0

معرفی برخی محلول­ها و مواد مفید بهداشتی برای پرورش لاری

محلول آسپیرین. یک مداوای عمومی برای کاهش تنش (تب یا بیحالی) که به دنبال بیماری­های مختلف دیده می­شود. تعداد ۳۵ حب قرص آسپیرین (معادل ۳۲۵ میلی گرم در هر گالن) را در آب شرب حل کرده و بصورت آزاد در طول بیماری به خروس­ها می دهند. در این صورت حدود ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به آنها می رسد.در ادامه به معرفی محلول و مواد مفید بهداشتی برای پرورش لاری لازم است می پردازیم.

برخی محلول­ها و مواد مفید بهداشتی

محلول های قابض. برای مداوای پرندگان جوان مبتلا به علایم بیماری های غیر تیپیک همراه با کاهش رشد و نیز پرندگان مبتلا به بیماری تنفسی همراه با ترشحات مخاطی بکار می رود و موجب بیرون راندن مخاط­ها از مجرای تنفسی و منخرين پرندگان می شود. چهار قاشق سرکه سیب در 4 لیتر آب ریخته می شود. تانن موجود در سرکه سیب به حذف مخاط­ها و دیگر مواد چسبیده به دهان، گلو و یا کانال روده ای می پردازد و مواد مغذی و داروها بهتر جذب بدن می شود. محلول بدست آمد به مدت ۲ تا ۳ روز از طریق آب آشامیدنی به پرندگان داده می شود. محلول سولفات مس. با نام های بازاری «کات کبود» یا «زاج سبز» و بصورت کریستال های سبزرنگ یکی از مواد اولیه مناسب در مرغداری ها است، بویژه اگر به شیوه مناسبی مصرف شود. محلول سولفات مس برای مقابله با قارچ ها و کپک ها بویژه بیماری مایکوز (برفک یا عفونت کپکی چینه دان) بکار می رود. مصرف آن به میزان ۵۰ گرم به همراه ۲ قاشق غذاخوری سرکه در ۱۰۰ لیتر آب است که می توان دو بار در ماه از آن استفاده کرد. اغلب اوقات یک محلول پایه غلیط می سازند و در زمان مصرف واقعی و عملی آن را رقیق می کنند. این محلول معمولاً بعد از استفاده از محلول­های ملین بکار می رود.

مواد مفید بهداشتی برای پرورش لاری

محلول­های ملین. برای تخلیه سریع تر دستگاه گوارش بویژه در موارد مصرف مواد سمی و از جمله مسمومیت بوتولیسم از محلول های ملین بصورت «محلول ملاس»، «محلول نمک اپسوم» و یا «روغن کرچک» استفاده می­شود. برای تهیه محلول ملاس، یک لیتر از آن در ۴۰ لیتر آب ریخته شده و به مدت حدود ۴ ساعت در اختیار پرندگان قرار می گیرد. در صورتی که پرنده ای نتوانست آن را بخورد به شیوه انفرادی به خورد او داده شود. در موارد ابتلای پرندگان به آنتریت از محلول یک در ۴۰ آن بمدت ۷ تا ۱۰ روز استفاده می شود. ملاس بخشی از مواد معدنی و الکترولیت دفع شده از طريق اسهال ناشی از عفونت را جبران می کند.

نمک اپسوم به صورت محلول و یا در خوراک مصرف می شود. یک کیلوگرم نمک اپسوم در ۱۵ کیلوگرم خوراک و یا محلول ۱ در ۴۰ آن بکار می رود. مخلوط نمک و جیره غذایی بمدت یک روز تنها منبع خوراک پرنده می­شود. این در حالی است که پرنده قادر بمصرف غذا باشد در غیر این صورت، محلول آن بکار می­رود و در صورتی که پرنده قادر به مصرف آب و دان نباشد، بشيوه انفرادی مداوا می گردد. به این منظور یک قاشق چایخوری نمک اپسوم در ۳۰ سی سی آب حل شده و در چینه دان پرنده مبتلا تخلیه می شود. برای مقابله با مسمومیت بوتولیسم از طریق روغن کرچک، مقدار ۱۵ گرم به ازای هر پرنده به چینه دان آنها تخلیه می شود.

محلول­های مغذی. در صورت کمبود اسیدهای آمینه، انرژی، ویتامین ها و الکترولیت­ها در دسته ای از مواد مفید بهداشتی برای پرورش لاری و محلولها (بویژه محلول اسید آمینه و محلول قندی) در کنار جیره غذایی روزانه پرندگان استفاده می شود. برای مثال جهت کاهش تنش ناشی از مصرف جیره های کم پروتئین می توان محلول اسید آمینه (متشکل از 5/0گرم متیونین و 55/0 گرم لایزین در هر لیتر آب) را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد. محلول های اسید آمینه هر روز به صورت تازه فراهم گردیده و از طریق آبخوری تمیز به آنها داده می­شود. در جوجه ها ضعیف می توان از محلول های قندی استفاده کرد به این منظور ۳۰۰ گرم شکر در ۴ لیتر آب حل شده و بعنوان مکمل انرژی به جوجه های ضعیف شود. محلول فوق به مدت ۷ تا ۱۰ روز تنها منبع آب آشامیدنی آنها است. آبخوری های مورد استفاده تمیز باشد و هر روز آب آن تمیز و جایگزین شود. محلول فوق دارای ۸ درصد قند و تقریباً ۵۰۰ کیلوکالری در هر لیتر آب می باشد.

مصرف مناسب و بموقع ویتامین ها و الکترولیت ها در گله بویژه جوجه های جوان مناسب است و موجب تقویت آنها و اطمینان از رفع هر گونه کمبود ویتامین در جیره غذایی آنها می­شود. این مواد برای کاهش اثرات تنش ناشی از بیماری های تحت بالینی، حمل و نقل، خطاهای مدیریتی و غیره بکار می رود. در این موارد از دستورالعمل­های الصاق شده بر روی بسته های تجاری این مکمل ها تبعیت شده و در طول دوره تنش به عنوان تنها منبع آب استفاده شود. از طرفی بهتر است در مقاطع زمانی مناسب مثلاً هفته ای یک بار مکمل ویتامینی از طریق آب شرب مصرفی به گله داده شود. در مواقع تنش گرمایی، تنش بیماری و امثال آن به جای مکمل ویتامین از مخلوط مکمل ویتامین و الكترولیت­ها استفاده می­شود.

کرم کش ها. برای از بین بردن انگل های داخلی طیور از «فن بندازول» یا «لویامیزول» استفاده می شود. در صورت مصرف مناسب و صحیح آنها، بسیار مؤثرند و اغلب انگل های داخلی را از بین می برند. در برخی کشورها مصرف آنها مجاز نیست بویژه وقتی محصول آنها بصورت گوشت و تخم مرغ به مصرف انسان می رسد.

فن­بندازول معمولاً به صورت یک محصول تجاري با غلظت ۱۰ درصد به بازار عرضه شده و به دو صورت فشرده (یک روزه) یا غیرفشرده (۳ روزه) بکار می رود. در مداوای یک روزه، ۴تا۵ گرم آن در هر کیلوگرم غذا مخلوط شده و به مدت یک روز مصرف می شود و پس از آن غذای تازه و بدون دارو داده می شود. می توان به تناسب و با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده، مقدار معینی از آن در آب شرب مصرفی پرندگان ریخته شود. در مداوای غیر فشرده و 3 روزه، تراکم دارو کاهش یافته و به میزان ۸۰ گرم با ۱۰۰ کیلوگرم غذا مخلوط شده و به مدت ۳ روز متوالی بصورت آزاد به پرندگان داده می­شود. این مخلوط، ۷۵ قسمت در میلیون فن بندارزول دارد و مصرف آن، حدود ۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تأمین می­کند. مصرف بیش از حد فن بندازول حتی تا ۱۰۰ برابر، اثر سمی روی پرندگان ندارد ولی مصرف آن در دوره پرریزی موجب بدشکلی پرهای جدید می شود.

لویامیزول به صورت بسته های کرم کش مختص گاو و گوسفند (به ترتیب بسته های ۵۰ یا ۱۲ گرمی) به بازار عرضه می شود و لازم است بصورت محلول 5/1 گرم (خالص) در لیتر آب شرب مصرف شود. با توجه به میزان خلوص ترکیب تجاری آن باید غلظت خالص فوق فراهم گردد.

پرندگان آلوده بمدت یک روز از محلول فوق استفاده کرده و سپس آب تازه و فاقد دارو به آنها داده می شود. در موارد آلودگی حاد انگلی، می توان هر ۵ تا ۷ روز این مداوا را تکرار کرد.

آفت کش. «پرمترین» مهمترین آفت کش برای مقابله با جرب و شپش است که به صورت ترکیب ۱۰ درصد (یا غلظت های دیگر) در بازار اتحادیه اروپا عرضه می شود. مقدار ۵۰۰ گرم از فراورده با غلظت ۱۰ درصد، در ۱۰۰ لیتر آب حل می شود. در صورت استفاده از سم «مالاتیون»، «سوين » و امثال آن با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده عمل می شود. پس از تهیه محلول مورد نظر پوست و پر پرندگان مبتلا اسپری می شود. شکم آنها در زمان اسپری فراموش نشود. هر لیتر از محلول فوق برای ۲۰ تا ۲۵ مرغ تخمگذار کافی است. حدود ۴ هفته بعد سمپاشی دیگری انجام می شود. همچنین دیوارها، سقف و بستر لانه ها با محلول فوق اسپری می شود تا حشرات منفردی که روی بدن پرندگان نیستند از بین بروند.

برای از بین بردن بقایای جرب­ها، شپش ها و مگس­ها، 5/1 لیتر محلول تجاری پرمترین در ۱۰۰ لیتر آب حل شده و به سقف ها، دیوارها، آشیانه ها، نی خواب­ها، شکاف ها و خلل و فرج سالن پاشیده می شود. محلول مورد نیاز یک لیتر به ازای 5/17 متر مربع است. قابل توجه که مالاتیون برای کنترل مگس مناسب نیست ولی برای کنترل جرب و شپش خوب است.

محلول­های بهداشتی. برای کاهش لای و لجن و ارگانیسم اغلب بیماری ها و یا از بین بردن آنها در آب، آبخوری­ها و خطوط آبخوری بکار می رود. اگر یک قاشق چایخوری ماده سفید کننده کلردار (هیپوکلریت سدیم) در ۲۰ لیتر آب حل شود، غلظت کلر آن در حد ۱۱ قسمت در میلیون خواهد بود که محلول مناسبی برای سالم سازی خطوط آبرسانی است در حالی که مرغ­ها از آن مصرف می کنند بدون اینکه ضرری برایشان داشته باشد. اندک زمانی طول می کشد که مرغ­ها با چنین آبی عادت کنند. بنابراین بهتر است چند روز قبل از استفاده از چنین محلولی، یک محلول حاوی نصف این غلظت بکار برده شود. برای بدست آوردن بهترین نتیجه بهتر است آبخوری­ها هر روز شسته شوند. برای غوطه ورسازی، شستشو و یا اسپری ابزار و ادوات مرغداری، ۳۰ گرم ماده سفیدکننده در ۲۵ تا ۳۰ لیتر آب (با غلظت نهایی ۴۵ قسمت در مليون کلر) حل می شود. ظروف پس از شستشو با این محلول، به مدت یک ساعت در محل خود قرار می گیرند و سپس با آب تمیز شسته می شوند. در صورتی که عملیات در مقیاس هر هفته انجام شود، کارکرد مناسبی خواهد داشت. قابل توجه که مواد ضدعفونی کننده کلردار توسط مواد آلی خنثی می شود بنابرین باید قبل از شستشو با مواد کلردار، آنها را بخوبی بشوییم تا مواد آلی آنها حذف گردد. سرکه. ترکیب مناسبی برای تنظیم pH بدن و تمیز کردن سیستم بدنی پرندگان و عامل کمکی برای کنترل کوکسیدیوز در پرندگان جوان

کوکسیدیواستات. در پرورش پرندگان جوان که روی بستر نگهداری می­شوند و به مواد بستر دسترسی دارند اهمیت زیادی دارد. زیرا نوک زدن آنها و بلعیدن کوکسیدها موجب درگیری روده­ها می شود. مشکل روده اثر نامساعدی بر جذب مواد غذایی از روده ها دارد و وجود آن باعث می شود که جیره ارزشمند و گرانی که برای آنها خریداری می کنیم عملاً ارزش چندانی نداشته باشد. آمپرولیوم، سولمت و دیگر مارک­های تجاری کوکسیدیواستات در بازار وجود دارد که ولو گران باشند باید برای جلوگیری از کوکسیدها استفاده کرد.

آنتی بیوتیک. مصرف نامناسب آنتی بیوتیک اثرات مخربی بر مرغ و خروس­ها دارد. با این وجود لازم است حتی­ المقدور آنتی بیوتیک کمتر و آن هم در زمان ضرورت مصرف شود. آنتی بیوتیک ها در کنار از بین بردن باکتری­های مضر، باکتری های مفید روده نیز از بین می برند. مصرف ماست و دوغ در کنار آنتی بیوتیک یکی از مواد مفید بهداشتی برای پرورش لاری روشی  مناسب برای جایگزینی باکتری های مفید روده است. مصرف یک منبع پروبیوتیک مناسب نیز جایگزین مناسبی است.

سیر. سیر یک آنتی بیوتیک طبیعی و محرک اشتها است و یکی از مواد مفید بهداشتی برای پرورش لاری میباشد و موجب دور کردن ساس­ها از بدن مرغ و خروس­ها می­شود. مصرف دو بار سیر در هر هفته مناسب است.

محلول واکسن. قبل از عملیات واکسیناسیون تمامی آبخوری ها شسته و آماده شوند. پرندگان بسته به فصل و گرمای محیطی به مدت ۲ تا ۳ ساعت تشنگی داده می شوند. مقدار ۹۵ گرم پودر شیر خشک یا معادل آن با ۴۰ لیتر آب مخلوط می شود تا مقادیر اندک کلر موجود در آب خنثی شود. اگر آب فاقد کلر است نیازی به شیر خشک نیست. از دستورالعمل شرکت سازنده واکسن تبعیت کرده و رفت مناسب را ایجاد می کنیم و بلافاصله پس از ایجاد محلول واکسن آن را به مرغ­ها می­دهیم. برای توسعه ایمنی مناسب در مرغ ها، لازم است محلول واکسن در عرض ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مصرف شود.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]
برچسب‌ها:

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج