0

تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون

تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون

برنامه تغذیه بوقلمون نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم مدیریتی در دوران پرورش و تولید بوقلمون های مولد می باشد در ادامه تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون و مفدار دان مصرفی را بررسی می کنیم.

تغذیه مولدین گوشتی

افزایش وزن، مقدار خوراک مصرفی برحسب گرم در روز و مصرف تجمعی آن برحسب سن در هفته و نیز برآورد نیازهای پرنده مولد به هر یک از عوامل تغذیه ای و عناصر و مواد مغذی و کم مصرف نیز مهم تلقی می­گردد. لذا کنترل آنها به خصوص در مواقعی که پرورش در قالب بوقلمون های صنعتی قرار می گیرد بسیار مهم است. نقش مدیریت در دوران پرورش پایه گذاری برای اعمال یک مدیریت خوب در دوران تولید تلقی می گردد. به طور کلی طول مدت پرورش در گله مولد 30-29 هفته بوده و 25 هفته طول مدت تولید محسوب می شود.

مقدار خوراک مصرفی شامل آن تعداد پرنده نر و ماده مولد که در سنین ۱۲ تا ۲۴ هفتگی حذف می شود را نیز می گردد.

به طور مثال اگر هدف تشکیل گله مولد از نژاد سنگین بر پایه یک هزار قطعه ماده و ۷۵ قطعه نر باشد بایستی توجه داشت که جهت انتخاب نرهای گله، ۷ درصد تعداد ماده های تخمگذار به منظور تولید اسپرم انتخاب می­شوند. بنابراین دو برابر ظرفیت در مورد نیاز گله اوایل دوره پرورش در نظر گرفته شده و در سنین ۱۶ و ۲۴ هفتگی نسبت به تعدیل گله نر بر پایه ۷ درصد اقدام می شود. بدین منظور در سن ۱۶ هفتگی، ۷۰ قطعه از ۱۶۰ قطعه در نظر گرفته شده حذف و در سن ۲۴ هفتگی نیز ۱۰ قطعه از تعداد باقی مانده نیز حذف می شوند. تا تعداد ۷ درصد بعلاوه پنج قطعه از کل ماده مولد به عنوان ذخیره منبع و تولید اسپرم در اوایل دوره تخمگذاری انتخاب شوند.

                                          جدول خوراک مصرفی و تعداد در نرهای گله مولد سنگین

سن / هفته دان مصرفی / پرنده زنده kg متوسط قطعه در دوره پرورش کل دان مصرفی kg تعداد حذفی
تا 4 83/1 168 308
8-4 49/6 165 1071
12-8 32/13 163 2171
16-12 39/22 160 3582 70 قطعه در 16 هفتگی
24-16 82/57 88 5089 10 قطعه در 24 هفتگی
29-24 41/53 76 4059
جمع 26/155 75 16280

                                       جدول خوراک مصرفی و تعداد در ماده های گله مولد سنگین

سن / هفته دان مصرفی / پرنده زنده kg متوسط قطعه در دوره پرورش حداکثر دان مصرفی kg تعداد حذفی
تا 4 29/1 1163 1506
8-4 4 1143 4574
12-8 37/8 1126 9428
16-12 49/13 1115 15043 90 قطعه در 15 هفتگی
29-16 01/44 1010 44451
جمع 17/71 1000 75002

جیره پیشنهاد شده برای تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون در طول دوره پرورش بایستی بر اساس احتیاجات غذایی به شرح ذیل باشد:

                                                          احتیاجات غذایی جهت مولدین در دوره پرورش

جیره شروع کننده رشد

(1)

رشد

(2)

پرورش پیش تولید

(1)

پیش تولید

(2)

نگهداری
سن/هفته/ماده ها مطابق جدول بعدی*
سن(روز)/نرها

سن(هفته)

0- 28

0 – 4

29- 56

6- 8

56- 98

8- 14

98- 119

4- 17

119تا کشتار

17 تا کشتار

انرژی متابولیسمی kcal/kg 2820 2860 2900 2900 2900 2900 3200
پروتئین خام% 5/28- 26 25- 23 5/20- 18 17- 15 12- 13 5/12- 11 1/10
لیزین% 57/1 21/1 1 75/0 58/0 49/0 31/0
متیونین% 6/0 48/0 41/0 3/0 23/0 19/0 14/0
آمینواسید قابل جذب% 02/1 85/0 72/0 57/0 51/0 43/0 31/0
تریپتوفان% 27/0 22/0 17/0 1/0
تریئونین% 01/1 79/0 65/0 48/0
آرجی نین% 7/1 31/1 15/1 81/0
کلسیم% 35/1-3/1 25/1-2/1 15/1-1/1 1/1- 05/1 95/0- 9/0 95/0- 9/0 05/1- 95/0
فسفر قابل جذب% 75/0 7/0 65/0 55/0 36/0 36/0 36/0
سدیم% 18/0- 16/0 18/0- 15/0 18/0- 15/0 18/0- 15/0 17/0- 16/0 19/0- 16/0 19/0- 16/0
کلراید% 23/0- 18/0 2/0- 18/0 2/0- 18/0 2/0- 18/0 2/0- 18/0 20/0- 18/0 20/0- 18/0
نمک% 28/0- 3/0 36/0- 3/0 33/0- 3/0 33/0- 3/0 35/0- 31/0 35/0- 31/0 35/0- 31/0
اسیدهای چرب ضروری 5/1 25/1 1 1 5/1 5/1 5/1

 طرح فرآوری جهت جابه جایی جیره ماده های گله مولد    

میزان سطح پروتئین خام در تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون به اجزای تشکیل دهنده ترکیبی جیره بستگی دارد. سطوح نشان داده شده در جدول ذکر شده صرفاً به عنوان راهنمایی آمده است و هدف اصلی به حداقل رساندن پروتئین تا حد ممکن به منظور به حداقل رساندن هزینه تمام شده می باشد.

اگر کیفیت خوراک ضعیف است یا مدیریت کارخانه خوراک محدودیت دارد. جیره با مواد مغذی بالاتر با سطوح انرژی بایستی استفاده شود.

نکته قابل توجه اینکه وزن کشی های با برنامه و به صورت منظم در گله بایستی صورت پذیرد و جبران رشد بوقلمون ها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

                                                          طرح فرآوری جهت جابجایی جیره گله:

سن / روز جیره
0 – 21 استارتر
21 – 42 رشد (1)

 آیا وزن در 42 روزگی بالای 90% پیش بینی شده است؟

44- 70 اگر جواب مثبت است

پرورش

اگر جواب منفی است

رشد (2)

آیا وزن در 70 روز بالای 95% پیش بینی شده است؟

 

70- 98 اگر جواب مثبت است

پیش تولید (1)

اگر جواب منفی است

پرورش

آیا وزن در 98 روزگی بالای 95% پیش بینی شده است؟

98- 203 اگر جواب مثبت است

پیش تولید (2)

اگر جواب منفی است

پیش تولید (1)

نکته: آیا وزن در 168 روزگی بالای 90% پیش بینی شده است؟

اگر جواب منفی است، از جیره پرورشی بین 182 – 203 روزگی استفاده می شود.

برنامه فوق فقط برای نرها پیشنهاد می شود. در خصوص ماده ها بایستی از برنامه جداگانه ای پیروی شود.

تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج