0

نکات مهم در پرورش و تهیه جوجه کبک

جوجه کبک

در مقالات پیشین نحوه جوجه ریزی بوقلمون و نکات آن را باهم بررسی کردیم در ادامه به نکات مهمی را در پرورش جوجه کبک و تعیین جنسیت کبک  و ویژگی های جوجه خوب و دیگر نکات آن ها را ذکر می کنیم.

روش تعیین جنسیت جوجه ها

روش تعیین جنسیت کبک به روش ارزیابی کلوآک:
برای اینکار جوجه را با دست چپ بصورت وارونه می گیرند بطوری که جوجه بین انگشتان دست قرار می گیرد و پاهایش بین انگشتان دوم و سوم قرار می گیرند. در این حالت انگشتان اشاره یک طرف و انگشت شصت در طرف دیگر کلوآک قرار گیرد. ابتدا این دو انگشت را بطرف یکدیگر فشار می دهند تا اگر مدفوعی باشد خارج شود. آنگاه با انگشتان دست دیگر دهانه کلوآک را کنار می زنند. در زیر نور درون کلوآک را می توان بخوبی دید. در جوجه­ های نر در انتهای دستگاه تناسلی برجستگی کوچکی حدود ۲ تا ۳ میلی متر وجود دارد که آلت تناسلی است که این عضو در جوجه های ماده وجود ندارد.تعیین جنسیت کبک

تعیین جنسیت کبک

ویژگی های جوجه خوب

١- هوشیار، شاداب و سرزنده بوده و به محرکها بخوبی پاسخ دهد.

٢- ناف کاملاً بسته باشد و علائمی از زخم در آن دیده نشود و ورم نیز نداشته باشد.

٣- کرک های جوجه نرم و شفاف وخشک است و خیس و چسبنده نباشد.

۴- پاها زرد و شفاف و فاقد هرگونه خمیدگی و انحناء باشد.

۵- مقعد سالم و طبیعی و فاقد هرگونه کثافتی باشد.

۶- شکم جوجه نرم باشد و سفت وخمیری و متورم نباشد.

۷- در ناحیه مفصل خرگوشی هیچ گونه تورم و التهاب و زخم مشاهده نشود.

۸- چشمها براق باشند و درخشندگی خاص خود را داشته باشند.

۹- جوجه ها وزن متناسبی داشته باشند.

۱۰- نوک ها سالم و دارای شکل طبیعی باشند.

۱۱- پره پاها سالم باشد.

۱۲- هیچ گونه نقص ژنتیکی در جوجه ها دیده نشود.

تعیین جنسیت کبک

تعیین جنسیت کبک

پرورش اولیه جوجه کبک

پرورش کبک با خرید جوجه یکروزه کبک از مراکز خاص شروع می شود،باید توجه کرد که جوجه ها را اولاً از مراکز و تولید کنندگان معتبر و شناخته شده خریداری کرد ، ثانياً جوجه ها بایستی همه یک سن داشته باشند، ثالثاً : بیماریهای از قبیل بند ناف و … در آنها دیده نشود.رابعاً:سالن قبل از انتقال بایستی همه شرایط از قبیل دما – بستر – دانخوری و … را داشته باشد. بهتر این می باشد که بین دو دوره فاصله زمانی تقریباً۱  ماه باشد ولی اکثر پرورش دهندگان معمولاً بعد از حدود ۱۰ روز اقدام به پرورش مجدد می کنند.

بهتر است حدود 1 ساعت قبل از ورود جوجه ها آبخوریها پر شوند تا آب زیاد گرم شود و حدود ۵ درصد شکر در ۱۰۰ کیلو آب حل می کنیم و در آبخوریها می ریزیم.

بهتر است روز اول از ذرت آسیاب شده استفاده شود

 اکنون سالن آماده ورود جوجه ها می باشد با رعایت موارد فوق

وقتی جوجه کبکها آورده شدند بهتر می باشد سریعاً از جعبه خارج شده و در زیر مادر مصنوعی قرار داده شوند. تعداد تلفات را یادداشت کرده – در یک هفته اول زندگی جوجه کبک ها حرارت محیط یا دستگاه مصنوعی بایستی حدود ۳۳-۳۴ درجه سانتی گراد باشد. برای کنترل دما می بایستی دماسنجی بصورت عمودی و بالای سر جوجه­ها نصب شود- اگر کسی مهارت کافی داشته باشد و بر اساس تجربه و بدون نیاز به دماسنج می تواند بفهمد آیا دما مناسب هست یا نه.

اگر جوجه کبک ها در قسمت وسط مادر مصنوعی یا کلاً دور هم جمع شوند نشان می دهد که دما پائین می باشد و اگر جوجه ها از مرکز دستگاه مادر مصنوعی دور شوند و کلاً در کنار دیواره ها جمع شوند نشان می دهد که محیط بسیار گرم می باشد و اگر جوجه ها بطور یکنواخت پخش شده باشند نشان می دهد که دما مناسب است- در ۳-۱ روز اول زندگی تکه هایی از مقدار کارتن ، پلاستیک و … روی بسته گذاشته می شود و روی آنها دان می ریزند تا جوجه ها را به خوردن دان عادت دهند و تشویق کنند.

به ازای هر ۱۰۰ عدد جوجه کبک یک عدد دان خوری بشقابی کفایت می کند، آبخوریها و دانخوریها را معمولاًً یکی در میان می گذارند .
در ساعات اولیه مستقر شدن جوجه ها آب از اهمیت بیشتری نسبت به غذا برخوردار می باشد زیرا در زمان تولد، هنوز جوجه ها تمامی کیسه زرده را جذب نکرده اند و از آن بعنوان غذا می توانند استفاده کرده و نیازهای خودرا برطرف نمایند.

در آبی که هنگام ورود جوجه ها در آبخوریها ریخته می شود بایستی مقدار ۵ درصد در ۱۰۰ لیتر آب شکر داشته باشد.
پرورش دهنده در هفته نخست باید روی دما – آب و غذا توجه بسیار ویژه ای داشته باشد.
در هفته اول چراغهای سالن می بایست بطور شبانه روزی روشن باشند تعویض دانخوریها و آبخوريها بانوع دائمی آنها می بایستی به تدریج صورت پذیردبرای این منظور ابتدا ۳۰ درصد آبخوری و دانخوریها را نصب و بعد حدود ۷۰ درصد و بعد از سه روز همه آنها را نصب کرده و آبخوريها ودانخوریهای قبلی را کلاً از سالن خارج کرده و شستشو می دهیم وضد عفونی می کنیم.

وقتی آبخوریهای دائمی را نصب کردیم بایستی هر روز روزی ۲ بار آنهار امیز کنیم.- جوجه های مرده و خارج از رده را از سالن خارج کرده و حذف می نمائیم. واکسیناسیون را براساس برنامه دامپزشک بدون فوت وقت بایستی سر وقت انجام داد. واکسیناسیون را خود سرانه انجام ندهیم. بلکه حتما بر اساس دستور دامپزشک باشد زیرا کبک ها به بعضی از واکسنها بسیار حساسند و در صورت استفاده امکان تلفات بالا وجود دارد. اگر در خلال هفته اول تلفات بالا یی مشاهده شد امکان دارد دلایل زیر در ایجاد این تلفات دخالت داشته باشند.

 1. بدلیل رطوبت و دمانی نامناسب دستگاه جوجه کشی جوجه ها تولد ناقصی داشته باشند.
 2.  تماسبند نافجوجه ها با عوامل آلوده عفونت بند ناف را ایجاد میکند.
 3.  تخم های کوچک و ریز که امکان تولد جوجه های ضعیف از این تخم ها بسیار بالا می باشد.
 4.  شکل و فرم غیرطبیعی جوجه ها که بدلیل جداسازی جوجه های درجه ۱و۲و۳ به جوجه کشی صورت گرفته است.
 5.  اگر زمان انتقال جوجه ها به محل پرورش طولانی شود در اثر استرس و تشنگیتعدادی از جوجه ها تلف می­شوند.
 6.  اگر نوک چینی در همان روز های اولیه باشد امکان استرسو تلفات بالا می رود.
 7.  عدم دقت در جا به جایی جوجه ها از جعبه به سالن پرورش
 8.  از دست دادن آب بدن
 9.  اگر دان ناکافی باشد و یا تراکم آنقدر بالا باشد که رقابت ایجاد شود
 10.  دمای بیش از اندازه بالا و یا بیش از اندازه پائین
 11.  واکسیناسیون
 12.  جوجه هایی که بیماری خود را والدین به ارث برده باشند.

اگر محیط سرد باشد جوجه ها دور هم جمع شده که امکان خفگی و در رفتگی پا وجود دارد که با بیماری نباید اشتباه کرد.

دانخوریهای جوجه

جوجه ها وقتی کوچکند دوست دارند بدرون دانخوری رفته و دان بخورند برای این منظور از سینی های مخصوص به عمق ۵-۳ سانتی متر استفاده می کنند، حتی توصیه می شود سبب تشویق جوجه ها به دانخوردن از وسایلی مانند روزنامه و یا خود کارتن حمل جوجه و پلاستیک و … بجای دانخوری استفاده کرد. دانخوریهای ثانویه: پس از گذشت حدود ۸-۶ روز از سن جوجه ها باید دانخوریهای اولیه را با دانخوری های بزرگتر عوض کرد. انواع مختلف بشرح زیر دارداین تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 10 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج