1

نژادهای اردک (نوع گوشتی و نوع تخم گذار)

نژادهای اردک بسته به اینکه تخم گذار یا گوشتی ، زینتی هستند باهم متفاوت  می باشد. اردک های نوع گوشتی تنبل و دارای وزن بالایی می باشند که نژاد آن ها از انگلیس می باشد. یکی از بهترین اردکهای نوع تخمگذار نژاد های کمپل خاکی می باشد از مهترین نژادهای موجود در ایران میتوان به اردک پکنی و اردک اسرائیلی (اردک مسکویی) اشارهکرد. که در ادامه به معرفی انواع آن ها می پردازیم و خصوصیات آن را ها را بررسی می کنیم.

نژادهای اردک ها

نژادهای اردک ها را می توان بر حسب منظور از پرورش آنها به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

1-انوع گوشتی: اردک های نوع گوشتی برای تولید گوشت پرورش پیدا می کنند.
مهم ترین اردک های نوع گوشتی این نوع عبارتند از

ROUEN , WHITE PEKIN , MUSCOVY ,AYLESBURYو غیره.

۲-نوع تخمگذار: این نوع از نژادها اساسا برای تولید تخم پروش پیدا می کنند.
مهم ترین نژادهای این نوع عبارتند از:
KHAKI CAMPBELL و INDIAN RUNNER غالب اردک ها به طور نرمال در حدود ۶ ماهگی شروع به تخمگذای می نمایند.

٣- نوع زینتی (ORNAMENTAL): این نوع نژادها اساساً برای مقاصد زینتی پرورش پیدا می کنند.
نژادهای CREASTED WHITE (تاج و بال سفید) CALL AND BLACK(اردک های صدا زن و سیاه). این نژادها بیشتر در قسمت شرقی هندوستان وجود دارند.

اردک های نوع گوشتی

۱- WHITE PEKIN-منشأ این نژادهای اردک از چین و در حدود سال ۱۸۷۳ بوده است.اردک پکنی نیز معروف است

خصوصیات: بدن این نژاد طویل و پهن و پوشیده از پرهای بزرگ سفید است. این اردک ها دارای منقار زرد نارنجی، پوستی زرد و پاهای زرد مایل به قرمز. و ساق پای آنها نیز زرد مایل به قرمز است. تخم این نژاد سفید سایه دار است. نژاد مذکور گوشت با کیفیت عالی تولید می نماید. این اردک ها عصبی در خلق و سرشت و بچه نگهدار بدی هستند. وزن زنده این نژاد در مرحله بلوغ بشرح زیر است:

اردک نر ۴ کیلوگرم

اردک ماده 5/3 کیلوگرم

اردک ها در طول اولین سال تخمگذاری ۱۶۰ تخم می گذارند.

اردک پکنی

 

۲- MUSCOVY:این نژاد بومی برزیل است و در استرالیا پرورش آن معمول می باشد.

خصوصیات: این نژادهای اردک دارای بدنی بزرگ، طویل و پهن است که عرض بدن آن نیزبیشتر است. سر و صورت این نژاد تا حدی لخت است و دارای پوستی قرمز، خشن و دارای برامدگی در محل دخول رگ و پی است. بر خلاف جنس نر سایر نژادها اردک موسکووی نر دارای پر فردار در دمش نیست. این اردک ها دارای دو نوع استاندارد هستند. مثل تیره و سفید – نوع تیره دارای درخشندگی سیاه آبی است که به وسیله بعضی نواحی سفید در سینه بدن و پشت دگرگونی حاصل کرده است. نوع سفید دارای پرهای زینتی سفید خالص است و پاهای نارنجی کمرنگ یا زرد دارد و منقار آنها رنگ صورتی گوشتی بخود گرفته است. دوره انکوباسیون این نژاد ۳۶ روز و بچه اردکها پرآوردن کاملی تا سن ۱۶ هفتگی ندارند. اما بچه اردک معمولی در حدود ۱۲هفتگی کاملاً پر در می آورد. این نژاد تولید گوشت با کیفیت عالی می نماید که خوشمزه است و به همین دلیل بایستی قبل از سن ۱۷ هفتگی به بازار عرضه شود. اردک های این نژاد بچه دوست و بچه نگهدار خوبی هستند. اردکهای موسکوی به ۳۲ تا ۳۵ روز برای انکوباسیون وقت لازم دارند. اردک های مذکور دارای چنگال های طویل و تیز می باشند. وزن زنده این نژاد در بلوغ به شرح زیر است

اردک نر 5/4 کیلوگرم

اردک ماده 25/3 کیلوگرم

وقتی این اردک ها با سایر نژادها کراس پیدا میکنند تولید اردک عقیم می نمایند که به اسمMULE DUCK خوانده میشوند که استحصال رضایت بخش گوشت دارند.

اردک نژاد مسکویی MUSCOVY

اردک نژاد مسکویی (اردک اسرائیلی) MUSCOVY

۳- AYLESBURY-نژاد AYLESBURY یک نژاد خارجی است که دارای منشأ BUCKINGHAMدر انگلستان می باشد. این اردک عمومیت پرورش برای تولید گوشت را دارا می باشد. بدن این نژاد پهن و عمیق است. پرهای زینتی آن سفید و پاها کوتاه اما محکم و نارنجی رنگ و چشم و گوش آنها نارنجی رنگ است. مت نژاد قابل انعطاف و نرم و خوشمزه است. تخم ها سفید (دارای سایه رنگ سفید) هستند. این اردک ها در سن ۸ هفتگی به سن فروش در بازار می رسند. وزن زنده این نژاد در بلوغ به شرح زیر است.

اردک نر 5/4 کیلوگرم

اردک ماده 5/3 کیلوگرم

اردک نژاد AYLESBURY

اردک نژاد AYLESBURY

۴- ROUEN-نژاد ROUEN از شهر ROUEN فرانسه منشأ گرفته است. این نژاد در انگلستان نادر است. اندازه این اردک ها بزرگ است. اردک های مذکور دارای بدنی طویل، پهن و عمیق هستند. جناغ سینه آنها طويل و مستقیم است. سر و دم اردک های این نژاد سبز درخشان و سینه آنها قرمز روشن است. پای آنها نارنجی و منقارشان زردرنگ است اما قسمت پائین تر آن قهوه ای رنگ می باشد. این اردک ها دارای یک حلقه سفید در گردن خود می باشند. اینها اگرچه یک نژاد گوشتی به حساب می آیند اما تولید تخم آنها خوب است. تخم ها آبی رنگ هستند اگرچه تخم های با پوسته سفید نیز غیر عادی نمی باشد. اردک های این نژاد وقت زیادی برای بالغ شدن دارند چون به آهستگی رشد می کنند.

وزن زنده این نژادهای اردک در بلوغ به شرح زیر است:

اردک نر 5/4 کیلوگرم

اردک ماده 5/3 کیلوگرم

اردک نژاد ROUEN

اردکهای نوع تخمگذار

١- اردک نژاد KHAKI CAMPBELL-خاکی کمپیل کراس نژاد است و در سال ۱۹۰۱ در کشور انگلستان تکامل حاصل کرده است که تکامل آن از کراس FAWN(حنائی) ,ROUEN WHITE RUNNER و اردک های MULLARD بوده است. همانگونه که از نامش پیدا است دارای رنگ خاکی است، اردک نر دارای پشت پستتر برنزه قهوه ای رنگ می باشد. دم از پوش پرها پوشیده شده است و در سر و گردن نیز پوش پر پوشاننده ناحیه است و دارای منقارهای سبز و پاهای نارنجی تیره و پنجه های نارنجی هستند. بدن سنگین و قوی، گردن پهن و مسطح سینه پر و درهم و نامرتب و کثیف و پاها اندازه مدیوم دارند. اردک های ماده دارای سر­ها و گردن های قهوه ای می باشند. اینها منقارهای سیاه مایل به سبز و پاها و پنجه های قهوه ای رنگ دارند. اردک ماده ظرفیت تخمگذاری بالایی دارد. تولید تخم مشابه RUNNER است (یعنی ۳۰۰ تخم در سال) اما اندازه آن تا حدی بزرگتر است. این تخمهاسفت و سخت بوده و چند روز بدون آب جان سالم بدر می برند. اردک KHAKI CAMPBELL را می توان به خصوص قوي در جائی که عاری از مرتع در دسترس است توصیه نمود. KHAKI CAMPBELL عادی ترین اردک برای تولید تخم است. این اردک ها به طور میانگین ۳۰۰ تخم در سال می گذارند. وزن زنده این نژاد در بلوغ بشرح زیر است:

اردک نر 5/2 کیلوگرم

اردک ماده ۲ تا 2/2کیلوگرم

اردک نژاد KHAKI CAMPBEL

اردک نژاد KHAKI CAMPBEL

۲- INDIAN RUNNER –اردک ایندین را نر بنظر می رسد که منشأ هندوستان دارد. سه نوع استاندارد اردک های رانر وجود دارد مثل حنائی و سفید. رنگ سفید و نوک مدادی، تمام انواع دارای یک شکل هستند اما در پرهای زینتی رنگ متفاوتی را نشان می دهند. بدن طويل و باریک و کثیف بودن به تدریج در ناحیه گردن بوده و به صورت صاف با هیچ گونه معرفی از برای استخوان جناغ سینه است. شکل کلی این نژاد تا حدی شبیه پنگوئن است.

اردک ایندین

اردک ایندین

3- اردک حنائی و سفید – این نژاد رنگ حنانی یا خاکستری و سفید دارد رنگ گردن سفید و خط سفید تا چشم­ها ادامه دارد و در اطرف منقارها توسعه حاصل می نماید. ساق پاها قرمز نارنجی می باشند. اردک جوان ماده دارای منقار زردی است که با لکه های سبز منقوش است که بعدها به سبز گرفته تبدیل می شود. اما منقار اردک نر زرد است اما بعدا زرد مایل به سبز می شود.

4-اردک RUNNER سفید – اردک RUNNER سفید سفید خالص است و این سفیدی در تمام بخش های بدن است. ساق پاها و پنجه ها نارنجی رنگ و منقار زردرنگ است.

5- نوع نوک مدادی – سر اردک نر و اردک ماده قهوه ای گرفته سبز و سفید و حنائی متوسط و سفید است.

اردک های ماده این نژاد تخمگذاران عجیبی هستند اینها متجاوز از ۲۵۰ تخم در سال می گذراند و خشن و مناسب عادت دادن به وضعیت های مختلف هستند. اینها تولید گوشتی با کیفیت و مزه عالی می نمایند. اینها خیلی سریع راه می روند و این درحالی است که گردن خود را بالا نگه می دارند اردک های ماده بچه نگهدار (HITTER)خوبی نیستند. وزن زنده این نژاد در بلوغ به شرح زیر است:

اردک نر ۲ / ۲ تا 5/2 کیلوگرم

اردک ماده 2/2 تا 5/1 کیلوگرم

                                                    تولید مثل مقایسه ای

مرغ اردک ماده
21 روز 27 تا 28 روز 1-دوره انکوباسیون (برحسب روز)
5 تا 6 ماه 6 تا 7 ماه 2-سن در بلوغ جنسی (برحسب ماده)
230 120 تا 180 3-تعداد تخم ها در سال
58 60 4-وزن تخم (برحسب گرم)
80 70 5-درصد باروری
80 70 6-قابلیت هچ تخم های بارور (درصد)

                                                     کلید تشخیص اردک های نر و اردک های ماده

اردک های ماده

1) اردک های ماده از نظر مقایسه ای کوچک و نحیف و ضعیف هستند.

اردک های نر

1) اردک های نر بزرگ و سالم هستند.

2) اردک های ماده از نظر مقایسه ای رنگ روشن تری دارند. رنگ منقار از نارنجی به زرد روشن در شروع تخمگذاری تغییر می کند. 2) اردک های نر رنگ تیره دارند.
3) اردک های ماده دارای پرهای دم برگشته نمی باشند. 3) اردک های نر دارای پرهای دم برگشته هستند.
4) اردک های ماده صدای کواک بلندی دارند اختلاف صدا وقتی ظاهر می شود که اردک ها به سن 6 تا 9 هفتگی می رسند. 4) اردک های نر صدای نرم تری دارند.

خصوصیات اردک های تخمگذار

اردک های ماده تخمگذارهای خوب و پرحاصلی هستند. اینها بیشتر از مرغها تخم می گذارند. اردکهای نوع تخمگذار به وسیله خصوصیات زیر مشخص می شوند:

 • اردکهای نوع تخمگذار دارای حامل عمودی و راست و وزن قابل ملاحظه بالائی دارند.
 • سر و گردن اردکهای نوع تخمگذار به طور قابل توجهی پالوده و نحیف و ضعیف است.
 • سینه اردکهای نوع تخمگذار پر و پهن است.
 • پاهای اردکهای نوع تخمگذار به طور زیاد از هم دور هستند.

 

انواع اردکهای تجارتی

a)نوع تخمگذار یا نوع تخمی – همانگونه که قبلا ذکر شد، این نوع از نژاد اساساً برای تولید تخم پرورش پیدا می­کنند. اردک KHAKI CAMPBELL و INDIAN RUNNER به عنوان بهترین اردک های تخمگذار شناخته شده اند. پرندگان تجارتی می توانند بیش از ۳۰۰تخم در سال بگذارند و این در صورتی است که خوب تغذیه شده و به خوبی پرورش داده شوند.

b)نوع خوراکی بانوع گوشتی . همانگونه که قبلا ذکر شد. این نوع از نژاد اساساً برای تولید گوشت پرورش پیدا می­کند. نژاد AYELSBURY ,ROUEN از بهترین نژادهای تجارتی گوشتی محسوب می شوند. بچه اردک­های این نوع خیلی سریع رشد می کنند. پرنده گوشتی بایستی گوشت ترد بافت نرم، انحناپذیر و صاف داشته باشند و استخوان سینه خم پذیر باشد. پرورش اردک گوشتی در شکل صنعتی بسیار باصرفه و اقتصادی است و خوشبختانه در کشور ما در حال پیشرفت است و با تهیه جوجه یکروزه اردک این صنعت شکل خوبی به خود گرفته است.میتوان به اردک پکنی و اردک اسرائیلی نیز اشاره کرد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 8 امتیاز از مجموع: 4.5]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. مسعود گفت:

  سلام
  وقتتون بخیر

  بنده خیلی به دنبال اردک خاکی کمپبل میگردم
  ولی تا به الان پیدا نکردم
  خوشحال میشم من رو راهنمایی و کمک کنید
  شماره تماس بنده : ۰۹۳۳۸۰۵۰۵۹۴

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج