0

جوجه کشی اردک و نگهداری جوجه اردک پس از تولد

تصویر پیدا نشد !

اردک های ماده به طور کلی تخم هایشان را در صبح زود میگذارند و در این مورد می توان گفت که ۹۵٪ تخم ها قبل از ساعت 9 صبح گذاشته می شوند. این ها تخم های خود را در هر جائی که بخواهند می گذارند بنابراین از دست رفتن تخم ها امکان پذیر می باشد. اردک ها بایستی در محل محدود شده سالن نگهداری شوند و این نگهداری تا ساعت 9 صبح ادامه پیدا کند تا از از دست رفتن تخم ها جلوگیری به عمل آید. تولید تخم بستگی به آب و هوا، نژاد و کارهای مدیریتی دارد. درادامه به مدیریت صحیح جوجه کشی اردک و نکات مهم در مورد پرورش جوجه اردک را ذکر می کنیم.

انکوباسیون و هچ شدن

اردک های ماده تخمگذاری را برای دوره های مختلف به دلایلی متوقف می سازند. اردکها تخمگذاری به طور منظم نمی نمایند و این به علت بیماریهای مختلف است.
اردکهائی که تخم میگذارند به طور طبیعی عصبی هستند. این اردک ها در نتیجه هیجان کمی عصبی شده و متنفر میگردند و به همین دلیل است که از تخمگذاری باز می مانند. بنابراین اردک های تخمگذار بایستی در محلی نگهداری شوند که ساکت ترین محل ممکن باشد و ترس از چیزی در آنجا وجود نداشته باشد. هرگاه پناهگاه های مورد نظر با کاه و علوفه اشغال شده باشند و نیز این محل را دوست داشته باشند و راحت بسر برده و مواظبت های لازم برای آنها صورت گیرد آنها می توانند تخم های خود را در چنین محلی بگذارند. اینها بایستی در وضعیتی نگهداری شوند که آن چنان آرام باشد و رفتار هوشیارانه و مواظبت صحیح از آنها به عمل آید به نحوی که هیچگاه نترسند. اردک ها نباید به نحوی از سالن خارج شوند که احساس ترس نمایند و علائم ترس را نشان دهند و هرگاه لازم بشود که گرفته شوند در مواقع مختلف بایستی آنها را وارد پناهگاه به طور خیلی آهسته بنمایند و هوشیارانه در این مورد عمل کنند و در آنجا اردکها بایستی با رفتار ذکر شده گرفته شوند.

 

تخمهای هچ

تخمهای هچ بایستی تازه، تمیز و بیش از ۶ روز از گذاشتن آنها نگذشته باشد. تخمهای هچ بایستی برای زمان طولانی تری قبل از گذاشتنشان در انکوباتور نگهداری شوند. تخم اردک ها گرایش به خشک شدن سریع تر دارند چون پوسته تخم اردک دارای سوراخهای بزرگتری از تخم مرغ است اردک ماده بایستی برایش جعبه های لانه­ای تهیه کرد (در حدود یک ماه قبل از اینکه اردکها تصور میکنیم که شروع به تخمگذای می نمایند).

با این ترتیب اردک ها عادت به گذاشتن تخم هایشان در جعبه های لانه ای می نمایند. تخمهای هچ در حرارت حدود C° ۲۰ نگهداری می شوند در مدت کمی جنین شروع به تکامل نموده و تخمها سوژه فاسد شدن قرار می­گیرند. اردک نر (DRAKE)و ماده (DUCK)نسبتی معادل ۱ به ۷ بایستی داشته باشند و این نسبت برای تولید تخم های بارور خوب است. اردک ماده ممکن است تخم بدون جفت گیری با اردک نر تولید کند اما در این مورد تخمهای گذاشته شده به وسیله اردک های ماده غیر باور خواهند بود.

تولیدکنندگان اردک به این نتیجه رسیده اند که بهترین زمان جمع آوری تخمها صبح زود است. این مسئله مقدار تخمهای فاسد شده را محدود ساخته و از تخم های ترک دار جلوگیری و حداقل می توان گفت که تعداد آنها را کاهش می دهند. تخمها بایستی شستشو در آب ۴۴ تا ۴۶ درجه سانتیگراد شوند و سپس در ابی که کمی گرمتر است آبکشی شوند. تخمهای غیرنرمال، بدشکل یا ترک دار بایستی جدا شوند. تخم های هچ با انتهای کوچکشان

در پایین در درجه حرارت (C۱۷°)انبار شده و رطوبت نسبی ۷۵٪ برای آنها مناسب است. تخمهای هچ را می­توان تا ۲ هفته بعد از اولین هفته با این ترتیب نگهداری نمود. تخمها بایستی به طور روزانه برگردانده شوندتا از افت در قابلیت هچ جلوگیری به عمل آید.

جوجه اردک

جوجه اردک

انکوباسیون

تخمهای اردک های MUSCOVY نیاز به ۳۵ روز وقت برای انکوباسیون (جوجه کشی) دارند. سایر اردک های اهلی تقریباً۲۸ روز برای این منظور وقت لازم دارند که بستگی به اندازه تخم دارد. انکوباتورهائی وجود دارند که به طور اختصاصی برای تخم های آبزیان طراحی شده اند. این انکوباتورهای طراحی شده برای مرغها و تخم بوقلمونها را می توان مورد استفاده قرار داد و این در صورتی است که دستورالعملهای کارخانه سازنده آنها برای مورد استفاده قرار دادنشان در مورد تخمهای اردک با دقت دنبال شود. اختلاف عمده در سطح رطوبت است نه در درجه حرارت. تخم های آبزیان وقتی منفعت دارند که زاویه درجه برگرداندن پیش از آنچه برای تخم های بوقلمونها و مرغها مورد استفاده قرار می گیرد استفاده شود. تخمهای اردک ها به طور روشن بخور داده می­شوند و این بخور دادن ۱۲ ساعت بعد از قرار دادن در انکوباتور برای پیشگیری از آلودگی های میکربی محتویات تخم و پاساژ باکتری ها از طریق سوراخهای پوسته است. تخم های اردک انکوباسیون شده در هوای فشرده در حرارت ۳۷ / ۴۰C در حباب مرطوب با قرائت (C°۳۰۰)در طول انکوباسیون نگهداری می شوند. در روز بیست و پنجم تخمها به بخش هچ کردن انتقال پیدامیکنند.

در این موقع رطوبت به تدریج بالا می رود تا به درجه حرارت F۹۳ حباب مرطوب برسند (در پایان روز بیست و ششم). در پایان روز بیست و هفتم وقتی جوجه اردک ها در حدود تکامل هچشان هستند رطوبت به F۹۰° کاهش پیدا می کند.

 

متد هچ کردن

هچ کردن طبیعی: پرندگان عموماً تخم های خود را به وسیله تهیه و تدارک درجه حرارت بدنشان هچ می کنند. اما غالب نژادهای اردک قابل تخمگذاری نیستند. اردک MUSCOVY را می توان برای تخم هچ مورد استفاده قرار داد چون این تخمها BROODY(قابل تخمگذاری) هستند. مرغ های تخمگذار عموما برای تخم های اردک هچ شونده مورد استفاده واقع می شوند. مرغ قابل تخمگذاری می تواند ۶ تا ۷ تخم اردک را هچ کند مثل تخم مرغ، تخم اردک بایستی در لانه گذاشته شود یک مرغ بزرگ می تواند ۱۲ تا ۱۸ جوجه اردک را تفریخ نماید. بعد از ۲ تا ۳ هفته دیگر به مادر نیاز ندارد.

هچ کردن مصنوعی: مثل تخم های مرغ، هچ کردن تخم های اردک در انکوباتور صورت می گیرد. نوع FLAT و نوع کابینت انکوباتور عموماً برای هچ کردن تخم های اردک مورد استفاده قرار می گیرد. تخمهای اردک در انکوباتور با انتهای مدورشان رو به بالا قرار می گیرند و سرد کردن روزانه برای دوره کوتاه باستثنای ۳ روز اول احتیاج دارند.

این مسئله را می توان به وسیله بیرون اوردن سینی انکوباتور یا اسپری کردن تخمها با آب نیم گرم انجام داد. صرفنظر از این مسئله مند اخیرالذکر ترجیحی است یک محقق آلمانی به نام Dr . R . S . KALTOFENمشاهده نموده است که تخمها اسپری میشوند (از روز سوم به بعد) تولید میانگین %۶بیشتر جوجه اردک با مقایسه با تخم هائی که اسپری شده اند فقط یک بار در هفته می نمایند. مثل جوجه های مرغ، جوجه های اردک نیز در دستگاه مادر در سن ۳ تا ۴ هفتگی در مورد KHAKI CAMPBELLو 2 تا 3 هفتگی در مورد PEKIN تفريخ حاصل می نمایند. درجه حرارت دستگاه مادر رویC29°تا C32°در طول هفته اول و بعد از آن به حدود C۳° درجه هر هفته تا رسیدن به درجه حرارتC۲۴° در هفته چهارم کاهش پیدا میکند.

دوره تفریخ بخش اولیه زندگی بچه اردک است در این موقع گرمای مکمل بایستی تدارک دیده شود تا در تأمین درجه حرارت بدن تا رشد پرهای جوجه اردک اشکالی پیش نیاید. هر نوع ساختمان طیور را می توان در زمانی که جوجه اردک ها گرم خشک و دور از کورانها نگهداشته می شوند مورد استفاده قرار داد. کف ها از سیستم جوشکاری شده ( 75/0 اینچ) ( 5 / 1cm)قرار داده شده روی قاب در حدود ۴ اینچی (۱۰ سانتیمتر) بالای سیمان ساخته شده اند.

علاوه بر تغذیه و قابلیت بالا بودن هچ در جوجه کشی تهویه کافی مورد نیاز است. سیستم بایستی به گونه ای طراحی شود که بچه اردکها سرما نخورند. کف ها را می­توان با بستر پوشاند و یا از سیم در سالنهای پرورش جوجه اردک استفاده نمود. این نوع سالن را می توان شستشو و زهکشی را در یک تالاب یا مرداب یا سیستم از بین بردن فاضلاب مشابه انجام داد. منافع کف سیمی این است که بچه اردک ها دور از مدفوع و کود و رطوبت قرار می گیرند هر چند هزینه این نوع سالن گران تمام می شود اماباید دانست که کفهای بستر به مدیریت خوب نیاز دارند و مواد بستر بایستی عاری از هاگ های قارچ ASPERGILLUS FUMIGATUS باشد.

بچه اردک ها به فضای کف کافی نیاز دارند. تراکم های نیم فوت مربع (5/0متر مربع) روی سیم و یک فوت مربع (یک متر مربع) روی بستر عموماً برای سن ۳هفتگی مورد استفاده قرار می گیرند. هرگاه محدودیت کلی برای سن ۷ هفتگی مورد عمل واقع می شود فضای کف ۲ تا 5/2 فوت مربع (2/0 تا 25/0 متر مربع) به ازاء هر اردک لازم است.

عموماً بچه اردک ها به یک منبع گرمای تفریخ برای حدود ۴ هفته نیاز دارند. اساساً درجه حرارت دستگاه مادر 30 تا C32°کافی است. درجه حرارت همانطوری که ذکر شد هر هفته 3 درجه کم می شود. جوجه اردک ها مقادیر زیادی آب مصرف می نمایند. در نگهداری تجارتی آب به وسیله آب خوری های اتوماتیک تهیه می شود. به طور ایده آل آب خوری ها روی سیم کف یا نزدیک زهکش قرار می گیرند. آب خوری ها بایستی به طور منظم تمیز و ضدعفونی شوند این مسئله به پیشگیری از بیماری ها کمک می کنند.

مدیریت بهداشتی

اردک ها خیلی در مقابل بیماری مقاوم هستند و اردک های موسکوی بیشتر از اردک های PEKIN و RUNNER مقاوم می باشند. بچه اردک ها که برای مقاصد بازاری پرورش پیدا میکنند واکسینه نمی شوند مگر اینکه مشکلاتی در فارم تجربه شده باشد و یا در نواحی مجاور فارم بیماری مشاهده شود. بیماری هایی که می توانند اردک ها را مبتلا سازند شامل بوتولیسم، وبای مرغان، آنتریت نکروتیک، هپاتیت ویروسی آسپرژیلوز. سروزیت عفونی و آنتریت ویروسی اردک ها می باشند.

سکس کردن از طریق مقعد آبزیان در بچه اردک ها و بچه غازهای هچ شده – مسئله سکس کردن جوجه اردک­ها و جوجه غازها پس از هچ شدن اهمیت زیادی در شناسائی جنس اردکهای مورد فروش دارد و بدین ترتیب می­توان اردکهای نر و ماده را از یکدیگر بازشناخت. برای این منظور طرز نگهداری جوجه اردک در دست و چگونگی معاینه مقعد (کلوآک) پرنده اهمیت دارد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 4.3]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج