورد نیاز بوقلمون گوشتی

دوره(هفته) جیره
بوقلمون نر
بوقلمون ماده
آغازین
۴-۰
۴-۰
رشد ۱
۵-۶
۵-۶
رشد ۲
۷-۹
۷-۸
رشد ۳
۱۰-۱۲
۹-۱۰
توسعه ۱
۱۳-۱۴
۱۲_۱۱
توسعه ۲
۱۵-۱۶
۱۳-۱۴
پایانی ۱
۱۷-۱۸
۱۵-۱۶
پایانی۲
۱۹-۲۱
۱۷-۲۰
انرژی متابولیسمی Kcal/kg ۳۰۲۰ ۳۱۰۰ ۳۱۵۰ ۳۲۵۰ ۳۳۰۰ ۳۳۵۰ ۳۴۵۰ ۳۵۰۰
پروتئین خام % ۲۶-۲۸ ۲۴-۲۶ ۲۳-۲۵ ۲۰-۲۲ ۱۸-۲۰ ۱۶-۱۸ ۱۵-۱۷ ۱۴-۱۶
لایزین % ۱٫۷۳-۱٫۸۲ ۱٫۵۳-۱٫۶۲ ۱٫۳۷-۱٫۴۷ ۱٫۲۱-۱٫۳۱ ۱٫۰۸-۱٫۱۷ ۰٫۹۹-۱٫۰۹ ۰٫۹۲-۱٫۰۱ ۰٫۸۲-۰٫۹۰
متیونین % ۰٫۶۲-۰٫۶۵ ۰٫۵۶-۰٫۵۹ ۰٫۵-۰٫۵۴ ۰٫۴۵-۰٫۴۹ ۰٫۴۲-۰٫۴۵ ۰٫۳۸-۰٫۴۲ ۰٫۳۸-۰٫۴۱ ۰٫۳۵-۰٫۳۹
متیونین+ سیستین % ۱٫۱۲-۱٫۱۸ ۱٫۰۱-۱٫۰۷ ۰٫۹۲-۰٫۹۹ ۰٫۸۲-۰٫۹۰ ۰٫۷۵-۰٫۸۲ ۰٫۶۹-۰٫۷۶ ۰٫۶۸-۰٫۷۵ ۰٫۶۴-۰٫۷۰
تریپتوفان % ۰٫۲۵-۰٫۲۶ ۰٫۲۴-۰٫۲۶ ۰٫۲۲-۰٫۲۴ ۰٫۲-۰٫۲۲ ۰٫۲-۰٫۲۱ ۰٫۱۸-۰٫۲ ۰٫۱۸-۰٫۲ ۰٫۱۶-۰٫۱۸
ترئونین % ۱٫۰۱-۱٫۰۶ ۰٫۹-۰٫۹۶ ۰٫۸۲-۰٫۸۸ ۰٫۷۳-۰٫۸۰ ۰٫۶۷-۰٫۷۳ ۰٫۶۱-۰٫۶۷ ۰٫۵۷-۱٫۶۲ ۰٫۵۲-۰٫۵۷
آرژینین % ۱٫۷۷-۱٫۸۶ ۱٫۵۷-۱٫۶۷ ۱٫۴-۱٫۵۱ ۱٫۲۵-۱٫۳۵ ۱٫۱۱-۱٫۲۱ ۱٫۰۲-۱٫۱۲ ۰٫۹۶-۱٫۰۵ ۰٫۸۶-۰٫۹۵
والین % ۱٫۱۶-۱٫۲۲ ۱٫۰۴-۱٫۱ ۰٫۹۴-۱٫۰۱ ۰٫۸۵-۰٫۹۲ ۰٫۷۷-۰٫۸۳ ۰٫۷-۰٫۷۷ ۰٫۶۶-۰٫۷۳ ۰٫۶۱-۰٫۶۷
ایزولوسین % ۱٫۰۶-۱٫۱۱ ۰٫۹۳-۰٫۹۹ ۰٫۸۵-۰٫۹۱ ۰٫۷۵-۰٫۸۱ ۰٫۶۸-۰٫۷۴ ۰٫۶۲-۰٫۶۹ ۰٫۵۹-۰٫۶۵ ۰٫۵۳-۰٫۵۹
کلسیم % ۱٫۴۹ ۱٫۳۸ ۱٫۲۴ ۱٫۱۴ ۱ ۱٫۰۱ ۰٫۹۳ ۰٫۸۲
فسفر قابل جذب % ۰٫۷۶ ۰٫۶۹ ۰٫۶۲ ۰٫۵۷ ۰٫۵ ۰٫۵۱ ۰٫۴۶ ۰٫۴۱
فسفر غیر فیتات % ۰٫۷۳ ۰٫۶۸ ۰٫۶۳ ۰٫۵۸ ۰٫۵ ۰٫۵۱ ۰٫۵۶ ۰٫۴۱
سدیم % ۰٫۱۷ ۰٫۱۷ ۰٫۱۶ ۰٫۱۶ ۰٫۱۵ ۰٫۱۵ ۰٫۱۵ ۰٫۱۵
اسید لینوئیک % ۱٫۲۵ ۱٫۲ ۱٫۱ ۱ ۱ ۰٫۹ ۰٫۹ ۰٫۹

 

در جداول بعدی به ترتیب، ترکیب مواد مغذی، انرژی و اسیدهای آمینه ضروری برخی از رایجترین مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه بوقلمونها ارائه شده است.
این ارقام ضرورتا در مورد تمامی مواد همنام در مناطق مختلف دنیا صدق نمی کند.
پرورش دهندگان هر منطقه بسته به مواد خوراکی در دسترس خود باید آنالیز مواد مغذی موجود در مواد خوراکی بوقلمون های خود را در یک آزمایشگاه معتبر انجام داده و خصوصیات غذایی هر یک را تعیین کنند
در صورت عدم دسترسی به ارقام دقیق آزمایشگاهی، میانگین ارقام ارائه شده توسط مؤسسات معتبر منطقه ای یا جهانی با احتیاط بکار می رود و حتی المقدور پس از بررسی عکس العمل حیوان به آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ترکیب موادمغذی برخی مواد خوراکی قابل استفاده در تغذیه بوقلمون برنز

ماده خشک انرژی پروتئین چربی کلسیم فسفر کل فسفر قابل جذب سدیم کلر پتاسیم کولین اسیدلینوئیک
درصد کیلوکالری در کیلوگرم درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد میلی گرم در کیلوگرم درصد
ذرت ۸۸ ۳۲۷۵ ۸٫۵ ۳٫۵ ۰٫۰۳ ۰٫۲۹ ۰٫۰۹ ۰٫۰۱ ۰٫۰۵ ۰٫۴۰ ۶۲۰ ۱٫۸۸
گندم ۸۶ ۳۰۲۰ ۱۰٫۵ ۱٫۵ ۰٫۰۵ ۰٫۳۰ ۰٫۰٫۸ ۰٫۰۱ ۰٫۰۵ ۰٫۴۰ ۱۰۰۰ ۰٫۶۲
جو ۸۷ ۲۸۰۰ ۹٫۸ ۱٫۶ ۰٫۰۶ ۰٫۳۶ ۰٫۱۲ ۰٫۰۴ ۰٫۱۳ ۰٫۳۵ ۹۹۰ ۰٫۷۰
کنجاله سویا ۸۷ ۲۱۵۰ ۴۷٫۵ ۱٫۴ ۰٫۳ ۰٫۷۰ ۰٫۲۵ ۰٫۰۲ ۰٫۰۳ ۲٫۲۵ ۲۷۳۰ ۰٫۷۰
کنجاله منداب ۸۸ ۱۶۷۰ ۳۴٫۳ ۱٫۳ ۰٫۶۶ ۱٫۱۲ ۰٫۳۲ ۰٫۰۱ ۰٫۰۷ ۱٫۳۴ ۶۷۰۰ ۰٫۳۰
نخود ۸۷ ۲۶۲۰ ۲۲٫۵ ۱ ۰٫۱۱ ۰٫۴۸ ۰٫۱۱ ۰٫۰۱ ۰٫۱۰ ۱ ۶۴۲ ۰٫۲۴
لوبیا ۸۷ ۲۸۵۰ ۲۴ ۰٫۹ ۰٫۱۱ ۰٫۶۲ ۰٫۲۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۹ ۱٫۰۶ ۱۶۷۰ ۰٫۲۴
خوراک گلوتن ذرت ۸۹ ۱۹۲۰ ۲۲٫۷ ۲٫۷ ۰٫۱۲ ۰٫۵۰ ۰٫۱۸ ۰٫۰۳ ۰٫۰۵ ۰٫۳۸ ۳۳۰ ۱٫۳۵
پودر گلوتن ذرت ۹۰ ۳۵۶۰ ۶۱ ۳٫۲ ۰٫۴۰ ۰٫۵۰ ۰٫۱۸ ۰٫۰۱ ۰٫۰۵ ۰٫۱۶ ۱۵۱۰ ۱٫۶۳
سبوس گندم ۹۰ ۱۴۷۵ ۱۵ ۵٫۲ ۰٫۱۹ ۱٫۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ ۱٫۲۵ ۱۲۳۰ ۱٫۰۵
پودر گوشت و استخوان ۹۳ ۲۵۳۰ ۵۰ ۷٫۸ ۹٫۲۰ ۴٫۷۰ ۴٫۴۵ ۰٫۷۳ ۰٫۷۵ ۱٫۴۰ ۲۰۰۰ ۰٫۸۰
روغن سویا ۹۸٫۵ ۸۹۰۰ ۹۹

غذای بوقلمون برنز

اسیدهای آمینه کل و قابل هضم برخی مواد خوراکی قابل استفاده در تغذیه بوقلمون برنز (درصد)

لایزین متیونین متیونین+سیستین تریپتوفان ترنونین ارژینین والین ایزولوسین
کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه کل ق.ه
ذرت ۰٫۲۴ ۰٫۲۲ ۰٫۱۸ ۰٫۱۷ ۰٫۳۷ ۰٫۳۴ ۰٫۰۶ ۰٫۰۵ ۰٫۳۱ ۰٫۲۷ ۰٫۴۱ ۰٫۳۸ ۰٫۴۲ ۰٫۳۸ ۰٫۳۰ ۰٫۲۷۰
گندم ۰٫۲۹ ۰٫۲۴ ۰٫۱۷ ۰٫۱۵ ۰٫۴۱ ۰٫۳۶ ۰٫۱۳ ۰٫۱۱ ۰٫۳۱ ۰٫۲۵ ۰٫۴۹ ۰٫۴۲ ۰٫۴۴ ۰٫۳۹ ۰٫۳۵ ۰٫۳۱
جو ۰٫۳۶ ۰٫۳۰ ۰٫۱۵ ۰٫۴۱ ۰٫۳۶ ۰٫۱۳ ۰٫۱۱ ۰٫۳۴ ۰٫۲۸ ۰٫۵۰ ۰٫۵۰ ۰٫۴۳ ۰٫۴۸ ۰٫۴۱ ۰٫۳۴ ۰٫۳۰
کنجاله سویا ۲٫۹۳ ۲٫۶۳ ۰٫۶۸ ۰٫۶۳ ۱٫۳۸ ۱٫۲۱ ۰٫۶۱ ۰٫۵۱ ۱٫۸۶ ۱٫۶۶ ۳٫۴۶ ۳٫۱۸ ۲٫۲۳ ۲ ۲٫۱۶ ۱٫۹۸
کنجاله منداب ۱٫۹۲ ۱٫۵۴ ۰٫۶۹ ۰٫۶۱ ۱٫۵۶ ۱٫۲۷ ۰٫۴۵ ۰٫۴۰ ۱٫۵۱ ۱٫۲۱ ۲٫۰۸ ۱٫۸۷ ۱٫۷۴ ۱٫۴۵ ۱٫۳۴ ۱٫۱۴
نخود ۱٫۵۷ ۱٫۲۳ ۱٫۲۳ ۰٫۱۷ ۰٫۵۶ ۰٫۴۲ ۰٫۲۰ ۰٫۱۶ ۰٫۸۱ ۰٫۶۹ ۲٫۱۴ ۲٫۱۰ ۱٫۰۴ ۰٫۹۱ ۰٫۸۸ ۰٫۸۰
لوبیا ۱٫۵۵ ۱٫۴۰ ۰٫۱۹ ۰٫۱۶ ۰٫۵۰ ۰٫۴۱ ۰٫۲۱ ۰٫۱۷ ۰٫۸۶ ۰٫۷۵ ۲٫۱۲ ۱٫۹۴ ۱٫۱۲ ۰٫۹۴ ۰٫۹۹ ۰٫۸۶
خوراک گلوتن ذرت ۰٫۷۴ ۰٫۵۸ ۰٫۳۹ ۰٫۳۲ ۰٫۸۵ ۰٫۶۴ ۰٫۱۳ ۰٫۱۱ ۰٫۸۴ ۰٫۶۷ ۱٫۰۱ ۰٫۹۷ ۱٫۱۳ ۰٫۹۵ ۰٫۷۲ ۰٫۵۹
پودر گلوتن ذرت ۱٫۰۳ ۰٫۹۲ ۱٫۴۴ ۱٫۴۰ ۲٫۵۴ ۲٫۳۶ ۰٫۳۲ ۰٫۳۱ ۲٫۱۰ ۱٫۹۶ ۱٫۹۵ ۱٫۸۸ ۲٫۸۰ ۲٫۶۹ ۲٫۵۰ ۲٫۴۰
سبوس گندم ۰٫۶۱ ۰٫۴۵ ۰٫۲۴ ۰٫۱۸ ۰٫۵۶ ۰٫۴۱ ۰٫۲۱ ۰٫۱۴ ۰٫۵۰ ۰٫۳۶ ۱٫۰۲ ۰۱٫۷۹ ۰٫۶۹ ۰٫۰۵۳ ۰٫۴۷ ۰٫۳۶
پودر گوشت و استخوان ۲٫۴۳ ۱٫۹۷ ۰٫۶۷ ۰٫۵۷ ۱٫۱۶ ۰٫۸۶ ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۱٫۵۸ ۱٫۲۵ ۳٫۳۶ ۲٫۸۲ ۲٫۱۴ ۱٫۷۸ ۱٫۳۶ ۰٫۱۴
روغن سویا

جیره غذایی بوقلمون گوشتی – غذای بوقلمون برنز

جدول بعدی ارقام قابلیت هضم اسیدهای آمینه ضروری مهم در برخی خوراک های رایج در جیره بوقلمونها ارائه شده است.
در صورت تمایل به جیره نویسی مناسب تغذیه بوقلمون برنز گوشتی  بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم (مندرج در ستون دوم نیازهای اسید آمینه در جدول اول)، درصد اسید آمینه اندازه گیری شده را در این ضرایب ضرب کرده و به عنوان اسید آمینه قابل هضم در مرحله جیره نویسی در غذای بوقلمون برنز بکار می بریم.
قابلیت هضم اسیدهای آمینه ارقام ثابتی نیست و ممکن است بطورطبیعی حتی در یک رقم (واریته) از یک محصول زراعی مشخص تغییر کند.
بعلاوه شرایط آب و هوایی، فصل کشت، کیفیت ذخیره سازی، عملیات فراوری و … بر قابلیت هضم آن تأثیرر میگذارد. برای مثال اعمال حرارت بیش از اندازه بر محصولاتی از قبیل کنجاله ها موجب کاهش قابلیت هضم کل پروتئین و نیز قابلیت هضم اسیدهای أمينه به ویژه برخی از آنها (لایزین و آرژینین) می شود.
تغذیه دقیق اسیدهای آمینه در پرندگان، مستلزم رعایت اصول علمی و پرنسیپهای آزمایشگاهی خاصی است که در کتب کلاسیک تغذیه به آن اشاره شده است.

ضرایب قابلیت هضم اسیدهای آمینه برای بوقلمون

لایزین متیونین متیونین+سیستین ترئونین تریپتوفان آرژینین
جو ۸۸ ۸۸ ۸۹ ۸۵ ۶۹ ۸۵
گندم ۱۰٫۵ ۸۶ ۹۱ ۹۱ ۸۷ ۸۶ ۸۵
خوراک گندم ۸۰ ۸۳ ۷۸ ۷۳ ۷۹ ۸۰
ذرت ۸ درصد ۹۲ ۹۴ ۹۰ ۸۵ ۸۱ ۹۳
سورگوم ۹۰ ۸۹ ۸۴ ۸۳ ۸۷ ۸۸
پودر ماهی خوب ۹۰ ۹۰ ۸۸ ۸۵ ۸۲ ۸۵
مخلوط پودر ماهی ۸۶ ۸۶ ۸۲ ۸۰ ۷۸ ۸۲
نخود ۸۵ ۷۳ ۶۸ ۷۸ ۶۶ ۸۷
کنجاله منداب ۸۰ ۸۴ ۸۰ ۷۳ ۸۰ ۸۷
کنجاله سویا ۴۴ درصد ۸۸ ۸۹ ۸۴ ۸۲ ۸۴ ۹۰
گلوتن ذرت ۶۰ ۷۶ ۸۸ ۸۳ ۷۹ ۶۶ ۸۶
کنجاله آفتابگردان ۸۷ ۹۲ ۸۷ ۸۲ ۸۷ ۹۳
لایزین هیدروکلراید ۱۰۰
دی ال متیونین ۱۰۰ ۱۰۰
ال ترئونین ۱۰۰

جیره غذایی بوقلمون گوشتی

مواد معدنی و ویتامین ها

همچنین نیازهای مواد معدنی و ویتامین در غذای بوقلمون برنز گوشتی در جدول زیر ارائه گردیده است

ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز تغذیه بوقلمون برنز گوشتی

ویتامین در هر کیلوگرم در کیلوگرم سن(هفته) سن(هفته) سن(هفته)
جیره ۰-۴ ۵-۱۲ ۱۳تا کشتار
ویتامین A IU ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰۰
ویتامین D3 IU ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰
ویتامین E mg ۱۰۰ ۸۰ ۵۰
ویتامین K mg ۵ ۳ ۳
اسیدفولیک mg ۳ ۲ ۲
اسیدنیکوتینیک mg ۷۵ ۵۰ ۴۰
اسیدپنتوتنیک mg ۲۵ ۱۵ ۱۵
ریبوفلاوین (B2) mg ۸ ۶ ۶
تیامین (B1) mg ۵ ۱ ۱
پیریدوکسین (B6) mg ۷ ۵ ۳
بیوتین mg ۳۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰
کولین کلراید mg ۴۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰
ویتامین B12 mg ۲۰ ۲۰ ۲۰
ید mg ۲ ۲ ۲
سلنیم mg ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
مس mg ۲۰ ۲۰ ۲۰
آهن mg ۵۰ ۲۰ ۲۰
منگنز mg ۱۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
روی mg ۱۰۰ ۷۰ ۷۰

 


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت. 

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 20 امتیاز از مجموع: 5]

ترجمه

3 پاسخ
  • علیرضا نیازی
   علیرضا نیازی گفته:

   سلام،
   بله
   لطفا از طریق واتس آپ و یا تماس تلفنی با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *