0

جیره غذایی غاز و قوغاز مولد

جیره غذایی غاز و قوغاز مولد

مهمترین موصوعی که در پرورش غاز مهم است جیره غذایی آن ها است. جیره غذایی غاز مولد یا عذای غاز  و جیره غذایی قوغاز یا غذای قوغاز متناسب با سن غاز می باشد که مهم ترین عامل در تولید تخم در پرنده می باشد. . در ادامه با دو نوع جیره با سطح انرژی متفاوت در طول دوره تخم گذاری و همچنین پروتئین مورد نیاز در مصرف خوراک غاز و قوغاز می پردازیم.

خوراک دادن

جیره غذایی غاز مولد و جیره غذایی قوغاز مولد در طول دوره تخم گذاری شاید مهمترین دوره تغذیه در کل دوره پرورش غاز است. تغذيه ضعيف غازها در طول این دوره اثرات زیانباری بر تولید تخم خواهد داشت و در حال حاضر نرخ پایین تخم گذاری یکی از دغدغه های اصلی در تولید است. بایستی یادآور شد که غازها باید مواد مغذی کافی برای تأمین احتياجات نگهداری بدن و تولید تخم را دریافت کنند.

نتایج تعدادی از تحقیقات در سالهای اخیر نشان میدهد که احتياجات انرژی متابولیسم غاز در دوره تخم گذاری مابین ۸۵۰-۸۰۰ کیلوکالری به ازای هر پرنده در روز است. غازها بر خلاف دیگر گونه های طیور اهلی قادر به تنظیم خوراک مصرفی خود بر اساس نیازشان به انرژی نیستند، بنابراین در محاسبه سطح انرژی جیره غذایی، بایستی وزن بدن پرنده ها و دمای محیط مد نظر قرار گیرد و باید اطمینان حاصل کرد که :

  • غازها خیلی زیادانرژی مصرف نکنند.
  • مصرف پروتئین خام در طول دوره تخم گذاری بسته به میزان تخم گذاری و اندازه تخم باید ما بین ۵۰-۴۵ گرم در روز باشد که ۳۰-۲۵ گرم آن منحصرا برای تولید تخم است.
  • همچنین غازها باید بسته به اندازه تخم و میزان تخم گذاری بین ۱۲-۱۰ گرم کلسیم درروز جهت تشکیل پوسته تخم مصرف کنند؛ چرا که حدود ۱۲ درصد وزن تخم را پوستهتشکیل می دهد.
  • مصرف آمینواسیدهای ضروری،ویتامین هاوموادمعدنی مهم است وبایدمقدارآنهابرای تأمين احتياجات تولید تخم و رشد جنین آن کافی باشد. نمونه جیره های غذایی قابل استفاده با انرژی متابولیسم ۲۵۰۰-۲۲۰۰ کیلو کالری در کیلوگرم، ۱۳ – ۱۵ درصد پروتئین خام و 6-3 / 2 درصد کلسیم در جدول ۲ نشان داده شده است. با این حال گروهی دیگر از محققین برای دوره تخم گذاری گله های تخم گذار جیره غذایی با غلظت بالا و حاوی سطح انرژی ۲۸۰۰-۲۷۰۰ کیلو کالری در کیلوگرم، ۱۹-۱۸ درصد پروتئین خام و سطح كلسيم 8/3 – 6/3 درصد توصیه می کنند. احتياجات جیره غذایی در دوره تخم گذاری تا اندازهای به غلظت سایر مواد مغذی در جیره، دمای محیط و میزان تخم گذاری بستگی دارد ولی همان طوری که در بالا عنوان شد غاز تخم گذار (۷- 5 / 6 کیلوگرم) به همراه غاز نر بدون توجه به نوع جیره غذایی معمولاً باید ۸۵۰-۸۰۰ کیلو کالری انرژی متابولیسم به ازای هر پرنده در روز مصرف کند.

همچنین در اغلب موارد جیره غذایی غاز مولد و جیره غذایی قوغاز مولد در گله مادر را می توان همراه با یک مرتع با کیفیت خوب به غازهای تخم گذار تغذیه کرد. مرتع معمولاً سطوح کافی از پروتئین و ویتامین را تامین می کند ولی باید مراقب بود تا انرژی خوراک مصرفی به کمتر از ۸۵۰ تا ۸۰۰ کیلو کالری به ازای هر پرنده در روز کاهش پیدا نکند. به علاوه غازهای مادر در مرتع جهت تکمیل کلسیم مورد نیاز باید به آهک یا پودر صدف دسترسی آزاد داشته باشند.

جدول   جیره با سطح انرژی، پروتئین خام، آمینواسید و مواد معدنی توصیه شده برای غذای غاز و غذای قوغاز تخمگذار در طول دوره تخم گذاری.

جیره 1 جیره 2
انرژی متابولیسم

(کیلو کالری بر کیلوگرم)

2200 2500
پروتئین خام 13 8/14
درصد آمینواسیدها

لیزین

متیونین

آمینواسید گوگرددار

تریپتوفان

ترئونین

 

58/0

23/0

42/0

13/0

40/0

 

66/0

26/0

47/0

14/0

45/0

درصد مواد معدنی

کلسیم

فسفر کل

فسفر قابل استفاده

سدیم

کلر

 

60/0

56/0

32/0

12/0

12/0

 

00/3

60/0

36/0

14/0

14/0

در نبود جیره کامل برای غذای غاز و غذای قوغاز از چه جیره هایی می توان استفاده کرد؟

در شرایطی که جیره کامل گله مادر غاز در دسترس نباشد ، جيره گله مادر بوقلمون و مرغ می تواند جایگزین آن شود، که این جیره غذایی ویتامین ها و مواد معدنی کافی برای تولید تخم، رشد جنین و تفریخ جوجه غازها را تامین خواهد کرد. اگر چنین جیره ای هم در دسترس نباشد گزینه بهتر بعدی استفاده از جیره غذایی مرغ تخم گذار است. چنین جیره های تخم گذار به طور استاندارد دارای انرژی متابولیسم برابر ۲۹۰۰-۲۸۰۰ کیلوکالری در کیلوگرم، ۱۷-۱۵ درصد پروتئین خام و 5/3 – 3 درصد کلسیم است. با این حال ممکن است اسیدهای آمینه، ویتامینها و مواد معدنی به مقدار کافی برای رشد و توسعه جنین و تفریخ جوجه تامین نشود.

اگر هیچ یک از این نوع جیره ها در دسترس نباشد، ترکیبی از غلات در دسترس، باقیمانده آشپزخانه و علوفه می­تواند برای تامین احتیاجات غذای غاز و غذای قوغاز تخم گذار استفاده شود. اطمینان از دسترسی غاز به منابع کافی كلسيم در درجه اول اهمیت قرار دارد. میزان تولید تخم که تحت چنین سیستمی مورد انتظار است به کیفیت و کمیت مواد خوراکی در دسترس (از جمله انرژی) بستگی دارد.

باید به این موضوع مهم توجه کرد که وقتی غازها از گیاهان با ارزش غذایی زیر سطح بهینه استفاده کنند، سطح تولید آنها شديدا تغییر پیدا می کند و حیوان میزان تولید خود را با توجه به میزان مصرف مواد غذایی تنظیم خواهد کرد. بنابراین موقع استفاده از چنین جیرهای تولید تخم به میزان ۷۵-۲۵ درصد میزان تولید در حالت معمول مورد انتظار خواهد شد.

جیره غذایی غاز مولد -

جدول ۳ اثر تغذیه ۵ سطح متفاوت پروتئین بر مصرف روزانه مواد مغذی و عملکرد تولیدمثلی غازهای تخم گذار نژاد سفید ایتالیایی را نشان می دهد. این آزمایشات نشان می دهد غاز مادر به سطح پروتئین جیره چندان حساس نمی باشد. در جیره غذای غاز و غذای قوغاز با ۱۲ درصد پروتئین، تعداد تخم غازهابه مقدار جزئی کاهش و وزن آنها بیشتر شده ولی روی هم رفته تعداد جوجه غاز تولید شده با جیره غذایی غاز مولد حاوی ۱۶-۱۲ درصد پروتئین، اختلاف معنی داری نداشته است.

جدول   اثر تغذیه با پنج سطح متفاوت پروتئین بر مصرف روزانه خوراک و عملکرد تولید مثلی غاز سفید ایتالیایی

درصد پروتئین خام
16 15 14 13 12
خوراک مصرفی (گرم به ازای پرنده) 313 315 314 321 324
انرژی متابولیسم مصرفی (کیلو کالری به ازای پرنده) 860 870 870 900 910
پروتئین مصرفی (گرم به ازای پرنده) 51 47 44 42 39
تعداد تخم به ازای هر غاز 3/58 8/58 58 5/57 2/54
تعداد تخم انکوباسیون شده به ازای هر غاز 4/56 7/56 2/55 8/55 9/52
وزن تخم (گرم) 176 178 175 173 185
درصد باروری 4/85 1/91 5/88 8/88 9/89
درصد تفریخ تخم های بارور 6/74 4/72 2/74 9/76 5/77
تعداد جوجه غاز بازای هر غاز 0/36 4/37 2/36 2/38 8/36

این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 4 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج