0

مواد غذایی استاندارد در جیره کبک

مواد غذایی استاندارد در جیره کبک

مواد غذایی در جیره کبک بایستی احتیاجات غذایی آنها را برطرف سازد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد مواد خوراکی که در جیره بکار می روند شامل سه دسته می باشند ۱) منابع گیاهی ۲) منابع حیوانی 3) افزودنی ها. در ادامه به مواد غذایی استاندارد در جیره کبک یا خوراک کبک می پردازیم.

منابع گیاه

1-ذرت:

انرژی قابل متابولیسم بالایی دارد – رنگ زرد ذرت بخاطر گزانتوفیل بالای آن می باشد. ذرت حدود ۴ درصد روغن دارد که حدود ۵۰٪ آن اسید لینولئیک می باشد. پروتئین ذرت از نوع می باشد . از نظر لیزین و تریپتوفان فقیر است. ذرت استاندارد ذرتی است که بیش از ۴ درصد دانه صدمه دیده و بیش از ۳ درصد دانه شکسته و مواد خارجی نداشته باشد. یکی از مشکلات رایج ذرت آلودگی با سموم قارچی می باشد که یکی از این سموم قارچی زیرالنون می باشد – قابلیت پلت سازی بدی دارند – قدرت انرژی زیاد گندم بخاطر نشاسته موجود در بخش آندوسپرم که عمدتاً آمیلوپکتین میباشد و جوانه می باشد.

2- جو:

از لحاظ خصوصیات بین گندم و یولاف می باشد. اصولاً پرندگان جوان توانایی کمی برای هضم جو دارند و این بخاطر میزان تباگلوکان می باشد. میزان پروتئین جو حدود۱۱ – ۱۳ درصد می باشد. جو حاوی ممانعت کننده تریپسین می باشد اگر چه مشکل اصلی جو مربوط به تباگلوکان است این مشکل با آنزیم تباگلوکاتاز حل می شود. که تباگلوکان باعث مرطوب شدن بستر می شود.

٣- سورگوم یا مایلو:

نشاسته به پروتئین متصل است که موجب کاهش نسبی قابلیت هضم آن می شود. مشکل عمده در جیره کبک یا خوراک کبک با مایلو مربوط باعث کاهش سرعت رشد می شود. مایلو بهترین منبع انرژی برای کسانی است که هیچ گونه رنگدانه ای را در پوست نمی خواهند. واز لحاظ ارزش غذایی بسیار شبیه ذرت می باشد.

۴- گندم :

انرژی گندم از ذرت کمتر و تقریبا معادل مایلو می باشد. ولی مقدار پروتئین آن از ذرت و مایلو بیشتر است که حدود ۱۶-۱۰ درصد می باشد. گندم سخت برای پخت نان و گندم نرم برای پخت شیرینی و گندم دورام برای تهیه ماکارانی مفیدند. آرابینوگزیلان ما موادی هستند که مشکلات تغذیه ای را ایجاد می کنند وسبب چسبندگی مایع گوارشی را ایجاد می کنند. گندم باعث افزایش رطوبت بستر – تغییر ویسکوزیته مواد هضمی و بهبود کیفیت پلت می شود.- و هم چنین باعث تورم روده نکروتیک می شود.

۵- سبوس برنج:

در خوراک کبک دارای مقدار بالای روغن ۱۰-۶ درصد می باشد. اگر زیاد استفاده شود باعث کاهش رشد و بازده خوراک می شود مشکلات دیگر تغذیه با سبوس برنج ممانعت کننده تريسيين با مقدار بالای اسید فایتیک و مقدار بالای نمک آن است.

۶- سبوس گندم:

برای خوراک کبک منبع مناسب پروتئین می باشد ولی الیاف خام آن بسیار بالا است در نتیجه انرژی پایین دارند و  امروزه زیاد در تغذیه مورد توجه نیست.

7-کنجاله تخم پنبه:

برای خوراک کبک از کنجاله تخم پنبه استفاده می شود .مقدار پروتئین آن۵۵-۴۰ درصد است – از لحاظ لیزین و میتونین فقیر است – استفاده از کنجاله بعلت وجود ماده سمی گوسیپول محدود است. اگر کنجاله تخم پنبه دارای مقادیر روغن باشد اسیدهای چرب سیلکو پروبنوئید موجود در آن باعث تغییر رنگ تخم می شود ( صورتی رنگ)

۸- کنجاله سویا:

کنجاله سویا در خوراک کبک یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهی است. مقدار میتونین آن کم ولی از لحاظ اسیدهای آمینه دیگر غنی است حدود ۴۵-۴۰ درصد پروتئین دارد. سویا دارای ماده ضد تغذیه ای تریسپین می باشد که هضم پروتئین را مختل می کنند. اگر سویا حرارت ببیند این مشکل برطرف می شود ولی مشکل حرارت بالا این می باشد که باعث تخریب لیزین می شود. کنجاله سویا حاوی ۶ درصد ساکارز -۱ درصد رافینوز و ۵ درصد استاکیوز است.

۹- کنجاله کانولا:

کانولا از منداب منشا گرفته – میزان گواتروژنها و اسید اوروسیک آن بالاست – بوی ماهی و ناخوشایندی که از تخم بلند می شود ناشی از سینا پین است. که در روده به تری متیل آمین تبدیل می شود و موجب این بو می­شود. دارای 4/1درصد گوگرد می باشد.

۱۰- کنجاله آفتاب گردان:

پروتئین آن حدود ۳۵-۳۰ درصد و از لحاظ لیزین فقیر است و اگر با سویا همرا شود کمبود لیزین آن حل می­شود. فیبر بالا و انرژی پائین کنجاله مشکل ساز است.

۱۱- کنجاله کنجد :

منبع خوبی از پروتئین است. حدود ۴۵ درصد پروتئین دارد- مقدار میتونین آن بالا ولی از لحاظ لیزین فقیر است – دارای مقادیر بالای اسید می باشد. که باعث اختلالات استخوانی و کاهش رشد می شود.

۱۲- ملاس

اگرچه انرژی و پروتئین پائین دارد ولی جهت تحریک اشتها و کاهش گرد و غبار مورد استفاده قرار میگیرد. مشکل اصلی مقدار پتاسیم میباشد که اثر ملین دارد.

جیره کبک

منابع حیوانی

١- پودر ماهی :

بهترین منبع پروتئین حیوانی از نظر کیفیت می باشد که بین ۷۰-۶۰ درصد پروتئین دارد. از لحاظ لیزین بسیار غنی می باشد. میزان انرژی آن به میزان روغن باقی مانده در آن بستگی دارد. اگر روغن موجود زیاد باشد تخم و گوشت بوی ماهی می گیرد. معمولا در جیره کبک بیش از ۹ درصد پودر ماه در نظر نمی گیرند. مشکلات تغذیه با پودر ماهی ایجاد بوی ماهی (fishi Taint)و فرسایش سنگدان در پرندگان جوان می باشد-اگر پودر ماهی حرارت کافی نبیند مشکل فعالیت آنزیم تیامیناز وجود دارد. پودر ماهی دارای هیستامین است که پس از تجزیه میکروبی باكتری حاوی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز مقادیر متغییری از هیستیدن را به هیستامین تبدیل می­کند که اثر تحریک کنندگی در ترشح بیش از حد اسید توسط پیش معده دارد که باعث تخریب جداره سنگدان می­شود. ترکیب دیگری که شبیه هیستامین می باشد و در پودر ماهی موجود است گزروسین نام دارد که قدرتی حدود ۳۰۰ برابر هیستامین فرسایش سنگداندارد.

۲- پودر گوشت:

پروتئینی حدود ۵۰ درصد دارد . اگر فسفر آن بالای ۴ درصد باشد پودر گوشت و استخوان نام دارد. غنی از لیزین می باشد ولی از لحاظ تریپتوفان ، میتونین وسیستئین فقیر است. بعلت کولاژن هضم آن پائینی دارد. پودر گوشت را معمولا ۵-۳ درصد جیره بکار می برند. امکان آلودگی بخصوص با ساکونلا وجود دارد.

٣- بقایای کشتارگاه طیور:

شامل سر ، پاها- تخم های رشد نکرده و … است که پس از خشک شدن و فرآوری در جیره معرف می شوند – پروتئینی حدود ۵۶ درصد دارند و از لحاظ تریتیوفان و لیزین غنی هستند و هضم بالایی نیز دارند.

۴- پودر خون:

پروتئینی حدود ۸۰ درصد دارد. قابلیت هضم پائینی دارد. از لحاظ لیزین و تریتیوفان غنی است ولی مقدار ایزولوسین آن کم است. وقوع جنون گاوی در سالهای اخیر نگرانی هایی را در این مورد استفاده ایجاد کرده است.

۵- پودر پر:

یک منبع بسیار خوب از سیستئین و پروتئین خام است. استفاده از آن در خوراک کبک به دلیل کمبود اسید آمینه های متیونین، لیزین و هیستیدین خیلی محدود است. حدود ۵ درصد سیستئین دارد که ۶۵ درصد آن قابل هضم می­باشد. میزان انرژی بالایی دارد و حدود ۳۳۰۰ کیلو کالری ME دارد . هم چنین حاوی اسید آمینه ای بنام لانتیونین است. بنابراین چون در سایر بافتها یافت نمی شود در نتیجه شاخص خوبی برای شناسایی آلودگی محصولات پودر گوشت با پر می باشد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 4 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج