0

نیاز کاسکو به جفت عاطفی و نحوه نوازش آن

کاسکو موجودی اجتماعی و دارای هوش و حافظه بالاست. بنابراین اگر فقط به آب و غذا و نظافت آن رسیدگی کنیم و یک آینه هم در قفسش بگذاریم، این اعمال کفایت نیازهای عاطفی و محرومیت های اجتماعی آن از دور بودن از همنوعان خودش را نمی کند. کاسکو در غیاب همنوعان خودش و محرومیت از زندگی طبیعی، نیازمند پاسخ­های هوشیارانه به خواسته هایش است و طلب می کند که در هر خانواده، حداقل با یک نفر جفت عاطفی شود و دیگران نیز به آن رسیدگی کنند.

نیاز کاسکو به نوازش

اولین رفتار عملی و عاطفی کاسکو با جفت عاطفی خودش و سپس با سایر افراد خانواده، پایین آوردن سرش برای خارانده شدن است. اما این عمل بی قانون نیست و قانون آن را کاسکو تعیین می کند. همة کاسکوها؛ هم پرروها و هم خجالتی­ها، سرانجام روزی مشتاق خاریده شدن سرشان می شوند.

وقتی کاسکو سرش را پایین می آورد، در حالی که پرهای سر و گونه هایش حالت پف کردگی دارد، این نشانه دعوت شما به خاراندن سرش است. اما به خاطر داشته باشید که همیشه کاسکو تعیین می کند که کجای سرش را و چه مدت و چه جوری بخارانید. وقتی کاسکو سرش را پایین می آورد، اما پرهای سرش پف کرده نباشد، در این حالت شما اجازه ندارید که انگشت خودتان را مخالف خواب پرهای سرش بکشید، یک پف کردگی جزیی نشان می دهد که چه نقطه ای از سر یا گونه های کاسکو را می توانید با نوک انگشت بین دو ردیف از پرها را بخارانید. پس از آن، اگر شما یک ردیف یک ردیف روی پرها را بخارانید، کاسکو لذت می برد، اما قبل از آن که اجازه کامل دریافت کنید، باید اعتماد متقابل بین شما (برای گاز گرفته نشدن) و کاسکو (برای لذت بخش بودن خاریده شدن) ایجاد شود.

اغلب اوقات، وقتی خارج از میل کاسکو شما مشغول خاریدن سر آن باشید، به طور ناگهانی سرش را از زیر دست شما کنار می­کشد و سعی می­کند ضربه ای به انگشت شما بزند، اما این حالت، از روی کینه توزی و لجبازی یا بدخواهی کاسکو نسبت به شما نیست. در واقع وقتی دو کاسکو نیز مشغول پرآرایی یا تیمار یکدیگر می شوند و از قضا کاسکوی تیمار کننده ذره ای مطابق میل کاسکوی تیمار شونده عمل نکند، در آن مورد هم همین اتفاق می افتد و کاسکوی در حال تیمار شدن سرش را از زیر منقار دیگری خارج می­کند و ضربه ای به آن می زند و در همین هنگام شما صدای جیغ دو طرف را می­شنوید و خیال می کنید که مشغول دعوا هستند. حال آنکه چنین نیست، زیرا پس از چند لحظه آنها دوباره مشغول تیمار یکدیگر می­شوند.

اما علت ناراحت شدن کاسکو در برخی مواقع که سرش خارانده می شود این است که برخی از پرهای سرش که تازه در حال روییدن است و هنوز به طور کامل از غلاف خارج نشده اند، در اثر خارانده شدن به کاسکو درد وارد می کند و در همین موقع است که کاسکو سرش را کنار می­کشد و به انگشت دست شما با سر کاسکوی در حال تیمارش یک ضربه می زند.

حال وقتی شما سر کاسکوی اهلی خودتان را بدون توجه به ملاحظات فوق می خارانید و از قضا با ناخن و تقریباً محکم هم می خارانید و خیال هم می­کنید که لابد کاسکو در حال کيف کردن است و کاسکو فقط سرش را کنار می کشد و گازتان نمی گیرد، بدانید که خیلی دوستتان دارد؛ زیرا اگر همین عمل را جفت جنسی اش انجام می­داد، حتماً ضربه ای جانانه دریافت می کرد!!

جالب توجه است که وقتی کاسکو سرش را از زیر انگشت شما کنار می کشد، بلافاصله مشغول خاراندن همان ناحیه با پنجه خودش می شود. به نظر می رسد که در چنین عملی، با خارانده شدن نادرست، هم کاسکو دردش می­آید و هم احساس می کند که ما با انگشت خودمان نظم و ترتیب پرهای سرش را به هم زده ایم. و به همین دلیل قدری کنار می کشد و همان ناحیه را با پنجه خودش می خاراند و ممکن است دوباره سرش را پایین بیاورد که شما بخارانید.

اما بد خاراندن شما و عکس العمل او به شما نشان می­دهد که اگر چه کاسکو از نحوه خاریدن شما خوشش نیامد، ولی چون دوستتان دارد، فرصت دیگری به شما میدهد که دوباره سرش را بخارانید. به راستی که این موضوع جالب توجه است و عمق عشق و علاقه متقابل کاسکو و صاحبش را نشان می­دهد. فکر کنید همین عمل و عکس العمل به جای آن که بین کاسکو و صاحبش رخ دهد، بین صاحبش و همسر او اتفاق بیفتد!آیا می­دانید چه می شود؟ اگر نمی دانید، بدنیست که آزمایش کنید).

در این گونه مواقع که کاسکو سرش را به طور ناگهانی کنار می کشد، اگر شما بترسید و دستتان را به طور ناگهانی کنار بکشید، اعتماد کاسکو را از خودتان سلب می­کنید. سعی کنید در چنین مواقع، آرام باشید و با کاسکو حرف بزنید یا سوتی آرام بزنید. اگر کاسکو به شما حمله کرد، هرگز جیغ نکشید و نگویید “آخ”. اگر چنین کنید، کاسکو احساس پیروزی بر شما می­کند و حملاتش را مرتب تکرار می­کند.

نوازش کاسکو1

کاسکو شروع نوازش را شروع بازی می پندارد

غالباً خاراندن سر یک کاسکوی اهلی و نوازش کاسکو  بازیگوش، از نظر کاسکو شروع بازی با آن تلقی می شود. در صورت خارانده شدن صحیح سر، کاسکو لذت می برد و خیال می کند شما آماده بازی با آن شده اید. در این موقع اگر با دقت به کاسکو بنگرید، متوجه تغییری در اندازه مردمک چشم کاسکو خواهید شد که این حالت شادی آن است و قابل اشتباه با حالات دیگرش نیست.

اما گاهی بدون هیچ دلیل ظاهری، کاسکو منقارش را برای حمله بالا می آورد، ولی کاملاً واضح است که هیچ نیتی برای زدن شما ندارد. حالا اگر شما دست خودتان را جلوی منقار کاسکو به طرف بالا و پایین ببرید، کاسکو با حالت شادی سر خودش را به تقلید از دست شما بالا و پایین می برد و به سرعت سرش را خم می­کند.

حالا اگر از بالا منقار کاسکو را به آرامی لمس کنید، بازی سرعت می گیرد. حالا می توانید نوع حرکت دست خودتان را تغییر دهید و ملاحظه خواهید کرد که سر و گردن کاسکو حرکت جدید را تقلید می­کند. مثلاً اگر دست شما در هوا به شکل هشت انگلیسی حرکت کند، کاسکو آن را تقلید می کند. به نظر می رسد که کاسکو علاقه زیادی دارد که در این بازی شرکت کند. اما مواظب باشید: اگر کاسکو دست شما را در حین همین حرکات بگیرد، با تمام قدرت گاز می گیرد، البته نه از روی عصبانیت، بلکه این عمل یک واکنش طبیعی کاسکو با جفت جنسی یا طوطی همبازی خود نیز محسوب می شود. اما فرق آن این است که چنین حمله ای به یک کاسکوی دیگر به دلیل پوشیده بودن آن از پر، آسیبی به آن نمی رساند، ولی دست لخت شما با گاز گرفته شدن توسط کاسکو، درد می­گیرد و شاید خون بیفتد.

برای پایان دادن به این بازی، ناخن خودتان را به چوب نشيمنگاه یا شاخه یا لبه میزی که کاسکو روی آن است بکشید تا صدای تیز کردن منقار کاسکو درآید. کاسکو همیشه پس از خوردن غذا، با چند بار کشیدن منقارش به چوب نشیمنگاه، آن را تیز می کند، در این حالت گفته می شود که کاسکو در حال تیز کردن منقار خودش است. این حالت همچنین نشانه رفتار صلح آمیز کاسکو با جفت عاطفی اش است.

اگر شما ناخن های خود را به هم بسایید، کاسکو نیز بلافاصله با تقلید از عمل شما، و در فاصله کوتاهی مشغول تیز کردن منقارش می شود. حالا اگر شما منقار بالایی کاسکو را لمس کنید یا به آرامی با دو انگشت خودتان از بالا تا پایین منقار بکشید، موجب یک حالت شادی در کاسکو خواهید شد.

در این حالت اگر کاسکو احساس نزدیکی با شما کند، سعی به غذادادن شما خواهد کرد. در این حالت، در حالی که کاسکو حرکتی مار مانند به گردن خود می دهد و سعی می­کند غذا از چینه دان خود بالا بیاورد، یک پایش را نیز بالا می آورد تا یکی از انگشتان شما را بگیرد و غذا در دست شما بگذارد. گاهی اوقات کاسکو به دنبال صورت شما می گردد تا محل مناسبی برای قرار دادن غذا در آن گیر بیاورد. در این حالت اگر شما به آن اعتماد کنید و صورت خودتان را در اختیارش قرار دهید، ممکن است غذای بالا آورده خود را در دهان، سوراخ بینی، گوش یا جای دیگری از صورت شما قرار دهد، اما معمولاً کاسکو انگشت شما را محکم نگه می دارد و هدیه خودش را روی آن می­گذارد. اگر در حین انجام این بازی، کاسکو صدای «هیس» آرامی درآورد، این صدا علامتی است که کاسکو برای نشان دادن میزان علاقه اش نسبت به شما از خود در می آورد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 4 امتیاز از مجموع: 4.5]
برچسب‌ها:

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج