0

تمامی نکات مربوط به تشکیل گله مولد مرغ و خروس لاری

از مهمترین معیارهای  تشکیل  انتخاب در گله های کوچک، «قیافه ظاهری»، «بردهای درصدی خروس­های مولد» و «برادران مرغ های موجود در گله مولد» و «اندازه» و «هیئت بدنی» و «اندازه» آنها است. بهتر است  برای تشکیل گله مولد اولیه را از یک تکثیر کننده شناخته شده یا خروس باز معروف و یا کسی تهیه کنیم که ارتباط­های مناسبی با تولید کنندگان خروس­ها دارند. در ادامه مبحث شما عزیزان را با چگونگی تشکیل گله مولد مرغ و خروس لاری آشنا میکنیم.

اندازه گله مولد

ملاقات با خروس بازان باتجربه و مشاهده روش های پرورش آنها در بدو امر اهمیت اساسی دارد.

اولین موضوع در زمان وارد شدن به تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری ، تعیین اندازه گله مولد با توجه به زمان و بودجه ای است که برای آن می گذاریم. در هر حال لازم است گله مولد به نحو مناسبی نگهداری و تغذیه شود. با پیشرفت زمان می توان تعداد افراد گله را از طریق آمیزش های انتخابی و خواباندن تخم ها کنترل کرد. قابل توجه که حذف پرندگان ضعیف و ناقص، عامل دیگری برای کنترل تعداد آنها در طول دوره پرورش و تکثیر است. برای تولید خروس جنگی با کیفیت ضرورت نباید امکانات زیاد و مزرعه بزرگ در اختیار داشت. کیفیت در مقایسه با کمیت از اهمیت بیشتری برخوردار است. می توان در مقیاس کوچک، حیات خانه را برای این عملیات آماده ساخت و با بکار بردن لانه­های مناسب پرورش آنها، کار را آغاز نمود. البته یادآور می شود که تعداد نیز اهمیت دارد و در صورتی که تعداد نسبتاً بالایی از افراد را داشته باشیم می توانیم از میان آنها به انتخاب بپردازیم ولی باید تعداد آنها به اندازه­ای باشد که بتوان از میان آنها به انتخاب پرداخت. تعداد بیشتر دردسر بیشتر نیز به همراه دارد و هر قدر بر اساس برنامه تعریف شده و هدف ترسیم شده اولیه مان، شدت حذف جوجه های مرغ و خروس­های وازد را شدت بخشیم، کیفیت ژنتیکی گله ما بهتر خواهد شد. تکثیر کنندگان جزء بهتر است کارشان را با یک خروس و دو مرغ آغاز کنند. این ترکیب را اصطلاحاً «سه گانه یا تریو» می نامند.

  •  مراحل ایجاد گله مولد

تکثیر مرغ و خروس نیز همچون هر حرفه دیگر مستلزم در نظر گرفتن «هدف» و لیست کردن مراحلی است که می خواهیم برای رسیدن به آن هدف طی کنیم. هدف ما این است که نژاد مخصوص خود را بسازیم. این هدف، دراز مدت است. بهترین پرورش دهنده و تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری جهان، خانواده ای از پرندگان را به مدت ۳۰ تا ۴۰ سال نگهداری کرده و در میان آنها زاد و ولدهای برنامه ریزی شده درونی بکار برد بدون اینکه خون تازه ای وارد گله کرده باشد. برای توسعه و نگهداری سویه خاص خودمان، لازم است با برنامه ریزی مناسب و علمی حداقل ۵ تا ۱۰ سال کار کنیم. بعبارت بهتر ۵ سال طول می کشد تا ببینیم جهت حرکت مان درست یا نادرست است و ۱۰ سال طول می کشد تا سویه مورد نظرمان به صورت واقعی شکل گرفته و پا به عرصه گیتی بگذارد. بنابراین لازم است به برنامه خود چسبیده و صبور و خونسرد باشیم زیرا تا زمانی که در بیرون مرغ و خروس­هایی داریم که متعلق به ما است و می توانیم با برنامه مناسبی آنها را انتخاب و جفت کنیم، عمل بزرگی در حال رخ دادن است. هر برنامه اصلاح نژادی موفق، مستلزم تعقیب مراحل مختلف به همراه کار سخت و اندکی خوش شانسی است. مراحل مختلف کار به شرح زیر است.

تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری

1 – تعیین هدف

تعیین هدف مهم ترین جزء برنامه اصلاح نژادی است که بر اساس «درصد برد» جوجه های بدست آمده از مرغ و خروس­های گله مولد (در مرحله آزمون نتاج) اندازه گیری می شود. داشتن یک هدف اصلاح نژادی که بتوان آن را به صورت عملی اندازه گیری کرد، کمک مؤثری به پرورش دهنده می کند تا موفقیت آمیزش­های بکار رفته و لاین مورد استفاده در برنامه اصلاحی خود را ارزیابی کند. البته عوامل زیادی بر درصد برد جوجه ها دخیل هستند. سن، آماده سازی، سلاح بکار رفته (سبک مبارزه، نوع و جنس مهمیز مصنوعی بکار رفته و حتی فلز آن)، سطح رقابت و حتی خوش شانسی اثرات معنی داری بر نتیجه، رقابت­ها دارند. به همین دليل بهتر است علاوه بر درصد برد، برخی صفات عنوان هدف برگزینیم، بویژه اینکه همبستگی بالایی با درصد برد دارند و اگر خروس های تولیدی دارای این صفات باشند، شانس موفقیت آنها در نبرد واقعی نیز به همان اندازه افزایش می یابد.

توارث برخی صفات از قبیل رنگ و شرایط پر، رنگ پا، رنگ چشم و نوع تاج از اصول ساده­ای تبعیت می کند زیرا ژن­های کنترل کننده آن محدود است ولی توارث صفت کیفیت نبرد خروس جنگی همچون صفات افزایش وزن و رشد جوجه گوشتی و تولید تخم مرغ تخمگذار، از جمله صفات کمی پیچیده است و تعداد زیادی ژن آن را کنترل می کند. پیشرفت ژنتیکی در کیفیت نبرد خروس بمراتب پیچیده تر از صفات عملکرد در سویه های تجاری است. صفات دسته اول اثری بر عملکرد نبرد خروس­ها ندارند ولی برخی صفات سرنوشت برد و باخت خروس را رقم می­زنند. صفات «شجاعت»، «نتوان ضربه و برش»، «دقت ضربه»، «سبک نبرد»، «قدرت بدنی»، «سرعت»، «هوش»، «اندازه و تیپ بدن»، «تعادل بدن و شیوه گام زدن» «وضعیت سرپایی بدن»، «نحوه قرار گرفتن خارها»، «اندازه استخوان­ها»، «خلق و خوی» و «سخت جانی و تحمل» ارتباط نزدیکی با خط­های خونی برنده دارند.

خروس خوب ترکیب مناسبی از صفات فوق را دارد. برای مثال در نبرد با مهمیز مصنوعی، خروس قوی ممکن است خروس آهسته و کم جنب و جوشی نیز باشد، یا خروس سریع ممکن است قدرت ضربه کافی نداشته باشد و یا خروس پرش زن ممکن است روی زمین ضعیف عمل کند. بهر حال خروس­های جاخالی کن مناسب نیستند و باید آنها را کنار زد زیرا تمایلی به روبرو شدن و ض ربه زدن و کشتن رقیب ندارند. تنها قصد آنها این است که کشته نشوند. در مسابقات خروس جنگی، دفاع به تنهایی نشانه برد خروس نیست. خروس خوب حتی در دفاع نیز تهاجمی عمل می­کند و در حال کنار کشیدن ضربه می زند و هنگام گام گذاشتن به عقب مترصد اشتباه رقیب است تا در فرصت مناسب ضربه بزند. خروس مناسب از هر زاویه ای حمله می کند و تنها به حمله از بالا یا پشت بسنده نمی کند و وقتی پایین هم هست ضربه اش را می زند. آنها حتی وقتی پشت به دیوار هستند حمله می­کنند.

در انتخاب خروس­ها برای نبرد دو صفت اهمیت درجه اول دارد که این صفات خروش جنگی : «توان برش» و «شهامت» است. عده ای این دو صفت را در ردیف هم قرار می­دهند و برخی صفت اول را مهمتر می­دانند زیرا بر این باورند که در حالی که بازی خروس جنگی مبتنی بر قاطعیت نبرد و از دور خارج کردن رقیب است، به جای شجاعت باید توان وارد آوردن ضربات مرگ آور و فرصت طلبی ناشی از آن اهمیت درجه اول داشته باشد. خروس جنگی که قادر به ایجاد برش یا پارگی باشد، قادر به از پا در آوردن رقیب و برنده شدن است. باری بعد از توان برش، شجاعت قرار دارد. بهتر است در کنار آن دو صفت، «قدرت بدنی» و «ستقامت» را نیز قرار دهیم. پس از آن است که صفات «هوش»، «چابکی» و «سرعت عمل» فرا می رسد. این سه صفت در یک ردیف هستند. چابکی صفتی است که خروس باهوش قادر می­سازد تا در شرایط معین، عمل معینی انجام دهد. سرعت عمل او را قادر می سازد تا از پیش نقشه ماهرانه ای برای رقیب بکشد. برخی پیشتازان این حرفه، سرعت عمل را خیلی مهم می دانند. آنها مسابقه خروس را با مسابقه دوئل مقایسه می کنند. به نظر آنها سرعت انتقال ذهنی و سرعت عمل به این دلیل اهمیت دارد که فرد یا سرعت عمل به خرج می دهد و برنده می شود و یا جانش را از دست می دهد. بنابراین در مجموع توان برش، برتر از شجاعت؛ سرعت عمل برتر از قدرت زمان بندی برتر از سرعت و هوش برتر از استقامت است. بطور کلی در بازی خروس جنگی با دشنه بلند (روش فیلیپین)، صفات مهم را می توان به سه دسته یا گروه بندی زیر خلاصه کرد:

  • الف – «توان برش»
  • ب- «شجاعت»، «قدرت» و «استقامت»»
  • ج- «هوش»، «چابکی» و «سرعت عمل»

خروس­های خوب سبک نبرد خاصی ندارند. آنها دارای سه قابلیت بالا هستند و نتیجه همه آنها یک چیز است: «کشتن رقیب».

برای تعیین هدف اصلاحی لازم است صفات را به ترتیب اهمیت آنها مرتب و گروه بندی کنیم. در برنامه اصلاحی، مهم ترین این صفات مورد توجه بیشتری قرار گرفته و شدت انتخاب بیشتری روی آنها اعمال می شود. در صورت تمرکز روی یک یا چند صفت معدود، پیشرفت اصلاحی سریع تر است ولی همزمان در حوزه های دیگر اصلاحی، بهبود چندانی بوجود نمی آید بنابراین لازم است روش احتياط آميز و متوازنی بکار ببریم. چنین برنامه ای ممکن است پیشرفت اولیه کمتری نشان دهد ولی در دراز مدت برنامه اصلاحی را بر اساس انتخاب فشرده بر اساس تعداد معدودی از صفات به اجرا در می آورد. در جدول 1، گروه بندی صفات بر حسب اهمیت نسبی آنها به همراه شدت انتخاب مناسب برای هر گروه ذکر شده است. اگرچه گروه ها بر اساس اهمیت شان مرتب شده اند ولی تمامی صفات موجود در گروه «الف»، «ب» و «ج» مهم هستند و لازم است به دقت مورد پایش و مواظبت قرار گیرند. به عبارتی هدف اصلاح کننده در نظر گرفتن همزمان این صفات به همراه حداقلی از درصد برد خروس­ها است. این اهداف ممکن است برای اصلاح کنندگان مختلف متفاوت باشد.

 2- تعیین لاين مناسب

گفته می­شود «نتیجه پایان کار است که نوع عملیات امروز ما را رقم می زند». این ضرب المثل تا حدی واقعیت دارد ولی در تکثیر خروس جنگی، نتیجه نهایی دیریاب تر از بقیه حرفه ها است و نمی توان صرفاً با انداختن تیر در تاریکی به نتیجه نهایی مطلوب رسید. به اعتقاد پرورش دهندگان پرسابقه خروس­ها، و تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری وقتی گله اولیه ارزان بکار برده شود، معمولاً تكثیر آنها گران و توأم با انواع تلفات و ناکامی ها است. ارزان بودن در اینجا در تمامی معانی آن بکار می رود. اولین قائده این است که پرنده انتخابی برای تکثیر و پرورش درست همان چیزی باشد که می خواهیم و یا حداقل نزدیک به آن باشد. به عبارت دیگر هنگام انتخاب گله اولیه به خصوصیات نژادی  مرغ و خروس توجه کنیم و مرغ و خروس هایی را انتخاب کنیم که مشخصات نژادی را که به دنبال تکثیر آن هستیم دارا باشند و کمترین انحراف را از معیارهای نژاد فوق نشان دهند، توصیه می شود افراد تازه کار ابتدا با افراد باتجربه تماس بگیرند، و با توجه به مشورت آنها بهترین نژاد را برای نگهداری و تکثیر انتخاب کنند. در زمان انتخاب و تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری ،گله اولیه، نکات زیر مد نظر است:

  • الف- به دنبال خط های خونی یا لاین­های برنده­ای باشیم که توسط پرورش دهنده­ای خوشنام تولید شده و خروس­های آن در مسابقات، پیشرو و برنده بوده اند.
  • ب- از میان انواع لاین های مناسب، یکی را انتخاب کنیم.
  • ج – در صورت امکان «شجره خانوادگی» لاین مورد علاقه خود را فراهم کنیم.
  • د- به دنبال بهترین منبع یا تولید کننده باشیم تا نیاز ما را تأمین کند.
  • ح- بعد از انتخاب بهترین منبع، اکنون بهترین مرغ و خروس او را طلب کنیم حتی اگر بنا باشد قیمت بالاتری بپردازیم.

جدول 1 : گروه بندی صفات اصلاحی در خروس جنگی

گروه صفت شدت انتخاب کیفیت
الف قابلیت برش حداکثر صحیح، مؤثر و عمیق
الف سلامت حداکثر مقاومت به بیماری­ها و تنش
الف جان سختی حداکثر کوشش تمام وقت در تخریب و ضربه زدن به رقیب
الف سبک نبرد حداکثر هوش، سازگاری و سرعت برگشت سر
ب قدرت بالا توانایی ضربات قدرتمند
ب سرعت بالا توان غلبه/ اجتناب از رقیب
ب مقاومت بالا توان اسقامت دراز مدت
ب اندازه و هیئت بدنی بالا حدود ۵ پوند /سرپا
ب سرپایی بدن بالا بالا
ب خلق و خو بالا آرام
ب درصد برد بالا 70 درصد
ج اندازه استخوان متوسط متوسط
ج نحوه استقرار خار متوسط پایین ساق پا/همخط با انگشت عقب
ج رنگ چشم متوسط قرمز یا نارنجی
ج وضعیت پرها متوسط پرهای انعطاف پذیر و بلند
د رنگ پا اندک خصوصیات نژادی
د نوع تاج اندک خصوصیات نژادی
د رنگ پرها اندک خصوصیات نژادی

یکی از مشترکات تمامی پرورش دهندگان موفق این است که سرمایه گذاری قابل توجهی در احداث گله اولیه کرده و همان ابتدا گله مرغ و خروس­های خوبی خریده­اند. قائده کلی اینکه اگر خروس خوبی به قیمت ۲ هزار تومان گیر آوردیم ولی خروس بهتری با قیمت ۳ هزار تومان به ما پیشنهاد شد و قابلیت و کیفیت بهتری داشت، حتماً دومی را انتخاب کنیم.

با توجه به مقدمه بالا، یافتن و بدست آوردن مرغ و خروس­های اولیه که بتوانند به عنوان گله مولّد اولیه نیازهای اصلاحی ما را فراهم کرده و آرزوهایمان را بر اساس اهداف تعیین شده برآورد کنند، اهمیت اساسی دارد. مرغ و خروس­هایی که اصلاح کننده، برنامه اصلاحی خود را با آنها شروع می کند اهمیت زیادی دارد. انتخاب آنها ساده نیست و هرگز نباید عجله کرد. پیدا کردن آنها روش­های مختلفی دارد.

خط­های خونی مناسب خروس­ها از روی عملکرد فرزندان آنها در گود نبرد تعیین می شود. گزارشات نبرد خروس­ها، توصیه دوستان و شرکت کردن در مسابقات از جمله روش های بدست آوردن ایده های مناسب در این زمینه است. لازم است مرغ و خروس­های انتخابی از نظر صفت­های گروه الف وب که در مرحله تعیین هدف آنها را مشخص کرده ایم، قوی باشند و از نظر صفات دسته ج در حد مناسب یا بهتر باشند. هر چه از همان ابتدای کار با هدف مان نزدیک تر باشیم، سریع تر به آنها خواهیم رسید. اصلاح کننده باید از نظر ارزیابی صلاحیت ها و معایب خط­های خونی خروس­های جنگی کاملاً صادق باشد. انتخاب و خرید گله اولیه درست همچون ازدواج است. باید مطمئن بود که آیا می توانیم با آنچه به خانه آورده ایم زندگی کنیم؟! در صورتی که اصلاح کننده چیزی را در آنها ببیند که خودش آن را دوست ندارد و آنگاه آنها را تکثیر کند، شانس اینکه این صفت به نسل های آینده انتقال یابد زیاد است. بهترین روش انتخاب و تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری گله اولیه مناسب، کمک گرفتن از دوستان آشنا با این حرفه است. امتیاز آن در این است که وی رقابت پرندگان دوستش را دیده و اطلاعاتی در زمینه قدرت و ضعف آنها دارد و می­تواند برنامه اصلاحی خود را بر اساس آنها برنامه ریزی کند.

روش دیگر، شرکت در مسابقات و دیدن خروس بازها و اصلاح کنندگان مختلف است که مرغ و خروس­های با کیفیت مناسب و مشتری پسند تولید کرده اند. کلید کار، شرکت در مسابقاتی است که سطح آن حداقل در سطح مورد انتظار اصلاح کننده برای مسابقات آتی باشد و یا از آن فراتر باشد وقتی دید کافی در زمینه انتخاب یک لاین خاص به دست آوردیم، باید با اصلاح کننده آن رفیق شویم و از او بپرسیم چگونه خروس­هایش را اصلاح کرده و چه زمان طول کشیده تا لاین اش را توسعه دهد، منشأ اولیه آن چیست و نظر او در مورد برخی صفات و کیفیت­های مهم که وی در برنامه اصلاحی خود در نظر گرفته، چیست؟ فروشنده ممکن است برخی پرندگانش را بفروشدیا نفروشد. در صورت عدم تمایل به فروش پرندگان گله مولد خود، بهتر است خروس­های جنگی هیبرید آنها را خرید و آنها را مورد آزمون قرار داد و در صورتی که از آزمون موفق در آمدند تعدادی را خرید. در این احوال لازم است خریدار همواره با احترام و پافشاری به دارندگان لاین یا فروشندگان آنها نزدیک شود. در صورتی که خریدار بداند که فروشنده مرغ و خروس های خود را از کجا به دست آورده، او هم می تواند پرندگان مشابهی را از همان منبع فراهم کند.

روش دیگر تهیه مرغ و خروس مولد، خرید از طریق مجلات یا اینترنت است که البته روش خطرناکی است. این گونه فروشندگان ممکن است درستکار و عالِم و یا خلاف آن باشند. به زحمت می توان از طریق آگهی روزنامه یا اینترنت مطمئن بود که پرندگان مناسبی برای ما ارسال شود. در هر حال اگر خریدار بتواند به محل کار فروشنده خروس­ها رفته و از نزدیک گله او و نحوه کار و مدیریت بهداشتی او را ببیند بهتر است.

3 – انتخاب بهترین افراد از این انتخابی و ایجاد گله مولد اولیه

پس از انتخاب لاین مناسب و موافقيت صاحب آن برای فروش تعدادی از مرغ و خروس­هایش، لازم است به نحوه انتخاب تک تک آنها توجه کنیم. در صورتی که خریدار از طریق آگهی، اعلام خرید پرنده را داده باشد، باید دقیقاً نیاز خود را به اصلاح کننده و فروشنده آنها اعلام و حالی کند و از او بپرسد که آیا مرغ و خروس هایش می تواند معیارهای او (مثلاً سر پا بودن، تیپ بدنی و سبک نبرد) را تأمین کند؟ در اینجا نیز ملاقات اصلاح کننده در مزرعه او و انتخاب مرغ و خروس­های مولد یا خروس­های جنگی وی اهمیت زیادی دارد. البته باید توجه داشت که بین افراد مختلف یک لاین از پرندگان تفاوت­های زیادی وجود ندارد. با وجود این اگر خریدار قدرت انتخاب بین دو پرنده با خصوصیات عالی را داشته باشد ولی یکی از آنها دارای خلق و خوی مناسبی باشد، انتخاب او کمک شایان توجهی به ما می کند تا پرندگان ملایم تر و آرام تری داشته باشیم.

در جریان انتخاب مرغ و خروس­ها، باید اهداف برنامه اصلاحی را در نظر گرفت و تک تک مرغ و خروس­های خریداری شده را با توجه به آنها ارزیابی و انتخاب کرد. افراد انتخاب شده باید سالم، فعال، خوش نما و متوازن بوده و خصوصیات لاین مورد نظر را داشته باشند. هم خروس و هم مرغ انتخابی آرام بوده و طبیعت خوبی داشته باشند. اگرچه خروس­ها و مرغ­های بالغ یک خانواده برنده برای خرید مناسب و قابل قبول هستند ولی بهتر است از مرغ و خروس­های کم سن و سال تر (بین ۲ تا ۵ سال) انتخاب شود تا وقت آن را داشته باشیم که قبل از وارد کردن آنها به برنامه اصلاحی، خود آنها و بستگان شان را آزمون کنیم. در صورت جوان بودن مرغ و خروس ها زمان آن را داریم که تمامی خصوصیات مطلوب و نامطلوب آنها را به موقع شناسایی کنیم. برای مثال می توان خصوصیاتی از قبیل تخمگذاری پراکنده و اجتناب از سر زدن به آشیانه تخمگذاری، شخصیت عصبانی و توسعه دیرهنگام توانایی نبرد را که همگی خصوصیات منفی هستند، بموقع شناسایی کرد.

آنچه اصلاح گران انجام می­دهند شبیه چیزی است که در طبیعت رخ می­دهد. در طبیعت هر فرد به تنهایی و همه آنها و در تمامی روزها برای بقای خویش جدال می کند و افرادی که قادر به رقابت یا سازگاری نباشند زنده نمی مانند بنابراین مواد ژنتیکی آنها به نسل بعد منتقل نمی گردد. توجه داشته باشیم که پرندگان شکاری چگونه به شیوه مؤثری طعمه خود را تعقیب کرده و آنها را شکار می کنند. در طبیعت افرادی قادر به ادامه زندگی و انتقال مواد ژنتیکی خود به نسل های بعد می شوند که شکارچی خوبی بوده و بتواند صیدهای مختلف را شکار کند و در سکونتگاه های مختلف به سر ببرد و در شرایط آب و هوایی مختلف زندگی کند و در مشاجرات حفظ قلمرو کامیاب از صحنه بیرون بیاید. خروس بازان نیز لازم است افرادی را انتخاب کنند که ارزش ورود به گود نبرد را داشته و یا برادران، فرزندان و افراد نزدیک خانواده آنها، ارزش خود و خانواده خود را در گود مبارزه به اثبات رسانده باشند. تنها از طریق رقابت بین آنها است که می توان افرادی را انتخاب کرد که دارای صفات مناسب روانی و فیزیکی برای نبردهای دست اول باشند. این افراد در واقع سنگ بنای برنامه اصلاحی ما تلقی می شوند.

  •  آزمون نتاج

آزمون نتاج به معنی اندازه گیری کیفیت نتاج بدست آمده و به طور مستقیم ارزیابی موفقیت برنامه اصلاحی است. موفقیت نسبی برنامه اصلاحی زمانی حاصل می شود که نتاج بدست آمده معیارهای تعریف شده در هدف برنامه اصلاحی (اولین گام برنامه اصلاح نژاد) را داشته باشند. وقتی خانواده های همخون تولید مثل و تولید فرزند می­کنند، تنها می توان ظاهر خارجی، ساختار بدن، سلامت و خلق و خوی آنها را ارزیابی کرد. آزمون نهایی برای تعیین ارزش افراد، توانایی آنها در تولید افراد برنده در گود است. ارزیابی و آزمون نتاج، زمان بر و پرهزینه است زیرا رقابت میدانی خروس­ها در گود روشی برای آزمون آنها و مهارت اصلاح نژادی پرورش دهنده آنها است. اطلاعات بدست آمده در مورد سبک نبرد، سرعت عمل، توانایی وارد آوردن ضربه و برش و دیگر صفات مهم در این مطالعات جمع آوری و آنالیز می شود و بعنوان راهنمایی در برنامه های تولید مثلی فصول بعد بکار می­رود. تنها از طریق تجربه و حضور در گود مبارزه است که پرورش دهنده پی به نقاط قوت و ضعف محصولات خود برده و به تناسب آن تغییراتی در برنامه اصلاحی خود ایجاد می کند.تشکیل گله مولد مرغ و خروس لاری

با توجه به مطالب بالا و با، باور اغلب اصلاح کنندگان، خروس های جنگی خوب (اغلب دو رگ)، ضرورتاً خروس­های مولد خوبی نیستند. با این وجود تجربه نشان می­دهد که خروس­های ممتاز ممکن است فرزندانی بوجود آورند که می توان از آنها برای تشکیل گله مولد مرغو خروس لاری استفاده کرد و هر سال فرزندان برنده ای از آنها بدست آورد. یک روش مناسب این است که این خروس­های ممتاز را با پولت­های همخون ولی از نژاد دیگر جفت کرده و آمیخته سه طرفه ایجاد کرد.

سطح رقابت عامل مهمی در ارزیابی خروس­های جنگی است. برای پرورش دهندگان مناسب است که در صورت امکان هر سال چند بار در بالاترین سطح رقابت ها شرکت کنند تا ایده های بهتری از چگونگی اندازه گیری و ارزیابی خروس های خود بدست آورند.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 4.3]
برچسب‌ها:

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج